Back

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei

Reglementările şi normele tehnice în transporturile rutiere din 18.12.2001

În vigoare de la 15.04.2002 până la 18.05.2003, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 211/2003 și înlocuit(ă) de Reglementarea din 11.02.2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 3 din 10

Cumpără forma actualizată

5. Iluminarea şi semnalizarea luminoasă

5.1. Autovehiculele şi remorcile acestora trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat şi semnalizare luminoasă şi, după caz, cu dispozitivele de reglare prevăzute în Directiva 76/756/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/28/CE sau în Regulamentul nr. 48 ECE - UN, seria de amendamente 02, în Directiva 78/933/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/56/CE sau în Regulamentul nr. 86 ECE - UN pentru tractoare, respectiv în Directiva 93/92/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/73/CE, sau în Regulamentul nr. 53 ECE - UN, seria de amendamente 01 pentru vehiculele cu 2-3 roţi, având mărcile de omologare prevăzute de directivele şi regulamentele indicate în anexa nr. 2, specifice fiecărui tip de far, lampă sau element reflectorizant.

Echipamentele trebuie amplasate şi reglate astfel încât să nu deranjeze pe ceilalţi participanţi la trafic, să fie vizibile sub unghiurile prescrise şi să nu se influenţeze reciproc, chiar dacă sunt încorporate în aceeaşi carcasă.

5.2. Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeaşi înălţime deasupra căii de rulare şi simetric faţă de axa longitudinală a vehiculului (cu excepţia vehiculelor asimetrice), să aibă aceeaşi culoare, caracteristici calorimetrice şi fotometrice şi, cu excepţia indicatoarelor de direcţie, să se aprindă concomitent.

5.3. Farurile şi lămpile din faţă trebuie să se aprindă numai concomitent cu lămpile din spate, cu excepţia lămpilor de parcare şi a farurilor de lucru la tractoare, autospeciale şi utilaje pentru lucrări.

5.4. Automobilele şi tractoarele trebuie să fie echipate în faţă cu:

- două sau patru faruri cu lumină de drum albă, care să asigure vizibilitatea necesară pe o lungime mare către înainte (la tractoare lente, facultativ);

- două faruri cu lumină de întâlnire albă (tractoarele lente, echipate pentru montarea frontală a uneltelor, pot fi echipate cu patru faruri);

- două lămpi de poziţie (la tractoare lente pot fi şi patru) cu lumină albă;

- două lămpi de gabarit, cu lumină albă, care să indice gabaritul în lăţime şi în înălţime, pentru autovehiculele cu lăţime mai mare de 2,10 m;

- două lămpi indicatoare de direcţie, cu lumină galben-auto intermitentă, care semnalizează intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers;

- două lămpi indicatoare de direcţie pe părţile laterale ale vehiculelor.

5.5. Automobilele şi tractoarele mai pot fi echipate în faţă, facultativ, cu:

- două faruri de ceaţă, cu lumină albă sau galben-selectiv, care să amelioreze vizibilitatea către înainte, în condiţii de ceaţă;

- două faruri pentru circulaţie de zi, cu lumină albă, care pot fi combinate sau reciproc încorporate cu farurile cu lumină de drum şi de întâlnire, omologate şi marcate conform Regulamentului nr. 87 ECE - UN;

- doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă;

- două lămpi de gabarit de culoare albă, pentru autovehiculele având lăţime de 1,80-2,10 m.

5.6. Toate tipurile de faruri trebuie să fie prevăzute cu dispozitive pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumină de întâlnire, atunci când este cazul, şi cu dispozitiv de reglare pe verticală, în funcţie de încărcarea autovehiculului.

5.7. Automobilele şi tractoarele trebuie să fie echipate în spate cu:

- două lămpi de poziţie cu lumină roşie, care să indice prezenţa şi lăţimea autovehiculului văzut din spate;

- unul sau două faruri de mers înapoi (pentru tractoare lente, opţional), cu lumină albă, care să lumineze drumul şi să-i avertizeze pe ceilalţi participanţi la trafic asupra intenţiei de deplasare către înapoi şi care pot fi combinate cu semnalul intermitent al lanternelor de direcţie şi/sau cu un semnal sonor intermitent;

- două lămpi de frânare (stop), cu lumină roşie S1 (cu un nivel de intensitate) sau S2 (cu două niveluri de intensitate, de zi şi de noapte), care să-i avertizeze pe ceilalţi participanţi la trafic, aflaţi în spatele autovehiculului, că s-a dat comanda de frânare. Vehiculele din categoria M1 trebuie echipate şi cu a treia lampă stop, S3, amplasată în interiorul sau în exteriorul caroseriei (la omologarea individuală lampa S3 este opţională);

