Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 266/2007 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 06.03.2007 până la 01.01.2011, fiind abrogat(ă) prin Ordinul nr. 2759/2010.

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 08.10.2010!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 54,73 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

pentru creşterea eficienţei administrării contribuabililor mijlocii şi în scopul îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Începând cu data de 1 aprilie 2007, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, prin administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice, cu domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor, denumiţi în continuare contribuabili mijlocii, prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin, selectaţi după cum urmează:

a) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ care au înregistrat o cifră de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2005 cuprinsă între 10 milioane lei şi 70 milioane lei;

b) contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi în procedura insolvenţei, care au creanţe fiscale mai mari de 3 milioane lei;

c) în cazul în care numărul contribuabililor mijlocii selectaţi conform criteriilor de la lit. a) şi b) este mai mic de 200, în administrarea structurilor menţionate va trece un număr corespunzător de contribuabili, selectaţi în ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri, dintre contribuabilii administraţi de administraţiile finanţelor publice ale municipiilor reşedinţă de judeţ.

Art. 2. -

(1) Începând cu data de 1 aprilie 2007, contribuabilii mijlocii, persoane juridice, prevăzuţi la art. 1, cuprinşi în anexa la prezentul ordin sunt administraţi de către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii.

(2) Lista nominală a contribuabililor mijlocii cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pe fiecare judeţ, se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(3) Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau de Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială aceştia îşi desfăşoară activitatea.

(4) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 3. -

(1) Contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile prezentului ordin.

(2) Dacă un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mari sau mijlocii absoarbe, prin fuziune, un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

Art. 4. -

(1) Contribuabilii mijlocii a căror cifră de afaceri în anul precedent este inferioară celei stabilite drept criteriu de selecţie a acestora pentru încadrarea în categoria contribuabililor mijlocii vor fi scoşi din administrare după 4 ani consecutivi în care nu mai îndeplinesc criteriul de selecţie.

(2) Lista contribuabililor mijlocii care urmează a fi administraţi începând cu data de 1 ianuarie a anului următor de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, precum şi lista contribuabililor care, începând cu aceeaşi dată, nu vor mai fi administraţi de aceste structuri, în condiţiile alin. (1), se actualizează cu contribuabilii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 1.

(3) Lista contribuabililor mijlocii prevăzută la alin. (2) şi la art. 3 se întocmeşte anual, până la data de 30 septembrie, şi se publică, prin ordin al ministrului finanţelor publice, în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice - portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(4) Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 septembrie, pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(5) Plafonul stabilit drept criteriu de selecţie a contribuabililor mijlocii prevăzuţi de prezentul ordin se poate actualiza anual, prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 5. -

(1) Predarea-primirea între organele fiscale implicate se face pe bază de protocol.

(2) Pentru contribuabilii selectaţi conform prevederilor art. 1 şi pentru sediile secundare ale acestora informaţiile aflate în sistemul informatic de administrare a creanţelor fiscale vor fi transferate în format electronic între organele fiscale implicate în procedura de predare-primire, în data de 1 aprilie 2007.

(3) Până la data de 20 aprilie 2007 se va finaliza protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale, a altor documente şi a informaţiilor privind evidenţele fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora, de la administraţiile finanţelor publice implicate, către administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii sau Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, după caz, pentru sediile secundare care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a municipiului Bucureşti.

Art. 6. -

(1) Procedura de predare-primire a dosarelor fiscale, a altor documente şi a informaţiilor privind evidenţele fiscale ale contribuabililor mijlocii şi ale sediilor secundare ale acestora între organele fiscale implicate va fi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(2) Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii prevăzuţi în prezentul ordin va fi aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. 7. -

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia de monitorizare a realizării creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 19 februarie 2007.

Nr. 266.

