Back

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA

Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor din 18.09.2008

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.10.2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

ANEXA Nr. 1 la norma sanitară veterinară
Modificări (1)

LISTA
bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne

A. Boli majore Major Diseases
1. Febra aftoasă Foot and mouth disease
2. Stomatita veziculoasă Vesicular stomatitis
3. Boala veziculoasă a porcului Swine vesicular disease
4. Pesta bovină Rinderpest
5. Pesta micilor rumegătoare Peste des petits ruminants
6. Pleuropneumonia contagioasă bovină Contagious bovine pleuropneumonia
7. Dermatoza nodulară virotică Lumpy skin disease
8. Febra Văii de Rift Rift Valey Fever
9. Boala limbii albastre Bluetongue
10. Variola ovină şi caprină Sheep and goat pox
11. Pesta africană a calului African horse sickness
12. Pesta porcină africană African swine fever
13. Pesta porcină clasică Classical swine fever
14. Pesta aviară Fowl plague
15. Boala de Newcastle Newcastle disease
B. Boli comune mai multor specii de animale Multiple species diseases
1. Antrax Anthrax
2. Boala Aujeszky Aujeszky disease
3. Leptospiroza Leptospirosis
4. Rabia Rabies
5. Paratuberculoza Johne disease
Boli ale bovinelor Cattle's diseases
1. Bruceloza bovină Bovine brucelosis
2. Tuberculoza bovină Bovine tuberculosis
3. Leucoza enzootică bovină Enzootic bovine leucosis
4. Pasteureloza bovină Haemorrhagic septicaemia
5. Encefalopatia spongiformă bovină Bovine spongiform encephalopaty
6. Cărbunele emfizematos Clostridiosis
7. Tricomonoza bovină Bovine trichomonosis
C. Boli ale ovinelor şi caprinelor Sheep and goat desease
1. Epididimita infecţioasă Brucella ovis infection
2. Bruceloza caprină cu Brucella melitensis Caprine and ovine brucelosis
3. Agalaxia contagioasă a oilor şi caprelor Contagious agalactia
4. Avortul enzootic al caprelor Enzootic abortion of ewes
5. Scabia Mange
6. Fascioloza Fasciolosis
7. Scrapia Scrapie
D. Boli ale ecvinelor Horse's diseases
1. Metrita contagioasă ecvină Contagious equine metritis
2. Durina Dourine
3. Encefalomielita ecvină Equine encefalomielitis
4. Anemia infecţioasă ecvină Equine infectious anaemia
5. Gripa calului (Influenţa ecvină) Equine influenza
6. Rinopneumonia calului Equine viral rinopneumonitis
7. Morva Glanders
8. Arterita infecţioasă a cailor Infectious arteritis of horses
9. Scabia Horse mange
10. Encefalita venezueleană Venezuelean encephalitis
11. Encefalita japoneză Japanese encephalitis
12. Encefalitele de est şi vest East-West encephalitis
13. Limfangita enzootică Enzootic lymphangitis
14. Parainfluenţa ecvină Horse parainfluenza
E. Bolile porcinelor Swine's diseases
1. Bruceloza porcină Porcine brucelosis
2. Trichineloza Trichinelosis
3. Encefalomielitele cu enterovirus (Boala de Teschen) Enterovirus encephalomielitis
4. Gastroenterita transmisibilă virotică Transmissible gastroenteritis of pigs
5. Sindromul respirator şi de reproducţie Porcine respiratory and reproduction syndrome
6. Rujetul Erysipelas suis
7. Pasteureloza porcilor Pig's pasteurelosis
8. Pleuropneumonia infecţioasă a porcului Infectious pleuropneumonia of pigs
F. Bolile păsărilor Bird's diseases
1. Bursita infecţioasă Infectious bursal disease
2. Boala lui Marek Marek disease
3. Tifoza aviară Typhoid disease
4. Bronşita aviară infecţioasă Avian infectious bronchitis
5. Laringotraheita infecţioasă aviară Avian infectious laringotracheitis
6. Hepatita virotică a bobocilor de raţă Duck viral hepatitis
7. Holera aviară Fowl cholera
8. Paratifoza aviară Salmonella enteritidis and typhimuriu infection
9. Difterovariola aviară Avian pox
10. Encefalomielita infecţioasă aviară Avian infectious encephalomielitis
11. Enterita coronavirală a curcilor Coronaviral infectious enteritis
12. Coriza infecţioasă Infectious coriza
13. Hepatita virotică aviară Avian viral hepatitis
14. Boala lui Derszy Derszy disease
15. Meningoencefalita curcilor Turkey meningoencephalitis
G. Bolile iepurilor Lagomorphy's diseases
1. Mixomatoza Mixomatosis
2. Tularemia Tularemia
3. Boala hemoragică a iepurelui Viral haemorrhagic disease
4. Sindromul părului brun Brown hair syndrome
5. Pasteureloza iepurilor Rabbit pasteurelosis
H. Bolile carnasierelor Carnivore's diseases
1. Gastroenterita hemoragică a câinilor Haemorrhagic gastroenteritis of dogs
2. Panleucopenia pisicilor Cat panleucopenia
3. Enterita virotică a nurcilor Mink viral enteritis
4. Hepatita infecţioasă a câinilor (Rubarth) Rubarth hepatitis
5. Boala lui Care Care disease
6. Traheobronşita infecţioasă a câinilor Infectious tracheobronchitis of dogs
7. Encefalomielita infecţioasă a vulpilor Infectious encephalomielitis of foxes
I. Bolile albinelor Bees' diseases
1. Acarioza Acariasis of bees
2. Loca americană American foul broad
3. Loca europeană European foul broad
4. Varooza Varoosis
5. Nosemoza Bees' nosemosis
J. Bolile viermilor de mătase Silk worm diseases
1. Poliedria Poliedria
2. Flaşeria Phlasheria
3. Pebrina Pebrine
K. Bolile peştilor Fish diseases
1. Necroza hematopoietică infecţioasă Infectious haematopoetic necrosis
2. Viremia de primăvară a crapului Spring carp viremi