- una sau două lămpi de ceaţă, cu lumină roşie (la tractoare lente, facultativ), pentru semnalizarea prezenţei autovehiculului pentru vehiculele care vin din spate;

- una sau mai multe lămpi, cu lumină albă, care să asigure iluminarea necesară plăcii cu numărul de înmatriculare;

- două lămpi de gabarit, cu lumină roşie, pentru autovehicule cu lăţimea de peste 2,10 m, care să indice gabaritul autovehiculului în lăţime şi, dacă este posibil, şi în înălţime. Pentru autovehiculele având lăţimea de 1,80 - 2,10 m lămpile de gabarit sunt facultative;

- două lămpi indicatoare de direcţie, cu lumină galben-auto intermitentă, ce pot fi combinate şi cu lămpile laterale, care semnalizează intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers;

- doi sau, în cazuri justificate, patru catadioptri netriunghiulari de culoare roşie.

5.8. Automobilele şi tractoarele mai trebuie dotate cu:

- avertizor de avarie, care realizează funcţionarea simultană a lămpilor de direcţie pentru a semnaliza pericolul pe care îl reprezintă autovehiculul în pană;

- lămpi de contur şi catadioptri pe părţile laterale, de culoare galbenă pentru vehiculele a căror lungime depăşeşte 6 m.

5.9. Automobilele mai pot fi dotate, facultativ, cu câte două lămpi de parcare (staţionare), faţă şi spate, cu lumină albă pentru faţă şi roşie pentru spate, sau cu câte o lampă laterală, reciproc încorporate cu lămpile indicatoare de direcţie, numai pentru automobile având lungimea de maximum 6,0 m şi lăţimea de maximum 2,0 m;

La autobuze se admite montarea de către constructor la partea din spate, în plus faţă de elementele de semnalizare luminoasă existente, a două lămpi de semnalizare a direcţiei, cu lumină galben auto şi a două lămpi de frânare (stop), cu lumină roşie, simetrice.

5.10. Remorcile automobilelor şi tractoarelor trebuie dotate în faţă cu:

- două lămpi de poziţie, cu lumină albă, montate la o înălţime care nu depăşeşte 1,50 m (sau 2,10 m, dacă forma caroseriei nu permite acest lucru), obligatorii pentru remorcile cu o lăţime de peste 1,60 m şi facultative pentru remorcile mai înguste;

- două lămpi de gabarit, cu lumină albă, pentru remorcile cu o lăţime mai mare de 2,10 m; acestea sunt valabile pentru vehiculele a căror lăţime este între 1,8-2 m;

- doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă.

5.11. Remorcile automobilelor şi tractoarelor trebuie dotate în spate cu:

- două lămpi de poziţie cu lumină roşie;

- facultativ, unul sau două faruri de mers înapoi, cu lumină albă, care pot fi combinate sau înlocuite cu un semnal intermitent al lămpilor de direcţie sau sonor (la autotrenuri, semnalul sonor poate fi emis de pe autovehiculul tractor);

- două lămpi de frânare (stop) cu lumină roşie, S1 sau S2;

- una sau două lămpi de ceaţă, cu lumină roşie.

- una sau mai multe lămpi cu lumină albă, pentru placa de înmatriculare;

- două lămpi de gabarit, cu lumină roşie, pentru remorci cu lăţimea mai mare de 2,10 m, care sunt însă facultative pentru remorcile având lăţimea cuprinsă între 1,80-2,10 m;

- două lămpi indicatoare de direcţie, cu lumină galben-auto intermitentă, care semnalizează intenţia conducătorului de a schimba direcţia de mers;

- doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie.

5.12. Remorcile trebuie dotate cu catadioptri laterali de culoare galben-auto, numărul acestora depinzând de lungimea vehiculului.

5.13. Motocultoarele având viteza maximă, prin construcţie, mai mare de 15 km/h, care lucrează cuplate cu un cărucior sau cu o remorcă cu scaun pentru conducător, trebuie echipate în faţă cu două faruri cu lumină de întâlnire şi cu două lămpi indicatoare de direcţie (se admite montarea acestora şi pe remorcă).

5.14. Remorcile motocultoarelor trebuie să fie dotate în faţă cu doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă, iar în spate cu doi catadioptri triunghiulari de culoare roşie, precum şi cu două lămpi indicatoare de direcţie cu lumină galben-auto şi două lămpi de poziţie cu lumină roşie.

5.15. Tractoarele şi maşinile pentru lucrări pot fi dotate cu proiectoare de lucru sau dispozitive speciale cu lumină de avertizare conform prevederilor Regulamentului nr. 65 ECE - UN.