ANEXĂ

Nr. crt. Cod fiscal Judeţ Denumire
1 16188165 ALBA 3 FAN CONSTRUCT SRL
2 1755709 ALBA ACTIV DUPLO COMERCIAL SRL
3 10677146 ALBA ADRIAN COMSERVICE SRL
4 12602980 ALBA AGRA INTERNATIONAL SRL
5 1757467 ALBA AGROSERVICE SA
6 1761050 ALBA AGROTRANSPORT ALBA SA
7 12401154 ALBA ALBA ALUMINIU SRL
8 6165857 ALBA ALBA CENTER SRL
9 10116461 ALBA ALBA CONS SA
10 11359248 ALBA ALBA INSTALATII SRL
11 9552254 ALBA ALBA MOTOR SRL
12 12471036 ALBA ALBA-TEXTIL SRL
13 8873604 ALBA ALBACO EXIM SRL
14 1755369 ALBA ALBALACT SA
15 1761654 ALBA ALBAPAM SA
16 1757521 ALBA ALFARCO SRL
17 14099142 ALBA ALOREF SRL
18 5900631 ALBA ALPIN 57 LUX SRL
19 3707104 ALBA ALSECON SRL
20 1757904 ALBA ALSTING SA
21 1758640 ALBA ALTIP SA
22 1800699 ALBA AMA IMPEX SRL
23 3706478 ALBA ANCAU COMPANY SRL
24 6344534 ALBA ANDREEAS COMPANY SA
25 17064220 ALBA APA CTTA SA - FILIALA ALBA IULIA SRL
26 1755482 ALBA APA-CTTA SA
27 2763904 ALBA APIS PROD SRL
28 1759654 ALBA APRO-HOREA SA
29 1758381 ALBA APULUM SA
30 7983420 ALBA ARCO STARCOMP SRL
31 2824238 ALBA ARIESUL CONF SA
32 14259197 ALBA ARPA BUSINESS SRL
33 15641380 ALBA ARROWELD SRL
34 8887812 ALBA ARTEFERRO ROMANIA SRL
35 1758390 ALBA ASSALPO SA
36 14127552 ALBA ATERO SRL
37 1762510 ALBA B & B TEAM SRL
38 10898961 ALBA BIG STORE SRL
39 14908731 ALBA BLUETEX INTERNATIONAL SRL
40 1771275 ALBA BOSS IMPEX SRL
41 6344429 ALBA C.D.C. COMPANY SRL
42 7688331 ALBA CETATEA APUSENI SA
43 3499062 ALBA CIMPUL PIINII SRL
44 4560795 ALBA CINDRELUL SRL
45 1772076 ALBA CISEROM SA
46 1773080 ALBA CNCAF - FILIALA ZLATMIN
47 8195536 ALBA COMCEREAL SA
48 13813781 ALBA COMINCO TRANSILVANIA SA
49 1756720 ALBA COMPACT CONSTRUCT SRL
50 4330648 ALBA COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI
51 4330737 ALBA COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI MINVEST
52 16368506 ALBA COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOC
53 11431670 ALBA CONSTRUCT INVEST SRL
54 4032722 ALBA CONTI IMPEX SRL
55 9315746 ALBA COROANA DE AUR SRL
56 13706025 ALBA CRIMBO GAS SRL
57 1756674 ALBA CRISTALSOFT SRL
58 7387789 ALBA CRITERIUM P.G. SRL
59 13871324 ALBA CUTEAN COMPANY SRL
60 1760047 ALBA DACIA SA
61 6493927 ALBA DANEROM IMPEX INTERNATIONAL SRL
62 16766269 ALBA DELTA CARN SRL
63 6576194 ALBA DELTACO SRL
64 9776561 ALBA DERBY TRANS SRL
65 9306020 ALBA DIA GOTA SRL
66 15508784 ALBA DISKONT ROMTRADE SRL
67 4331392 ALBA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
68 14492906 ALBA ECOSTAR GROUP SA
69 3276087 ALBA ELECTROCONSTRUCTIA-ELCO ALBA IULIA SA
70 15316452 ALBA EMICOM INSTAL SRL
71 7124022 ALBA EURO EST SRL
72 12214962 ALBA EUROPEXPRES SRL
73 6480935 ALBA EXINTO SA
74 4904589 ALBA FAIR PLAY IMPEX SRL
75 14229820 ALBA FANTEL MOBIL SRL
76 4032668 ALBA FARMACIA SIC VELO
77 1751588 ALBA FAST-GALLERY SRL
78 10995964 ALBA FEPO & AIDO SRL
79 1766244 ALBA FERMIC SRL
80 8104210 ALBA FIDAX IMPEX SRL
81 1763221 ALBA FILATURA DE BUMBAC ABRUD SA
82 14395288 ALBA FINNO CONS SRL
83 1762420 ALBA FLIPS SRL
84 8273278 ALBA FLOREA GRUP SRL
85 14011565 ALBA FLOREA OIL SRL
86 7076650 ALBA FLORIDA IMPEX SRL
87 13889593 ALBA GALWAY SPORT SRL
88 12086375 ALBA GELAFARM SRL
89 15073140 ALBA GILDATEX SRL
90 6698604 ALBA GIRO SRL
91 5039370 ALBA GOTA SRL
92 10116453 ALBA GRUP TICO ROMANIA IMPEX SRL
93 1766830 ALBA I.A.M.U. SA
94 13838530 ALBA I.B.L.ROM 2000SRL
95 15789205 ALBA IMROGLASS SRL
96 1758233 ALBA INCOV SA
97 8266084 ALBA INFOGRUP SRL
98 1755202 ALBA INSTALATORUL SA
99 13317265 ALBA INTAS INDUSTRIE SRL
100 1759956 ALBA INTERTRANS SA
101 4904112 ALBA IOEL BUCUR SOCIETATE IN NUME COLECTIV
102 6698299 ALBA IPEC SA
103 1756801 ALBA IPRODCOOP SA
104 11748318 ALBA ITUL DISTRIBUTION COMPANY SRL
105 1755970 ALBA ITUL SRL
106 11380843 ALBA JIDVEI
107 5928284 ALBA KING ALEX SRL
108 13964024 ALBA KOSMOS TRE SRL
109 7476002 ALBA LANCRAJAN SRL
110 13313735 ALBA LIN & EMA SRL
111 13231961 ALBA M.M. INDUSTRY SRL
112 1774336 ALBA MADO SRL
113 4032730 ALBA MAGIC GRUP SRL
114 7088574 ALBA MARANATHA SRL
115 3276214 ALBA MARINEX SRL
116 1769267 ALBA MATERIALE DE CONSTRUCTII MOBILA SI SERVICE BOTA SRL
117 1755776 ALBA MATIN-MAIER SRL
118 16994453 ALBA MECATRONICS SA
119 11974579 ALBA MEDISANA SRL
120 15932436 ALBA MERCUR LEASING SRL
121 15724397 ALBA MERIDO HARA SRL
122 1765044 ALBA METALURGICA SA
123 7468450 ALBA MIA CARN SRL
124 4973031 ALBA MIAMI SRL
125 5182302 ALBA MIDAS COMP SRL
126 13676064 ALBA MOBI STAR SRL
127 1767665 ALBA MONTANA SA
128 1755121 ALBA MOVA SRL
129 12278982 ALBA NEW DIMENSIONE SRL
130 10890941 ALBA NICHI ARDEAL SRL
131 2765972 ALBA NICK SRL
132 15992667 ALBA NORDAB TRADE SRL
133 7016160 ALBA NOVA MODUL SRL
134 13802790 ALBA OANCEA GRUP SRL
135 1755571 ALBA OANCEA SRL
136 6698884 ALBA OLIVER INVEST SA
137 4997340 ALBA OPREAN SRL
138 16414939 ALBA OVINEX GLIGOR SRL
139 1770423 ALBA PEHART SA
140 1766686 ALBA PLANTISAN SRL
141 3687910 ALBA POMAROM SRL
142 13071623 ALBA POMPONIO SRL
143 3500000 ALBA PORA SRL
144 9479471 ALBA PORTEROM SRL
145 1763841 ALBA PREBET AIUD SA
146 4973074 ALBA PREMIUM SRL
147 1761069 ALBA PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA
148 6698930 ALBA REKORD SRL
149 1755172 ALBA REMAT ALBA SA
150 7486073 ALBA REMAT CIMPENI SEBES SA
151 1767380 ALBA RIVALY C.H. SRL
152 8697320 ALBA ROM LEMN 2000 PRODIMPEX SRL
153 5103651 ALBA ROMWEST EURO
154 1758004 ALBA SALPREST SA
155 1750957 ALBA SATURN SA
156 15567276 ALBA SAVINI DUE SRL
157 12987100 ALBA SC ALGEROCO SRL
158 1764162 ALBA SC ARDEALUL SA
159 1752729 ALBA SC PERLA TARNAVEI SA
160 1756330 ALBA SC RESIAL SA
161 2441828 ALBA SC UZINA ARDEALUL SA
162 1770938 ALBA SCHOSSWENDER MOBEL SRL
163 8238289 ALBA SERVICE AUTOMOBILE SA
164 15034893 ALBA SEVCO INSTALATII SRL
165 1768296 ALBA SIMI SRL
166 10459400 ALBA SIMODOR IMPEX SRL
167 9362497 ALBA SITINDUSTRIE ROMANIA SA
168 14951782 ALBA SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA PENTRU REPARATII SI
169 1758080 ALBA SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC SA ALBA IULIA
170 14179039 ALBA STAR TRANSMISSION CUGIR SRL
171 3500230 ALBA START CONSTRUCT SRL
172 13165060 ALBA START TRADING SRL
173 7386945 ALBA STIREC SRL
174 1766643 ALBA STRATUSMOB SA
175 11106512 ALBA SUNRISE COMPANY SRL
176 5066472 ALBA SUPREMIA GRUP SRL
177 6698787 ALBA TAAS GROUP SA
178 11319570 ALBA TOBIMAR SRL
179 16041406 ALBA TORNADO LEASING SRL
180 12924048 ALBA TRANS AVRAM SRL
181 5851237 ALBA TRANS IVINIS & CO SA
182 1753287 ALBA TRANSEURO SRL
183 1771100 ALBA TRANSILVANA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA
184 1767681 ALBA TRANSILVANIA PRODUCTION SRL
185 13114937 ALBA TRANSLIGNUM SRL
186 10602020 ALBA TREI I INVEST SRL
187 9127513 ALBA TREND SRL
188 14627310 ALBA ULPIA TRAIANA LEASING SRL
189 10944367 ALBA ULPIA TRAIANA SRL
190 1756666 ALBA UNIREA PRES SRL
191 1763299 ALBA UNIVERSAL U SRL
192 1758365 ALBA UTEPS SA
193 1760390 ALBA UTILAJ-TRANSPORT SA
194 1769224 ALBA UZINA MECANICA CUGIR SA
195 7706985 ALBA VIMED GRUP SRL
196 3909359 ALBA VINERSAR SRL
197 1772254 ALBA VIVA SRL
198 14421298 ALBA WELD ENGINEERING SRL
199 10671313 ALBA ZUO & CO INVEST SRL
200 1751987 ALBA ZUO RO WEST EST COMPANY SRL
201 12877108 ARAD A.V.A.TOUR SRL
202 7443412 ARAD ADIOR SRL
203 2761369 ARAD AGROIND CRIS COM SA
204 1730437 ARAD AGROIND SA PECICA
205 11400347 ARAD AGROSAMARA SRL
206 13913187 ARAD ALCOA FUJIKURA SRL
207 15440638 ARAD ALL TRANS ROMANIA SRL
208 5530059 ARAD AMATEX SA
209 13255138 ARAD ANTON INDUSTRIES SRL
210 14490700 ARAD ARAD LEASING SA
211 9541964 ARAD ARAL ENERGY SRL
212 11998993 ARAD ARCHIM AGRO INDUSTRIAL SRL
213 6510041 ARAD ARCHIMINA SRL
214 6648630 ARAD ARCOMMAT GRUP SA
215 11759902 ARAD ARIES TEXTILE SRL ARAD-ZONA INDUSTRIALA VEST STRAD
216 1683645 ARAD ARIS SA
217 6306042 ARAD ARMIN MAYER REISEN SRL
218 10437836 ARAD ART LEMN SRL
219 7829805 ARAD ARVINEX DISTRIBUTION S.R.L.
220 6601468 ARAD ASTRA BUS SRL
221 13841617 ARAD AUTO GROUP C.M.B. SRL
222 6336590 ARAD AUTO SCHUNN SRL
223 15156521 ARAD AUTO SML SRL
224 16302838 ARAD AUTOGRUPM ROMANIA SRL
225 6649091 ARAD AVA 3 COMPANY SRL
226 16875584 ARAD AXA EXIM SRL
227 10392122 ARAD B&D COMPANY SRL
228 1691150 ARAD B.A.T. SA
229 12966353 ARAD BARDI AUTO SRL
230 11261656 ARAD BDG IMOBILIARE SRL
231 5595805 ARAD BENDEA SRL
232 4819343 ARAD BINALIA SA
233 16694200 ARAD BIT HOUSE SRL
234 9817246 ARAD BLACKMAX SRL
235 7661034 ARAD BODIMAR IMPEX SRL
236 4010031 ARAD CARA SRL
237 10411968 ARAD CENTROSOJA SRL
238 1681253 ARAD CHIBAX SRL
239 12979582 ARAD CODLEA ARCTIC INTERNATIONAL SRL
240 12724473 ARAD CODLEA ARCTIC SA
241 8326542 ARAD COMBI SPEDITION SA
242 1714890 ARAD COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CURTICI
243 1683483 ARAD COMPANIA DE APA ARAD SA
244 1708600 ARAD COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA
245 1703548 ARAD CONAR SA
246 11241756 ARAD CONOR INTERNATIONAL SRL
247 10114681 ARAD CONTINENTAL TOBACCO ROMANIA SA
248 6308493 ARAD CONTOR GROUP SA
249 1689362 ARAD CORAURA SRL
250 9297518 ARAD COSTE SHOES SRL
251 12897806 ARAD COTTA INTERNATIONAL SRL
252 14396461 ARAD D.A.F.TRADING SRL
253 15094488 ARAD DANLUCO DISTRIBUTION SRL
254 1686943 ARAD DARIMEX INTERNATIONAL SA
255 14596915 ARAD DAVILA TRADING SRL
256 15609304 ARAD DIAL-TON SRL
257 14632325 ARAD DITRE INTERNATIONAL SRL
258 8115367 ARAD DORADI IMPEX SRL
259 9770577 ARAD DRAKAR NOIR SRL
260 4935666 ARAD DRESS COMPANY SRL
261 4682040 ARAD DUEX SRL
262 1674850 ARAD EDIL CONSTRUCTII SA
263 5929271 ARAD EDY OPTIC LTT SRL
264 8983631 ARAD EKR-ELEKTROKONTAKT ROMANIA SRL
265 9851191 ARAD ELECON PLUS SRL
266 10064516 ARAD ESPARO FOREST S.A.
267 14496320 ARAD EURO PLASTIC SRL
268 6058818 ARAD EUROCARGO SRL
269 1734307 ARAD EUROTRANS S.R.L.
270 8461115 ARAD FARMACHIM SRL
271 13171096 ARAD FAYR COOP SRL
272 6340702 ARAD FERONERIA PROD SA
273 7364785 ARAD FILIP D IMPEX SRL
274 1685441 ARAD FILIP SRL
275 1727229 ARAD FORAJ SONDE ZADARENI SA
276 1681903 ARAD FORTUNA SRL
277 1678746 ARAD G.I.MOTOR SRL
278 5183294 ARAD GABBIANO IMPEX SRL
279 13061000 ARAD GAZ VEST SA
280 14838334 ARAD GENERAL COM INVEST SRL
281 14259626 ARAD GENERAL CUSTOMS BUILDER SRL
282 16679677 ARAD GENERAL MARKET SRL
283 8375570 ARAD GICA IMPORT-EXPORT ITALIA SRL
284 16895611 ARAD GLOBAL SPORT SRL
285 14127730 ARAD GLOBALMET TRADING SRL
286 1675103 ARAD GLOBUS INTERNATIONAL SRL
287 10030408 ARAD GRB SRL
288 16432650 ARAD GREEN COMPANY SRL
289 6648495 ARAD HAS TRADE SRL
290 15978158 ARAD HENRI CONSULTING SRL
291 1688189 ARAD IMAR SA
292 1697888 ARAD IMPERIAL Co LTD SRL
293 5562620 ARAD IMPEX BOCK SRL
294 12458827 ARAD INDAGRARA PRODCOM SA
295 10933767 ARAD INSTAL IMPEX SRL
296 16204872 ARAD INTEREXIM SRL
297 5530326 ARAD INTERGLOBAL SRL
298 3369496 ARAD IZOLTA SRL
299 11400304 ARAD KANTEX ARAD SRL
300 8750881 ARAD KEBO SRL
301 9449810 ARAD LAGERMAX AUTOTRANSPORT SRL
302 14408906 ARAD LAICOM SRL
303 10368973 ARAD LAZAR & SOHNE SRL
304 16737212 ARAD LEONES GROUP SRL
305 13485820 ARAD LICCO PROMPT 2000 SRL
306 6306026 ARAD LIPOMIN SA
307 17230950 ARAD LUICU GRUP SRL
308 10833369 ARAD M.I.C. ROMANIA SRL
309 14340266 ARAD MANITOBA PRINT SRL
310 6017249 ARAD MANITOBA TEX SRL
311 14480553 ARAD MANITOBA TEX.COM.ROMANIA SRL
312 6527701 ARAD MANOLO SRL
313 1682763 ARAD MARCOTRANS SRL
314 6111806 ARAD MARIO - STAR SRL
315 14760359 ARAD MARKET ALFA T.O.T. SRL
316 15126113 ARAD MASCHIO-GASPARDO ROMANIA SRL
317 13455578 ARAD MAXSTILE SRL
318 16665272 ARAD METAL SYSTEM COMPANY SRL
319 11291754 ARAD METALCOMP INTERNATIONAL SRL
320 12774978 ARAD MILLEFIORI SRL
321 1679300 ARAD MIRADA CONSTRUCT SRL
322 6362018 ARAD MOBILIER GENERAL ARAD MGA SRL
323 1689052 ARAD MODA SA
324 12244254 ARAD NDB LOGISTICA ROMANIA SRL
325 13671725 ARAD NEXANS ROMANIA SRL
326 8021700 ARAD NICKFLOR PROD SRL
327 9458665 ARAD NUOVA NEON BASSANO ROMANIA SRL
328 13239825 ARAD OLIMPIA TRADING SRL
329 7231576 ARAD PADIS PORT ARTUR SRL
330 2758169 ARAD PALROM SRL
331 14219583 ARAD PECAR COM SRL
332 8099865 ARAD PELMAR EXIM SRL
333 7117327 ARAD PETROCONSTRUCT S.A.
334 1705905 ARAD PETROM NADLAC SRL
335 14068499 ARAD PETROTOUR SRL
336 8689912 ARAD PLANETA SRL
337 14926576 ARAD PLATINUM SRL
338 15624380 ARAD PORTA KMI ROMANIA SRL
339 1701130 ARAD PREFIN EST EUROPE SRL
340 15865892 ARAD PRETIZION 2005 SRL
341 4997685 ARAD PROCOM CORALIS SRL
342 3028952 ARAD PRODAGRO-BIAN SRL
343 17418076 ARAD PRODVEST CARNE
344 2759784 ARAD RADAN IMPEX SRL
345 16194396 ARAD RAILLOGISTICS SRL
346 6785450 ARAD RB PROD SRL
347 1686293 ARAD REGIA AUTONOMA DE DRUMURI MUNICIPALE ARAD
348 1689176 ARAD REMAT SA
349 1707051 ARAD RESCO SA
350 7856540 ARAD RIALDA PRODCOM SRL
351 5331862 ARAD ROM - FUNGHI SRL
352 13662093 ARAD ROMCON CONECT SRL
353 12717514 ARAD ROMFILMS S.R.L.
354 15221107 ARAD ROMFRUIT COMEX SRL
355 13808114 ARAD ROPINI SRL
356 13145852 ARAD ROSSETTI EAST SRL
357 6017303 ARAD ROYAL MG CONSTRUCT S.R.L.
358 1702780 ARAD SABINA & CO SA
359 8326534 ARAD SABINA IMPEX SRL
360 6600918 ARAD SAFILAR SA
361 11687385 ARAD SAINT-GOBAIN ROMPOLIMER SRL
362 4470552 ARAD SAMGAS ROMANIA SRL
363 3368717 ARAD SCALA SA
364 5331773 ARAD SELIN S SRL
365 6277737 ARAD SFERA COMPANY SRL
366 15216895 ARAD SIDE GRUP SRL
367 15367677 ARAD SIR. TEX SRL
368 1686277 ARAD SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ARTEX SCM
369 13214910 ARAD SORTECA GROUP SRL
370 6429142 ARAD STEFANO - COMPANY - LTD SRL
371 14552170 ARAD SUOLIFICIO IT Q.D.R. SRL
372 10064508 ARAD SUPERMARKET SIGMA S.R.L.
373 14566850 ARAD SYSTRONICS SRL
374 14388698 ARAD SZAKAL METAL SRL
375 12172956 ARAD TABAN TRAFIC SRL
376 5836008 ARAD TAGARISCO SRL
377 15301524 ARAD TAMPERT 2000 SRL
378 1967493 ARAD TEBA IASI INDUSTRY SA
379 1680061 ARAD TEBA INDUSTRY ARAD DEPARTMENT SA
380 15644328 ARAD TEBA INDUSTRY COLOR SERVICE DIVISION SRL
381 12833055 ARAD TEBA INDUSTRY CONTROLLER DIVISION SA
382 15644301 ARAD TEBA INDUSTRY DYE DIVISION SRL
383 15644336 ARAD TEBA INDUSTRY SEWING DIVISION SRL
384 5596002 ARAD TEHNODOMUS SA
385 1681172 ARAD TERIANA SRL
386 17114417 ARAD TEXTILE MEDICALE SRL
387 4681983 ARAD TITUS SRL
388 4935631 ARAD TRACO SRL
389 3029702 ARAD TRANSDARA SA
390 1715763 ARAD TRICOTAJE INEU SA
391 16287517 ARAD URANIA COM SRL
392 14942245 ARAD V.D.S. BALCAN TRADE SRL ARAD PARC INDUSTRIAL ZONA
393 6412388 ARAD VERBITA SRL
394 10074226 ARAD VEROFER SA
395 1678711 ARAD VINALCOOL S.A.
396 7095679 ARAD VOGEL & NOOT AGROROM SRL
397 1687850 ARAD VOLANUL SA
398 6794407 ARAD WEGLAND ALPIN SRL
399 6166410 ARAD WEST EUROTRANS SRL
400 15781880 ARAD YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY SRL
401 6748664 ARGES ALCADIBO TRADING S.A.
402 4792671 ARGES AMPLAST CO S.A.
403 13009001 ARGES APA - CANAL 2000 S.A.
404 7370485 ARGES APULUM TOTAL S.R.L.
405 128833 ARGES ARGECOM S.A.
406 11557890 ARGES AUTEC AUTOTECHNIK S.R.L.
407 162657 ARGES COMPONENTE AUTO S.A.
408 129022 ARGES FARMACEUTICA ARGESFARM S.A.
409 5660350 ARGES FRANCESCA INDUSTRIES S.A.
410 137220 ARGES HIDRO - ARGES S.R.L.
411 128990 ARGES IMUC S.A.
412 143450 ARGES MARIAN S.R.L.
413 128507 ARGES METABET CF S.A.
414 15944937 ARGES METZELER AUTOMOTIVE PROFILE SYSTEMS ROMANIA SRL
415 151330 ARGES MONTANA MG S.R.L.
416 16015040 ARGES NOVA TEXTILE BUMBAC S.R.L.
417 8432802 ARGES PETKING S.A.
418 8898455 ARGES PRIME TIME SILVE S.R.L.
419 11808959 ARGES QUEHENBERGER SPEDITION S.R.L.
420 16117431 ARGES UNIC DISTRIBUTION S.R.L.
421 17159770 ARGES VALEO ELECTRICAL CONNECTIVE SYSTE
422 6444320 ARGES VASICOS CENTER S.R.L.
423 5395513 ARGES ZEUS S.A.
424 15325140 ARGES AG STANDARD PLAST S.R.L.
425 9251200 ARGES AGEXIM MOTOR SA
426 13069801 ARGES AGEXIM TRANS S.A.
427 6444290 ARGES AGOFLORIS PROD SRL
428 15802274 ARGES AKA AUTOMOTIV SRL
429 6388018 ARGES ALBERT COMIMPEX SRL
430 3921794 ARGES ALFA FEED IMPEX S.R.L.
431 4319194 ARGES ALIS IMPEX SRL
432 3547410 ARGES ALPITEX SRL
433 6827067 ARGES ALVVIMAR COMIMPEX SRL
434 8898684 ARGES AMAT SA
435 14145940 ARGES ANA TRANS INTERNATIONAL SA
436 129170 ARGES APARTAMENTUL S.A.
437 9088929 ARGES ARGECOMB SA COSTESTI
438 128493 ARGES ARGESANA SA
439 153942 ARGES ARO S.A.
440 156922 ARGES ARPO SA
441 7826132 ARGES ASTRA TRANSPORT S.R.L.
442 145800 ARGES ATLAS S.R.L.
443 9341591 ARGES AUTO MONDOSTAR MOBIL S.R.L.
444 161430 ARGES AVICOLA COSTESTI SA
445 9752082 ARGES AXA ORTE CONSTRUCT S.R.L.
446 144839 ARGES BADROM SERVICE S.R.L.
447 15491887 ARGES BALCAR PLAST GROUP S.R.L.
448 131669 ARGES BEATRICE S.R.L.
449 7369952 ARGES BIFF INTERNATIONAL SRL
450 10781090 ARGES BUILDING ASTROM S.R.L.
451 5844957 ARGES CATALI SHOES S.R.L.
452 14601795 ARGES CCCF-CAI FERATE DRUMURI SI PODURI
453 4993500 ARGES CELLYRO SRL
454 4993250 ARGES CENTER GROUP SRL
455 9128284 ARGES CESAR SA CAMPULUNG
456 6215297 ARGES CIPCOS MAR COMPLEX SRL
457 130744 ARGES CLEMANS SRL
458 11879526 ARGES CMB GRUP 2001 SRL
459 14969011 ARGES COBRA SECURITY S.R.L. FILIALA MUNTENIA
460 6833743 ARGES COM DIVERS AUTO RO SA
461 13161432 ARGES COMALIMENT -TITAN S.A.
462 8131265 ARGES COMCEREAL SA
463 161880 ARGES COMEFIN SA
464 4993292 ARGES COMESAD RO SA
465 13703045 ARGES COMEXFOR INVESTMENT SRL
466 5843927 ARGES COMPANIA TELI SRL
467 156094 ARGES CONFARG SA
468 129049 ARGES COREMI SA
469 142064 ARGES COSTAS S.R.L.
470 17517550 ARGES CRONOS INVEST LSG SRL
471 10354021 ARGES CRONOS SRL
472 10693699 ARGES CURTEA DE ARGES FORESTA SA
473 13703185 ARGES D.G.M. INTERNATIONAL INDCOM SRL
474 5138471 ARGES D.R.I.M. DANIEL S.R.L.
475 185782 ARGES DACICA SRL PITESTI
476 14800844 ARGES DACO CONSTRUCT INTL SRL
477 7792870 ARGES DAPEROM GRUP AUTA S.A.
478 160729 ARGES DEF IMPORT-EXPORT S.R.L.
479 6834374 ARGES DELTA INVEST SRL
480 6865630 ARGES DELTA PLUS TRADING S.R.L.
481 15591320 ARGES DEMAR MI INVEST S.R.L.
482 4583209 ARGES DIANTHUS COMPANY SRL
483 6748842 ARGES DINAMIC INTERNATIONAL SRL
484 6335595 ARGES DIRECT AUTO ROM S.R.L.
485 15614777 ARGES DISTRICOM UNIC SRL PITESTI
486 128671 ARGES DIVERTEX SA
487 10669143 ARGES DOW AUTOMOTIVE SA
488 3335337 ARGES ELDI SRL PITESTI
489 9549500 ARGES ELECTRO METAL CONSTRUCT EMCO S.A.
490 13785770 ARGES ELEMENTE COMANDA AUTO SA
491 6795313 ARGES ELITON TRANS SRL
492 13807976 ARGES EURO TEHNO GROUP SRL
493 6833760 ARGES EUROPAN PROD SA
494 9471370 ARGES EUROZEN CO S.R.L.
495 6941524 ARGES EVA MEDICAL FARM SRL
496 14932616 ARGES FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVIC
497 13475168 ARGES FINACO INDUSTRIES S.R.L.
498 5660709 ARGES FLEXIPLAST SA
499 167778 ARGES FORAJ SONDE BASCOV SA
500 6930088 ARGES FOREST PRODUCT SRL
501 4228100 ARGES FOTBAL CLUB ARGES SA PITESTI
502 9099367 ARGES FPSA ARO SA CAMPULUNG
503 9471508 ARGES FSM ARO SA CAMPULUNG
504 13807887 ARGES FUCHS CONDIMENTE RO SRL
505 6795917 ARGES GENALCO INVEST S.R.L.
506 3244050 ARGES GENERAL PREST SA
507 6795208 ARGES GERO TRADE CROUP S.R.L.