ANEXA Nr. 2 la norma sanitară veterinară

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

.......................................

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ............................

Nr. ............................... din .............................

ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ................... din ...............

1. Denumirea bolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Speciile de animale afectate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Data apariţiei bolii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Exploataţiile sau locurile contaminate (denumirea exploaţiei, codul exploataţiei, fondului de vânătoare, numele şi adresa proprietarului/administratorului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Efectivele de animale existente în exploataţie/zona infectată sau în locurile contaminate:
Specia Categoria Numărul de animale
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Numărul de animale bolnave, tăiate de urgenţă . . . . . . . . . . . . , moarte . . . . . . . . . . , numărul şi seria formularelor de mişcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Originea bolii (surse şi mod de contaminare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Măsurile şi restricţiile sanitare veterinare stabilite în focarul de boală/zona infectată şi în localitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic veterinar oficial,
L.S.
(semnătura şi parafa)
Am luat cunoştinţă
Consiliul Local . . . . . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 3 la norma sanitară veterinară

DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

............................................................

Circumscripţia Sanitar-Veterinară Zonală ...................

Nr. ........ din ..........................

ACT SANITAR-VETERINAR DE STINGERE OFICIALĂ A BOLII
Nr. ............ din ...............

1. Denumirea bolii ..........................................................

2. Speciile de animale afectate .............................................

3. Data apariţiei bolii .....................................................

4. Localitatea ........................., judeţul ...........................

5. Situaţia centralizată a datelor la sfârşitul evoluţiei bolii:

a) numărul de exploataţii/zone infectate, unităţi sau locuri contaminate ....................................................................

b) numărul de animale bolnave ...............................................

c) numărul de animale tratate ...............................................

d) numărul de animale vindecate .............................................

e) numărul animalelor vaccinate de urgenţă ..................................

f) numărul de animale tăiate de urgenţă .....................................

g) numărul de animale moarte ................................................