5.16. Motocicletele trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat şi semnalizare prevăzute şi amplasate conform Directivei 93/92/CEE sau Regulamentului nr. 53 ECE - UN, având mărcile de omologare prevăzute de regulamentele şi directivele indicate în anexa nr. 3, specifice fiecărui tip de far, lampă sau element reflectorizant.

5.17. Motocicletele trebuie dotate:

- în faţă, cu unul sau două faruri cu lumină de drum albă sau galben-selectiv, cu unul sau două faruri cu lumină de întâlnire albă sau galben-selectiv, cu una sau două lămpi de poziţie cu lumină albă;

- în spate, cu o lampă de poziţie cu lumină roşie, una sau două lămpi de frânare (stop) cu lumină roşie, lampă cu lumină albă pentru iluminarea plăcii cu numărul de înmatriculare, un catadioptru de culoare roşie, iar lateral, cu două lămpi indicatoare de direcţie de culoare galben-auto.

5.18. Motocicletele mai pot fi echipate, facultativ, în faţă cu faruri de ceaţă cu lumină albă sau galben-selectiv, în spate cu lămpi de ceaţă cu lumină roşie, cu avertizor de avarie, care realizează funcţionarea simultană a lămpilor indicatoare de direcţie, şi lateral, cu unul sau doi catadioptri netriunghiulari de culoare galben-auto.

5.19. Ataşul motocicletei trebuie dotat în faţă cu o lampă de gabarit cu lumină albă sau galben-selectiv, amplasată pe exteriorul ataşului, şi un catadioptru netriunghiular de culoare albă, iar în spate, cu o lampă de poziţie cu lumină roşie, o lampă de frânare (stop) cu lumină roşie, un catadioptru netriunghiular de culoare roşie şi o lampă indicatoare de direcţie cu lumină galben-auto.

5.20. Remorca motocicletei trebuie dotată în faţă cu doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă, iar în spate cu aceleaşi elemente de iluminat şi semnalizare luminoasă ca şi motocicletele, precum şi cu un catadioptru triunghiular de culoare roşie.

5.21. Mopedele trebuie să fie dotate numai cu echipamentele de iluminat şi semnalizare luminoasă prevăzute şi amplasate în conformitate cu Directiva 93/92/CEE sau cu Regulamentul nr. 74 ECE-UN, având mărcile de omologare prevăzute de regulamentele şi directivele indicate în anexa nr. 3, specifice fiecărui far, lampă sau element reflectorizant.

5.22. Mopedele trebuie să fie dotate în faţă cu un far cu lumină de întâlnire albă şi cu un catadioptru netriunghiular de culoare albă; în spate trebuie dotate cu o lampă de poziţie cu lumină roşie şi un catadioptru netriunghiular de culoare roşie, precum şi cu unul sau doi catadioptri laterali de culoare galben-auto şi cu catadioptri de pedale (pentru mopedele prevăzute cu pedale).

5.23. Mopedele mai pot fi echipate cu un far cu lumină de drum de culoare albă, de tip corespunzător vitezei maxime, prin construcţie, o lampă de poziţie cu lumină albă, lămpi indicatoare de direcţie de culoare galben-auto (două înainte şi două înapoi), o lampă de frânare, precum şi cu lămpi cu lumină albă pentru iluminarea plăcii cu numărul de înmatriculare, dacă înmatricularea este obligatorie.

5.24. Maşinile autopropulsate pentru lucrări trebuie dotate în faţă cu două faruri cu lumină de întâlnire de culoare albă, cu două lămpi de poziţie cu lumină albă, iar în spate cu două lămpi de poziţie cu lumină roşie, doi catadioptri netriunghiulari de culoare roşie, precum şi două lămpi de frânare de culoare roşie, dacă viteza lor maximă, prin construcţie, depăşeşte 30 km/h.

5.25. Maşinile autopropulsate pentru lucrări mai trebuie dotate cu lămpi indicatoare de direcţie cu lumină galben-auto şi avertizor de avarie care acţionează asupra lămpilor de direcţie; maşinile a căror lăţime depăşeşte 2,10 m trebuie dotate suplimentar cu lămpi de gabarit cu lumină de culoare albă în faţă şi roşie în spate, iar maşinile a căror lungime depăşeşte 6,0 m şi cu catadioptri laterali netriunghiulari de culoare galben-auto.

5.26. Maşinile autopropulsate pentru lucrări, care circulă pe drumurile publice sau îşi desfăşoară activitatea pe partea carosabilă a drumului fără ca circulaţia să fie întreruptă, trebuie echipate cu lămpi speciale de avertizare cu lumină galben - auto, giratoare sau fulger.