508 159694 ARGES GIRAMEX S.R.L.
509 9054608 ARGES GIREXIM UNIVERSAL SA
510 15129144 ARGES GREAT CHANNEL S.R.L.
511 4916800 ARGES GRUP CONSTRUCT S.R.L.
512 14866270 ARGES HARD TIMBER LINE S.R.L.
513 6795518 ARGES HELL GROUP COMPANY
514 3112920 ARGES HERMES SRL
515 14543457 ARGES HOEDLMAYR-LAZAR ROMANIA SRL
516 137238 ARGES I.C.M.A. S.R.L.
517 8726190 ARGES IATSA PLATFORMA STEFANESTI SA
518 132931 ARGES IMEX SRL
519 11909627 ARGES INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS ROMANIA
520 14251002 ARGES INGINERIE ET REALISATIONS INDUSTRI
521 139530 ARGES INTENS PREST SRL
522 152246 ARGES INTER-EXPRES SRL
523 6443910 ARGES INTERNATIONAL LAYAR COMPANY S.R.L.
524 5898442 ARGES INTEX PRIM SRL
525 16599276 ARGES IPEE AMIRAL TRADING IMPEX SA
526 156752 ARGES IPEE SA CURTEA DE ARGES
527 12998681 ARGES IPSOS INTERACTIVE SERVICES SRL
528 129103 ARGES LACTAG SA
529 4993306 ARGES LAS VEGAS-MI SRL
530 14288176 ARGES LEMN CONSTRUCT FORESTA SA
531 17028090 ARGES LOW COST TECHNOLOGY SRL
532 3545363 ARGES MARATON SRGES S.R.L.
533 12835617 ARGES MECAROM DOTCOM LTD SRL
534 5974914 ARGES MENTOR - TRADING S.R.L.
535 13635501 ARGES METALIMPEX ROMANIA S.R.L.
536 5765101 ARGES MITEX MIMAR SRL
537 12810175 ARGES MOBIL TECNICA EUROPA SRL
538 12642756 ARGES MOBTAP ALPROM S.A.
539 4543166 ARGES MONTAN STAR 93 S.R.L.
540 2519218 ARGES MUNTENIA ALIMENT SRL
541 15522894 ARGES NEFERU INTER COM SRL
542 128973 ARGES NOVATEX SA PITESTI
543 14151828 ARGES OMNIUM DISTRIBUTION SRL
544 16866594 ARGES ONITA SRL
545 156655 ARGES PAMOF SA CURTEA DE ARGES
546 140667 ARGES PAN MERIDIAN S.R.L.
547 6748583 ARGES PAN TRADING SRL
548 170340 ARGES PENTAROM SRL
549 16124455 ARGES PETCU TRANS COMPANY SRL
550 13632084 ARGES PIROUX INDUSTRIE ROMANIA SA
551 143221 ARGES POPCOM SRL
552 9364943 ARGES PRESATE DACIA S.A.
553 8119954 ARGES PRO INVEST TRADE SRL
554 6795933 ARGES PROFEX UNICO S.R.L.
555 11433360 ARGES PROINSTAL PIPE S.R.L.
556 4463598 ARGES PROINTERMED SRL
557 13008995 ARGES PUBLITRANS 2000 S.A.
558 8283077 ARGES PUY TRADING INVEST S.R.L.
559 2659840 ARGES QUARK SRL
560 4917490 ARGES RADICSTAR SRL
561 134398 ARGES RAPID SRL
562 15823153 ARGES RECLAMA LOGISTIC SRL
563 7549090 ARGES REDAL FOREVER SRL
564 14691461 ARGES REGENT GRANDE COMPANY SRL
565 128760 ARGES REMAT ARGES SA
566 6750117 ARGES REPARATII MODERNIZARI RETEHNOLOGIZARI ARGES SA
567 6833972 ARGES RIFCO TRADING SRL
568 5824305 ARGES RO GROUP INTERNATIONAL SRL
569 5486034 ARGES ROM TEHNO PLUS S.R.L.
570 13184258 ARGES ROMARIA COMALIMENT SRL
571 9187205 ARGES RONERA RUBBER SA
572 2657490 ARGES ROXEMI SRL
573 3243721 ARGES S & B CONTRAST SRL
574 151674 ARGES SALF SRL
575 5395963 ARGES SAMARA TRADING SRL
576 3113365 ARGES SAN SYSTEMD INDUSTRY S.R.L.
577 128299 ARGES SELCA S.A.
578 144154 ARGES SEND '92 IMP-EXP SRL
579 6215165 ARGES SERVCOMEX GRUP SA
580 6834226 ARGES SILVA GRUP SRL
581 135164 ARGES SILVER TRADING SRL
582 160885 ARGES SIMA ARGES SRL
583 16330285 ARGES SK ENGINEERING & CONSTRUCTION CO L
584 4124222 ARGES SLAVA SRL
585 128930 ARGES SOMECO S.A.
586 10741397 ARGES SOUFLET MALT ROMANIA S.A.
587 4122612 ARGES STAR TRADING IMPEX S.R.L.
588 128701 ARGES SUBANSAMBLE AUTO S.A.
589 3545371 ARGES SUN PROD SRL
590 5138757 ARGES TEHNODINAMIC S.R.L.
591 9431775 ARGES TOTAL DISTRIBUTION GROUP ARGES S.R
592 6834803 ARGES TRANSMIN SA CAMPULUNG
593 6444207 ARGES TRIMEX FARMA SRL
594 128485 ARGES TURISM MUNTENIA S.A.
595 197566 ARGES V.M. COMP SRL
596 16081303 ARGES VIATOR & VEKTOR LAZAR ROMANIA S.R
597 9837952 ARGES VIOLETA GEOFELI SRL COSTESTI
598 17187729 ARGES VRK DIRECT INVEST S.R.L.
599 3923426 ARGES WALDY COM S.R.L.
600 4971197 ARGES ZORBA COMPANY SRL
601 17042078 BACAU A & R SRL
602 10372559 BACAU A-E ELECTRONICS SA
603 949740 BACAU ADRIA SRL
604 4832008 BACAU ADSUM-COM SRL
605 16210343 BACAU AGEROM-IMPEX SA
606 5243132 BACAU AGINTERVAL IMPEX SRL
607 945055 BACAU AICBAC SA
608 3590810 BACAU ALCONEP SRL
609 6673600 BACAU ALIMENTA SA
610 958039 BACAU ALIMON SA
611 945144 BACAU AMICI SA
612 17488233 BACAU AMURCO SRL
613 16823615 BACAU ANDISIMO SRL
614 14900193 BACAU ANDYMAR OIL SRL
615 12979930 BACAU AQUAFOR INTERNATIONAL SRL
616 13851661 BACAU ARMIND SRL
617 949332 BACAU ASCO SA
618 15455973 BACAU AUTO MOTO INVEST SRL
619 6896628 BACAU BAC-DELPHI SA
620 11448434 BACAU BALCOPAD SRL
621 6462610 BACAU BARLETA SRL
622 6492476 BACAU BONITO SRL
623 5112838 BACAU BRONX EXIM SRL
624 10825560 BACAU BWN PROMOBILA SRL
625 6236281 BACAU CLARUS IMPEX SRL
626 9034198 BACAU CLIPA SRL
627 945705 BACAU COMAT BACAU SA
628 8255646 BACAU COMCEREAL SA
629 9970656 BACAU COMELECTRO BG SRL
630 11136173 BACAU COMFERT SRL
631 10717976 BACAU COMNEF SRL
632 980141 BACAU COMSERVICE-COMPANY SRL
633 11377538 BACAU CONAGRA SA
634 943755 BACAU CONBAC SA
635 947730 BACAU CONEXTRUST SA
636 15168887 BACAU CONFER GROUP SRL
637 948426 BACAU CONIMPULS SA
638 8101051 BACAU CONRAD IMPEX LTD SRL
639 960020 BACAU CONSTRUCTII FEROVIARE SRL
640 5994229 BACAU COPANEX SRL
641 4725397 BACAU CORIOLAN IMPEX SRL
642 6268054 BACAU CROCO SRL
643 12508844 BACAU CYBERNET AUTO CENTER SRL
644 7848556 BACAU CYBERNET SRL
645 10187780 BACAU DALRO SA
646 15934070 BACAU DEDEMAN AUTOMOBILE SRL
647 7638074 BACAU DELY-PET IMPEX SRL
648 973780 BACAU DEMETRA SRL
649 944300 BACAU DESTEPTAREA SA
650 16006174 BACAU DISTRIBUTION OIL SRL
651 7912063 BACAU DOGE-HVM-EXIMP SRL
652 10840897 BACAU DRUMURI SRL
653 5777602 BACAU DUNICEC COM SRL
654 943577 BACAU ECCOR SRL
655 7920473 BACAU ELECTRIC PLUS SRL
656 13210349 BACAU ELECTROTEHNO SRL
657 10840889 BACAU ELMET INTERNATIONAL SRL
658 3204056 BACAU ERMACOM SRL
659 5141256 BACAU ESTRADE SRL
660 13531071 BACAU EUROPROD SA
661 953783 BACAU EXIM-MONDI SRL
662 5243337 BACAU FIDOR SRL
663 969453 BACAU FOSERCO SA
664 953198 BACAU GALLUCI SRL
665 17027523 BACAU GENERAL CONSTRUCT SRL
666 3413664 BACAU GEPEX SRL
667 13412054 BACAU GESARA AUTO SRL
668 12897598 BACAU GLOBAL INVEST SRL
669 14400902 BACAU GLOBAL SERV SRL
670 16254609 BACAU GRUP KMW SRL
671 5662459 BACAU HECOMIN IMPEX SRL
672 11363893 BACAU HELIOPOLIS PRESTSERV SRL
673 946379 BACAU I.L.S. SA
674 8195757 BACAU IATSA SA
675 5845723 BACAU INTERAGROALIMENT SRL
676 5169494 BACAU INTERTRANSCOM IMPEX SRL
677 2820597 BACAU K-SIGI SRL
678 14085767 BACAU KOLAN SRL
679 4014262 BACAU LA RABINTA-COM SRL
680 4102968 BACAU LICURICI IMPEX SRL
681 13186852 BACAU LIVIANDRE PRODCOM SRL
682 952656 BACAU LUCEAFARUL SA
683 8863821 BACAU LUVI TRADE SRL
684 3590119 BACAU MAHA EGYPT IMPEX SRL
685 15083276 BACAU MANIDAR INVEST SRL
686 12014190 BACAU MASTER WOOD SRL
687 2816936 BACAU MEDICA SA
688 4014386 BACAU MEDICALTEST SRL
689 952460 BACAU MESSINA DISTRIBUTIE SRL
690 14758146 BACAU METAL INVEST GRUP SA
691 15001764 BACAU METALBAC SRL
692 16264017 BACAU MOBILA ELBAC SA
693 10372397 BACAU MONADE COMSERV SRL
694 953279 BACAU MORARU-ANCA SRL
695 7682878 BACAU MUZA TRANS SRL
696 14636262 BACAU NBH DISTRIBUTION SA
697 15669284 BACAU NECO MOTORS SRL
698 987492 BACAU NICK-MANS SRL
699 946727 BACAU NORDIC SYSTEMS SRL
700 14317565 BACAU OIL GRUP COMPANY SA
701 14445963 BACAU OMP SRL
702 15486864 BACAU P.M.S. INTERNATIONAL SRL
703 6732528 BACAU PADVIS GRUP SRL
704 6327363 BACAU PAN INVEST SRL
705 957998 BACAU PANIMON SA
706 988170 BACAU PANTERA-DIUMEA SRL
707 9026390 BACAU PARTENER SRL
708 953520 BACAU PEROM SA
709 11425430 BACAU PETROL TUB SA
710 966333 BACAU PETROMEC SA
711 944378 BACAU POBAC SA
712 5662378 BACAU POTPURIU SRL
713 16952172 BACAU PROFI TOOLS SRL
714 13009788 BACAU PROMODE SRL
715 12960601 BACAU PROMOTER FASHION SRL
716 14437251 BACAU R.Y.M. DISTRIBUTION SRL
717 9148931 BACAU RACOLE EXIM SRL
718 6617219 BACAU RAD-TRANS SRL
719 958772 BACAU RAFO SA
720 14352236 BACAU RAPID TRANS LINE RTL SRL
721 13354433 BACAU REDO GROUP SRL
722 14041094 BACAU REGENT SRL
723 954851 BACAU REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA RA
724 947943 BACAU REMAT SA
725 13261822 BACAU REPARATII SI ECHIPARI MASINI SRL
726 14616303 BACAU RICH FOREST SRL
727 6087031 BACAU ROMBET SA
728 7308327 BACAU ROMUNION SA
729 8367038 BACAU ROTEL SRL
730 1653555 BACAU ROYAL INTER COM SRL
731 11060610 BACAU RUSTRANS SRL
732 10369960 BACAU S.C. A.L.D.P.S.A. SA
733 949588 BACAU S.C. ANDRADA SRL
734 966902 BACAU S.C. BAT SA MOINESTI
735 949987 BACAU S.C. BERE LICHIOR SA
736 958420 BACAU S.C. CAROM SA
737 956992 BACAU S.C. COMORE SA
738 964677 BACAU S.C. COMPREL SA
739 958764 BACAU S.C. COMREPI SA
740 9694828 BACAU S.C. COTIDIAN SRL
741 2816987 BACAU S.C. ELBAC SA
742 972904 BACAU S.C. FORAJ SONDE TOAL SRL
743 8873337 BACAU S.C. GRANDI FIRME SRL
744 12000241 BACAU S.C. INDUSTRIA CONFECTII ALIS
745 4592177 BACAU S.C. KOALA SRL
746 5733363 BACAU S.C. KROVMER IMPEX SRL
747 16325696 BACAU S.C. LESCORE SRL
748 955644 BACAU S.C. MECON SA
749 11191194 BACAU S.C. METAL FER COMP SA
750 955881 BACAU S.C. ONETRANS SA
751 8154978 BACAU S.C. PETRINA FOREST COMANESTI
752 2821240 BACAU S.C. PETROCONSTRUCT SA
753 950965 BACAU S.C. PROLABAC SA BACAU
754 965796 BACAU S.C. RAFINARIA DARMANESTI
755 957866 BACAU S.C. SERON SA ONESTI
756 11711920 BACAU S.C. TAF SRL
757 956747 BACAU S.C. TEHNOCIN SA
758 13458680 BACAU S.C. TEHNOMOLD CONSTRUCT SA
759 9018753 BACAU S.C. UNIVERS MET COM SA
760 10439268 BACAU S.C. VILAR COM BACAU
761 1962020 BACAU S.C. ZIMBRU SA
762 8124543 BACAU S.S.A.B.-IMPEX SA
763 14204183 BACAU SALMAR PROD SRL
764 17799825 BACAU SAND CONSTRUCT SRL
765 953597 BACAU SARMIS SRL
766 7573501 BACAU SATURN INVEST SRL
767 955342 BACAU SCUT SA
768 943968 BACAU SELENA SRL
769 6389986 BACAU SIR IMPEX SRL
770 949391 BACAU SOFERT SA
771 946778 BACAU SOMA SRL
772 954240 BACAU SONOMA SPORTSWEAR SRL
773 17551500 BACAU SONOMA SRL
774 8502266 BACAU SOTIREX SRL
775 17027515 BACAU SPED UMB SRL
776 2816022 BACAU SSAB-AG SRL
777 5580588 BACAU STEFAN LUCIAN-IMPEX SRL
778 946743 BACAU SUBEX SA
779 16867794 BACAU SURIANA-TRIN SRL
780 13111302 BACAU TEHNOWOD SRL
781 6775006 BACAU TEOPET SERVCOM SRL
782 951324 BACAU TERMLOC SA
783 14785140 BACAU TERMON SRL
784 13576898 BACAU TERMOSERVICE GRUP SA
785 8560135 BACAU TIC SERVCOM SRL
786 947790 BACAU TRANSPORT BISTRITA SA
787 10158084 BACAU TRANSPORT PUBLIC SA
788 16970632 BACAU UMB COMERCIAL SA
789 16970659 BACAU UMB ROBINETE INDUSTRIALE
790 16970624 BACAU UMB SA
791 4014726 BACAU UNIC GENERAL CONSTRUCTOR SRL
792 14388779 BACAU UNILEM SRL
793 958357 BACAU UTON SA
794 8403912 BACAU VAMINA-COM SRL
795 992154 BACAU VASION SRL
796 6306352 BACAU VERTCON SA
797 10745658 BACAU VLACAVIO SRL
798 4277404 BACAU WILLY IMPEX SRL
799 950523 BACAU WORLD MACHINERY WORKS SA
800 12430214 BACAU YOUR FRIEND SRL
801 6158000 BIHOR ABA-RO SRL
802 113301 BIHOR AGROI ND CAUACEU SA
803 4705772 BIHOR ANVELO CENTER SRL
804 7109430 BIHOR APROMET SRL
805 13270260 BIHOR ARA ROMANIA SRL
806 5223968 BIHOR ARFUNGO COMIMPEX SRL
807 10357940 BIHOR ASUS SRL
808 13128819 BIHOR ATLAS TELECOM NETWORK ROMANIA
809 6032656 BIHOR AUDIO BRONX SRL
810 2722548 BIHOR AURA SA
811 8761295 BIHOR AUSTRIAN INVEST SRL
812 56044 BIHOR AUTOGRAND SRL
813 10720947 BIHOR AVACO SA
814 6735389 BIHOR AXON SERV SRL
815 14322197 BIHOR BAITA SA
816 14045940 BIHOR BEMINA SRL
817 15545880 BIHOR BRONX DISTRIBUTION SRL
818 10559302 BIHOR C.N. TEXTILE GROUP SA
819 14338770 BIHOR CABLE SRL
820 7520248 BIHOR CASA AUTO SRL
821 14369084 BIHOR CENTRUM LOGISTICS SRL
822 2397676 BIHOR CENTRUM TRANSPORT SRL
823 3736436 BIHOR CERASIL SA
824 5563366 BIHOR CHARLIE IMPEX SRL
825 73843 BIHOR CIAC SA
826 13781442 BIHOR CLAS MEDIA SRL
827 11080820 BIHOR CLASS FURN ROMANIA SRL
828 5430793 BIHOR CLELIA DUE PROD SRL
829 54515 BIHOR COMALIMENT SA
830 58924 BIHOR COMAU ROMANIA SRL
831 54493 BIHOR COMINCA SA
832 63572 BIHOR COMODI PROD SRL
833 16893203 BIHOR COMPLEX MOTOR SRL
834 11556665 BIHOR CONGIPS SA
835 73126 BIHOR CONSTRUCTII BIHOR SA
836 62461 BIHOR COPROT SRL
837 60150 BIHOR CORAL COMEXIM SRL
838 71885 BIHOR CRISANA CONS SA
839 56290 BIHOR CRISUL SUPERMARKET SA
840 14891389 BIHOR CSEH BETON CONSTRUCTII SRL
841 3183972 BIHOR D & C IMPEX SRL
842 10601210 BIHOR DAMORE PROD SRL
843 5344021 BIHOR DANDELI SERV COM SRL
844 6073087 BIHOR DEME MACARALE SRL
845 4287424 BIHOR DERNION IMPEX SRL
846 4983108 BIHOR DESIRA IMPEX SRL
847 10796627 BIHOR DESPA ROMANIA SRL
848 6506881 BIHOR DI GRANDA COM SRL
849 14370054 BIHOR DISTRIGAZ VEST SA
850 6650070 BIHOR DORBOB PROD SRL
851 65697 BIHOR DORULET COMIMPEX SRL
852 10980670 BIHOR DRUMURI BIHOR SA
853 5148777 BIHOR DRUMURI ORASENESTI SA
854 16622425 BIHOR DUMIDORSIV IMPEX SRL
855 8825429 BIHOR EAST BAU CONSTRUCT SRL
856 7972880 BIHOR EMSIL TECHTRANS SRL
857 9142890 BIHOR EPKER ROMANIA SRL
858 6735672 BIHOR EROSTAR INTERPROD SRL
859 6412612 BIHOR EROSTAR SRL
860 6618176 BIHOR EUROCASSA SA
861 10433729 BIHOR EUROGAZ SRL
862 14605657 BIHOR EUROLAND COMPANY SRL
863 11816730 BIHOR EURONET TRADING SA
864 67256 BIHOR EXMOB SA
865 9382958 BIHOR FASHION INDUSTRIES SRL
866 52298 BIHOR FATCOM-IMPEX SRL
867 14963833 BIHOR FICAMT SA
868 3185043 BIHOR FILMAR IMPEX SRL
869 13357197 BIHOR FINPROJECT ROMANIA SRL
870 11312962 BIHOR FLAVOIA SRL
871 16710934 BIHOR FLORELIA IMPORT EXPORT SRL
872 2400925 BIHOR FLORELIA PROD-COMIMPEX SRL
873 16710942 BIHOR FLORELIA RETAIL SRL
874 83715 BIHOR FRIGOEXPRES S.A.
875 85406 BIHOR FRUITLAND SRL
876 4755118 BIHOR GALASSINI ROMANIA SRL
877 3946772 BIHOR GAVELLA COM SRL
878 15597714 BIHOR GEXAN SRL
879 16076501 BIHOR GLOBALTEX SRL
880 9579373 BIHOR GRANDHILL EXIM SRL
881 5232001 BIHOR GULER COM IMEX SRL
882 11279327 BIHOR GULIVER PRODCOM SRL
883 13202273 BIHOR HALIFAX IMPEX SRL
884 98716 BIHOR HELIOS SA
885 14025749 BIHOR HEXOL LUBRICANTS SA
886 15209952 BIHOR IDEA MODA SRL
887 4537733 BIHOR INFLOR COM SRL
888 5858960 BIHOR ISAFE COM SRL
889 6367848 BIHOR ISOPLUS ROMANIA SRL
890 2721283 BIHOR ISROM IMPEX SRL
891 8120541 BIHOR JUNGBUNZLAUER ROMANIA SRL
892 3424108 BIHOR KEVIN IMPEX SRL
893 7453416 BIHOR LAMPART TRADE SRL
894 13262178 BIHOR LEGERO SHOES ROMANIA SRL
895 74881 BIHOR LEMNUL SOCIETATE COOPERATIVA
896 7816210 BIHOR LIVENTIS IMPEX 2000 COMPANY SRL
897 9668977 BIHOR LOADING SRL
898 15855120 BIHOR LORETTI TRANS SRL
899 14341482 BIHOR LOTUS MARKET SA
900 15014560 BIHOR LOTUS SUPERMARKET SA
901 11963952 BIHOR MANFRED EURO SRL
902 90054 BIHOR MARCONF SA
903 14349508 BIHOR MARTEX TRANS SRL
904 8667418 BIHOR MASTER SA
905 13718003 BIHOR MASTERPLAST ROMANIA SRL
906 6166461 BIHOR MATEXA GENERAL IMP EXP SRL
907 10949887 BIHOR MATROS 2000 SRL
908 6455451 BIHOR MATROS 94 IMP.EXP. SA
909 51179 BIHOR METALICA SA
910 94595 BIHOR METALUL-MESA SA
911 6302423 BIHOR METALURGICA INDUSTRIAL SRL
912 55197 BIHOR MINERVA COM. SRL
913 4660530 BIHOR MOKKATTI EXIM SRL
914 3458836 BIHOR MONTERO SRL
915 14467210 BIHOR MULTIPACK SRL
916 5119976 BIHOR MULTISTAR PROD SRL
917 11279513 BIHOR NETRO WEST GROUP SRL
918 2720954 BIHOR NICOLETA IMPEX SRL
919 9204500 BIHOR NOVAEURO GRUP SRL
920 108046 BIHOR NUTRIENTUL SA
921 6576828 BIHOR OPTIMEDIA SRL
922 63483 BIHOR ORADEA TRANSPORT LOCAL RA
923 67302 BIHOR ORADINUM SA
924 6619511 BIHOR ORIGINAL PROD SRL
925 57120 BIHOR PENTAX SRL
926 54604 BIHOR PERIND SA
927 54744 BIHOR PLASTOR SA
928 6256319 BIHOR POLIMIX PRODCOM SRL
929 73711 BIHOR PREMAGRO SA
930 94552 BIHOR PRODALIMENT SA
931 6534725 BIHOR PROGES SRL
932 54760 BIHOR R. A. APA-CANAL ORADEA RA
933 7830400 BIHOR R.N.D. AUTO SA
934 11725985 BIHOR READYMIX ORADEA SRL
935 46938 BIHOR REMAT BIHOR SA
936 8309690 BIHOR RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA
937 7109227 BIHOR REROMAN PROD COM SRL
938 17882210 BIHOR REROPAM SRL
939 6650290 BIHOR ROMANBAG PRODUCTION SRL
940 6735559 BIHOR ROMCOLOR SA
941 10581784 BIHOR ROMESPA SRL
942 68588 BIHOR ROMEUR SRL
943 6507062 BIHOR ROMEXA SA
944 12596269 BIHOR ROMFLEX SRL
945 5231413 BIHOR ROMTRANSILVAN FUNGHI IMPEX
946 9032235 BIHOR RUBINKING 2000 SA
947 67094 BIHOR S.C. AVICOLA S.A.
948 4755150 BIHOR S.C. REPCON S.A.
949 7160700 BIHOR SADELLI PRODCOM SRL
950 4472740 BIHOR SAGA OIL SRL
951 6535011 BIHOR SANTOL IMPEX SRL
952 6617596 BIHOR SAPICO CHEMICAL INTERNATIONAL
953 75704 BIHOR SC CIBELA GROUP SRL
954 6158116 BIHOR SC CIPRIOANA EXIM SRL
955 10121050 BIHOR SC CRISOIL COM SRL
956 6177762 BIHOR SC MUSDIAR SRL
957 2591850 BIHOR SC PETROLSUB SA
958 3184340 BIHOR SC PETROVEST SA
959 94587 BIHOR SC PROMESE SA
960 2720334 BIHOR SC STRATEGIC MINERAL OIL SRL
961 12153512 BIHOR SC TOTAL GROUP S.M.G. SRL
962 9891978 BIHOR SC VESTFOREX SA
963 2717819 BIHOR SIMBAC SA
964 12925728 BIHOR SIMCOR MANAGEMENT SA
965 3458755 BIHOR SIMCOR SA
966 13532689 BIHOR SIMCOR VAR SA
967 6533924 BIHOR SIMONELA IMPEX SRL
968 67329 BIHOR SINTEZA SA
969 6534288 BIHOR STAR WEST MARKET IMPEX SRL
970 14652543 BIHOR STARCARN SRL
971 14467201 BIHOR STARMILL SRL
972 5315719 BIHOR STEEL PETROL SRL
973 95248 BIHOR STEI SA
974 2589590 BIHOR STIMIN INDUSTRIES SA
975 14378406 BIHOR TABAC PANONIA SRL
976 8080331 BIHOR TECHNOVA INVEST SRL
977 5120032 BIHOR TEXSCAN COMMUNICATION OPERATION
978 11095189 BIHOR TEXTIL PROIECT SRL
979 13613813 BIHOR THE YELLOW STONE COMPANY ROM
980 11725977 BIHOR TIZIAN SRL
981 6618800 BIHOR TONICAL TRADING SRL
982 3183921 BIHOR TOTAL DISTRIBUTION GROUP BIHOR SRL
983 68537 BIHOR TOTO COM SRL
984 71559 BIHOR TRAMECO SA
985 83570 BIHOR TREI G.-EXPORT SRL
986 6577467 BIHOR TRICOSTAR SRL
987 108526 BIHOR TURISM FELIX SA
988 15229747 BIHOR TURIST CENTER SRL
989 15895451 BIHOR ULEMIN IMPULS SRL
990 7697844 BIHOR UNIMAR COM SRL
991 15439374 BIHOR URSA ROMANIA SRL
992 3758345 BIHOR VANDANA COM SRL
993 3247502 BIHOR VEXA SHOES INTERNATIONAL SRL
994 4958872 BIHOR VIAL TRADE SRL
995 55790 BIHOR VIMEX SRL
996 11133606 BIHOR VIPROMIN 2000 SRL
997 5277976 BIHOR VLASAR AGRO SRL
998 15149540 BIHOR WEST CREDIT LEASING SRL
999 6734936 BIHOR WEST PALACE SRL
1000 8499853 BIHOR WESTGRAIN SRL
1001 566515 BISTRITA-NASAUD A.C.I. BISTRITA SA
1002 567111 BISTRITA-NASAUD ACETICA-COMPANY SRL
1003 13530459 BISTRITA-NASAUD ADMOECRO SRL
1004 5027279 BISTRITA-NASAUD AGRARIA EXIM SRL
1005 11088394 BISTRITA-NASAUD AGRICULTORUL COMPROD SRL
1006 7040690 BISTRITA-NASAUD AGRO-ARDEAL SRL
1007 6337545 BISTRITA-NASAUD AGRO-INVEST PROD SRL
1008 595693 BISTRITA-NASAUD AGROINDUSTRIALA SA LECHINTA-FALIMENT
1009 5826152 BISTRITA-NASAUD ALEX-DORA LUX COM SRL
1010 4563562 BISTRITA-NASAUD ALSA GRUP SRL
1011 3537816 BISTRITA-NASAUD AM GRUP SRL
1012 14421166 BISTRITA-NASAUD AMERIMARC SRL
1013 15884320 BISTRITA-NASAUD ANICONSTRUCT 2003 SRL
1014 2736489 BISTRITA-NASAUD ARIO SA
1015 10277085 BISTRITA-NASAUD ARIS-ELECTRA SRL
1016 6775618 BISTRITA-NASAUD ART GLAS SA
1017 3094417 BISTRITA-NASAUD ASTRAHAN-PROD SRL
1018 4729852 BISTRITA-NASAUD AUSROM-IMPEX SRL
1019 7040584 BISTRITA-NASAUD AUTO GAMMA SRL
1020 565188 BISTRITA-NASAUD AUTOMOBILE SERVICE SA
1021 3864281 BISTRITA-NASAUD AUTOPREST SRL