6. Constatări privind:

a) absenţa bolii în teritoriu ...............................................

b) perioada scursă de la ultimul caz de boală ...............................

c) rezultatele examenelor de laborator ......................................

d) realizarea măsurilor stabilite ...........................................

7. Data ridicării măsurilor şi restricţiilor sanitare veterinare ............

Medic veterinar oficial,

L.S.
(semnătura şi parafa)

Consiliul Local . . . . . . . . . . .
Primar,
. . . . . . . . . .
L.S.

ANEXA Nr. 4 la norma sanitară veterinară

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ A BOLILOR PENTRU SUSPICIUNE

─______─______─______─______─______─______─______─______─______─_______─_______─
 Codul bolii              Ziua      Luna      Anul

1.
─_________________________________________─______─______─______─_______─_______─
         Judeţul          Codul de notificare al judeţului
2.
─______________________________________________________________________________─
         Numele şi funcţia persoanei care raportează
3.
─______________________________________________________________________________─
         Numărul de fax şi adresa de poştă electronică
4.
─______________________________________________________________________________─
                 Numele bolii
5.
─______________________________________________________________________________─
               Metoda de diagnostic
6.              7.              8.
─______─______─______─    ─______─______─______─    ─______─______─______─
Data detecţiei iniţiale    Data estimativă a       Nr. de focare
separate a modificării     primei infecţii        identificate
statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
10*). Detalii referitoare la focar/focare
┌──────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┐
│Nr. de│      │Nr. de animale│ Nr. de │Cu semne │    Din care:    │
│focare│ Specia  │ existente în │ animale │ clinice ├──────┬─────┬───────────┤
│   │      │  focar   │afectate │     │Moarte│Ucise│Sacrificate│
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────────┘
11*). Detalii privind efectivul afectat
................................................................................
................................................................................
12*). Detalii privind epidemiologia bolii
................................................................................
................................................................................
13*). Măsuri de control luate la data raportării
................................................................................
................................................................................

Director executiv, Director executiv adjunct, Şef LSVSA,  Şef Serviciu
                              sănătate animală,
.................. .......................... .......... ...............

*) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

ANEXA Nr. 5 la norma sanitară veterinară

RAPORT DE NOTIFICARE INTERNĂ
PENTRU CONFIRMARE

─______─______─______─______─______─______─______─______─______─_______─_______─
 Codul bolii              Ziua      Luna      Anul

1.
─_________________________________________─______─______─______─_______─_______─
         Judeţul          Codul de notificare al judeţului
2.
─______________________________________________________________________________─
         Numele şi funcţia persoanei care raportează
3.
─______________________________________________________________________________─
         Numărul de fax şi adresa de poştă electronică
4.
─______________________________________________________________________________─
                 Numele bolii
5.
─______________________________________________________________________________─
               Metoda de diagnostic
6.              7.              8.
─______─______─______─    ─______─______─______─    ─______─______─______─
Data detecţiei iniţiale    Data estimativă a       Nr. de focare
separate a modificării     primei infecţii        identificate
statusului de sănătate

9. Localizarea geografică a focarului (focarelor)*)
................................................................................
................................................................................
................................................................................
10*). Detalii referitoare la focar/focare
┌──────┬───────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┐
│Nr. de│      │Nr. de animale│ Nr. de │Cu semne │    Din care:    │
│focare│ Specia  │ existente în │ animale │ clinice ├──────┬─────┬───────────┤
│   │      │  focar   │afectate │     │Moarte│Ucise│Sacrificate│
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
├──────┼───────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼───────────┤
└──────┴───────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴───────────┘
11*). Detalii privind efectivul afectat
................................................................................
................................................................................
12*). Detalii privind epidemiologia bolii
................................................................................
................................................................................
13*). Măsuri de control luate la data raportării
................................................................................
................................................................................

Director executiv, Director executiv adjunct, Şef LSVSA,  Şef Serviciu
                              sănătate animală,
.................. .......................... .......... ...............

*) Datele şi elementele de detaliu sunt deţinute de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

se încarcă...