5.27. Maşinile tractate pentru lucrări, precum şi cele purtate de tractoarele agricole sau forestiere, care depăşesc lăţimea de gabarit a tractorului, trebuie dotate în faţă cu doi catadioptri netriunghiulari de culoare albă, iar în spate cu aceleaşi echipamente de iluminare şi semnalizare cu care sunt dotate maşinile autopropulsate pentru lucrări, dacă maşina obturează echipamentele de iluminat şi semnalizare ale tractorului, cu excepţia catadioptrilor, care trebuie să fie triunghiulari. Pe părţile laterale se amplasează catadioptri netriunghiulari de culoare galbenă, dacă lungimea maşinii depăşeşte 6,0 m.

5.28. Maşinile autopropulsate pentru lucrări şi maşinile tractate pot fi echipate cu unul sau mai multe suporturi demontabile pe care se montează, atunci când circulă pe drumurile publice, setul de lămpi de iluminare şi semnalizare şi catadioptri.

5.29. Automobilele poliţiei, jandarmeriei şi cele destinate controlului circulaţiei din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, inscripţionate ca atare, pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu lumină albastră, giratoare sau fulger; de asemenea, mai pot fi echipate în faţă cu două faruri de prioritate cu lumină albastră sau roşie, având funcţionare intermitentă. Automobilele neinscripţionate ale poliţiei pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu prindere magnetică, având lumină albastră, giratoare sau fulger.

5.30. Motocicletele poliţiei şi cele care însoţesc coloanele oficiale pot fi echipate în faţă cu două faruri de prioritate cu lumină albastră intermitentă; de asemenea, mai pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu lumină albastră, giratoare sau fulger.

5.31. Automobilele prevăzute la pct. 5.29 pot fi echipate cu avertizor luminos de prioritate care realizează funcţionarea intermitentă a farurilor cu lumină de drum.

5.32. Automobilele salvării şi pompierilor, precum şi unele autovehicule specializate autorizate, inscripţionate ca atare, pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate, cu lumină albastră, respectiv roşie, giratoare sau fulger.

5.33. Dispozitivele speciale de avertizare, giratoare sau fulger, trebuie să respecte condiţiile tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 65 ECE - UN.

5.34. Autovehiculele cu lăţimea mai mare de 2,6 m, automobilele care transportă încărcături agabaritice şi/sau cu depăşirea greutăţilor autorizate ori cele care însoţesc asemenea automobile, cele care transportă încărcături periculoase, altele decât cele indicate în ADR, cele destinate tractării vehiculelor rămase în pană, autovehiculele speciale care îşi desfăşoară activitatea pe partea carosabilă a drumurilor, precum şi autovehiculele speciale sau specializate, destinate transportului de materiale lungi sau care sunt dotate cu echipamente care depăşesc gabaritul vehiculului, vor fi echipate cu dispozitive speciale de avertizare, cu lumină galben-auto, giratoare sau fulger, montate pe un element fix şi vizibile din faţă şi din spate.

5.35. Vehiculele lungi şi grele trebuie echipate în spate cu plăci de identificare dreptunghiulare, care să le facă mai uşor de recunoscut atât ziua, cât şi noaptea.

Plăcile sunt compuse, pentru autovehicule, din elemente reflectorizante de culoare galbenă şi fluorescente de culoare roşie, înclinate şi descendente către exteriorul vehiculului, iar pentru remorci şi semiremorci, dintr-un fond galben reflectorizant şi o bordură roşie fluorescentă, şi trebuie să fie omologate conform Regulamentului nr. 70 ECE - UN. Amplasarea plăcilor de identificare trebuie să corespundă prevederilor anexei nr. 9.

5.36. Tractoarele, maşinile autopropulsate pentru lucrări şi combinaţiile formate din tractor şi una sau două remorci lente ori maşinile pentru lucrări, inclusiv agricole, tractate sau purtate, trebuie echipate în partea din spate cu una sau două plăci triunghiulare de identificare, având fondul roşu fluorescent şi o margine roşie reflectorizantă, omologate conform Regulamentului nr. 69 ECE - UN. Amplasarea acestor plăci trebuie să respecte cotele indicate în anexa nr. 9.

5.37. Vehiculele a căror lăţime maximă depăşeşte 2750 mm trebuie marcate pe suprafeţele anterioare şi posterioare, cât mai aproape de contururile exterioare laterale, cu plăci de avertizare cu dungi alternante reflectorizante roşii şi albe, late de 100 mm, înclinate la 450 şi descendente către exteriorul vehiculului. Plăcile pot fi dreptunghiulare cu lăţimea de 282 mm şi înălţimea de 564 mm sau pătrate cu latura de 423 mm.