1022 15765567 BISTRITA-NASAUD AVAP-COM TRANS SRL
1023 4979808 BISTRITA-NASAUD AXA NC COMEXIM SRL
1024 9219030 BISTRITA-NASAUD BENJAMIN-OIL COM SRL
1025 573768 BISTRITA-NASAUD BETAK SA BISTRITA
1026 5412428 BISTRITA-NASAUD BIA SI COM SRL
1027 591497 BISTRITA-NASAUD BISTRITA AURIE SRL
1028 563004 BISTRITA-NASAUD BISTRITA SA
1029 3095552 BISTRITA-NASAUD BLAJEANA SRL
1030 12836965 BISTRITA-NASAUD BONISSIMO SA
1031 6510955 BISTRITA-NASAUD BRIO FRESH SRL
1032 6906136 BISTRITA-NASAUD CABTEC PROD SRL
1033 566183 BISTRITA-NASAUD CAFE-BAR SELECT SRL
1034 6961513 BISTRITA-NASAUD CALATIS GROUP PROD SRL
1035 572568 BISTRITA-NASAUD CARAIMAN SRL
1036 5908104 BISTRITA-NASAUD CARMO-LACT PROD SRL
1037 11498092 BISTRITA-NASAUD CEM-CONSTRUCT IMPEX SRL
1038 3697523 BISTRITA-NASAUD CENTANA-COM SRL
1039 564417 BISTRITA-NASAUD CIPT-PARTENER SRL
1040 5685118 BISTRITA-NASAUD CODA-COMPUTER SRL BISTRITA
1041 571201 BISTRITA-NASAUD CODRISOR SRL
1042 6199361 BISTRITA-NASAUD COMAT-TRADING SA
1043 565218 BISTRITA-NASAUD COMAUTOSPORT SA
1044 566604 BISTRITA-NASAUD COMSIG SRL
1045 8944799 BISTRITA-NASAUD COMSTEHORST IMPEX SRL
1046 9519444 BISTRITA-NASAUD COMVIANU PROD SRL
1047 15394566 BISTRITA-NASAUD COMVINALCO SA
1048 569392 BISTRITA-NASAUD CONCID SA
1049 13840727 BISTRITA-NASAUD CONTEMPO EAST EUROPE SRL
1050 10067776 BISTRITA-NASAUD CORAMET IMPEX SRL
1051 567561 BISTRITA-NASAUD COROANA TOURISM COMPANY SA
1052 6437021 BISTRITA-NASAUD COTIDIAN IMPEX SRL
1053 5352407 BISTRITA-NASAUD CRAROP COM SRL
1054 6602226 BISTRITA-NASAUD CREATIV GROUP SA
1055 567480 BISTRITA-NASAUD CRISTIRO SA
1056 15624118 BISTRITA-NASAUD D & S FLEISCH SRL
1057 573652 BISTRITA-NASAUD DAN STEEL GROUP SA
1058 5290843 BISTRITA-NASAUD DATAEXPERT SERV SRL
1059 4346865 BISTRITA-NASAUD DECIS COM SRL
1060 14655825 BISTRITA-NASAUD DIRECT DISTRIBUTION SRL
1061 6694718 BISTRITA-NASAUD DOBO-BEER IMPEX SRL
1062 10137316 BISTRITA-NASAUD DYNAMIC TOUR SRL
1063 8962965 BISTRITA-NASAUD ECHERT IMPEX SRL
1064 564549 BISTRITA-NASAUD EL-CAR SRL
1065 5124328 BISTRITA-NASAUD ELCOM INTERNATIONAL SA
1066 7782958 BISTRITA-NASAUD ELECTRO-URSA SERVCOM SRL
1067 3536144 BISTRITA-NASAUD ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BISTRITA SA
1068 5027384 BISTRITA-NASAUD ELECTROPLAST SA
1069 10770430 BISTRITA-NASAUD ELECTROTERMICA SRL
1070 5412452 BISTRITA-NASAUD ELZO PROD COM SRL
1071 7842774 BISTRITA-NASAUD ENERGOPLAST SA
1072 11866720 BISTRITA-NASAUD EUROM '99 EXIM SRL
1073 6694351 BISTRITA-NASAUD EXPERT 2001 IMPEX SRL
1074 567324 BISTRITA-NASAUD FARMACIA-HYGIEIA SRL
1075 12791634 BISTRITA-NASAUD FITART-PLAST SRL
1076 5352296 BISTRITA-NASAUD FIX ORA 12 COM SRL
1077 9508593 BISTRITA-NASAUD FLORSYSTEM-SPORT SRL
1078 575718 BISTRITA-NASAUD FOREST SILVA SA
1079 6137253 BISTRITA-NASAUD FORTESIMEX SRL
1080 3095048 BISTRITA-NASAUD FRANCESCA COMSERV SRL
1081 3697019 BISTRITA-NASAUD FULGER-COM SRL
1082 18071667 BISTRITA-NASAUD GARANT SA
1083 17095382 BISTRITA-NASAUD GEIGER-BOEGL SRL
1084 8433298 BISTRITA-NASAUD GELOGRIG COM SRL
1085 14644990 BISTRITA-NASAUD GETUTA PRODCOM SRL
1086 16651358 BISTRITA-NASAUD GIOCONDA PIEL SRL
1087 563632 BISTRITA-NASAUD GOLDPLAST SA
1088 3094433 BISTRITA-NASAUD GOMAR LUX SA
1089 9128713 BISTRITA-NASAUD GRADIELLAS IMPEX SRL
1090 565234 BISTRITA-NASAUD GRIGA SRL
1091 12114548 BISTRITA-NASAUD GRUP FORTEX SRL
1092 14325061 BISTRITA-NASAUD GRUP TAURUS S.B.S. SRL
1093 5557283 BISTRITA-NASAUD HOBBY STAR 94 IMPEX SRL
1094 568109 BISTRITA-NASAUD HORATIU SRL
1095 7157526 BISTRITA-NASAUD HOTEL COROANA DE AUR SA
1096 15236477 BISTRITA-NASAUD HUMANIK IMPORT-EXPORT SRL
1097 6736260 BISTRITA-NASAUD ILINCOM SRL
1098 13214081 BISTRITA-NASAUD IMOBIL DAN SRL
1099 572690 BISTRITA-NASAUD INEL SRL
1100 13448538 BISTRITA-NASAUD INTELIGENT CONSTRUCT SRL
1101 7308351 BISTRITA-NASAUD INTEREXTRAPLAST SRL
1102 3537760 BISTRITA-NASAUD INTERVAL E-M SRL
1103 9946089 BISTRITA-NASAUD INTEX SA
1104 15803105 BISTRITA-NASAUD IRIS PORTELAN SA
1105 13878942 BISTRITA-NASAUD ITALTEXTIL SARATA SRL
1106 564760 BISTRITA-NASAUD K.F. BAVARIA & CO SRL
1107 13972353 BISTRITA-NASAUD KCL ROMANIA SRL
1108 6736546 BISTRITA-NASAUD KEMWATER CHIMBIS SRL
1109 6998350 BISTRITA-NASAUD LECH-LACTO SRL
1110 572584 BISTRITA-NASAUD LOREX SRL
1111 12472562 BISTRITA-NASAUD M.I.S-GRUP SRL
1112 565838 BISTRITA-NASAUD MACON SRL
1113 6087317 BISTRITA-NASAUD MANOVRA -STAR IMPEX SRL
1114 564662 BISTRITA-NASAUD MATCON SA
1115 569007 BISTRITA-NASAUD MEBIS SA
1116 2734216 BISTRITA-NASAUD METACHIM STAR SRL
1117 13611316 BISTRITA-NASAUD METALSID SRL
1118 5124220 BISTRITA-NASAUD MILGRIMEX SRL BISTRITA
1119 565943 BISTRITA-NASAUD MIRO SA
1120 6555302 BISTRITA-NASAUD MOBIFOREST SRL
1121 6868431 BISTRITA-NASAUD MOISAN TRANSIMPEX SRL
1122 3094999 BISTRITA-NASAUD MOPAL SA
1123 9617752 BISTRITA-NASAUD MULTIPLEX SRL
1124 562882 BISTRITA-NASAUD NETEX SA
1125 6775707 BISTRITA-NASAUD NOSTIM IMPEX SRL
1126 568460 BISTRITA-NASAUD OBLIO-ASTRANS SA
1127 566566 BISTRITA-NASAUD ONIX SRL
1128 567421 BISTRITA-NASAUD OZANA SRL
1129 564743 BISTRITA-NASAUD OZON & CO SA
1130 3295720 BISTRITA-NASAUD PANTERA COMSERV SRL
1131 16523669 BISTRITA-NASAUD PATIRAL DUOCOM SRL
1132 16254684 BISTRITA-NASAUD PIOMAR-CONSTRUCT SRL
1133 6694483 BISTRITA-NASAUD PLASTSISTEM SA
1134 6775669 BISTRITA-NASAUD POLIMED COM SRL
1135 6694491 BISTRITA-NASAUD POLITUB SRL
1136 569562 BISTRITA-NASAUD POMBIS SA
1137 4816223 BISTRITA-NASAUD PRISMA PROD SRL
1138 6694165 BISTRITA-NASAUD PRODIMA SRL
1139 563390 BISTRITA-NASAUD PRODIND SRL
1140 13364801 BISTRITA-NASAUD PROTERM-LINE SRL
1141 571163 BISTRITA-NASAUD RAAL SA
1142 563640 BISTRITA-NASAUD RAPID SA
1143 3536446 BISTRITA-NASAUD RARAUL COMSERV SRL
1144 7488031 BISTRITA-NASAUD RCB ELECTRO 97 SA
1145 14283918 BISTRITA-NASAUD RCONFORT ADEPLAST DISTRIBUTION SA
1146 6906306 BISTRITA-NASAUD REBRISOREANA TRANSCOM SRL
1147 562467 BISTRITA-NASAUD RECORD SRL
1148 8196000 BISTRITA-NASAUD REDIVIVUS PRODCOM SRL
1149 566787 BISTRITA-NASAUD REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE APA BISTRITA-NASAUD AQ
1150 567243 BISTRITA-NASAUD REMAT SA
1151 12995340 BISTRITA-NASAUD RENICO IND. SRL
1152 12472570 BISTRITA-NASAUD RENOLA COM SRL
1153 11388723 BISTRITA-NASAUD RIMINI SRL
1154 6906101 BISTRITA-NASAUD ROMFULDA PROD SRL
1155 13497794 BISTRITA-NASAUD ROMITA PARTNERSHIP SRL
1156 8992281 BISTRITA-NASAUD ROMPRIOXIM IMPEX SRL
1157 14868068 BISTRITA-NASAUD ROMVALVES SRL
1158 14205910 BISTRITA-NASAUD ROSEYARNS SRL
1159 6510971 BISTRITA-NASAUD RUBIN SRL
1160 582570 BISTRITA-NASAUD SALAUTA SRL
1161 6906250 BISTRITA-NASAUD SALIX SRL
1162 10014631 BISTRITA-NASAUD SASQUATCH IMPEX SRL
1163 13847695 BISTRITA-NASAUD SCALA DESIGN SRL
1164 3536306 BISTRITA-NASAUD SHERWIN COMSERV SRL
1165 6694408 BISTRITA-NASAUD SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL
1166 4909918 BISTRITA-NASAUD SIMPROCOM SRL
1167 3536772 BISTRITA-NASAUD SIX XENIA PROD COM SRL
1168 12462682 BISTRITA-NASAUD SMART-EC SRL
1169 571198 BISTRITA-NASAUD SOCIETATEA COMERCIALA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI SA
1170 3863987 BISTRITA-NASAUD SOLO-TIMCOM SRL
1171 575688 BISTRITA-NASAUD SOMPLAST SA
1172 14633479 BISTRITA-NASAUD STAR GATE SRL
1173 11234961 BISTRITA-NASAUD STILEXPRIMA SRL
1174 15405746 BISTRITA-NASAUD STORIA SRL
1175 16767558 BISTRITA-NASAUD TAURUS TRANSILVANIA SRL
1176 7727600 BISTRITA-NASAUD TEHNOPROD-PLAST SRL
1177 14080891 BISTRITA-NASAUD TEHNOROM IMPEX SRL
1178 5556431 BISTRITA-NASAUD TERMOENERGIA SA
1179 15419016 BISTRITA-NASAUD TESSITURA DI SARATA SRL
1180 15405738 BISTRITA-NASAUD TESUTI TRANSILVANIA SRL
1181 564336 BISTRITA-NASAUD TOPAZ TRANSPORT SA
1182 6337537 BISTRITA-NASAUD TOPAZ-CRUMERUM SA BISTRITA
1183 563080 BISTRITA-NASAUD TOPAZ-GROUP PRODEXIM SRL
1184 6358483 BISTRITA-NASAUD TOPELECTRO SRL
1185 6775871 BISTRITA-NASAUD TRANSEVEREST COM SRL
1186 12747345 BISTRITA-NASAUD TRANSMAR-TRIO SRL
1187 14121975 BISTRITA-NASAUD TUB INTEGRAL SRL
1188 567251 BISTRITA-NASAUD TUDOR SRL
1189 3094336 BISTRITA-NASAUD UCTA SA
1190 5124387 BISTRITA-NASAUD UNIC CREMONA SERV SRL
1191 14493235 BISTRITA-NASAUD UNIVERSAL AMBIENT SRL
1192 3696587 BISTRITA-NASAUD V.R.G. SRL
1193 2734623 BISTRITA-NASAUD V.S.T. COM IMPEX SRL
1194 16926300 BISTRITA-NASAUD VALERON DISTRIBUTION SRL
1195 7157151 BISTRITA-NASAUD VARODIMEX SRL
1196 3697191 BISTRITA-NASAUD VATRA SRL
1197 5826080 BISTRITA-NASAUD VEDORVALI COM SRL
1198 568630 BISTRITA-NASAUD VINALCOOL SA
1199 5290983 BISTRITA-NASAUD VLADIMIR SERV SRL
1200 15352200 BISTRITA-NASAUD ZETINA TRANS SRL
1201 11357735 BOTOSANI 99 C.C.C. SA
1202 9510208 BOTOSANI A.D. CHING SRL
1203 7743940 BOTOSANI ADMIR SRL
1204 4345673 BOTOSANI ADNA COM SRL
1205 16042819 BOTOSANI AGOFAV SRL
1206 16080189 BOTOSANI AGREMIN TRANS SRL
1207 13639740 BOTOSANI AGROFARM SERV SRL
1208 4739562 BOTOSANI ALDI LIVI '93 SRL
1209 16610510 BOTOSANI ALDI LIVI SRL
1210 10205992 BOTOSANI ALEX CON SRL
1211 9510216 BOTOSANI ALMIR SRL
1212 10206181 BOTOSANI AMELINA COM SRL
1213 13150581 BOTOSANI ANCA FARM SRL
1214 3370342 BOTOSANI ANCAL SRL
1215 8655367 BOTOSANI ANDROX SRL
1216 13068369 BOTOSANI ANVI DISTRIBUTION SRL
1217 17152208 BOTOSANI APA GROUP SA
1218 7744083 BOTOSANI APARTAMENTUL SRL
1219 8798910 BOTOSANI APETRANS SRL
1220 12135214 BOTOSANI AQUATERM SRL
1221 609853 BOTOSANI ASCON SA
1222 6869534 BOTOSANI AVIS-INDCOM SRL
1223 13569602 BOTOSANI BAZA DE APROVIZIONARE-DESFACERE B.A.D. SA
1224 3671876 BOTOSANI BERISTEANU IMPEX SRL
1225 12976136 BOTOSANI BIF-CON SRL
1226 14829417 BOTOSANI BIG CONF SRL
1227 14534203 BOTOSANI BIT COMPUTERS SRL
1228 618525 BOTOSANI BULGARELLI PREST VEST-EST SRL
1229 14564905 BOTOSANI C&C COMPANY SRL
1230 14797790 BOTOSANI C'SMART SRL
1231 612999 BOTOSANI C.D.A.-2 IMPORT EXPORT SRL
1232 3826873 BOTOSANI CASH SRL
1233 15848735 BOTOSANI CASTILIO SRL
1234 633886 BOTOSANI CIAD AGRO S.R.L.
1235 6566670 BOTOSANI CIBOCAZ SRL
1236 4739031 BOTOSANI CLAUDIU SRL
1237 609438 BOTOSANI CODIN SA
1238 606237 BOTOSANI COFETARIA UNIRII SRL
1239 4811781 BOTOSANI COMAR CRIS SRL
1240 613234 BOTOSANI COMAT SA
1241 6061465 BOTOSANI COMAUTOSERVICE SRL
1242 4739538 BOTOSANI COMBUSTIBILUL SRL
1243 13186780 BOTOSANI COMLUX SA
1244 6868881 BOTOSANI COMPRESS SRL
1245 608955 BOTOSANI CONDACIA SA
1246 609357 BOTOSANI CONREC SA
1247 4390941 BOTOSANI CONSTRUCT COM SRL
1248 622445 BOTOSANI CONTED SA
1249 611705 BOTOSANI CORA SA
1250 13569599 BOTOSANI COSMO PLUS SRL
1251 613161 BOTOSANI CRISTAL SRL
1252 6897712 BOTOSANI DAFELCO SRL
1253 6457789 BOTOSANI DALA SRL
1254 4420953 BOTOSANI DANIROMA SRL
1255 11953622 BOTOSANI DIADA FOREST SRL
1256 11996658 BOTOSANI DOVANI FASHION SRL
1257 6797845 BOTOSANI DOVANI SRL
1258 3791660 BOTOSANI ELECTRIC START SRL
1259 16370794 BOTOSANI ELECTRO ALFA GMC SRL
1260 3433530 BOTOSANI ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA
1261 607321 BOTOSANI ELECTROCONTACT SA
1262 3748236 BOTOSANI ELFA SRL
1263 10863041 BOTOSANI ELTRANS SA
1264 13518889 BOTOSANI EMANUEL COM SRL
1265 611802 BOTOSANI EMANUEL ONOFREI SOCIETATE IN NUME COLECTIV
1266 14243859 BOTOSANI EURO BUSINESS SRL
1267 8586488 BOTOSANI EUROPA GROUP SRL
1268 14400295 BOTOSANI FIVE CONTINENTS SRL
1269 7776174 BOTOSANI FOLIPLAST SRL
1270 611977 BOTOSANI FORMA SA
1271 12153083 BOTOSANI FORMEN'S SRL
1272 8832426 BOTOSANI G.T. COMPANY SRL
1273 615200 BOTOSANI GAMA SRL
1274 3371917 BOTOSANI GDO-48-IMPEX SRL
1275 6962195 BOTOSANI GECOR SRL
1276 4523525 BOTOSANI GENERAL TOPCOM SRL
1277 14450935 BOTOSANI GHEEA.S SRL
1278 14795519 BOTOSANI GI-MI COM SRL
1279 3826865 BOTOSANI GLOBEX SRL
1280 608394 BOTOSANI GOLDANA SRL
1281 12266600 BOTOSANI GRIGIOVERDE COMPANY SRL
1282 12273950 BOTOSANI GRUPUL DE DISTRIBUTIE ETA SRL
1283 6798271 BOTOSANI GULLIVER GROUP LTD SRL
1284 617759 BOTOSANI HYPERION CONSERV SRL
1285 612808 BOTOSANI ICROMS SRL
1286 6798123 BOTOSANI IMPEX DONA SRL
1287 9077911 BOTOSANI INCOM GROUP-AG SRL
1288 5021896 BOTOSANI IND SILVA SRL
1289 6797896 BOTOSANI INFO-CONT SRL
1290 9871768 BOTOSANI INSTAL-CON SRL
1291 2585521 BOTOSANI INTERFARM SRL
1292 14656901 BOTOSANI INTERNATIONAL CONSTRUCT SRL
1293 14002966 BOTOSANI ITALPANT SRL
1294 14834650 BOTOSANI KAYA IMPEX SRL
1295 3571192 BOTOSANI LACTO-SOLOMONESCU SRL
1296 607267 BOTOSANI LEOLA-COM SRL
1297 612530 BOTOSANI LIVAL IMPORT-EXPORT SRL
1298 9992255 BOTOSANI LORION SRL
1299 16333869 BOTOSANI LUCA DAMILANO SRL
1300 11376281 BOTOSANI MACON SRL
1301 6868768 BOTOSANI MAG-IMPEX SRL
1302 12836388 BOTOSANI MAPAMOND SRL
1303 608327 BOTOSANI MARA COMTUR SRL
1304 11869778 BOTOSANI MARICAM'99 SRL
1305 14315157 BOTOSANI MARY COM IMPEX SRL
1306 16126111 BOTOSANI MBB LEASING IFN SA
1307 613803 BOTOSANI MECANEX SA
1308 605690 BOTOSANI MECANICA SA
1309 13395581 BOTOSANI MEDIAPRESS SRL
1310 13293530 BOTOSANI MEDIASCOP SRL
1311 3671914 BOTOSANI MERDAN-IMPEX SRL
1312 6868830 BOTOSANI MERIDIAN SRL
1313 6200105 BOTOSANI MET-AXA SRL
1314 12902279 BOTOSANI MN 29 SRL
1315 14364273 BOTOSANI MOTIVAT SRL
1316 6868873 BOTOSANI NEO-STYLE SRL
1317 3369801 BOTOSANI NEXT SRL
1318 13356205 BOTOSANI NIKO-COM SRL
1319 612824 BOTOSANI NORD-TOUR SRL
1320 5380091 BOTOSANI NORDIC ROMAR SRL
1321 6481450 BOTOSANI OVISIM IMPEX SRL
1322 616397 BOTOSANI PALCOM SRL
1323 5597075 BOTOSANI PALTINUL G.B. SRL
1324 3371429 BOTOSANI PAN MORIS SRL
1325 8278062 BOTOSANI PANAYOTISS SRL
1326 613285 BOTOSANI PANDA IMPORT EXPORT SRL
1327 16978903 BOTOSANI PANTI DISTRIBUTION SRL
1328 6021134 BOTOSANI PETCOMEX SRL
1329 16001878 BOTOSANI PNEURUS IMPORT EXPORT SRL
1330 9980293 BOTOSANI PNEUS SRL
1331 6257225 BOTOSANI PORTAS COM SRL
1332 4983574 BOTOSANI PORTAS SRL
1333 11006920 BOTOSANI PORTELANUL SA
1334 15546567 BOTOSANI PRODALCOM GROUP SRL
1335 4906580 BOTOSANI PRODALCOM SA
1336 605169 BOTOSANI PRODIMPEX-M SRL
1337 3570995 BOTOSANI PRODMARC GROUP SA
1338 609349 BOTOSANI PROMIXT SA
1339 14259979 BOTOSANI QUASAR SRL
1340 14555141 BOTOSANI R.V.G. SRL
1341 607020 BOTOSANI RAPSODIA CONF SA
1342 12163648 BOTOSANI RAPSODIA MOD SA
1343 5077935 BOTOSANI RARES SRL
1344 14829425 BOTOSANI REMAT ASC METAL SRL
1345 610548 BOTOSANI REMAT SA
1346 5671708 BOTOSANI REMEMBER SRL
1347 5722887 BOTOSANI RIDACOM SRL
1348 9055018 BOTOSANI RITECH SRL
1349 15051088 BOTOSANI ROM-DARIA SRL
1350 4739473 BOTOSANI SAELCOM SRL
1351 15347823 BOTOSANI SAMCOM AS SRL
1352 8607629 BOTOSANI SANDY-LUX SRL
1353 3585376 BOTOSANI SANITEX V.P. SRL
1354 614051 BOTOSANI SC "FIRMELBO" SA
1355 12598561 BOTOSANI SC "DANILUX" SRL
1356 9194636 BOTOSANI SC "DOLY COM" SRL
1357 11976618 BOTOSANI SC "LONFIL" SA
1358 12546600 BOTOSANI SC "ROMTRANSPETROL" SA
1359 3791643 BOTOSANI SC "SERCONF" SA
1360 12918330 BOTOSANI SC "TERMICA" SA
1361 11897468 BOTOSANI SC "VEGASTEL" SRL
1362 609446 BOTOSANI SC ALCOR SA BOTOSANI
1363 4524482 BOTOSANI SC APOLLO SRL BUCECEA
1364 15041190 BOTOSANI SC ELECTROTOTAL SRL BOTOSANI
1365 3371550 BOTOSANI SC GLASS PORCELAIN MANUFACTURES DEBELY SRL
1366 6869577 BOTOSANI SC ORIZONT SRL STANCA
1367 7348194 BOTOSANI SC "ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL" SRL
1368 7464520 BOTOSANI SC "ELSACO ELECTRONIC" SRL
1369 637764 BOTOSANI SC "PITA" SRL
1370 618673 BOTOSANI SEMNAL SRL
1371 15094518 BOTOSANI SENESE RO SRL
1372 604171 BOTOSANI SIMCOS SA
1373 622194 BOTOSANI SPICUL 2 SRL
1374 2583890 BOTOSANI STEL SRL
1375 14806618 BOTOSANI STORSACK ROMANIA SRL
1376 8145996 BOTOSANI SUMMER CONF SRL
1377 5836563 BOTOSANI TAB-CO SRL
1378 618614 BOTOSANI TATI SA
1379 12868592 BOTOSANI TEHNIC SRL
1380 9871750 BOTOSANI TEHNIC-ASIST SRL
1381 3371933 BOTOSANI TERRA CONSTRUCTII SRL
1382 10974597 BOTOSANI TERRAROM SRL
1383 617961 BOTOSANI TIME-COM SRL
1384 6798034 BOTOSANI TOTEX SRL
1385 14592328 BOTOSANI TRAIAN SRL
1386 5597105 BOTOSANI TRANS EXPRES SRL
1387 611233 BOTOSANI TRANSPORT CALATORI SA
1388 5323410 BOTOSANI TRANSPORTURI AUTO SA
1389 8227328 BOTOSANI TRIDEX SERVICE SA
1390 9474504 BOTOSANI TRIDEX SRL
1391 11925347 BOTOSANI TRIF COM IMPEX SRL
1392 3433742 BOTOSANI UPSS SA
1393 10863076 BOTOSANI URBAN SERV SA
1394 610084 BOTOSANI VARIETAS DELECTA SRL
1395 3585155 BOTOSANI VERITAS SRL
1396 4013062 BOTOSANI VICTOR CONSTRUCT SRL
1397 6256858 BOTOSANI VIDAMA SRL
1398 14921455 BOTOSANI VLAD-CRIS S.R.L.
1399 14655957 BOTOSANI VOXTEL SRL
1400 11447927 BOTOSANI XANDOR GRUP SA
1401 15066526 BRAILA A.G.S. CLOTHING IMPEX SRL
1402 14241386 BRAILA ACTIVE MEDIA & MARKETING SRL
1403 2263518 BRAILA ADA SRL
1404 11940410 BRAILA AGRIMON SRL
1405 5537057 BRAILA AGRO DUNAREA TRACTOR SERVICE SRL
1406 15048724 BRAILA AGRO PARTNER SRL
1407 17489778 BRAILA AGROCOMPANY SRL
1408 2266638 BRAILA AGROCONS SRL
1409 2272966 BRAILA AGROLEG SILISTRARU SA
1410 7986435 BRAILA AGROM IMPORT EXPORT SRL
1411 13816966 BRAILA AGROPROTECT SRL
1412 11664136 BRAILA ALCO PLUS SA
1413 15755113 BRAILA ALMEKA SRL
1414 7326412 BRAILA ALPOLEX CONSTRUCT SRL
1415 2248984 BRAILA AMP TORNEA S.R.L.
1416 2263135 BRAILA ANTONI CLUB SRL
1417 2258503 BRAILA APAN SRL
1418 7326374 BRAILA APOGEUS COM SRL
1419 5537502 BRAILA ARCAS TRADE SA
1420 6814199 BRAILA ARMANSOL COMPANY SRL
1421 8202161 BRAILA ARMAX SRL
1422 10678362 BRAILA ARTEFERRO BRAILA SA
1423 16544920 BRAILA ATHENA SA GRECIA SUCURSALA BRAILA
1424 13599964 BRAILA ATIPIC PLUS SRL
1425 12230658 BRAILA AUTO FERRARA S.R.L.
1426 5772257 BRAILA AVENTIN TRADE SRL
1427 10082300 BRAILA AXA GRUP SRL
1428 14437057 BRAILA AXA MOTOR SRL
1429 8419579 BRAILA BANROM SA
1430 13464754 BRAILA BERAMI COM SRL
1431 6391790 BRAILA BIAGGI COM SRL
1432 7045867 BRAILA BIOTA COM SRL
1433 2834436 BRAILA BLAZER SRL
1434 7964240 BRAILA BLESSING COM SRL
1435 9992018 BRAILA BOBCAGET COM SRL
1436 13627967 BRAILA BRAI-CATA SRL
1437 10597853 BRAILA BRAICAR SA
1438 2266085 BRAILA BRAICONF SA
1439 15713029 BRAILA BRAIFOR SA
1440 16289208 BRAILA BRAILA SHIP REPAIR SA
1441 15087995 BRAILA BRIO COMPANY SRL
1442 10400438 BRAILA BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE INTERNATIONAL SRL
1443 8202170 BRAILA BURSAGRIROM SA
1444 13864513 BRAILA CAM SA
1445 13464789 BRAILA CARUZ BRAILA SA
1446 11664195 BRAILA CARVAL TRANS SRL
1447 16930310 BRAILA CASAVIO SRL
1448 14547831 BRAILA CELLULAR ONE SRL
1449 2269251 BRAILA CEPROHART SA
1450 9628123 BRAILA CEREALCOM SA
1451 3106589 BRAILA CET SA
1452 12595352 BRAILA CHIMAGRI SRL
1453 2244753 BRAILA CHIMAR COM SRL
1454 3532053 BRAILA COM DANIMEX SRL
1455 2276909 BRAILA COMAGRIM SA DUDESTI
1456 2273007 BRAILA COMBIUR SA
1457 8261265 BRAILA COMCEREAL SA
1458 5443785 BRAILA COMISION TRADE SRL
1459 2262245 BRAILA COMOREX SA
1460 12233140 BRAILA COMPLEXUL DE PORCI BRAILA SA
1461 2252764 BRAILA CONCIVIA SA
1462 2238409 BRAILA CONFORT 2000 SRL
1463 6675147 BRAILA CONFORT CONSTRUCT 2000 SRL
1464 2240948 BRAILA CONSTRUCT - P & G SRL
1465 8968208 BRAILA CORROSION SRL
1466 6393529 BRAILA COSTIA TRADE SRL
1467 15434946 BRAILA CRIMBO GAS FAUREI SRL
