Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 2311/2007 privind condiţiile de delegare a competenţei de efectuare a inspecţiei fiscale altui organ de inspecţie fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.12.2007 până la 09.01.2014, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 3816/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 99 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Inspecţia fiscală se exercită de către structurile de inspecţie fiscală ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit competenţelor stabilite de prevederile şi normele legale.

Art. 2. -

(1) Structura de inspecţie fiscală care deţine competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale poate să o delege altui organ de inspecţie fiscală doar la solicitarea motivată a acestuia şi cu avizul direcţiei care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(2) Delegarea de competenţă se comunică în scris organului de inspecţie fiscală care a solicitat-o, sub semnătura conducătorului structurii de inspecţie fiscală competent.

(3) Organul fiscal care a primit delegarea de competenţă va emite ordinul de serviciu şi va finaliza inspecţia fiscală, iar actele întocmite vor fi transmise structurii care administrează contribuabilul respectiv pentru continuarea, dacă este cazul, a procedurii fiscale.

(4) Valorificarea rezultatelor inspecţiei fiscale va fi făcută de organul de inspecţie care a efectuat inspecţia fiscală, tot acesta având obligaţia să întocmească referatele cuprinzând propunerile pentru soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul.

(5) Structura de inspecţie fiscală care deţine competenţa de efectuare a inspecţiei fiscale poate să refuze acordarea delegării de competenţă dacă motivele invocate de cel care o solicită nu sunt întemeiate sau dacă are capacitatea de a efectua inspecţia fiscală respectivă în termenul propus de organul care solicită delegarea de competenţă.

Art. 3. -

Prin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1), direcţia care coordonează metodologic activitatea de inspecţie fiscală, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, poate acorda delegarea de competenţă pentru efectuarea inspecţiei fiscale altui organ fiscal. Aceasta va comunica delegarea acordată atât structurii care deţine competenţa, cât şi celei care va efectua inspecţia fiscală.

Art. 4. -

Organul de inspecţie fiscală care a primit delegarea de competenţă este obligat să înştiinţeze contribuabilul verificat asupra acestui fapt, la începerea inspecţiei fiscale.

Art. 5. -

Direcţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 4 decembrie 2007.

Nr. 2.311.

se încarcă...