5.38. Se recomandă ca vehiculele, cu masă totală maximă autorizată până la 3,5 t, precum şi celelalte vehicule care nu sunt prevăzute cu plăci de identificare conform Regulamentelor nr. 69 sau 70 ECE - UN şi circulă pe drumurile publice, să fie echipate cu folii reflectorizante şi fluorescente montate pe capetele barelor de protecţie spate sau în apropierea acestora. Foliile reflectorizante vor avea dimensiunile 400 x 50 mm, cu dungi reflectorizante alternante alb - roşu, înclinate şi descendente spre exteriorul vehiculului, cu dimensiunile 40 x 60 mm, şi calităţi fotometrice similare condiţiilor tehnice cuprinse în Regulamentul nr. 70 ECE - UN.

5.39. Pentru mai buna recunoaştere a conturului vehiculelor lungi şi grele se recomandă ca ele să fie prevăzute cu marcaje reflectorizante omologate conform Regulamentului nr. 104 ECE - UN. Începând cu data de 1 ianuarie 2003 aceste marcaje reflectorizante sunt obligatorii pentru vehiculele certificate ADR.

5.40. Modul de amplasare a echipamentelor de iluminare şi semnalizare luminoasă, calităţile lor fotometrice, conectarea şi semnalizarea la bord a funcţionării lor, precum şi alte cerinţe privind funcţionarea acestora trebuie să respecte condiţiile tehnice cuprinse în directivele sau în regulamentele ECE - UN sau în directivele indicate în anexa nr. 2. Echiparea vehiculelor rutiere cu alte dispozitive de iluminare şi semnalizare luminoasă decât cele prevăzute în prezentele reglementări, neomologate sau care nu respectă cerinţele tehnice prevăzute în directivele UE şi regulamentele ECE - UN echivalente, cuprinse în anexa nr. 2, este interzisă. Se interzice, de asemenea, modificarea conectării electrice cu scopul de a schimba destinaţia de folosire a elementului de iluminare sau semnalizare luminoasă omologat.

5.41. De la aceste prevederi pot fi exceptate vehiculele importate individual, dacă, prin construcţie, pentru tipul respectiv nu există variantă cu faruri sau lămpi care să corespundă normelor europene, cu condiţia ca echipamentele respective de iluminat şi semnalizare să îndeplinească funcţii similare cu cele europene.

6. Semnalizarea sonoră

6.1. Autovehiculele, inclusiv tractoarele şi maşinile autopropulsate pentru lucrări, precum şi autovehiculele cu 2 - 3 roţi, cu excepţia motocultoarelor, a maşinilor monoax autopropulsate pentru lucrări, cu conducător pedestru, trebuie dotate cu cel puţin un avertizor sonor care să emită un ton sau un acord armonic cu intensitate suficient de mare, continuu şi uniform, conform Directivei 70/388/CEE, ultima modificare prin Directiva 87/354/CEE, sau Regulamentului nr. 28 ECE - UN, în funcţie de tipul autovehiculului; în cazul în care pe autovehicul sunt montate două avertizoare sonore, pe principii diferite funcţional, acestea nu trebuie să poată fi acţionate simultan.

6.2. Avertizorul sonor al tractoarelor agricole şi forestiere trebuie să corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 74/151/CEE, anexa V.

6.3. Avertizorul sonor al autovehiculelor cu 2 - 3 roţi trebuie să corespundă condiţiilor tehnice cuprinse în Directiva 93/30/CEE.

6.4. Bicicletele cu motor uşoare şi alte vehicule similare pot fi echipate cu o sonerie cu un singur ton.

6.5. Autovehiculele poliţiei, ale pompierilor, cele ale Ministerului Apărării Naţionale, destinate controlului circulaţiei, şi cele ale jandarmeriei, destinate intervenţiilor, inscripţionate ca atare, precum şi automobilele salvării şi autospecializatele autorizate pot fi echipate cu unul sau mai multe avertizoare sonore, cu două sau mai multe tonuri alternante.

6.6. Echiparea autovehiculelor cu alte avertizoare sonore decât cele prescrise mai sus este interzisă.

7. Direcţia, suspensia şi comportarea vehiculelor şi combinaţiilor de vehicule în curbe

7.1. Echipamentul de direcţie trebuie să permită o conducere uşoară şi sigură a vehiculului, atât în linie dreaptă, cât şi în viraj, în toate condiţiile de exploatare normală, până la viteza sa maximă prin construcţie sau, pentru remorci, până la viteza maximă autorizată tehnic de constructor.