1468 10116860 BRAILA CUNAX COM SRL
1469 5772028 BRAILA D.C. PETROLEUM SRL
1470 17120923 BRAILA DANGER SERV SRL
1471 14486629 BRAILA DANMAGRO SRL
1472 16565532 BRAILA DARIUS IMPEX SRL
1473 2245961 BRAILA DIANA COM SRL
1474 12138792 BRAILA DIANA FASHION SRL
1475 6511497 BRAILA DORALIMENT PROD SRL
1476 2266026 BRAILA DORIA CONFEZIONI SRL
1477 2270531 BRAILA DROPIA SA
1478 5611870 BRAILA ELDOMIR IMPEX SRL
1479 3530478 BRAILA ELECTRON SRL
1480 13933753 BRAILA ENTER 2 SA
1481 11245030 BRAILA ENTERPRISES ET CO BUCURESTI SRL FILIALA BRAILA
1482 15988011 BRAILA ESTIMA MOTORS SRL
1483 13696410 BRAILA EUROTEL SRL
1484 7963920 BRAILA EVEDA SA
1485 6814059 BRAILA FAIGHEODRA TRADE SRL
1486 3532096 BRAILA FANYON
1487 5062578 BRAILA FICUS TRADE SRL
1488 6394095 BRAILA G & D METAL INVEST SRL
1489 3604737 BRAILA GALBINAS IMPEX SRL
1490 2268299 BRAILA GALENUS SRL
1491 14861906 BRAILA GALMIRAD GRUP SRL
1492 14486696 BRAILA GENERAL AGRO SRL
1493 2263305 BRAILA GIGA PROD SRL
1494 5772133 BRAILA GLITTER TEHNOPLUS SRL
1495 2250780 BRAILA GLUBEDEX SA
1496 13403447 BRAILA GREEN YARD SRL
1497 8321723 BRAILA GROPENEANU COM SRL
1498 2265292 BRAILA HERCULES SA
1499 2260660 BRAILA HIT TRADING SRL
1500 16025702 BRAILA IMACO COM SRL
1501 10922946 BRAILA INCIPIENT COMPANY SRL
1502 9834980 BRAILA ING GROUP SRL
1503 11672180 BRAILA INSULA MARE A BRAILEI SA
1504 2256006 BRAILA IRIS SRL
1505 2267978 BRAILA IRMEX SA
1506 6464328 BRAILA LEMI STAR COM SRL
1507 9273969 BRAILA LINPAN IMPEX SRL
1508 5512842 BRAILA LOCKET TRADING SRL
1509 7460618 BRAILA M.C.C.IMPEX SRL
1510 15707116 BRAILA MABOMIT COM SRL
1511 6815364 BRAILA MAREX SA
1512 14241530 BRAILA MASSIWER SRL
1513 6815739 BRAILA MAY TRADE SRL
1514 12752490 BRAILA MEDGAZ SRL
1515 7513976 BRAILA MELKART COM SRL
1516 3720375 BRAILA MILENI COM SRL
1517 11187320 BRAILA MINI SERV OIL SRL
1518 6674044 BRAILA MISTRAL DUE SA
1519 14177534 BRAILA MOBIL DISTRIBUTIE SRL
1520 6675163 BRAILA MONTERO FARM SRL
1521 12792753 BRAILA MYLAGROS SERV SRL
1522 3916607 BRAILA NADOR-COM SRL
1523 2240220 BRAILA NEO SRL
1524 5536990 BRAILA NIVET COM SERV SRL
1525 2238239 BRAILA ORIENT-EXPRES SRL
1526 2263348 BRAILA ORIGINAL SERV SRL
1527 11182048 BRAILA PACO INTERNATIONAL SRL
1528 9705030 BRAILA PAN EURO INVEST SRL
1529 4719476 BRAILA PANCRONEX SA
1530 6204824 BRAILA PAPER PRINT INVEST SA
1531 3108083 BRAILA PATRIOT SERV COM SRL
1532 14696612 BRAILA PETROGAB IMPEX SRL
1533 2265810 BRAILA PHOENIX SRL
1534 5772869 BRAILA PRESINT COM SRL
1535 9498252 BRAILA PREST AGROIND SRL
1536 3916968 BRAILA PRISMA TRADE SRL
1537 15269008 BRAILA PRODUS NATURAL SRL
1538 2265683 BRAILA PROMEX SA
1539 7046153 BRAILA PROMOTERM SRL
1540 7179966 BRAILA REGIA AUTONOMA "APA BRAILA"
1541 2266603 BRAILA RELDO SRL
1542 2268035 BRAILA REMAT SA
1543 2260414 BRAILA RISK COM SRL
1544 13708794 BRAILA RO - CONF SRL
1545 14405977 BRAILA ROMAVA SA
1546 2251084 BRAILA ROMNAV SA
1547 15947364 BRAILA ROMSOL COM SRL
1548 15739584 BRAILA ROMWEST EURO S.R.L.
1549 6674478 BRAILA ROYAL MUNTENIA COM SRL
1550 7999834 BRAILA SABCON SRL
1551 2264050 BRAILA SACOMET SRL
1552 13523486 BRAILA SANCO SA
1553 16111234 BRAILA SANDORIA COM SRL
1554 2256359 BRAILA SANOTERM INSTAL SRL
1555 2266948 BRAILA SC LAMINORUL SA
1556 2263160 BRAILA SCORPION COM SRL
1557 6511349 BRAILA SCRA TRADING S.R.L.
1558 5733975 BRAILA SECRET PROD SRL
1559 12230720 BRAILA SERV CLASS SRL
1560 6873861 BRAILA SETCAR SA
1561 13874444 BRAILA SID PLAS PROD SRL
1562 2264599 BRAILA SILTEX SRL
1563 12705170 BRAILA SIMON'S COMPROD SRL
1564 11479082 BRAILA SIPECO SRL
1565 2241307 BRAILA SOCIETATE COOPERATIVA UNIVERSAL SERVICE SCM
1566 7206904 BRAILA SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA BRAILA
1567 17074800 BRAILA SOLO TEXTIL SRL
1568 4116530 BRAILA SOROLI - COLA SA
1569 6464492 BRAILA SOROLI OIL SRL
1570 4585013 BRAILA STADIAL PROD COM SRL
1571 2239935 BRAILA START SA
1572 2240280 BRAILA STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLA
1573 2239064 BRAILA STEJAR PRODIMPEX SRL
1574 12817920 BRAILA SUD - EST GROUP SRL
1575 5217087 BRAILA SYLY COM SRL
1576 17497436 BRAILA TANCRAD CONSTRUCT SRL
1577 6674761 BRAILA TAZZ TRADE SRL
1578 4675558 BRAILA TECH CONSTRUCT SRL
1579 11758273 BRAILA TEHNICAL DENT SRL
1580 6674494 BRAILA TEHNOLOGIC GRUP
1581 15363640 BRAILA TERMOSERV - BRAILA SA
1582 9924137 BRAILA TEROL PROD SRL
1583 3919077 BRAILA THALIA TRADE SRL
1584 2266816 BRAILA TIP COM IMPEX SRL
1585 11605016 BRAILA TITAN EDILITARA SRL
1586 2238476 BRAILA TOPA COM SRL
1587 2266522 BRAILA TRACON SRL
1588 9155491 BRAILA TREMULA SA
1589 10807599 BRAILA TRICOAMELIA SRL
1590 2262490 BRAILA UNIVERS SRL
1591 13004985 BRAILA URBAN SERV SRL
1592 11696308 BRAILA VALVE INTERNATIONAL SRL
1593 3719893 BRAILA VEGETAL TRADING SRL
1594 15855384 BRAILA VENDIS SRL
1595 13069100 BRAILA VIEME PROD SRL
1596 3108261 BRAILA VILCON SRL
1597 2243499 BRAILA VINALCOOL BRAILA SA
1598 6191228 BRAILA VOLDISK COM SRL
1599 11162490 BRAILA XIMENA 97 IMPEX SRL
1600 17553897 BRAILA XIMENA DISTRIBUTIE SRL
1601 11631848 BRASOV ABITARE C.G. SRL
1602 5368900 BRASOV AGETAPS SRL
1603 6612360 BRASOV AGRA TRANSILVANIA SRL
1604 1138568 BRASOV AGROINDUSTRIALA RUPEA SA RUPEA
1605 17036734 BRASOV AGROSEZ COM SRL
1606 4076940 BRASOV AL-KARNAK SRL
1607 1117271 BRASOV ALBA STIL SRL
1608 15006850 BRASOV ALICANTE-TAMILIA SRL
1609 13510419 BRASOV ALOIS DALLMAYR AUTOMATEN-SERVICE SRL
1610 4164847 BRASOV ANTRAX DISTRIBUTION GRUP SRL
1611 5074351 BRASOV ANVELO SRL
1612 1132468 BRASOV APEMIN ZIZIN SA
1613 1107472 BRASOV APRIL'91 SRL
1614 1112975 BRASOV ARC BRASOV SRL
1615 1102041 BRASOV ARO-PALACE SA
1616 12499410 BRASOV ASOCIATIA NEPATRIMONIALA FOTBAL CLUB BRASOV
1617 5709179 BRASOV AUTO BRESCIA SRL
1618 9641092 BRASOV AUTOLIV ROMANIA SA
1619 14713543 BRASOV AVICOD SA
1620 1103470 BRASOV AVICOLA BRASOV SA
1621 14787524 BRASOV AXE SI PUNTI SA
1622 14536778 BRASOV BELTART SRL
1623 6663916 BRASOV BENVENUTO COM SRL
1624 6720329 BRASOV BIOEF SRL
1625 1113903 BRASOV BRAMETCHIM SA
1626 1092851 BRASOV BRATIM SA
1627 6026409 BRASOV BRUMAR IMPEX SRL
1628 12785705 BRASOV BUTEXIM SRL
1629 14531223 BRASOV C.N.ROMARM SA FIL.S.C. METROM SA
1630 9609520 BRASOV CAMBRIC CONSULTING SRL
1631 1103055 BRASOV CARB SA
1632 6455923 BRASOV CARMEN-ANA INTERNATIONAL SRL
1633 4894710 BRASOV CARMOLIMP SRL
1634 1090419 BRASOV CARPATEX SA
1635 4728474 BRASOV CARPATICA INVEST SRL
1636 11331727 BRASOV CASA AUTO SRL
1637 11715744 BRASOV CASTILLO SRL
1638 10041768 BRASOV CHEMARK ROM SRL
1639 3390927 BRASOV CHRYTIS SA
1640 1109767 BRASOV COBCO SA
1641 1096128 BRASOV COMPANIA APA RA
1642 13945863 BRASOV COMPANIA NATIONALA ROMARM SA BUCURESTI FILIALA SOC
1643 1095653 BRASOV COMPLEX BRASOV SRL
1644 1095130 BRASOV COMPREST SA
1645 1093261 BRASOV CONREP SRL
1646 4193877 BRASOV CONTEMPO SRL
1647 13238200 BRASOV COS 2000 DISTRIBUTION SRL
1648 5011469 BRASOV COSTACOS-COM SRL
1649 5164080 BRASOV CRAPMAR SERCOM SRL
1650 1088370 BRASOV CREAT SRL
1651 6523017 BRASOV CRIDEXIM SRL
1652 3717566 BRASOV DACOROM INTERNATIONAL SRL
1653 1112916 BRASOV DANGER SRL
1654 3049572 BRASOV DAVICANI SRL
1655 7199394 BRASOV DECORATOR SRL
1656 11411737 BRASOV DELACO DISTRIBUTION SRL
1657 14619210 BRASOV DELCAR SRL
1658 5739285 BRASOV DESIGN CONSTRUCT SA
1659 1124350 BRASOV DIP & GIP SRL
1660 7434210 BRASOV DISTRIB SRL
1661 15695313 BRASOV DISTRICARM SRL
1662 5597580 BRASOV DISTRICT SRL
1663 13551362 BRASOV DPR DRAXLMAIER PROCESE DE PRODUCTIE ROMANIA SRL
1664 15371295 BRASOV DTR DRAXLMAIER SISTEME TEHNICE ROMANIA SRL
1665 16557432 BRASOV DUNASERV SRL
1666 1132506 BRASOV ECOPACK SA
1667 1112037 BRASOV EDUCATIONAL SRL
1668 1115033 BRASOV ELMAS SRL
1669 6884780 BRASOV ENERGO SA BRASOV
1670 6538816 BRASOV EURO STRADA SRL
1671 12881273 BRASOV EURO-MOTOR SA
1672 14403216 BRASOV EUROCOPTER ROMANIA SA
1673 12477349 BRASOV EUROPIG SA
1674 1121175 BRASOV FABRICA DE SCULE RASNOV SA (FSR SA)
1675 1135146 BRASOV FABRICA DE ZAHAR BOD SA
1676 1104107 BRASOV FARMACOM SA
1677 11315861 BRASOV FARMEXPERT D.C.I. BV SRL
1678 1102661 BRASOV FARTEC SA
1679 4646196 BRASOV FILEOMERA SRL
1680 16390368 BRASOV FOOD FRIGO EUROPA SRL
1681 3391027 BRASOV FRESENIUS KABI ROMANIA SRL
1682 6621767 BRASOV FRESHTEX TEXTILE FINISHING SRL
1683 12451845 BRASOV GALLI GALLO SRL
1684 16023450 BRASOV GEDRAL COMPANY SRL
1685 1100229 BRASOV GENERAL PYT SRL
1686 9401642 BRASOV GLOBAL PHARMACEUTICALS SRL
1687 5685797 BRASOV GOTIC SA
1688 1101542 BRASOV GRUP ARCONS SA
1689 14597074 BRASOV HARD DISCOUNT SRL
1690 14709674 BRASOV HARD STIL COM SRL
1691 6898076 BRASOV HARD STIL GROUP SA
1692 1088974 BRASOV HIDROMECANICA SA
1693 9205492 BRASOV HIPERDIA SA
1694 1107758 BRASOV HOD - CHIMEX SRL
1695 13312578 BRASOV HOLVER SRL
1696 9692088 BRASOV IANBRA COMIMPEX SRL
1697 13870507 BRASOV ICCO CONSTRUCT SRL
1698 7283630 BRASOV ICCO ELECTRIC SRL
1699 1104921 BRASOV ICCO SRL
1700 4522937 BRASOV ICCO-SYSTEMS SRL
1701 3046401 BRASOV IDEAL AUTO SRL
1702 1093431 BRASOV IMSAT-CUADRIPOL SA
1703 16875649 BRASOV INDEPENDENCE TOUR SRL
1704 5450936 BRASOV IPORO COM SRL
1705 4256916 BRASOV ITALCARS SRL
1706 6621929 BRASOV ITALTRUCK CENTER SRL
1707 1109309 BRASOV IUS SA
1708 8931446 BRASOV KNOXCRIS SERV SRL
1709 1093296 BRASOV KRON-TOUR SRL
1710 12549720 BRASOV KRONMAT SRL
1711 6652160 BRASOV L & D LUCA IND SRL
1712 13676951 BRASOV LARGO SRL
1713 1106817 BRASOV LEFRUMARIN SRL
1714 3812754 BRASOV LOGITEH SRL
1715 1098846 BRASOV LUCA SRL
1716 1109090 BRASOV LUSTIC INVEST SA
1717 8624395 BRASOV M.T.I. IMPEX SRL
1718 1112878 BRASOV MARUB SA
1719 9609377 BRASOV MATECHNIK CORPORATION SRL
1720 6340028 BRASOV METABRAS SA
1721 7283702 BRASOV METABRAS-PROD SRL
1722 1107006 BRASOV METALOPLAST SA
1723 4193354 BRASOV MONTERO GRUP SRL
1724 14787540 BRASOV MOTOARE AB SA
1725 15712708 BRASOV NEW ALBIF GROUP SRL
1726 16283515 BRASOV NITROSERVICE SA
1727 15489895 BRASOV NOVAPAN DISTRIBUTION SRL
1728 1122413 BRASOV NUTRICOD SA
1729 1112290 BRASOV ORGANE DE ASAMBLARE
1730 3583030 BRASOV OSACA SRL
1731 7335364 BRASOV P.L.P. GROUP SRL
1732 6621937 BRASOV PAPPA REALE SRL
1733 16023191 BRASOV PEMSTAR ROMANIA SRL
1734 5709012 BRASOV PETROL GRUP LT SRL
1735 8825437 BRASOV PLOUCQUET TEXTIL SRL
1736 6620389 BRASOV POLIPLAST SRL
1737 1122588 BRASOV POPA SRL
1738 1095769 BRASOV PREFA SA
1739 5498624 BRASOV PREMS-TECHNOLOGICAL PRODUCTS SA (PREMS-T.P.SA)
1740 1098943 BRASOV PRES COM SRL
1741 6837397 BRASOV PRESCON BV SA
1742 14199400 BRASOV PRESCON PIATRA MARE SA
1743 4077201 BRASOV PRO SOFT SRL
1744 1112568 BRASOV PRODLACTA SA
1745 15756232 BRASOV QUIN ROMANIA SRL
1746 6184859 BRASOV RAMOSS COM SRL
1747 3048577 BRASOV RAND GROUP SRL
1748 1091910 BRASOV REBELS SRL
1749 1109414 BRASOV RECOBOL SRL
1750 3623887 BRASOV RECON SA
1751 15018308 BRASOV REGAL SALON SRL
1752 1120390 BRASOV REGALO-GLACIAL SRL
1753 1102556 BRASOV REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BRASOV RA
1754 2572718 BRASOV RIOVIRG SRL
1755 14787508 BRASOV ROMAN ENERGETIC SA
1756 3331858 BRASOV ROMARD SRL
1757 8032229 BRASOV ROMLAG SA
1758 1108834 BRASOV ROMRADIATOARE SA
1759 13421834 BRASOV ROULEAU-GUICHARD ROUMANIE SRL
1760 1123230 BRASOV SC AGROINDUSTRIALA BARSA SA CODLEA
1761 1135090 BRASOV SC AGROINDUSTRIALA PREJMER SA
1762 1090885 BRASOV SC AUTOTRANSMAR
1763 12430869 BRASOV SC AWE -HD SA
1764 16666324 BRASOV SC BEBICONS INTERNATIONAL SRL BRASOV
1765 5765942 BRASOV SC BRAFOR SA BRASOV
1766 1089058 BRASOV SC CCPR SA BRASOV
1767 13560743 BRASOV SC CERPO SRL BRASOV
1768 6652569 BRASOV SC CISTERNA PROD SRL BRASOV
1769 1123672 BRASOV SC COLOROM SA
1770 1092711 BRASOV SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA
1771 1134604 BRASOV SC EL-TEX SA
1772 1089147 BRASOV SC FAREB SA BRASOV
1773 2425288 BRASOV SC FRUVIIULEG SRL BRASOV
1774 16875630 BRASOV SC G&F COMPANY SRL BRASOV
1775 15295864 BRASOV SC GENERAL MSR SRL BRASOV
1776 1114674 BRASOV SC IMPRIMARIILE MEDIA PRO SA BRASOV
1777 1123508 BRASOV SC LUCA SUINPROD SA CODLEA
1778 6837940 BRASOV SC MARA GROUP SRL PREJMER
1779 15038518 BRASOV SC MITCO SRL BRASOV
1780 5686024 BRASOV SC MULTITRADE COMPANY SRL BRASOV
1781 1116683 BRASOV SC NITRAMONIA SA FAGARAS
1782 1111848 BRASOV SC PHONIX TRADING COMPANY SRL BRASOV
1783 13892122 BRASOV SC PRINCIPE SRL BRASOV
1784 2573276 BRASOV SC PRODLEMN BALAZS SRL
1785 1106396 BRASOV SC PRODLEMN SA
1786 12430834 BRASOV SC PROREM UTB SRL BRASOV
1787 3050232 BRASOV SC RUSU NH COMPANY SRL BRASOV
1788 12430818 BRASOV SC SCUDIVER UTB SA BRASOV
1789 1108494 BRASOV SC SERE SA BRASOV
1790 1115017 BRASOV SC SERVICE INDUSTRIAL GROUP SRL BRASOV
1791 15363209 BRASOV SC SOCIETATEA DE CONSTRUCTII CCCF
1792 3049882 BRASOV SC SOREC SA BRASOV
1793 1097182 BRASOV SC TRANSILVANIA SA BRASOV
1794 17663792 BRASOV SC VASCOS IMPEX SRL BRASOV
1795 1098838 BRASOV SCORILLO INTERCOM SRL
1796 14602049 BRASOV SECRET DISTRIBUTION SRL
1797 11974900 BRASOV SECRET PROD SERV SRL
1798 14787559 BRASOV SEMIFABRICATE SA
1799 1107510 BRASOV SERCONS SA
1800 1123184 BRASOV SERE CODLEA SA
1801 6981790 BRASOV SERGIANA PRODIMPEX SRL
1802 6306727 BRASOV SERSTILL SRL
1803 13718968 BRASOV SIDERLINE H.R. SRL
1804 13783400 BRASOV SIEMENS PROGRAM AND SYSTEM ENGINEERING SRL
1805 14816069 BRASOV SILNEF IMPEX SRL
1806 6386300 BRASOV SILVA CARPAT PRODIMPEX SA
1807 14264002 BRASOV SOCIETATEA COMERCIALA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE BRASOV C.F
1808 14257595 BRASOV SOCIETATEA COMERCIALA DE REPARATII LOCOMOTIVE C.F.R. - S.C.R.L.
1809 6620460 BRASOV SPRINTER 2000 SA
1810 9609695 BRASOV STAR EAST PET SRL
1811 1114003 BRASOV STARCOM SA
1812 5838548 BRASOV STEINEL TRADING SRL
1813 11430577 BRASOV TA-PAL COMPANY SRL
1814 1094844 BRASOV TAMIV SA
1815 13116385 BRASOV TEHNOINVEST SA
1816 12464993 BRASOV TEHNOSIG - TEHNO SERVICE INDUSTRIAL GRUP SA
1817 6620400 BRASOV TEMAD CO SRL
1818 10253388 BRASOV TERMO CONFORT SRL
1819 1113652 BRASOV TESS SRL
1820 1115165 BRASOV TINO SA
1821 6522941 BRASOV TISENMETAL SA
1822 9609318 BRASOV TIVINA SRL
1823 16086432 BRASOV TOP VEST HOLDING SRL
1824 17379570 BRASOV TOTAL LUBRIFIN SA
1825 12190910 BRASOV TRANS CARGO INTERNATIONAL SRL
1826 3046843 BRASOV TRANSBUS SA
1827 1132417 BRASOV TRANSILANA SA
1828 9845734 BRASOV TRANSILVANIA LEASING IFN SA
1829 1096403 BRASOV TUNELE SA
1830 16980598 BRASOV VECTRA GENERAL CONSTRUCT SRL
1831 7184520 BRASOV VECTRA INTERNATIONAL SRL
1832 9434380 BRASOV VELUX ROMANIA SRL
1833 14853032 BRASOV VINCOM DISTRIBUTION SRL
1834 14824240 BRASOV ZEITH ROM SRL
1835 7958753 BRASOV ZENAIA PRODCOMSERV SRL
1836 6523505 BUZAU ADI PAN SRL
1837 6556251 BUZAU ADY COMP SRL
1838 14437910 BUZAU AGRA SRL
1839 15991548 BUZAU AGRINVEST SRL
1840 14435005 BUZAU AGROEST SRL
1841 1152740 BUZAU AGROGLOBAL SA
1842 14448919 BUZAU AGROSUD SRL
1843 14434972 BUZAU AGROTERRA SA
1844 10413322 BUZAU ALASCOM SRL
1845 4054259 BUZAU ALCOM SRL
1846 1153029 BUZAU ALICE SRL
1847 16106530 BUZAU ALIMENT DISTRIBUTION COMPANY SRL
1848 9948586 BUZAU ALISON HAYES (BRITANNICA) SA
1849 16135420 BUZAU ALTEEA COMPACT SRL
1850 14973276 BUZAU AMAG SRL
1851 11692322 BUZAU AMC SERVICE SRL
1852 1156904 BUZAU ANGROSISTUL SRL
1853 1157896 BUZAU ARIS & CO SRL
1854 10839280 BUZAU ARMETAL SA
1855 2406600 BUZAU AROMET S.A.
1856 6303895 BUZAU AUTO STAR INTERMED SRL
1857 1175426 BUZAU AVIS LIPIA SA
1858 1153975 BUZAU B 90 IMPEX SRL
1859 16086637 BUZAU B A T SERVICE SA
1860 1167164 BUZAU BACHUS SA
1861 12764770 BUZAU BELCOM PRODIMPEX SRL
1862 13499361 BUZAU BEST WOOD SRL
1863 1154660 BUZAU BETA SA
1864 4744771 BUZAU BIBCO SA
1865 1151583 BUZAU BMB MET CONSTRUCT SRL
1866 17299650 BUZAU CAMIRO IMPORT EXPORT SRL
1867 13939136 BUZAU CASA DE VINURI ZORESTI SA
1868 2809050 BUZAU CELTIS SRL
1869 1157454 BUZAU CINDY SRL
1870 7994837 BUZAU CLIO COMSERV SRL
1871 6664563 BUZAU COM ARNI 94 SRL
1872 3491220 BUZAU COM FORTUNA 93 SRL
1873 15528455 BUZAU COMAT AUTOBENZ SA
1874 2990010 BUZAU COMAT BUZAU SA
1875 10452399 BUZAU COMAT GRUP SA
1876 13074964 BUZAU COMERCIAL SOMET SA
1877 4384761 BUZAU COMTERM SA
1878 1153932 BUZAU CONCAS SA
1879 1152635 BUZAU CONCIFOR SA
1880 3868283 BUZAU CONFERIC SRL
1881 1158255 BUZAU CONFEX SOCIETATE COOPERATIVA
1882 1154466 BUZAU CONPRIF SA
1883 6597588 BUZAU CONSTAM SA
1884 13388576 BUZAU CONSTAM TRANSPORT SI LOGISTICA SRL
1885 1145395 BUZAU CONTACTOARE SA
1886 17587709 BUZAU CORAL DISTRIB 2005 SRL
1887 1154075 BUZAU CORAL DISTRIBUTIE SA
1888 1154717 BUZAU CORD SA
1889 9659391 BUZAU DANALEX COM 97 SRL
1890 14905069 BUZAU DC SI DS SRL
1891 4595203 BUZAU DINU VIRGIL SNC
1892 15309455 BUZAU DISTRIB EXPERT SRL
1893 10846148 BUZAU DRUMURI SI PODURI SA
1894 14684529 BUZAU ECOFOREST SA
1895 6622886 BUZAU EDIL ENGINEERING SRL
1896 13346651 BUZAU EDIL TRANSPORT SRL
1897 15204785 BUZAU ELCAR GID SRL
1898 10317201 BUZAU ELECTRO INSTAL ROM SRL
1899 6910544 BUZAU ELECTRO PRIMA SRL
1900 1149184 BUZAU ELECTRO UNIVERS SRL
1901 6622789 BUZAU ELMAFLUX INDUSTRIES SA
1902 5511804 BUZAU EURO FASHION MANUFACTURING SRL
1903 15953498 BUZAU EUROSTING GRUP SRL
1904 16497640 BUZAU EVERFRESH TRADING AGROPRODUCT SRL
1905 6482146 BUZAU EXIMPROD GRUP SA
1906 4929486 BUZAU EXIMPROD SRL
1907 11181590 BUZAU FARMACIA CRING SRL
1908 4103599 BUZAU FARMID SRL
1909 11438651 BUZAU FRANCISC IMPORT EXPORT SRL
1910 6250251 BUZAU GALI 92 SRL
1911 14816158 BUZAU GEANI CONPES SRL
1912 15015085 BUZAU GECOTRANS SRL
1913 5288797 BUZAU GENERAL AGRO COM SERVICE SRL
1914 4103483 BUZAU GENERAL AUTOCOM SRL
1915 14191075 BUZAU GENTRADE COM SRL
1916 15335594 BUZAU GEO PELLMOND SRL
1917 3109801 BUZAU GEROM SA
1918 5666485 BUZAU GINAR PRODEXPO SRL
1919 14855491 BUZAU GREENTECH SA
1920 11911740 BUZAU GROLAND SRL
1921 13117640 BUZAU HOEGANAES CORPORATION EUROPE SA
1922 7228058 BUZAU HORECO IMPEX SRL
1923 7037953 BUZAU I D M DINAMIC SRL
1924 16021522 BUZAU INDUSTRIA FILATI BUZAU SA
1925 6523750 BUZAU INEL SA
1926 6653904 BUZAU INSTAL SOMET SA
1927 1154504 BUZAU INTEGRAL SA
1928 1160425 BUZAU IVA RO 2001 SRL
1929 5686830 BUZAU JUNIOR COM 94 SRL
1930 8867238 BUZAU L&R COMEXIM SRL
1931 1154806 BUZAU LEGUME FRUCTE BUZAU SA
1932 3868674 BUZAU LEOPARD COM SRL
1933 10281027 BUZAU LIVING PLASTIC INDUSTRY SA
1934 14419107 BUZAU LIVINGJUMBO INDUSTRY SRL
1935 2811920 BUZAU LUCSOR IMPEX SRL
1936 11330837 BUZAU MADIROM INTIMODA SRL
1937 6622266 BUZAU MARINA SOCIETATE IN NUME COLECTIV
1938 5288452 BUZAU MECAN CONSTRUCT SA
1939 6446003 BUZAU MEDIA PRO SRL
1940 14610270 BUZAU MEGA BIG 2002 SRL
1941 6523416 BUZAU METAL SOMET SA
1942 1154750 BUZAU METAPLAST SA
1943 9392226 BUZAU METRO MAX COM SRL
1944 1156580 BUZAU MIALEX SRL
1945 6303763 BUZAU MSD COM SRL
1946 14891788 BUZAU MTA SRL
1947 3608607 BUZAU MULTIPROD ENERGO SRL
1948 5289644 BUZAU NATIONAL INSTAL CONSTRUCT SRL
1949 8384950 BUZAU NATURAL EST SA
1950 8101612 BUZAU NETWAVE SRL
1951 1174145 BUZAU NIK MOB S.A.