7.2. Echipamentul de direcţie al autovehiculelor trebuie să fie robust, pentru a putea rezista eforturilor rezultate dintr-o exploatare normală a vehiculului sau a combinaţiei de vehicule; el nu trebuie să prezinte jocuri pronunţate şi trebuie să fie astfel acordat cu suspensia, încât aceasta să nu producă oscilaţii ale roţilor directoare, iar la automobile, motociclete şi mopede să asigure deplasarea în linie dreaptă şi revenirea roţilor spre poziţia neutră, dacă intervenţia conducătorului a încetat.

7.3. Unghiul maxim de bracare al roţilor trebuie să fie limitat de limitatoarele de cursă astfel încât să nu fie posibil contactul părţilor în mişcare ale sistemului de direcţie cu alte părţi ale vehiculului.

7.4. Vehiculele, cu excepţia semiremorcilor, nu pot fi prevăzute cu roţi directoare spate dacă nu sunt echipate şi cu roţi directoare faţă.

7.5. Orice defecţiune a transmisiei direcţiei, care nu este de natură exclusiv mecanică, trebuie să fie semnalată conducătorului; în cazul autovehiculelor o asemenea semnalare o reprezintă creşterea efortului la comanda direcţiei datorită unei defecţiuni.

7.6. Remorcile trebuie să ruleze fără pendulări sau vibraţii anormale ale echipamentului de direcţie, atunci când autovehiculul tractor merge în linie dreaptă. Este interzisă echiparea cu mecanism de direcţie de tip auto (cu fuzete şi leviere de direcţie) a remorcilor, altele decât cele lente.

7.7. Manevrabilitatea oricărui autovehicul sau combinaţiilor de vehicule trebuie să respecte prevederile tehnice precizate în Directiva 97/27/CEE. Autovehiculele şi semiremorcile trebuie construite astfel încât, la parcurgerea completă, în ambele sensuri, a unei traiectorii circulare complete de 3600, în interiorul unei suprafeţe definite prin două cercuri concentrice, cel exterior cu raza de 12,5 m şi cel interior cu raza de 5,3 m, nici unul dintre punctele extreme ale vehiculului, cu excepţia elementelor proeminente indicate la pct. 2.4.2 (care defineşte lăţimea unui vehicul) din Directiva 97/27/CEE, să nu depăşească aceste cercuri. Pentru autovehiculele şi semiremorcile echipate cu axe rabatabile această cerinţă este valabilă şi în cazul axei ridicate.

Verificarea respectării acestor cerinţe se face conform prevederilor şi schiţelor A, B şi C de la pct. 7.6.1.1 - 7.7 din directiva susmenţionată. (schiţele sunt redate în anexa nr. 10).

7.8. În timpul virajelor şi al depăşirilor laterale bruşte automobilele şi combinaţiile de vehicule trebuie să păstreze o ţinută de drum normală, care să excludă derapajele periculoase sau desprinderea roţilor de la sol.

7.9. Autoturismele şi celelalte autovehicule similare, cu excepţia celor având cabină avansată, M1 şi N1, trebuie construite, îndeosebi în ceea ce priveşte dispozitivul de comandă al direcţiei, astfel încât la omologarea de tip şi prima înmatriculare a vehiculelor noi să se respecte prevederile tehnice ale ale Directivei 74/297/CEE, ultima modificare prin Directiva 91/662/CEE sau ale Regulamentului nr. 12 ECE - UN, seria de amendamente 03, în ceea ce priveşte protecţia conducătorului faţă de dispozitivul de direcţie în caz de coliziune. La cererea constructorului, încercarea se poate face şi pentru alte tipuri de autovehicule având o masă totală maximă autorizată sub 3,5 tone.

7.10. La omologarea de tip pentru circulaţia pe drumurile publice, pentru echipamentul de direcţie al autovehiculelor şi remorcilor acestora se aplică condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 70/311/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/7/CE, sau în Regulamentul nr. 79 ECE - UN, seria de amendamente 01, iar pentru cel al tractoarelor, condiţiile tehnice cuprinse în Directiva 75/321/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/39/CE.

8. Motorul şi protecţia mediului

8.1. Autovehiculele trebuie echipate cu motoare a căror putere netă să asigure calităţi dinamice corespunzătoare destinaţiei lor şi fluenţa circulaţiei, inclusiv pe drumuri cu rampe mari din reţeaua rutieră. Puterea specifică a motorului, determinată conform prevederilor tehnice ale Directivei 80/12697 CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 ECE - UN, nu trebuie să fie mai mică de 5 kW pentru fiecare tonă a masei totale tehnic admisibile pentru combinaţiile de vehicule, conform prevederilor Directivei 97/27/CE. Puterea furnizată se măsoară conform prevederilor Directivei 80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 ECE - UN.

Această putere specifică minimă nu este obligatorie pentru autovehiculele a căror viteză maximă, prin construcţie, nu depăşeşte 30 km/h.

8.2. Autovehiculele construite din componente detaşate şi la care, în locul motorului prevăzut de constructor, s-au montat motoare destinate altor tipuri şi/sau categorii de autovehicule, trebuie să aibă calităţi dinamice care să nu afecteze negativ fluenţa circulaţiei şi să nu depăşească nivelul de poluare chimică şi sonoră al vehiculului de bază.

8.3. Motorul autovehiculului, cu excepţia minitractoarelor cu puteri până la 15 CP şi a motocultoarelor, trebuie să poată fi pornit de la postul de comandă şi pe timp rece (la temperaturi de cel puţin -100 C), iar autovehiculul trebuie să poată pleca din loc şi să-şi continue mersul pe o rampă de cel puţin 15%, pe drum uscat şi cu aderenţă suficient de mare.

8.4. Autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere comandată sau cu aprindere prin comprimare, cu cel puţin patru roţi, din categoriile M1 şi N1 şi cu o viteză maximă, prin construcţie, de cel puţin 50 km/h, trebuie construite şi echipate astfel încât:

8.4.1. până la 31 decembrie 2006, pentru omologarea de tip, şi începând cu data de 1 ianuarie 2002 pentru prima înmatriculare în România, emisiile lor poluante să respecte prevederile Directivei 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, şi să nu depăşească limitele emisiilor poluante indicate la treapta A (EURO 3) a tabelului din anexa I la această directivă. Îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrată şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul ECE - UN nr. 83 echivalent, seria de amendamente 05;

8.4.2. Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru omologarea de tip, emisiile lor poluante să respecte prevederile Directivei 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, şi să nu depăşească limitele emisiilor poluante indicate la treapta B (EURO 4) a tabelului din anexa I la această directivă;

8.4.3. Începând cu data de 1 ianuarie 2002, pentru omologarea/certificarea individuală în vederea primei înmatriculări în România a autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare, valorile emisiilor poluante provenite din gazele lor de evacuare să nu depăşească limitele prevăzute în treapta A (EURO 3) a tabelului din anexa I la Directiva 70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE. Îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrată şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul ECE - UN nr. 83 echivalent, seria de amendamente 05;

8.4.4. În condiţiile indicate în Directiva 70/220/CEE pentru autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare se admite şi aplicarea prevederilor indicate în Directiva 88/77/CEE (cu adaptările de rigoare).

8.5. Autovehiculele pentru transport de persoane şi de marfă, cu o masă totală maximă autorizată de peste 3,5 t şi o viteză maximă, prin construcţie, de cel puţin 50 km/h, echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, trebuie construite şi echipate astfel încât:

8.5.1. până la data de 30 septembrie 2006, pentru omologarea de tip, şi începând cu data de 1 octombrie 2002, pentru prima înmatriculare în România, emisiile lor poluante şi opacitatea gazelor lor de evacuare să respecte prevederile Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE, inclusiv cerinţele privind carburantul, şi să nu depăşească limitele emisiilor poluante indicate la treapta A (EURO 3) a tabelelor din anexa I la acestă directivă, îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrată şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul ECE - UN nr. 49 echivalent, seria de amendamente 03;

8.5.2. Începând cu data de 1 octombrie 2007, pentru omologarea de tip emisiile lor poluante şi opacitatea gazelor lor de evacuare să respecte prevederile Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE, inclusiv cerinţele privind carburantul, şi să nu depăşească limitele emisiilor poluante indicate la treapta B1 (EURO 4) a tabelelor din anexa I la acesta directivă, îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrată şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul ECE - UN nr. 49 echivalent, seria de amendamente 03;

8.5.3.1. Începând cu data de 1 octombrie 2002, pentru omologarea/certificarea individuală a autovehiculelor în vederea primei înmatriculări în România, valorile emisiilor poluante să nu depăşească limitele prevăzute în treapta A (EURO 3) a tabelului 1 din anexa I, ciclu ESC, la Directiva 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE. Îndeplinirea acestor condiţii poate fi demonstrată şi prin aplicarea prevederilor corespunzătoare din Regulamentul ECE - UN nr. 49 echivalent, seria de amendamente 03;

8.5.4. În condiţiile indicate în Directiva 88/77/CEE pentru autovehiculele din categoria N2 sau M2, echipate cu motoare cu aprindere comandată, se admite şi aplicarea prevederilor reglementărilor indicate în Directiva 70/220/CEE (cu adaptările de rigoare).