1952 5709721 BUZAU NITA ORIENT SNC
1953 11293330 BUZAU NOVA SOLAR IMPEX SRL
1954 13162004 BUZAU NOVATEL SRL
1955 1190302 BUZAU NUTRIBUZ SA
1956 6446062 BUZAU PHEBOS 1408 2000 SRL
1957 14194039 BUZAU PICO DO PRODEXIM SRL
1958 1153002 BUZAU PIETROASA SA
1959 1148928 BUZAU PLASTIC PROD SRL
1960 16200862 BUZAU PNEUMASTER SRL
1961 12005664 BUZAU POPAS SRL
1962 6622878 BUZAU PRAKT SRL
1963 6112348 BUZAU PRESCON 2000 SRL
1964 12169454 BUZAU PRESTIGE 2000 SRL
1965 5335473 BUZAU PROD DALEX SRL
1966 6622924 BUZAU PRODINVEST 94 SA
1967 14293563 BUZAU RAFICON TRADE SRL
1968 6303828 BUZAU RAM BUZAU
1969 1153363 BUZAU RECOMPLAST SRL
1970 7449237 BUZAU RER ECOLOGIC SERVICE BUZAU SA
1971 1167814 BUZAU RIMNICOMB SRL
1972 12131140 BUZAU RING TEXTILE PRODUCTION RTP SRL
1973 8101590 BUZAU RITA IMPEX SRL
1974 1158050 BUZAU ROMCARBON SA
1975 14878088 BUZAU ROMCARE SRL
1976 6736732 BUZAU ROMCONSTRUCT A G SRL
1977 1151613 BUZAU ROMCONSTRUCT ISTRITA SRL
1978 1156475 BUZAU ROMET SRL
1979 15204769 BUZAU ROMOIL 2003 SRL
1980 6623202 BUZAU ROMPLAST SA
1981 6676584 BUZAU ROMTEM SRL
1982 13242898 BUZAU ROMTERA PRODUCT SRL
1983 1152236 BUZAU ROTEC S.A
1984 13601371 BUZAU S.C CONSTAM METAL SI INDUSTRIE SA
1985 11492090 BUZAU S.C. LEMNKING INDUSTRY COM SRL
1986 1152015 BUZAU SARA SRL
1987 1181444 BUZAU SASTUC SA
1988 13417418 BUZAU SC DUNAREA INTERNATIONAL SRL BUZAU
1989 12337353 BUZAU SC ENERGOMONTAJ SRL BERCA
1990 1170151 BUZAU SC FERMIT SA
1991 10604993 BUZAU SC FORESTIB SA VERNESTI
1992 8006181 BUZAU SC ROMAGRIBUZ SA CILIBIA
1993 8006467 BUZAU SC ROMAGRIBUZ SA VALEA RM
1994 1190353 BUZAU SC ROVINSAH SA MEREI
1995 1152287 BUZAU SC SIGMA INSTAL SRL BUZAU
1996 1151753 BUZAU SC VAE APCAROM SA
1997 5457152 BUZAU SCORPION EXIM SRL
1998 11060504 BUZAU SIGMA GAZ SA
1999 6653203 BUZAU SIMEX COM SRL
2000 11052463 BUZAU SINOROMA DISTRIBUTION COM SRL
2001 9199340 BUZAU SINOROMA INDUSTRY COM SRL
2002 5882306 BUZAU SLIK IMPEX SRL
2003 12864094 BUZAU SOFROM EXIM SRL
2004 6446054 BUZAU SOLO PROD SRL
2005 1147795 BUZAU SOMET SRL
2006 1193791 BUZAU SPOT SRL
2007 15375181 BUZAU SPS SRL
2008 12736796 BUZAU STINGAL SA
2009 1148405 BUZAU TABACARU A ARTIS SRL
2010 1149320 BUZAU TEGOLA ROMANIA SRL
2011 6081179 BUZAU TEHNO SRL
2012 14437898 BUZAU TEHNOMET SA
2013 5033327 BUZAU TESS CLUB INTERNATIONAL SRL
2014 4435393 BUZAU TIB COMEX SRL
2015 9622171 BUZAU TOP COMERCIAL DISTRIBUTIE SRL
2016 15658641 BUZAU TOTAL TRANS GAZ SRL
2017 14434956 BUZAU TOTALAGRO SA
2018 11387698 BUZAU TRANS ALICOM 2000 SRL
2019 10622337 BUZAU TRANS BUS SA
2020 13439700 BUZAU TRANS INVEST SRL
2021 4815090 BUZAU TRANSIMPEX SRL
2022 14149321 BUZAU TRAVERTEC SRL
2023 14214330 BUZAU TUREX SRL
2024 6328466 BUZAU TURNATORIA DE NEFEROASE SOMET SA
2025 4762344 BUZAU UNIMEC SRL
2026 8384837 BUZAU UNIROM SA
2027 15834438 BUZAU UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRL
2028 11542104 BUZAU UPS SRL
2029 7158440 BUZAU URBIS SERV SRL
2030 9860327 BUZAU VAS PROD 97 SRL
2031 5882217 BUZAU VEGA COM 94 SRL
2032 1167997 BUZAU VILCEANA SRL
2033 15426390 BUZAU VIS AGRI SRL
2034 15723138 BUZAU VIVIAN AUTO GAZ SRL
2035 14485062 BUZAU VOINEA CONSTRUCT SRL
2036 1911034 CALARASI 5 CALARASI SRL
2037 11328152 CALARASI A & A FARM SRL
2038 11158856 CALARASI A EOL SRL
2039 8416726 CALARASI AD PLUS SRL
2040 1915877 CALARASI ADA KALE SRL
2041 1910950 CALARASI ADMA SRL
2042 8710445 CALARASI AGRIPET IMPEX SRL
2043 1914219 CALARASI AGRIPINA SRL
2044 1922947 CALARASI AGRO-CHIRNOGI SA
2045 8989774 CALARASI AGROMEX SRL
2046 1932363 CALARASI AGROMIXT ROSETI
2047 1913051 CALARASI AGROTRANSPORT CALARASI SA
2048 1919739 CALARASI AGROZOOTEHNICA DRUMU-SUBTIRE SA
2049 1932290 CALARASI ALBATROS SRL
2050 11563565 CALARASI ALDIS AP SRL
2051 9144964 CALARASI ALEXNEL SRL
2052 8608489 CALARASI ALGAP SRL
2053 8084783 CALARASI ALI TRANS COM SRL
2054 14601140 CALARASI AMBIENT GRUP SRL
2055 16804710 CALARASI APCALEM SRL
2056 1929023 CALARASI AQUA SRL
2057 14369262 CALARASI ARCO SRL
2058 1914600 CALARASI ASTERIX SRL
2059 3232544 CALARASI ATU SA
2060 11474638 CALARASI AVIATIA UTILITARA SRL
2061 1921798 CALARASI AVICOLA DRAGOS VODA SA
2062 11102260 CALARASI BADEN INTERNATIONAL SRL
2063 14323770 CALARASI BAICU COMPANY 2001 SRL
2064 16886893 CALARASI BELUSI SRL
2065 5414410 CALARASI BETA IMPEX CONSTRUCT SRL
2066 14296756 CALARASI BLUE SRL
2067 1929503 CALARASI BORCEA SA
2068 1916767 CALARASI CALIF SA
2069 6932232 CALARASI CALIN SERVICE TOTAL SRL
2070 5913879 CALARASI CARUSSO SRL
2071 5754277 CALARASI CASANDRA SRL
2072 1910608 CALARASI CATEX SA
2073 3639719 CALARASI CHANCE SRL
2074 3796306 CALARASI CHINEZUL SRL
2075 8076870 CALARASI CISA CONF SRL
2076 15432554 CALARASI COMPANY SOR 2003 SRL
2077 17381473 CALARASI CONCAS TRADING SRL
2078 17301628 CALARASI CONCRET SRL
2079 10090060 CALARASI CONDORUL PETROSERV SA
2080 2730940 CALARASI CONDORUL SA
2081 1922262 CALARASI CONFORT SA
2082 1923918 CALARASI CONPAN SRL
2083 7171148 CALARASI CONRIZ SRL
2084 1929155 CALARASI CONSIM SRL
2085 2859562 CALARASI CONSTRUCT M & C SOCIETATE IN NUME COLECTIV
2086 3966117 CALARASI CONVEX SRL
2087 6787086 CALARASI CREMONI SRL
2088 1920377 CALARASI CUPIDON BASFALION SRL
2089 13604505 CALARASI DANCLE DISTRIBUTION SRL
2090 7994012 CALARASI DENCAR SRL
2091 5649107 CALARASI DEPO MEDICA SRL
2092 7783228 CALARASI DIGITAL TRUST SRL
2093 13823025 CALARASI DONE GRUP SRL
2094 3231581 CALARASI DORA KAF SRL
2095 9595441 CALARASI DORTIP IMPEX SRL
2096 10631629 CALARASI DRUMURI SI PODURI SA
2097 16730672 CALARASI ECOAQUA SA
2098 2858990 CALARASI ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA
2099 6261226 CALARASI ELEGANT MODERN '94 SRL
2100 1925595 CALARASI ELEGANT SRL
2101 6023119 CALARASI ELIZA COMIMPEX SRL
2102 14904250 CALARASI ELMET PROEX SRL
2103 16910495 CALARASI EURO METAL COM SRL
2104 1923250 CALARASI F.N.C. SA
2105 10515675 CALARASI FARMA BIG SRL
2106 1916619 CALARASI FARMACIA CORINA SRL
2107 1922386 CALARASI FAVORIT SRL
2108 7248543 CALARASI FERI COM SRL
2109 15641860 CALARASI FERTIAGRO SRL
2110 1926930 CALARASI FLORA SRL
2111 9882473 CALARASI FONEAST SRL
2112 12482345 CALARASI GAZ INSTAL SRL
2113 3639620 CALARASI GENIAL COMPANY SRL
2114 3230870 CALARASI GEORGIANA COMPANY SRL
2115 12701313 CALARASI GIANYALUM SRL
2116 4443817 CALARASI GIMART IMPORT-EXPORT SRL
2117 13762793 CALARASI GR GRUP 2001 SRL
2118 5414623 CALARASI HALI SRL
2119 3795432 CALARASI ICADOR SRL
2120 11158953 CALARASI ICOM OIL SRL
2121 1916740 CALARASI ILSA SA
2122 10156768 CALARASI ILTEX SRL
2123 2732169 CALARASI INDCOM SA
2124 17991609 CALARASI ITALTRADING SRL
2125 14268411 CALARASI IZA SRL
2126 6786480 CALARASI IZOCON MC SA
2127 11674679 CALARASI JES-CO INTERNATIONAL SRL
2128 6932453 CALARASI JULIA & COMPANY TRADING SRL
2129 11390391 CALARASI KEMWATER CRISTAL SRL
2130 14080735 CALARASI KOSMO FARM SRL
2131 5156460 CALARASI LA ANDREI SRL
2132 1913787 CALARASI LACTO BAR AGNEZA SRL
2133 8710070 CALARASI LARCOM SRL
2134 1917207 CALARASI LINA SRL
2135 9922004 CALARASI LIO PREST SRL
2136 1922700 CALARASI MAGISTRAL FARM SRL
2137 2732975 CALARASI MARC TRUST - CONSID SA
2138 9237389 CALARASI MARIANNO TEX SRL
2139 1920350 CALARASI MARTCONF SRL
2140 5336800 CALARASI MARY LORY SRL
2141 15724249 CALARASI MERTZ SRL
2142 1923012 CALARASI METARIF SA
2143 11390766 CALARASI MIG VAS SRL
2144 1919496 CALARASI MILICOM SRL
2145 13804236 CALARASI MINAGRO SRL
2146 6615420 CALARASI MIXALIM IMPEX SRL
2147 10323351 CALARASI MOARA PROD SRL
2148 10029969 CALARASI MOB PROIECT SRL
2149 13512835 CALARASI MOBATEX SRL
2150 14286710 CALARASI MOBEXPERT CALARASI SRL
2151 1913850 CALARASI MOBIL SRL
2152 16013961 CALARASI MONTAJ GRUP SRL
2153 6787000 CALARASI NAVAL SHIPPING SRL
2154 6363226 CALARASI NEOPHARM SRL
2155 1916732 CALARASI NERA'91 SRL
2156 1924964 CALARASI NORD SRL
2157 6786366 CALARASI NOVA GRUP SRL
2158 1915559 CALARASI NOVAFARM SRL
2159 5056215 CALARASI OMAR & LOD SRL
2160 1910675 CALARASI OPTIM SA
2161 12977298 CALARASI ORENTEX SRL
2162 15724257 CALARASI OVIDIU 2003 SRL
2163 5913810 CALARASI PANI - PAT G&P SRL
2164 1923454 CALARASI PARTENER NG SRL
2165 16305303 CALARASI PLURIEL SRL
2166 1918423 CALARASI POHA SA
2167 15866243 CALARASI PREST SERV INTERNATIONAL SRL
2168 14750223 CALARASI PRIMA NOVA SRL
2169 14255250 CALARASI PROCERA AGROCHEMICALS ROMANIA SRL
2170 6932801 CALARASI PROD CARN SRL
2171 7171318 CALARASI PRODAGRA SRL
2172 14365805 CALARASI PRODAN SRL
2173 6261706 CALARASI PRODINDPEST SRL
2174 1923330 CALARASI PRODPAN SA
2175 4293248 CALARASI PRONIA SRL
2176 10515446 CALARASI PSI ONE SRL
2177 2732355 CALARASI RA COM TRANS SRL
2178 5413989 CALARASI RAM CONSTRUCTII SRL
2179 1921976 CALARASI RAMVAS SRL
2180 5649220 CALARASI RECORD MERCUR 94 SRL
2181 14752151 CALARASI REPSTEEL SRL
2182 13624995 CALARASI REZISTENT SRL
2183 10631220 CALARASI RIVER SRL
2184 1917665 CALARASI ROMANOR SRL
2185 10631114 CALARASI ROMITALY CONF SRL
2186 14575378 CALARASI ROMPLY PROD SRL
2187 13798177 CALARASI S.C. ASAS (ROMANIA) S.R.L.
2188 13731304 CALARASI S.C. ASS PREST S.R.L.
2189 8416238 CALARASI S.C. MACOM S.R.L.
2190 4292129 CALARASI S.C. MECANTU S.R.L.
2191 6786463 CALARASI S.C. ROMCONFORT SA
2192 9145277 CALARASI S.C. TERMOPLAST S.R.L.
2193 1931520 CALARASI S.U.G.C.T. S.A. CALARASI
2194 14879466 CALARASI SAFEBA SRL
2195 12883967 CALARASI SAL 2000 SRL
2196 7248683 CALARASI SALUBRITATEA SA
2197 2858834 CALARASI SARSAN SRL
2198 1918679 CALARASI SC "MERIDIAN" SRL
2199 1933393 CALARASI SC AGRICOLA CIULNITA SA
2200 6787159 CALARASI SC CEREALFLOR SRL
2201 1926094 CALARASI SC DAPHNES SA-OLTENITA
2202 15173727 CALARASI SC EUROCOM SRL CALARASI
2203 2732525 CALARASI SC PRODASEM JEGALIA SA
2204 1916090 CALARASI SC SIDERCA SA CALARASI
2205 13227332 CALARASI SC TRANSAMERICAN 2000 SRL CALARASI
2206 1929694 CALARASI SC TUROL SA -OLTENITA
2207 1911697 CALARASI SELEA SRL
2208 13139222 CALARASI SIDER TRACKS 2000 SRL
2209 6362999 CALARASI SIDERTRANS SA
2210 9595247 CALARASI SIMION GRUP SRL
2211 10323424 CALARASI SIMONA COM SRL
2212 3230799 CALARASI SOCIETATEA AGRICOLA "MECANIZATORUL"
2213 1927480 CALARASI SOCIETATEA AGRICOLA "AGROMTIND" CALARASI
2214 3230764 CALARASI SOCIETATEA AGRICOLA ALBINA
2215 5754684 CALARASI SOLEMN SRL
2216 16356013 CALARASI SPEED COMPUTERS SRL
2217 17509867 CALARASI SPORTING TEAM SRL
2218 14475980 CALARASI STAN GROUP SECURITY SRL
2219 2732053 CALARASI STEFAN SRL
2220 1923071 CALARASI STEFANELI SRL
2221 17774340 CALARASI STEFANO PROD 2005 SRL
2222 7514831 CALARASI SYLIGHT SRL
2223 7846393 CALARASI TADPOLE SRL
2224 1911484 CALARASI TANGO SRL
2225 9424158 CALARASI TERMOSTAL SRL
2226 17482702 CALARASI TEXTOP SRL
2227 14723741 CALARASI TONERFILL ROMANIA SRL
2228 1929139 CALARASI TRANSLUD SRL
2229 1929449 CALARASI UNIVERS "T"
2230 7428757 CALARASI VEM SRL
2231 12939901 CALARASI VICTOR AVIA SRL
2232 11102448 CALARASI VILLA INVEST SRL
2233 1916457 CALARASI ZAFA SRL
2234 1928737 CALARASI ZAHAR CALARASI SA
2235 6786595 CALARASI ZOO SINTEX SRL
2236 1059030 CARAS-SEVERIN 3 X 3 S.R.L.
2237 1063074 CARAS-SEVERIN ABIES SRL
2238 10837760 CARAS-SEVERIN AD CRIS INVEST SRL
2239 1062346 CARAS-SEVERIN AGENTIE DE TURISM SI TRANZACTII SA
2240 6260697 CARAS-SEVERIN AGRO-BANAT SA
2241 6154360 CARAS-SEVERIN AGROEXPORT BUNAFIRU SRL
2242 9016400 CARAS-SEVERIN AI-DOGAN INTERNATIONAL COM SRL
2243 4046744 CARAS-SEVERIN ALCHIMIA IMPEX SRL
2244 1059146 CARAS-SEVERIN ALCONS SRL
2245 6373823 CARAS-SEVERIN ALEXIM STAR SA
2246 16528011 CARAS-SEVERIN ALTURO EXIM SRL
2247 4222450 CARAS-SEVERIN ANDRADA TRANS SRL
2248 4506109 CARAS-SEVERIN ANGHELINA COM SRL
2249 1062761 CARAS-SEVERIN ANIOFARM SRL
2250 1063180 CARAS-SEVERIN ANTREPRIZA DUSAN SI FIUL SRL
2251 16868757 CARAS-SEVERIN AQUACARAS SA
2252 14366231 CARAS-SEVERIN ARSENAL-RESITA SA FILIALA A COMPANIEI NATIONALE RO
2253 10110132 CARAS-SEVERIN ASD-COMPUTERS SRL
2254 1074871 CARAS-SEVERIN AUTO ALEX SRL
2255 8111055 CARAS-SEVERIN AUTO GROUP SRL
2256 15993794 CARAS-SEVERIN AUTOBANATICA SRL
2257 8927860 CARAS-SEVERIN AVANGARDE CONS SRL
2258 5557470 CARAS-SEVERIN AXIMAR PRODCOM SRL
2259 1061227 CARAS-SEVERIN B & C IMPORT-EXPORT SRL
2260 1062460 CARAS-SEVERIN BANAT SRL
2261 13993674 CARAS-SEVERIN BELLUNO FOREST SRL
2262 13066813 CARAS-SEVERIN BIAS-TIM SRL
2263 5177616 CARAS-SEVERIN BONA DEA IMEX S.R.L.
2264 8626825 CARAS-SEVERIN BOWEDI-MODELARE-FORMARE-CONSTRUCTIE IMPEX SRL
2265 14436213 CARAS-SEVERIN BRUNDEAN FLORA SRL
2266 1062303 CARAS-SEVERIN C+C SA
2267 12336269 CARAS-SEVERIN CALOR GRUP SRL
2268 1058779 CARAS-SEVERIN CARAS SA
2269 1066631 CARAS-SEVERIN CAROMET SA
2270 1059375 CARAS-SEVERIN CASE SOCIETATE DE CONSTRUCTII ARHITECTURA SISTEMAT
2271 4692184 CARAS-SEVERIN CATALIN DAN COM SRL
2272 15715771 CARAS-SEVERIN CENTRUL DE CALCULATOARE SRL
2273 1067041 CARAS-SEVERIN CERNA SRL
2274 14217817 CARAS-SEVERIN CET ENERGOTERM SA
2275 3062750 CARAS-SEVERIN CHICHES SRL
2276 14102396 CARAS-SEVERIN CHIVU INTERNATIONAL S.R.L.
2277 16126200 CARAS-SEVERIN CIMENTUL COMIMPEX SRL
2278 3063259 CARAS-SEVERIN CODA SERV SRL
2279 1076040 CARAS-SEVERIN COLLINI SRL
2280 1060620 CARAS-SEVERIN COMAT CARAS SEVERIN SA
2281 15173816 CARAS-SEVERIN COMETCONS GRUP SRL
2282 1056581 CARAS-SEVERIN CONFECTII RESITA SA
2283 1059260 CARAS-SEVERIN CONPEX SRL
2284 5361219 CARAS-SEVERIN CONSIRON SRL
2285 15033499 CARAS-SEVERIN CONSMETAL SRL
2286 6589550 CARAS-SEVERIN CONSPROIECT SRL
2287 7634528 CARAS-SEVERIN COPY TRADING SRL
2288 16511877 CARAS-SEVERIN CPJ CAPITANO SRL
2289 7571608 CARAS-SEVERIN CRISTICONS SRL
2290 14264053 CARAS-SEVERIN CRIVAIA AGRO TOUR SRL
2291 14768727 CARAS-SEVERIN CROSI GRUP SRL
2292 9777095 CARAS-SEVERIN DEBISUD IMPORT-EXPORT SRL
2293 6497562 CARAS-SEVERIN DESIGN PROIECT CONSTRUCT SRL
2294 3061100 CARAS-SEVERIN DIAMANT SERVCOM SRL
2295 11535883 CARAS-SEVERIN DONE-OIL SRL
2296 3061703 CARAS-SEVERIN DRUMURI SI PODURI SA CARAS-SEVERIN
2297 6665011 CARAS-SEVERIN ECHINOX COM SRL
2298 1062451 CARAS-SEVERIN ELCOM SRL
2299 14921595 CARAS-SEVERIN ELECTRO EUROSTAR SRL
2300 8433921 CARAS-SEVERIN ELECTRO-CONSULT CARAS SRL
2301 5567791 CARAS-SEVERIN ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL
2302 13209484 CARAS-SEVERIN ELECTRONIC PLUS SRL
2303 7212388 CARAS-SEVERIN ELVEST GROUP SA
2304 14762538 CARAS-SEVERIN ENDRESS GENERATOARE ROMANIA SRL
2305 15723200 CARAS-SEVERIN EURO-BANAT LEASING SRL
2306 3760760 CARAS-SEVERIN EUROFARM SRL
2307 16074292 CARAS-SEVERIN EUROPEAN DISTRIBUTION CENTER SRL
2308 12865553 CARAS-SEVERIN EUROTHERM SRL
2309 1057404 CARAS-SEVERIN EVA SRL
2310 15753015 CARAS-SEVERIN EXCHANGE ROGGE SRL
2311 10503573 CARAS-SEVERIN EXTENSIV COMPANY SRL
2312 1061839 CARAS-SEVERIN FABRICA DE REDUCTOARE RESITA RENK SA
2313 1055659 CARAS-SEVERIN FANIMEX SRL
2314 13897790 CARAS-SEVERIN FARM-PREST SRL
2315 12336277 CARAS-SEVERIN FOOD 2000 SRL
2316 13298228 CARAS-SEVERIN FOREST CRIST SRL
2317 15949420 CARAS-SEVERIN FOREXTENS SRL
2318 13105122 CARAS-SEVERIN FRAEURO SRL
2319 5428211 CARAS-SEVERIN GABNIC COM SRL
2320 13728848 CARAS-SEVERIN GENERAL METAL TRADING SA
2321 6624810 CARAS-SEVERIN GERASIS SRL
2322 17557511 CARAS-SEVERIN GERASIS TRADING SRL
2323 1063147 CARAS-SEVERIN GIDONI SRL
2324 5487633 CARAS-SEVERIN GOPHARM SRL
2325 1061197 CARAS-SEVERIN GOSPODARUL SRL
2326 9237940 CARAS-SEVERIN GRADIMEX SRL
2327 8833073 CARAS-SEVERIN GRUBER INTERNATIONAL TRANSPORT SRL
2328 1058744 CARAS-SEVERIN HEHN SRL
2329 3759685 CARAS-SEVERIN HELP TRANS SRL
2330 1070543 CARAS-SEVERIN HERCULES SA
2331 12033770 CARAS-SEVERIN HMG HAUSNER SRL
2332 5805656 CARAS-SEVERIN INDRA GENERAL TRADING SRL
2333 12546260 CARAS-SEVERIN ITALIAN STYLE SRL
2334 12192473 CARAS-SEVERIN JEANS EST SRL
2335 6695713 CARAS-SEVERIN JUMBO COM SRL
2336 6497473 CARAS-SEVERIN JUPITER SERV SRL
2337 14630081 CARAS-SEVERIN LAUER EUROPA TOURS SRL
2338 6589704 CARAS-SEVERIN LITA & CO IMPEX SRL
2339 17893988 CARAS-SEVERIN M & S TEHNOCER SRL
2340 1059723 CARAS-SEVERIN MADI SRL
2341 5177535 CARAS-SEVERIN MAMIAPREST SRL
2342 5914270 CARAS-SEVERIN MAR BEK IMPEX SRL
2343 3471860 CARAS-SEVERIN MAROMAX IMPEX SRL
2344 7880018 CARAS-SEVERIN MASSIV FOREST PRODUCTS SA
2345 4780251 CARAS-SEVERIN MASTERS IMPEX SRL
2346 9439213 CARAS-SEVERIN MD-MASSACOM SRL
2347 7949704 CARAS-SEVERIN MEGACOM IMPEX SRL
2348 7610529 CARAS-SEVERIN MEGATOL-S TRADE SRL
2349 6624763 CARAS-SEVERIN MEIDERT, PLESA & PARTENERII SRL
2350 6828461 CARAS-SEVERIN MEMORY SERV SRL
2351 5115559 CARAS-SEVERIN MERCANTIL PRODCOM SRL
2352 14067434 CARAS-SEVERIN MERCUR INTERNATIONAL SRL
2353 15629441 CARAS-SEVERIN METACONT IMPEX SRL
2354 12001050 CARAS-SEVERIN METAL-BETON SA
2355 12537165 CARAS-SEVERIN MINIERA BANAT SA
2356 16460749 CARAS-SEVERIN MIRACOL PLUS SRL
2357 5767242 CARAS-SEVERIN MIRUNA INTERNATIONAL IMPEX SRL
2358 14866695 CARAS-SEVERIN MITRIX GROUP SRL
2359 3063909 CARAS-SEVERIN MOCA SERVIMP SRL
2360 11932018 CARAS-SEVERIN MOLDOMIN SA
2361 3760159 CARAS-SEVERIN MONA LISA COMTUR SRL
2362 16652582 CARAS-SEVERIN MONA&VALI 2004 SRL
2363 12755240 CARAS-SEVERIN MONDO PLAST SRL
2364 1058027 CARAS-SEVERIN MORA SRL
2365 5361170 CARAS-SEVERIN MOUNTAIN SRL
2366 15348560 CARAS-SEVERIN MUNTI SPEDITION SRL
2367 11528711 CARAS-SEVERIN MURARIU TRADING COMPANY SRL
2368 4395736 CARAS-SEVERIN MUSTATA TRANSCOM SRL
2369 6029189 CARAS-SEVERIN NADIREXIM SRL
2370 13862644 CARAS-SEVERIN NEW LINE SRL
2371 6695632 CARAS-SEVERIN OVIDIU STAR COMPANY SRL
2372 6695683 CARAS-SEVERIN PANGRAM SA
2373 6774205 CARAS-SEVERIN PETRIMEX TRADING SRL
2374 16891288 CARAS-SEVERIN PETRODAN COMPANY SRL
2375 1063406 CARAS-SEVERIN PLASTOMET SA
2376 4606655 CARAS-SEVERIN PRESCOM SA
2377 9491084 CARAS-SEVERIN PRODMEC SA
2378 16608749 CARAS-SEVERIN PROFARM SRL
2379 15010347 CARAS-SEVERIN PROKIR SRL
2380 16174100 CARAS-SEVERIN R & M DISTRIBUTIE 2004 SRL
2381 15502285 CARAS-SEVERIN RAFALI COMIMPEX SRL
2382 5004348 CARAS-SEVERIN REC METAL SERVICE SRL
2383 1063392 CARAS-SEVERIN RECONS SA
2384 1060582 CARAS-SEVERIN REFARM SRL
2385 1059693 CARAS-SEVERIN REMAT CARAS SEVERIN SA
2386 1061529 CARAS-SEVERIN RESICONF SA
2387 6396851 CARAS-SEVERIN RESPICOM SRL
2388 10009376 CARAS-SEVERIN RILLING SPORT SRL
2389 13032004 CARAS-SEVERIN ROMANA LEMN SRL
2390 16007072 CARAS-SEVERIN ROMCAPITAL CENTER SRL
2391 10302669 CARAS-SEVERIN ROMCRET SERVCOM SRL
2392 9414839 CARAS-SEVERIN SANAMEDPHARM SRL
2393 6086028 CARAS-SEVERIN SANTAL COM SRL
2394 1057668 CARAS-SEVERIN SANTIAGO TRADE SRL
2395 1060833 CARAS-SEVERIN SARAY SRL
2396 15334459 CARAS-SEVERIN SAXO GENERAL INSTAL SRL
2397 7470760 CARAS-SEVERIN SC COMBINATUL AGROINDUSTRIAL CARAS SA BERZOVIA
2398 1042179 CARAS-SEVERIN SC AGROBER SA BERZOVIA
2399 7145327 CARAS-SEVERIN SC BARUMC SA ANINA
2400 4692290 CARAS-SEVERIN SC CARMEN SRL RESITA
2401 5557860 CARAS-SEVERIN SC FAGEX SA ZAVOI
2402 6438507 CARAS-SEVERIN SC GAVAZZI STEEL SA OTELU ROSU
2403 5004844 CARAS-SEVERIN SC GOSIN SA BOCSA
2404 5115338 CARAS-SEVERIN SC IENEA SERV COM SRL CARANSEBES
2405 1051509 CARAS-SEVERIN SC SEMAG SA TOPLET
2406 4718454 CARAS-SEVERIN SC SERVICII COMUNALE SA OTELU ROSU
2407 7056025 CARAS-SEVERIN SC VEST CONFOREST SRL CARANSEBES
2408 1057072 CARAS-SEVERIN SELCO SRL
2409 14221931 CARAS-SEVERIN SHOP GSM SRL
2410 3063267 CARAS-SEVERIN SIDERA PRODCOM SRL
2411 10753286 CARAS-SEVERIN SILVANUS SRL
2412 12679925 CARAS-SEVERIN SIMSTAR SRL
2413 8218001 CARAS-SEVERIN SORCETI RESITA TRANS SRL
2414 4395795 CARAS-SEVERIN SPEED PROD SRL
2415 4224051 CARAS-SEVERIN SPOREA COM SRL
2416 14828896 CARAS-SEVERIN STAR CONF SRL
2417 10636090 CARAS-SEVERIN STELUX ELECTRIZ COM SRL
2418 3761189 CARAS-SEVERIN SYBILE COM SRL
2419 15583409 CARAS-SEVERIN TECHNOTRANSMIR CONSTRUCT SRL
2420 5177390 CARAS-SEVERIN TERMORES SA
2421 15300421 CARAS-SEVERIN TIMEX TRADING COMPANY SRL
2422 1060370 CARAS-SEVERIN TOTAL SRL
2423 13677736 CARAS-SEVERIN TOTAL WEST DISTRIBUTION SRL
2424 11168477 CARAS-SEVERIN TRANSCONDOR SA
2425 13363440 CARAS-SEVERIN TRANSMIGA SRL
2426 9811693 CARAS-SEVERIN TRILATER COM SRL
2427 6229276 CARAS-SEVERIN TRIMETAL SA
2428 13144300 CARAS-SEVERIN TRIUMF TRUST SRL
2429 1058906 CARAS-SEVERIN TURIST SEMENIC SA
2430 1062354 CARAS-SEVERIN UNIC SRL
2431 4915677 CARAS-SEVERIN UNIMAG IMPEX SRL
2432 1062176 CARAS-SEVERIN VALBER SRL
2433 14892112 CARAS-SEVERIN VECTOR OPTIMAL SRL
2434 14023233 CARAS-SEVERIN VEST MARCONS SRL
2435 4915944 CARAS-SEVERIN ZENITH TRADING SRL
2436 6738571 CLUJ 2 T PROD SRL
2437 12142955 CLUJ 94 CSA SRL
2438 253232 CLUJ A & A IMPORT EXPORT SRL
2439 200513 CLUJ ACI CLUJ SA
2440 224385 CLUJ ACOMIN SA
2441 199958 CLUJ ACSA SA
2442 2882425 CLUJ AEROPORTUL CLUJ NAPOCA
2443 9343479 CLUJ AGRESSIONE GROUP SRL
2444 203960 CLUJ AGROPAN PRODCOM SRL
2445 206001 CLUJ ALCOOL PROD TURDA
2446 8876716 CLUJ ALFA CLUJ SRL
2447 12502868 CLUJ ALIMROM TRADING SRL
2448 8680956 CLUJ AMBIENT CJ SRL
2449 2889350 CLUJ ANGEL S PROD COM SRL
2450 10868022 CLUJ ANTARES ROMANIA SRL
2451 15323948 CLUJ ANTEO NAPOCA SRL
2452 9478840 CLUJ ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA
2453 254947 CLUJ ARGILLON ROMANIA SA
2454 201454 CLUJ ARGOS SA
2455 199001 CLUJ ARMATURA SA
2456 13467530 CLUJ ARPIS INTERNATIONAL SRL
2457 10817290 CLUJ ASA CONS ROMANIA SRL
2458 14828772 CLUJ ASMARA IMPEX SRL
2459 4868915 CLUJ AUTOMATEN SCHEMBER IMPEX SRL
2460 14297530 CLUJ AUTOMOBILE COMPONENTE ELECTRICE SRL
2461 13705518 CLUJ AUTOTRANSILVANIA SRL
2462 225615 CLUJ AUTOWORLD SRL
2463 6818298 CLUJ AX PERPETUUM IMPEX SRL
2464 16254897 CLUJ BECHTEL INTERNATIONAL INC SRL RENO NEVADA SUA SUCU
2465 14758332 CLUJ BECKER ROMANIA SRL
2466 6523939 CLUJ BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA
2467 9488240 CLUJ BEN & BEN SA
2468 6871275 CLUJ BETAROM IMPEX SRL
2469 5841365 CLUJ BITI TIMPLARIE SRL
2470 6541943 CLUJ BRONTO COMPROD SRL
2471 7424119 CLUJ BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
2472 14701743 CLUJ BUENA MESA SRL
2473 8939067 CLUJ C & S DISTRIBUTION SRL
2474 2872537 CLUJ C I A ABOLIV SRL
2475 11605032 CLUJ C.U.G. S.A. CLUJ-NAPOCA
2476 201535 CLUJ CARBOCHIM SA
2477 8895041 CLUJ CARION ROMANIA SA
2478 13069356 CLUJ CASA AUGUSTIN SRL
2479 201381 CLUJ CASIROM SA
2480 199230 CLUJ CENTRAL SA
2481 201462 CLUJ CERCON ARIESUL SA
2482 14562084 CLUJ CHAIS SRL
2483 4443019 CLUJ CHEMICAL INDEPENDENT GROUP SA
2484 2873052 CLUJ CLAR IMPORT EXPORT SRL
2485 11009960 CLUJ CLASS SHOE SRL
2486 10169628 CLUJ COLONIA CLUJ NAPOCA ENERGIE SRL
2487 7636634 CLUJ COMINEX NEMETALIFERE SA
2488 201217 CLUJ COMPANIA DE APA SOMES SA
2489 201322 CLUJ COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA
2490 14276287 CLUJ COMPANIA NATIONALA A CUPRULUI AURULUI SI FIERULUI
2491 8008913 CLUJ COMPEXIT TRADING SRL
2492 11564390 CLUJ CONSTRUCTII TUDOR SRL
2493 226874 CLUJ CORAMET IMPORT EXPORT SRL
2494 11443798 CLUJ CREDO GROUP SRL
2495 16664846 CLUJ CSI ROMANIA SRL
2496 4636303 CLUJ DACIA SERVICE CLUJ FELEAC SA
2497 5034128 CLUJ DALEX IMPEX SRL
2498 8860760 CLUJ DENISROM COMPROD SRL
2499 12092423 CLUJ DESIRO S.R.L.
2500 7727821 CLUJ DIRECT LINE INOX IMPEX SRL
2501 4063672 CLUJ DISCOVERY PRODIMPEX SRL
2502 201233 CLUJ DOMENIUL PUBLIC CLUJ
2503 6170586 CLUJ DORSAN IMPEX SRL
2504 5612450 CLUJ DUMAS SERVIMPEX SRL
2505 6894953 CLUJ EDDAN COMIMPEX SRL
2506 6772328 CLUJ ELBORIS COM SRL
2507 14317824 CLUJ ELECTRIC GROUP SRL
2508 6466205 CLUJ ELECTRO DANIELLA IMPEX SRL
2509 201586 CLUJ ELECTROCERAMICA SA
2510 9256208 CLUJ ELECTROGRUP SRL
2511 201594 CLUJ ELM ELECTROMONTAJ CLUJ SA
2512 4835284 CLUJ ELMAT SRL
2513 10876670 CLUJ EMRE 98 SRL
2514 211717 CLUJ ENERGOBIT SRL
2515 16646530 CLUJ ENEX SRL
2516 5996378 CLUJ ENIBER COMIMPEX SRL
2517 6541951 CLUJ EPINVEST SRL
2518 2898960 CLUJ ESCO M IMPORT EXPORT SRL
2519 7627385 CLUJ FANA IMPEX SRL
2520 199150 CLUJ FARMEC SA
2521 13758814 CLUJ FARMEXPERT D C I CLUJ SRL
2522 14968563 CLUJ FILIALA PENTRU REPARATII SI SERVICII HIDROSERV CLU
2523 199133 CLUJ FIMARO SA
2524 202956 CLUJ FORTPRES CUG SA
2525 4305911 CLUJ FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ
2526 6799293 CLUJ FROSYS SRL
2527 4723507 CLUJ GARAMOND TIPOGRAFIE SRL
2528 11160619 CLUJ GENERAL SECURITY SRL
2529 7484994 CLUJ GIMAROM INVEST SRL
2530 8578353 CLUJ GPV ROMANIA PRODCOM SERV SRL
2531 200947 CLUJ GRANDEMAR SA
2532 242403 CLUJ GRUP 4 INSTALATII SA
2533 11009951 CLUJ GRUP ENERGOINSTAL SA
2534 12408047 CLUJ HANNA INSTRUMENTS ROMANIA SRL
2535 11917700 CLUJ HELD FASHION SRL
2536 201691 CLUJ ICPIAF SA
2537 205499 CLUJ IMCOP SRL
2538 5178727 CLUJ IMSAT SERVICE CLUJ SA
2539 10975240 CLUJ INCALTAMINTE SOMES SRL
2540 6654969 CLUJ IND MAESTRO PRODCOM SRL
2541 11302322 CLUJ INDY GO SRL
2542 2873346 CLUJ INTEND COMPUTER SRL
2543 10584683 CLUJ ISOPOR SRL
2544 15291625 CLUJ JOINT VENTURE CONSORZIO GARBOLI CONICOS SPA TIRREN
2545 3685073 CLUJ JOLIDON IMPORT EXPORT SRL
2546 6588822 CLUJ JOLLYCONTOR IMPEX SRL
2547 13979998 CLUJ KESZ SRL
2548 9200347 CLUJ KUERYO IMPORT EXPORT SRL
2549 201659 CLUJ LCS CONF SA
2550 10668997 CLUJ LEASING ROM SRL
2551 11040604 CLUJ LECOM BIROTICA ARDEAL SRL
2552 2868676 CLUJ LEMNCONFEX SRL
2553 201853 CLUJ LIBERTATEA SA
2554 6151908 CLUJ LISI COM SRL
2555 13091620 CLUJ LVD NAPOMAR SA
2556 221494 CLUJ M C R INVEST SRL
2557 4636370 CLUJ MAFCOM PROD IMPEX SRL
2558 5106330 CLUJ MARELE ALB PRODIMPEX SRL
2559 7371200 CLUJ MARIFLOR PRODCOM SRL
2560 6800169 CLUJ MAXIALIMENT COMERT SRL
2561 6702918 CLUJ METALICPLAS IMPEX SRL
2562 7747110 CLUJ MEXXEM SRL
2563 6654160 CLUJ MIB PRODCOM SRL
2564 5933418 CLUJ MONTERO CLUJ SRL
2565 4379153 CLUJ MTC ROMANIA IMPEX SRL
2566 199931 CLUJ NAPOCHIM SA
2567 199176 CLUJ NAPOMAR SA
2568 4045390 CLUJ NASTICOM IMPEX SRL
2569 6799161 CLUJ NEON LIGHTING SRL
2570 5800900 CLUJ NET BRINEL SA
2571 201900 CLUJ NORD CONFOREST SA
2572 2891180 CLUJ NOVIS CASA DE EDITURA SI TIPOGRAFIA SRL
2573 10091022 CLUJ NOVO TECH SA
2574 17288243 CLUJ OLIMPIA GHERLA SA
2575 216510 CLUJ ONCOS IMPEX SRL
2576 6975217 CLUJ PALIMAN PRODEXIM SRL
2577 14701700 CLUJ PEAK TOYS SRL
2578 7477326 CLUJ PERFETTI VAN MELLE ROMANIA SRL
2579 2887651 CLUJ PHARMA NET SRL
2580 12810132 CLUJ PORTAL LEASING SRL
2581 6494051 CLUJ PRAGMATIC COMPREST SRL
2582 7489096 CLUJ PRITAX INVEST SRL
2583 14990927 CLUJ PRODVINALCO SA CLUJ FILIALA GHERLA SRL
2584 6845993 CLUJ PROMOD SRL
2585 8762193 CLUJ PROSONIC PRODCOM SRL
2586 6396193 CLUJ PROTON AUTO SRL
2587 4661099 CLUJ PROVALCON IMPORT EXPORT SRL
2588 4815309 CLUJ PUNCTUAL COMIMPEX SRL
2589 10300285 CLUJ R & R GAS IMPEX SRL
2590 9530574 CLUJ RALFI SA
2591 253348 CLUJ REGIA AUTONOMA A DRUMURILOR JUDETENE CLUJ RA
2592 201195 CLUJ REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT URBAN DE CALATORI CLUJ
2593 201730 CLUJ REMAT SA
2594 15236671 CLUJ RETTIG ROMANIA SRL
2595 5022620 CLUJ RIMINI IMPEX SRL
2596 4016034 CLUJ RMB INTER AUTO SRL
2597 8212556 CLUJ RO RINALDI COM SRL
2598 199605 CLUJ ROLICOM IMPORT EXPORT SRL
2599 226033 CLUJ ROM CAN IMPEX SRL
2600 6053390 CLUJ ROMSIMAUR IMPEX SRL
2601 253798 CLUJ ROMSINN IMPORT EXPORT SRL
2602 247605 CLUJ RONOR SRL
2603 5735062 CLUJ RT PLUS GSM SRL
2604 202646 CLUJ S.C. CEROC S.A.
2605 14828837 CLUJ S.C.ALPHA GROUP S.R.L.
2606 241831 CLUJ S.C.GENERAL INVEST
2607 2595754 CLUJ S.C.GNG S.R.L.
2608 15853065 CLUJ SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE S
2609 6466183 CLUJ SAFEWAY INTERNATIONAL IMPEX SRL
2610 14503185 CLUJ SAINT GOBAIN WEBER ROMANIA SRL
2611 200033 CLUJ SAMUS MEX SA
2612 5952916 CLUJ SANVEL IMPEX SRL
2613 8986492 CLUJ SAWA SA
2614 7096283 CLUJ SC ROTAPRINT SRL
2615 4907097 CLUJ SCUTMEGA IMPEX SRL
2616 5908775 CLUJ SECPRAL COM SRL
2617 8175687 CLUJ SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ SA
2618 7777870 CLUJ SERVICII PUBLICE SA
2619 4689391 CLUJ SIMSONS IMPEX SRL
2620 202123 CLUJ SINTEROM SA
2621 6524632 CLUJ SISTEC SA
2622 201373 CLUJ SOC.COM. MAT.RUL.16 FEBRUARIE
2623 199117 CLUJ SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA
2624 15230431 CLUJ SOCIETATEA DE CONSTRUCTII CCCF BUCURESTI SA FILIAL
2625 5106348 CLUJ SOMPLAS PRODEXIM SRL
2626 202174 CLUJ SOMVETRA GHERLA
2627 9322190 CLUJ STAIRS PROD EXPORT SRL
2628 14938236 CLUJ STAR LUBRICANTS SRL
2629 202190 CLUJ STICLA TURDA SA
2630 6328830 CLUJ SUNIMPROF IMPORT EXPORT SRL
2631 199141 CLUJ TCI CONTRACTOR GENERAL SA
2632 217930 CLUJ TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL
2633 202212 CLUJ TEHNOFRIG SA
2634 209806 CLUJ TELEZIMEX SA
2635 17041560 CLUJ TESA TAPE SRL
2636 8456054 CLUJ THERMOPAN SRL
2637 245817 CLUJ TIGER SOMES IMPEX SA
2638 6437617 CLUJ TIPOHOLDING SA
2639 246197 CLUJ TIRANA IMPORT EXPORT SRL
2640 10770627 CLUJ TIRRENA SCAVI SPA ITALIA SUCURSALA CLUJ
2641 16133240 CLUJ TOP C&S DISTRIBUTION SRL
2642 4289352 CLUJ TOP MARKET COMIMPEX SRL
2643 202239 CLUJ TRANSARIES TURDA
2644 8231230 CLUJ TRANSCARPATICA SA
2645 15633191 CLUJ TRANSFEROVIAR GRUP SA
2646 199044 CLUJ TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA
2647 202140 CLUJ TRICOTAJE SOMESUL SA
2648 14077098 CLUJ TRINOMUS DISTRIBUTION SRL
2649 2897361 CLUJ TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII SA
2650 203005 CLUJ UNIMET CUG SA
2651 199940 CLUJ UNIREA SA
2652 6657019 CLUJ URAGANUL PRODCOM SRL
2653 2897477 CLUJ VALINA PROD COM SRL
2654 14331934 CLUJ VEROBEN COMPANY SRL
2655 13941756 CLUJ VIA TERRA SPEDITION SRL
2656 14750720 CLUJ VIA TERRA WEST SRL
2657 214527 CLUJ VITACOM ELECTRONICS SRL
2658 2887112 CLUJ VITRINA FELIX MEDIA SA
2659 202336 CLUJ VLADEASA SA
2660 12940442 CLUJ VLG RO SRL
2661 9219790 CLUJ WENS TOUR SRL
2662 11939083 CLUJ WOODCOTE ROMANIA SRL
2663 6064151 CLUJ WOODEN TECHNIC PRODIMPEX SRL
2664 1862896 CONSTANTA 2 X 1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD SA
2665 6161820 CONSTANTA A - Z SRL
2666 11835635 CONSTANTA A&O MARITIME TRADING SRL
2667 3853010 CONSTANTA A.B.C.VAL SRL
2668 9278184 CONSTANTA A.D.P. CONSTANTA-GRUP COLAS SA
2669 6743268 CONSTANTA ADA HOLDING SRL
2670 4879671 CONSTANTA AGIGEA PILOT SRL
2671 2984905 CONSTANTA AGRIAS SA CASTELU
2672 14996385 CONSTANTA AGROVAROM CEREAL SRL
2673 6776630 CONSTANTA ALCOOL TEH SRL
2674 8364147 CONSTANTA ALCOR CONSTRUCT SRL
2675 1897770 CONSTANTA ALIMENT MURFATLAR SRL
2676 1862616 CONSTANTA ALL PROVIDING SRL
2677 13932278 CONSTANTA ALMATERM SRL
2678 4999961 CONSTANTA ALMET SA
2679 10114266 CONSTANTA ALNASER SRL
2680 6745544 CONSTANTA ALPHA INTERTRADE SRL
2681 14122237 CONSTANTA AMBER INDUSTRY SRL
2682 14192429 CONSTANTA APM TERMINALS ROMANIA SRL
2683 6740857 CONSTANTA ARCONI STAR SA
2684 3959705 CONSTANTA ARGENTA SRL
2685 2421812 CONSTANTA ARGOS SA
2686 17130951 CONSTANTA ATHENA SA GRECIA SUCURSALA CONSTANTA
2687 6742580 CONSTANTA ATICO INTERNATIONAL VETERINARY SRL
2688 13861959 CONSTANTA AUTO GAZ TRADING SRL
2689 11979789 CONSTANTA AUTO-GRUP SRL
2690 8389389 CONSTANTA AUTOKLASS SRL
2691 2416549 CONSTANTA AVICOLA CONSTANTA
2692 2430063 CONSTANTA AVICOLA LUMINA SA
2693 15871770 CONSTANTA AVICOLA MANGALIA
2694 2985293 CONSTANTA BABY BEEF
2695 13771279 CONSTANTA BALCAN CONTROL GRUP SRL
2696 13205709 CONSTANTA BARTER TRADING ROMANIA SRL
2697 16269340 CONSTANTA BETOANE SI PREFABRICATE SRL
2698 14904624 CONSTANTA BILAR ALIN SRL
2699 1905164 CONSTANTA BIOCHEM SRL
2700 10661646 CONSTANTA BITHOLDER SRL
2701 17803497 CONSTANTA BITUMTRADING SRL
2702 13635412 CONSTANTA BRISEGROUP SRL
2703 6075908 CONSTANTA BUILDING'S STAR SRL
2704 5179706 CONSTANTA C & A PREST-SERV SRL
2705 1869991 CONSTANTA C.L.I.F. SA
2706 1873054 CONSTANTA C.M.ALFA BETA SRL
2707 8642057 CONSTANTA CANAL SERVICES SRL
2708 4590532 CONSTANTA CAR CONSTRUCT SRL
2709 5235377 CONSTANTA CARDINAL MOTORS SRL
2710 8964125 CONSTANTA CELLAM AMZACEA
2711 13585250 CONSTANTA CERBOLOGNIA SRL
2712 10866331 CONSTANTA CEREAL PROD-SERV SRL
2713 1887432 CONSTANTA CERES SA MIHAIL KOGALNICEANU
2714 2985307 CONSTANTA CEZOTOR TORTOMANU SA
2715 14575610 CONSTANTA CHIMAGRO COMPANY SRL
2716 1910160 CONSTANTA CHIMPEX SA
2717 2428411 CONSTANTA CILACER CIOCARLIA SA
2718 7388849 CONSTANTA CLEANING INTERNATIONAL
2719 1885369 CONSTANTA COMAT CONSTANTA SA
2720 1868287 CONSTANTA COMCM SA
2721 3445275 CONSTANTA COMP-PAPER CONVERTING SA
2722 7969957 CONSTANTA COMPACT TRADING SRL
2723 1874343 CONSTANTA COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA
2724 11087755 CONSTANTA COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGAB
2725 6744514 CONSTANTA COMPREST UTIL SRL
2726 1909360 CONSTANTA COMVEX SA
2727 1875349 CONSTANTA CONFORT URBAN SRL
2728 11396700 CONSTANTA CONGAZ SA
2729 4129866 CONSTANTA CONPRESS GROUP SRL
2730 6857947 CONSTANTA CONSAL TRADE SRL
2731 1888594 CONSTANTA CONSTRUCTII SI LUCRARI SPECIALE SA
2732 8472963 CONSTANTA CONVAS CONSTRUCT SRL
2733 2430802 CONSTANTA CRINSUIN SA
2734 8306995 CONSTANTA CUB INTERNATIONAL SB SRL
2735 11966827 CONSTANTA CUGET LIBER SA
2736 7708854 CONSTANTA D.D.S.SERVICES GROUP SRL
2737 5740077 CONSTANTA DACRIS IMPEX SRL
2738 7083194 CONSTANTA DACRIS SRL
2739 1861610 CONSTANTA DANUBIUS TRAVEL AGENCY SRL
2740 1890411 CONSTANTA DECIROM SA
2741 15834918 CONSTANTA DINPUT SRL
2742 15634715 CONSTANTA DOBROGEA BISCUIT SRL
2743 5305278 CONSTANTA DONA SRL
2744 16507590 CONSTANTA DOREDY COM SRL
2745 1863972 CONSTANTA DUO SRL
2746 2984840 CONSTANTA DURO SRL
2747 14654412 CONSTANTA DUTY-FREE DISTRIBUTIE SRL
2748 3587512 CONSTANTA E.D.A.COMIMPEX SRL
2749 10849977 CONSTANTA ECO PETROLEUM SA
2750 1868414 CONSTANTA ECONOMU INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY SRL
2751 10613940 CONSTANTA EDILMED SA
2752 7092273 CONSTANTA ELCOMEX-I.E.A. SA
2753 16371145 CONSTANTA ELECTRO DISTRIBUTION SRL
2754 6739186 CONSTANTA ELGAT SA
2755 13236586 CONSTANTA ELICAR AGROCHIM SRL
2756 13902404 CONSTANTA ENPONI GROUP SRL
2757 12504524 CONSTANTA EPSILON INTERNATIONAL SRL
2758 11475536 CONSTANTA ETERMED SA
2759 6742610 CONSTANTA EURO VIAL LIGHTING SRL
2760 9479374 CONSTANTA EUROBALKAN EXIM SRL
2761 14141506 CONSTANTA EUROFER TRANS SRL
2762 2743397 CONSTANTA EUROSANTIS SRL
2763 10391950 CONSTANTA EUROTRANZIT 2000 SRL
2764 3412839 CONSTANTA EXCELSIOR SRL
2765 13344294 CONSTANTA EXCLUSIV E.N.B.ALIMENT SRL
2766 13794884 CONSTANTA EXPOCAR IFN SA
2767 16941050 CONSTANTA EXTIM TRADING SRL
2768 2430713 CONSTANTA FERMA DOROBANTU SA
2769 15111325 CONSTANTA FERMELE MURFATLAR SA
2770 12651304 CONSTANTA FILVO CONSTRUCT SRL
2771 16115449 CONSTANTA FIVE DISTRIBUTION SRL
2772 1884258 CONSTANTA FORTE SYSTEMS SRL
2773 16003992 CONSTANTA FRESH DOBROGEA SRL
2774 1887971 CONSTANTA FRIAL SA
2775 2413925 CONSTANTA FRUVIMED MEDGIDIA SA
2776 1901049 CONSTANTA FURNIMOB SA
2777 8816137 CONSTANTA G & G ROMANIA SRL
2778 6414540 CONSTANTA G.A.A.D. INVEST INTERNATIONAL SRL
2779 12947610 CONSTANTA GALERIA MALL SA
2780 5160991 CONSTANTA GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL
2781 11034874 CONSTANTA GEPETO IMPEX SA
2782 6776885 CONSTANTA GEPLAST SRL
2783 15273467 CONSTANTA GHIURAL DISTRIBUTION SRL
2784 15657425 CONSTANTA GRAIN SISTEM SERVICE SRL
2785 5740379 CONSTANTA GRANDPACT SRL
2786 14546461 CONSTANTA GRANI COMERT SRL
2787 16635972 CONSTANTA GREEN-AD STEEL SRL
2788 7471838 CONSTANTA GRUP PETROL MARIN SA
2789 1863514 CONSTANTA H.I.G.MUNTENIA SRL
2790 1865590 CONSTANTA HELIOFARM SA
2791 14032754 CONSTANTA IDEEA CONTRAST SRL
2792 1893949 CONSTANTA IDU SHIPPING & SERVICES SRL
2793 1890942 CONSTANTA IFCO SA
2794 13287687 CONSTANTA INTENSIV GROUP SRL
2795 14623904 CONSTANTA INTERCOM AGRO SRL
2796 1883627 CONSTANTA INTERCOM-TOPAZ SRL
2797 15092967 CONSTANTA INTERCOMCEREAL SRL
2798 14320595 CONSTANTA INTRETINERE SI REPARATII VAGOANE SA
2799 16293420 CONSTANTA KATON NUCLEAR SA
2800 12906408 CONSTANTA KIBAROM TRADING SRL
2801 12057736 CONSTANTA KIRAZOGLU CORPORATION SRL
2802 8231914 CONSTANTA LANN-TRANS GROUP SRL
2803 15489437 CONSTANTA LESSOPLAST SRL
2804 5981768 CONSTANTA LILIPUT CO SRL
2805 2746466 CONSTANTA LITORAL CONSTRUCT SA
2806 11860728 CONSTANTA LIVAROM PREST SRL
2807 3538609 CONSTANTA M.W.IMPORT EXPORT SRL
2808 4130720 CONSTANTA MAGISTRA C&C SRL
2809 6398275 CONSTANTA MAHMUD-IMPEX SRL
2810 1890659 CONSTANTA MAMAIA SA
2811 7471897 CONSTANTA MARIA TRADING SRL
2812 3697680 CONSTANTA MAX SRL
2813 4671645 CONSTANTA MECONST SA
2814 14813488 CONSTANTA MECONST TRADING SRL
2815 13906961 CONSTANTA MEDTAINER RO SRL
2816 12537793 CONSTANTA METACOM SANDBLASTING SRL
2817 12537785 CONSTANTA METACOM STEELBUILDING SRL
2818 13549877 CONSTANTA METALPROCESS SRL
2819 14667501 CONSTANTA MINI VALENCIA SRL
2820 15669950 CONSTANTA MINIERA MEDGIDIA SA
2821 1910217 CONSTANTA MINMETAL SA
2822 5324156 CONSTANTA MIRICOS SRL
2823 14536905 CONSTANTA MISTRAL GRUP SRL
2824 4963100 CONSTANTA MONTERO CONSTANTA SRL
2825 3251538 CONSTANTA MOTOREX SRL
2826 15871878 CONSTANTA MULTIVITA NEGRU VODA
2827 2415810 CONSTANTA MUNCA OVIDIU SA
2828 14940805 CONSTANTA MURFATLAR ROMANIA SA
2829 1891522 CONSTANTA NAVROM
2830 2415403 CONSTANTA NAZARCEA SA OVIDIU
2831 7561485 CONSTANTA NORTH STAR SHIPPING SRL
2832 8998675 CONSTANTA NOVA HOLDING SRL
2833 7249603 CONSTANTA OIL SIMEX TRADING SRL
2834 6324103 CONSTANTA OLD STEEL MOBEL
2835 2411665 CONSTANTA OLT IMEX SRL
2836 2417935 CONSTANTA OSTROVIT SA
2837 2424851 CONSTANTA P.N.P.IMPEX SRL
2838 9965897 CONSTANTA PALAT COMTUR SRL
2839 8678573 CONSTANTA PANN EURODENTIS SRL
2840 8584231 CONSTANTA PARMA EUXIN IMPORT EXPORT SRL
2841 15799543 CONSTANTA PASAGRIS & TRADE IMPEX SRL
2842 7940489 CONSTANTA PERLA MAJESTIC SA
2843 15068357 CONSTANTA PETCHEM TRADING & CONSULTING SRL
2844 6162290 CONSTANTA PETROCONST SA
2845 9456303 CONSTANTA PETROSERV SA
2846 13939438 CONSTANTA PLANTAGO MEDIA SRL
2847 4272016 CONSTANTA PLASTY PROD SA
2848 12079637 CONSTANTA POLARIS M SERVICE SRL
2849 12079629 CONSTANTA POLARIS M.HOLDING SRL
2850 2421782 CONSTANTA PREST CONSTRUCTII 8 SA