8.6. Tractoarele agricole şi forestiere trebuie construite şi echipate astfel încât emisiile poluante provenite din gazele de evacuare să corespundă prevederilor tehnice ale Directivei 77/537/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.

începând cu data de 1 octombrie 2004, pentru omologarea de tip motoarele tractoarelor agricole şi forestiere trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice ale Directivei 2000/25/CE sau ale Regulamentului ECE - UN nr. 96.

8.7. Autovehiculele cu 2 - 3 roţi trebuie construite şi echipate astfel încât emisiile poluante provenite din gazele lor de evacuare să corespundă prevederilor tehnice ale Directivei 97/24/CE, capitolul 5.

8.8. Autovehiculele având cel puţin patru roţi trebuie construite şi echipate astfel încât să nu emită zgomot exterior care depăşeşte, în funcţie de categoria autovehiculului, limitele cuprinse în Directiva 70/157/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/101/CE, sau în Regulamentul nr. 51 ECE - UN, seria 02 de amendamente. Valoarea zgomotului exterior, măsurată în staţionare conform directivei sau regulamentului precizate mai sus, nu este limitată, însă ea trebuie înscrisă în certificatele de omologare, pentru a putea fi utilizată ca bază de referinţă la eventuale verificări ale nivelului de zgomot al autovehiculelor aflate în exploatare.

8.9. Tractoarele nu trebuie să producă zgomot exterior care să depăşească limitele prevăzute în Directiva 74/151/CEE, anexa V, ultima modificare prin Directiva 98/38/CE, iar zgomotul la nivelul urechii tractoristului, la tractoarele cu cabină, nu trebuie să depăşească limitele prevăzute în Directiva 77/311/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.

8.10. Autovehiculele cu 2 -3 roţi nu trebuie să emită zgomote cu un nivel sonor superior celui cuprins în prevederile tehnice ale Directivei 97/24/CE, cap. 9.

8.11. Dispozitivul de evacuare a gazelor trebuie să asigure silenţiozitatea şi să fie etanş, iar funcţia lui de amortizor de zgomot să nu poată fi eliminată de conducător în timpul mersului; extremitatea lui nu trebuie să depăşească cu peste 10 cm conturul exterior al automobilului şi nu trebuie orientată spre dreapta, în cazul orientării în jos unghiul format de acesta cu planul orizontal nu trebuie să depăşească 450 spre înapoi. Muchiile extremităţii dispozitivului de evacuare a gazelor nu trebuie să aibă raze mai mici de 2,5 mm dacă acesta depăşeşte cu mai mult de 10 mm suprafaţa exterioară a vehiculului; la autovehiculele pentru transport de persoane extremitatea ţevii de evacuare trebuie să depăşească partea inferioară a caroseriei. La tractoare şi maşini pentru lucrări se admite amplasarea dispozitivului de evacuare a gazelor pe dreapta, în cazul în care constructiv nu este posibil pe stânga. Poziţionarea acestuia trebuie să corespundă Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.

8.12. Autovehiculul care, la data omologării lui în România, corespunde din punct de vedere al emisiilor poluante unei trepte de poluare (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioară treptei de poluare stabilite prin prezentele reglementări, va fi atestat la cerere, de către Registrul Auto Român ca autovehicul cu nivel redus de poluare şi va beneficia de facilităţile prevăzute prin lege. Atestarea, în baza omologării de tip, ca autovehicul cu nivel redus de poluare este acceptată numai până la momentul impunerii prin legislaţia naţională, pentru omologarea individuală, a unei noi trepte, superioare, de poluare.

8.13. Autovehiculul care, la data omologării lui în România, corespunde din punct de vedere al nivelului de poluare sonoră unei trepte de poluare sonoră (precizate prin directivele Uniunii Europene) superioară treptei de poluare sonoră stabilite prin prezentele reglementări, va fi atestat, la cerere, de către Registrul Auto Român ca autovehicul cu nivel redus de poluare sonoră şi va beneficia de facilităţile prevăzute prin lege. Atestarea, în baza omologării de tip, ca autovehicul cu nivel redus de poluare sonoră este acceptată numai până la momentul impunerii prin legislaţia naţională a unei noi trepte, superioare, de poluare sonoră.

8.14. Autovehiculele utilizate în transportul internaţional de mărfuri, care respectă prevederile CEMT privind emisiile poluante chimice şi sonore şi prevederile privind siguranţa rutieră cerute pentru "autovehiculele verzi" sau "autovehiculele mai verzi şi sigure", vor fi atestate de Registrul Auto Român ca atare şi vor beneficia de toate facilităţile prevăzute de reglementările în vigoare în acest domeniu.

se încarcă...