2851 11976456 CONSTANTA PRICE STEEL ROMANIA
2852 16084814 CONSTANTA PRIMERA HOLDING SRL
2853 5873383 CONSTANTA PROCOM DUAL SRL
2854 2409665 CONSTANTA PROSPER SA
2855 8311380 CONSTANTA PROVIVCOMP
2856 9275005 CONSTANTA R & M NIMB SA
2857 2749993 CONSTANTA REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA RA
2858 1883902 CONSTANTA REGIA AUTONOMA TRANSPORT IN COMUN RA
2859 1872253 CONSTANTA REMAT CONSTANTA SA
2860 1883996 CONSTANTA RENT CAR SERVICE LITORAL SRL
2861 13239604 CONSTANTA REX AGRA SRL
2862 12342090 CONSTANTA REZKOZAN IMPEX SRL
2863 1869347 CONSTANTA RICO SRL
2864 14320668 CONSTANTA RIG SERVICE SA
2865 8091020 CONSTANTA RO-CREDO SRL
2866 10945109 CONSTANTA ROMANIA-EUROEST SA
2867 5739560 CONSTANTA ROMAR OIL SRL
2868 15246594 CONSTANTA ROMAR SHIPPING AGENCY SRL
2869 15010444 CONSTANTA ROMINSERVICES THERM SA
2870 1880043 CONSTANTA ROMNED PORT OPERATOR SA
2871 16542407 CONSTANTA ROMPETROL QUALITY CONTROL SRL
2872 4475371 CONSTANTA ROMTEXTIL SA
2873 6604065 CONSTANTA ROROM BIG SRL
2874 3587490 CONSTANTA S.C.I.M. GENERAL SA
2875 12140091 CONSTANTA SAMIR METAL CO. SRL
2876 5400237 CONSTANTA SAMMARINA SHIPPING AND TRADING SRL
2877 13531829 CONSTANTA SCANTEL SA
2878 11117350 CONSTANTA SEA CONTAINER SERVICES SRL
2879 16463958 CONSTANTA SEA CONTAINER SHIPPING SRL
2880 2430985 CONSTANTA SEMLACT SA
2881 1895265 CONSTANTA SERVICII CONSTRUCTII MARITIME SA
2882 9683195 CONSTANTA SILOTRANS SRL
2883 2413020 CONSTANTA SIRME SI CABLURI SA
2884 1870767 CONSTANTA SOCEP SA
2885 11212645 CONSTANTA SOCIETATEA NATIONALA AEROPORTUL INTERNATIONAL CONS
2886 10836632 CONSTANTA SOFEMA SHIRTS SRL
2887 5782471 CONSTANTA SORLA SRL
2888 13102037 CONSTANTA SOYAPLUS SRL
2889 2412342 CONSTANTA STEAUA DE MARE
2890 2428390 CONSTANTA STELACER STEJARUL SA
2891 6579271 CONSTANTA STELCATI SRL
2892 13330736 CONSTANTA STERK PLAST SRL
2893 13818681 CONSTANTA STIZO NUCLEAR SA
2894 4473850 CONSTANTA STOP SRL
2895 10109863 CONSTANTA STRUCTURI DIN OTEL SRL
2896 2979151 CONSTANTA SUINPROD POARTA ALBA
2897 2986043 CONSTANTA SUSZI SRL
2898 2414726 CONSTANTA T.S.P. ECOTERM SA
2899 2744848 CONSTANTA TEL ELECTRO SA
2900 10891181 CONSTANTA TERAPONTICOR SRL
2901 15379493 CONSTANTA TERMOSERV CONSTANTA SA
2902 3851796 CONSTANTA TOBIAS SRL
2903 11250843 CONSTANTA TOLIL COMPANY SRL
2904 1891794 CONSTANTA TOMIS SA
2905 6513110 CONSTANTA TONIS TRADE SRL
2906 5716591 CONSTANTA TORENT COMPUTERS SRL
2907 10709205 CONSTANTA TOUAX ROM SA
2908 13311610 CONSTANTA TRANS CONTAINER EUROPA SRL
2909 7424364 CONSTANTA TRITON SRL
2910 2980547 CONSTANTA TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA SA
2911 9875301 CONSTANTA TUTUN ŞI ZIARE SRL
2912 14711810 CONSTANTA ULTRA CONS SRL
2913 1888500 CONSTANTA UMEX SA
2914 1877463 CONSTANTA UNIFY CO LTD SRL
2915 4084594 CONSTANTA UNITED SHIPPING AGENCY SRL
2916 4210439 CONSTANTA URANUS PLUTON SRL
2917 1905300 CONSTANTA UTILNAVOREP SA
2918 2751276 CONSTANTA UTILTRANS SA
2919 14325363 CONSTANTA UZINA TERMOELECTRICA MIDIA SA
2920 14707452 CONSTANTA VADECO SRL
2921 5374987 CONSTANTA VAL MAR & PILOT SRL
2922 13617920 CONSTANTA VECTRA STEEL SRL
2923 6396975 CONSTANTA VMB LUX-SONOR SRL
2924 11452133 CONSTANTA ZAHA GRUP SRL
2925 15205110 COVASNA "3M INWEST" SRL
2926 6829904 COVASNA "A M C" SRL
2927 2566236 COVASNA "AGROCHEM" SRL
2928 13863925 COVASNA "ATAPLAST" IMPEX SRL
2929 14976850 COVASNA "BAUINVEST CONSULTING" SRL
2930 11826785 COVASNA "BAUMEISTER" SRL
2931 2566570 COVASNA "BEM-BALOGH" SRL
2932 551751 COVASNA "BERTIS" SRL
2933 547238 COVASNA "CASALCO" SA
2934 6830097 COVASNA "CASE-LEMN" CONSTRUCTII SRL
2935 5993355 COVASNA "COMERT BATU" SRL
2936 14004410 COVASNA "COMPACT" SRL
2937 13739316 COVASNA "D-TOYS" SRL
2938 15428073 COVASNA "HOPE SPED" SRL
2939 14173680 COVASNA "INSTAL-ALL" SRL
2940 13945146 COVASNA "J.C.P. IZOLATIE ROM" SRL
2941 15223450 COVASNA "KIRA" SRL
2942 1129438 COVASNA "MIRUNA-COMEX" SRL
2943 14411642 COVASNA "NARANCS" SRL
2944 5502920 COVASNA "OREX IMPORT-EXPORT" SRL
2945 14949073 COVASNA "PRODSPICOM CO" SRL
2946 557550 COVASNA "RHM PANTS" SRL
2947 14544100 COVASNA "ROMARIO" SRL
2948 5000745 COVASNA "STRICT-COMEX" SRL
2949 5472667 COVASNA "TAG TRUST" SRL
2950 5131341 COVASNA "TRAMAR" SA
2951 6832268 COVASNA "VALDEK IMPEX" SRL
2952 9660558 COVASNA ABIES HUNTING SRL
2953 550861 COVASNA ADONIS IMPORT EXPORT SRL
2954 16858303 COVASNA AGRO DEPO SRL
2955 14462077 COVASNA AGRO-PAN-STAR SRL
2956 6830461 COVASNA ALEX & CO SA
2957 10395269 COVASNA ALUCO SRL
2958 556872 COVASNA AMYLUM ROMANIA S.A
2959 10645985 COVASNA ARES SECURITY SRL
2960 6233889 COVASNA ARIADNE IMPEX SRL
2961 5627800 COVASNA ARIX IMP-EX SRL
2962 3859080 COVASNA BANDRINO IMPORT EXPORT SRL
2963 17192881 COVASNA BAUPARTNER SRL
2964 547262 COVASNA BERNAD IMPORT EXPORT SRL
2965 15065024 COVASNA BERTIKRIS SRL
2966 8452230 COVASNA BI-TURN CONS SRL
2967 546500 COVASNA BOER LINE PROD.COMP.TRANSPORT SRL
2968 6333870 COVASNA BON SWEET BON PRODUCTIE SRL
2969 6831904 COVASNA BREAD-STAR SRL
2970 4403480 COVASNA CAPITALY COMSERV SRL
2971 11666307 COVASNA CARPATGRAF SA
2972 11365304 COVASNA CLUB '99 SRL
2973 546046 COVASNA COMAT COVASNA SA
2974 14601183 COVASNA COMBRIDGE SRL
2975 2970535 COVASNA COMERT "BOGYO" SRL
2976 6831173 COVASNA COMERT ALF II S.R.L.
2977 9618260 COVASNA COMERT ARNOLD SRL
2978 6333730 COVASNA COMERT SI SERVICII "DORCO" SRL
2979 2969255 COVASNA COMERT SI SERVICII "ZOLD GAZDA" IMPORT EXPORT SRL
2980 5857728 COVASNA COMERT SI SERVICII TIB-GIZ SRL
2981 16157630 COVASNA COMUNICARD SRL
2982 552226 COVASNA CONSIC SA
2983 5361790 COVASNA CONSTRUCTII "ORDOG" SRL
2984 544827 COVASNA CONSTRUCTII CONICO SRL
2985 6529508 COVASNA CONTRUCTII SI COMERT ARCON ELINTECH
2986 4925344 COVASNA CORA SRL
2987 547009 COVASNA COSYS COMPUTER SYSTEMS SRL
2988 550152 COVASNA COVALACT S.A.
2989 553450 COVASNA DE PROIECTARE COMERT SI SERVICII AMBIENT SRL
2990 6529303 COVASNA DECO PLAST SA
2991 3355067 COVASNA DEMETER L.K.L. SRL
2992 3976102 COVASNA DESFACERE MIMY-ZUP SRL
2993 6333713 COVASNA DIMOL SRL
2994 16767779 COVASNA DOBOLY'S COMERT SRL
2995 6831807 COVASNA DONGA IMPORT EXPORT SRL
2996 8030627 COVASNA DR. OFFICE GROUP SRL
2997 13783621 COVASNA DREICONF SA
2998 14376154 COVASNA DRG OPTIK SRL
2999 7028793 COVASNA DRUMURI SI PODURI COVASNA SA
3000 13386982 COVASNA DUNA CURIER SRL
3001 6933815 COVASNA DUNAPACK RAMBOX PRODIMPEX S.R.L.
3002 5627699 COVASNA EGYED COMPANY SRL
3003 16364261 COVASNA ELCAB SRL
3004 3837813 COVASNA ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA
3005 8840453 COVASNA ERVIN IMPEX SRL
3006 10645870 COVASNA EUROCOLOR SRL
3007 550527 COVASNA FARMACIA "SALVIA" SRL
3008 544860 COVASNA FARMACIA HYGEA SRL
3009 550187 COVASNA FARMACIA PRO SANA SRL
3010 545555 COVASNA FAVORIT SA
3011 9660531 COVASNA FENESTELA 68 SRL
3012 10604578 COVASNA FIRMA "INTACT" S.R.L.
3013 12152703 COVASNA FIRMA "S'MODE" S.A.
3014 6933483 COVASNA FIT SPED SRL
3015 9660507 COVASNA FROM PRODUCT SRL
3016 7162298 COVASNA GIGANT IMPEX SRL
3017 8574327 COVASNA GOSPODARIE COMUNALA SA SFANTU GHEORGHE
3018 2968837 COVASNA H-PRESS SRL
3019 9230631 COVASNA HAJNO COMERT SRL
3020 13682902 COVASNA HARCON SA BUDAPESTA SUCURSALA SFANTU GHEORGHE
3021 7162522 COVASNA HAVANA IMPEX SRL
3022 10858703 COVASNA HAX SRL
3023 9357881 COVASNA HEIDEMANN FASHION SRL
3024 11213594 COVASNA HORVATH & VANCSA TRANS SRL
3025 10182929 COVASNA HUNGASTRO SA
3026 550896 COVASNA IFCOR SA
3027 6605370 COVASNA IMAGE DESIGN SRL
3028 6399025 COVASNA IMPEX A.M.K. SRL
3029 5732210 COVASNA IMPORT EXPORT AQUARIS VERITAS SRL
3030 6041468 COVASNA IMPORT EXPORT LENGYEL SRL
3031 9484800 COVASNA INT. TRANSPORTE POPOVICI SRL
3032 12481471 COVASNA INTER-SATI-ROM SRL
3033 6831947 COVASNA INTERCOM SA
3034 558580 COVASNA JULIUS MEINL ROMANIA SRL
3035 12437719 COVASNA LEINEWEBER RO SRL
3036 2969913 COVASNA M & M IMPORT-EXPORT SRL
3037 12514030 COVASNA MAGOR COVACET SRL
3038 546038 COVASNA MANCIP SRL
3039 545431 COVASNA MARTEK SA
3040 7849845 COVASNA MAXIMO IMPEX SRL
3041 5309911 COVASNA MEDICOM IMPORT EXPORT SRL
3042 6233951 COVASNA METAL GROUP SRL
3043 549271 COVASNA MOKISZ DEKOR SRL
3044 2970837 COVASNA MOL-COMERT SRL
3045 544908 COVASNA MOPACO SA
3046 16229672 COVASNA MP AGRICOM SRL
3047 555397 COVASNA MULTI-TRANS SA
3048 6605214 COVASNA N B M SA
3049 557150 COVASNA NEMERE SA
3050 3600271 COVASNA NEW-FASHION SA
3051 8509728 COVASNA NEXXON SRL
3052 7162530 COVASNA PANSERV SRL
3053 558601 COVASNA PERLA COVASNEI SA
3054 8509779 COVASNA PHILLYS COM SRL
3055 544932 COVASNA PLASTICO SA
3056 17645486 COVASNA PLASTIPACK SRL
3057 4860326 COVASNA POLISTAR COMERT SI SERVICII SRL
3058 7849934 COVASNA PRESTARI SERVICII "ICA" SRL
3059 6605303 COVASNA PRESTARI SERVICII SI COMERT "SIGNAL" SRL
3060 4624210 COVASNA PROD-COM PLUS SRL
3061 544819 COVASNA PROD-PREST CONNECTION SRL
3062 5502687 COVASNA PRODUCTIE "HENTIL" SRL
3063 5131430 COVASNA PRODUCTIE "MACELARIA KOVACS" SRL
3064 6831785 COVASNA PRODUCTIE "MULTI NR" SRL
3065 6987742 COVASNA PRODUCTIE "TEHNO-STAR" SRL
3066 4086650 COVASNA PRODUCTIE HIMALAYA S.R.L.
3067 548977 COVASNA PRODUCTIE PANEM SRL
3068 8950812 COVASNA PRODUCTIE PRESTARI COMERT "ZOEMIA" SRL
3069 6294452 COVASNA PRODUCTIE PRESTARI SERVICII SI COMERT JUTTI SRL
3070 4201589 COVASNA PRODUCTIE SERVICII SI COMERT "TOMIS" SRL
3071 6107414 COVASNA PRODUCTIE SI COMERCIALA "TRIO-IMPEX" SRL
3072 6876140 COVASNA PRODUCTIE SI COMERT "BOBO" SRL
3073 4616888 COVASNA PRODUCTIE SI COMERT KOVAMAT SRL
3074 2969514 COVASNA PRODUCTIE SI COMERT LADY SRL
3075 553221 COVASNA PRODUCTIE SI COMERT LUCIFER
3076 3464773 COVASNA PRODUCTIE SI PRESTARI "GRIG" SRL
3077 9877167 COVASNA PRODUCTIE ZARAH MODEN
3078 15839125 COVASNA PULVERLAC ROMANIA SRL
3079 15945770 COVASNA PUNTO ITALIANO-IMPEX SRL
3080 13716649 COVASNA PYRUS SRL
3081 6446933 COVASNA RALVANA IMPORT-EXPORT SRL
3082 12773808 COVASNA READY GARMENT TEHNOLOGI S.R.L.
3083 549727 COVASNA REMAT COVASNA SA
3084 2566597 COVASNA REPARATII AUTOCOMPRES SRL
3085 17468333 COVASNA RO & KRIST SRL
3086 13461928 COVASNA ROINVEST SRL
3087 11444670 COVASNA ROMBAU SRL
3088 546682 COVASNA S.C. COMERCIALA TEXTILA OLTUL S.A.
3089 557274 COVASNA S.C. EL - CO S.A.
3090 9105434 COVASNA SC BARTHENT SRL
3091 549425 COVASNA SC IAME GRUP SA
3092 540540 COVASNA SC LICHIOR MALNAS SRL
3093 557010 COVASNA SC M.T.S.
3094 546585 COVASNA SC PRESTARI SERVICII SI COMERT ECO SRL
3095 6830470 COVASNA SC R&F PRODEXIM SRL
3096 541111 COVASNA SC SPIRT SI AMIDON SA
3097 555257 COVASNA SC ZOOCOMP SA
3098 9938507 COVASNA SCULE DE FILETAT S.A.
3099 2968330 COVASNA SERVICII SI COMERT "MAREX" SRL
3100 12618197 COVASNA SERVINT SRL
3101 549956 COVASNA SICOTEX EXPORT IMPORT COMERT SI PRODUCTIE SRL
3102 556406 COVASNA SICULCOM SRL
3103 556996 COVASNA SKAT KART SRL
3104 14677645 COVASNA SKY DISTRIB SRL
3105 2566724 COVASNA SOCIETATE MIXTA ROMANO-GERMANA DE PROIECTARE SI PRODUCTIE V & K
3106 3599851 COVASNA SOCIETATEA AGRICOLA "SPICOM"
3107 5858006 COVASNA SOCIETATEA COMERCIALA "HARD TRADING & SERVICE" S.R.L.
3108 9938485 COVASNA SUBANSAMBLE AUTO SA
3109 546364 COVASNA SUGAS SA
3110 9166342 COVASNA SZLOV-KOM-IMPEX SRL
3111 3667158 COVASNA Societatea COMERCIALA SECUIANA S.A
3112 8670570 COVASNA TEGA SA
3113 6605028 COVASNA TERMO PREST SRL
3114 546674 COVASNA TERRACOTTA STAR SA
3115 4086293 COVASNA TIPOGRAFIA DEICO SRL
3116 8670537 COVASNA TNT PETROL & CO SRL
3117 9563741 COVASNA TRANS KURIER SRL
3118 6829980 COVASNA TRANSILVANIAN TROUSERS COMPANY S.A
3119 5502768 COVASNA TRANSMAT SRL
3120 552064 COVASNA TRICOMSERV SRL
3121 14345646 COVASNA TUROM IMPEX SRL
3122 12342767 COVASNA TYROM S.A.
3123 9670187 COVASNA UNICAL PRODIMPEX SRL
3124 7918120 COVASNA WEEKEND SRL
3125 6414974 DAMBOVITA A & B COMPANY S.R.L.
3126 913096 DAMBOVITA AGREMIN SA
3127 2855390 DAMBOVITA ALDAVID COM IMPEX SRL
3128 908804 DAMBOVITA ALIMENTARA SA
3129 917713 DAMBOVITA AMIRAS C&L IMPEX SRL
3130 15586138 DAMBOVITA ANK BETA GAS SRL
3131 16701065 DAMBOVITA ANTERA STEEL SRL
3132 6855067 DAMBOVITA ARTPRESS IMPACT SRL
3133 914377 DAMBOVITA AUTO BEST SRL
3134 8456844 DAMBOVITA AUTO CRIS COM SRL
3135 894520 DAMBOVITA AVICOLA CREVEDIA SA
3136 13708654 DAMBOVITA B.A. PRODUCTION SRL
3137 9119863 DAMBOVITA BEDA IMPEX SRL
3138 11825623 DAMBOVITA BIANDRA TRADING SA
3139 12540535 DAMBOVITA BLOMINFO-GEONET SRL
3140 922159 DAMBOVITA BRU-BAR-PATI ARCUL DE TRIUMF SRL
3141 6348390 DAMBOVITA BRUTUS IMPEX SRL
3142 16225492 DAMBOVITA BYSLAND SRL
3143 14748657 DAMBOVITA C & C INTERNATIONAL SRL
3144 918840 DAMBOVITA CARAIMAN SRL
3145 7578665 DAMBOVITA CARNIC PROD SRL
3146 937273 DAMBOVITA CENTRAL MORENI SRL
3147 5667723 DAMBOVITA CHITULESCU PROD SRL
3148 930755 DAMBOVITA CICAVIEN SRL
3149 3235656 DAMBOVITA CICOM SRL
3150 2855625 DAMBOVITA CLAUDIA SRL
3151 4278906 DAMBOVITA CLEPSIDRA FARM SRL
3152 7261674 DAMBOVITA COBA COM SRL
3153 888871 DAMBOVITA COCKTEIL SI VISE SRL
3154 921331 DAMBOVITA COMAT SA
3155 5114839 DAMBOVITA COMP. SORANA SRL
3156 2978636 DAMBOVITA COMPANIA NATIONALA ROMARM SA - FI
3157 938970 DAMBOVITA COMPANIA NATIONALA ROMARM SA - FI
3158 3180070 DAMBOVITA COMPANIA NATIONALA ROMARM SA - FI
3159 917454 DAMBOVITA COMPATIBIL SRL
3160 2856116 DAMBOVITA COMPLIS SA
3161 9119618 DAMBOVITA COMPPIL SA
3162 4062871 DAMBOVITA COMTELEPREST SRL
3163 4063494 DAMBOVITA CONDREA SNC
3164 16823798 DAMBOVITA CONIRA SRL
3165 6800703 DAMBOVITA CONIRED SA
3166 916157 DAMBOVITA CONSIRD SA
3167 10178928 DAMBOVITA CONSTRUCTII MUNTENIA SA
3168 5488477 DAMBOVITA COSMOCRIS COM SRL
3169 3806647 DAMBOVITA CRIVI SRL
3170 14368607 DAMBOVITA CSV MEDA SRL
3171 4815708 DAMBOVITA DACOTRANS SRL
3172 921412 DAMBOVITA DANIEL SRL
3173 911923 DAMBOVITA DASO-CADO SRL
3174 5884340 DAMBOVITA DB IMPEX SRL
3175 8330675 DAMBOVITA DENIMPEX SRL
3176 7489860 DAMBOVITA DEPO MED SRL
3177 895950 DAMBOVITA DIANA SRL
3178 908715 DAMBOVITA DIMBOVITA CONSTRUCTII SA
3179 899340 DAMBOVITA DRUMETUL SRL
3180 4863780 DAMBOVITA DUCOMAR SRL
3181 6800649 DAMBOVITA ECPROD SA
3182 16307320 DAMBOVITA ELECTRIC COMPANY SRL
3183 9622791 DAMBOVITA ELECTROUNIVERS SRL
3184 932667 DAMBOVITA ENESCU SRL
3185 6162516 DAMBOVITA EPSILON SRL
3186 14808678 DAMBOVITA EURO DISTRIBUTION SRL
3187 912422 DAMBOVITA EURO MOD COM SRL
3188 2651218 DAMBOVITA EUROGUARD SRL
3189 13957132 DAMBOVITA EURONOVA SRL
3190 16303264 DAMBOVITA EUROSORT SRL
3191 13629275 DAMBOVITA EX GALA CO SRL
3192 2977428 DAMBOVITA FALKOR SRL
3193 908642 DAMBOVITA FARMACIA BELLADONNA SRL
3194 2855935 DAMBOVITA FARMACIA REMEDIA SRL
3195 15525033 DAMBOVITA FENDI IMPEX SRL
3196 908740 DAMBOVITA FLORA-IMPORT-EXPORT SRL
3197 910715 DAMBOVITA GHEORGHIU COMPANY SRL
3198 3565239 DAMBOVITA GOPO SRL
3199 7056718 DAMBOVITA GOSPODARIE COMUNALA LOCATIVA SI TRANSPORTURI SA DAMBOVITA
3200 14548594 DAMBOVITA GRUP ATYC SRL
3201 7972006 DAMBOVITA GYP COM SRL
3202 7185852 DAMBOVITA HALOFIN PROD SRL
3203 941770 DAMBOVITA HELENE SRL
3204 7083658 DAMBOVITA HEXA I.D.P. SRL
3205 14962412 DAMBOVITA HIBRID SRL
3206 6721154 DAMBOVITA HILLARY SRL
3207 15454951 DAMBOVITA HYPERCOM SRL
3208 8492618 DAMBOVITA HYPERICI FARM SRL
3209 7790950 DAMBOVITA ILVA IMPEX SRL
3210 912465 DAMBOVITA INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI DIMBOVITA SA
3211 11908567 DAMBOVITA INDUSTRIE PC '99 SRL
3212 13551680 DAMBOVITA INTERSTEEL SRL
3213 17031389 DAMBOVITA INVEST TRANS-SERV SRL
3214 921315 DAMBOVITA IULCOVER GROUP SA
3215 11373978 DAMBOVITA KENZO TRADING SRL
3216 9481420 DAMBOVITA KERINIA IMPEX SRL
3217 14720575 DAMBOVITA KRISTALIN EURO WODKA SRL
3218 13901417 DAMBOVITA LAMINORUL SA
3219 6581069 DAMBOVITA LIN IMPEX SRL
3220 6656587 DAMBOVITA LIVAS IMPEX SRL
3221 10638988 DAMBOVITA LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA
3222 910480 DAMBOVITA MACOM SRL
3223 6681181 DAMBOVITA MACROMET SRL
3224 5114910 DAMBOVITA MAJOR IMPORT-EXPORT SRL
3225 5488701 DAMBOVITA MANOIL - TRANS SRL
3226 5745929 DAMBOVITA MARAHAMI PROD SRL
3227 15737753 DAMBOVITA MARKPIM CD SRL
3228 6162737 DAMBOVITA MARTINELI COM PROD SRL
3229 911737 DAMBOVITA MECANICA ROTES SA
3230 8062408 DAMBOVITA MECO-PROD SRL
3231 4947466 DAMBOVITA MEDA SRL
3232 13793340 DAMBOVITA MEGA CONSTRUCT METAL SRL
3233 5698908 DAMBOVITA METALART SRL
3234 912767 DAMBOVITA METEX SA
3235 903319 DAMBOVITA METROPOL SRL
3236 11575640 DAMBOVITA MICONSTRUCT SRL
3237 921170 DAMBOVITA MINION SRL
3238 890405 DAMBOVITA MINISAT SRL
3239 914431 DAMBOVITA MONDOTRANS SA
3240 916386 DAMBOVITA MONTANA-EDI SRL
3241 5980061 DAMBOVITA MONTE BIANCO SA
3242 908421 DAMBOVITA MUNTENIA SRL
3243 13712809 DAMBOVITA NEANT IMPEX SRL
3244 4206110 DAMBOVITA NELSON SRL
3245 16111781 DAMBOVITA NEMO UPET SRL
3246 11105320 DAMBOVITA NICORAL SRL
3247 9677363 DAMBOVITA NIDRA COMEX SRL
3248 920301 DAMBOVITA NIMB DIMBOVITA SA
3249 901512 DAMBOVITA NUBIOLA ROMANIA SRL
3250 2854778 DAMBOVITA OLCO IMPORT-EXPORT SRL
3251 5817553 DAMBOVITA ONCAS COM SRL
3252 6657108 DAMBOVITA PARITRANS SRL
3253 911796 DAMBOVITA PAVCOM SA
3254 6656749 DAMBOVITA POT COM SRL
3255 8928505 DAMBOVITA POTENTIAL CONS SRL
3256 6473695 DAMBOVITA POWERMAN CONSTRUCT SRL
3257 13821326 DAMBOVITA PRO ACTIV SRL
3258 917616 DAMBOVITA PROCOR SA
3259 894253 DAMBOVITA PRODCONSTRUCT SRL
3260 13368943 DAMBOVITA PROFILMET SRL
3261 6865338 DAMBOVITA QUADRA INVEST SA
3262 5667731 DAMBOVITA R & N SINCER COM SRL
3263 5667693 DAMBOVITA RADUCANU PROD-COM SRL
3264 10084149 DAMBOVITA RAGC TARGOVISTE RA
3265 14886943 DAMBOVITA RAIDER COM SRL
3266 3180640 DAMBOVITA REGATA SRL
3267 921650 DAMBOVITA REMAT DAMBOVITA SA
3268 15139202 DAMBOVITA REPER SERV SRL
3269 12513751 DAMBOVITA RESCALI INOX SRL
3270 4452548 DAMBOVITA RIMAG EXIM SRL
3271 8982210 DAMBOVITA ROCONI IMPEX SRL
3272 9822030 DAMBOVITA ROMASA ELECTRONICS SRL
3273 14467910 DAMBOVITA ROMLUX LIGHTING COMPANY SA
3274 914148 DAMBOVITA ROMLUX SA
3275 6186752 DAMBOVITA ROMSERV INVEST SRL
3276 7953837 DAMBOVITA ROMSTYL IMPEX SRL
3277 6656536 DAMBOVITA ROMYU IMPEX SRL
3278 9779630 DAMBOVITA ROXIMPEX SRL
3279 6348455 DAMBOVITA RUT COM SILCRIS SRL
3280 920166 DAMBOVITA S.C. BAT S.A.
3281 15082262 DAMBOVITA S.C. CONSTIL PROD S.R.L. TARGOVIS
3282 918620 DAMBOVITA S.C. CORINT S.A.
3283 2468505 DAMBOVITA EARN MICHAEL PRODUCTION S.R.L.
3284 1556617 DAMBOVITA S.C. FORAJ SONDE BUCURESTI S.R.L.
3285 891095 DAMBOVITA S.C. FORAJ SONDE S.A. MORENI
3286 14077713 DAMBOVITA S.C. METALSTRUCT S.A
3287 932373 DAMBOVITA S.C. STEAUA ELECTRICA S.A
3288 941509 DAMBOVITA S.C. TEXTILA BUCEGI S.A. PUCIOASA
3289 935264 DAMBOVITA S.C. UTCHIM S.A. GAESTI
3290 913886 DAMBOVITA S.C. WISCONSIN TURNING SYSTEM S.A
3291 919145 DAMBOVITA SANDEX SRL
3292 8284633 DAMBOVITA SCAPINO COM SRL
3293 14709763 DAMBOVITA SCULE HIDRAULIC UPET S.R.L.
3294 6656943 DAMBOVITA SENECOM SRL
3295 8409320 DAMBOVITA SERVICE AUTOMOBILE 2003 SA
3296 16500150 DAMBOVITA SIM AGROCEREAL SRL
3297 6581107 DAMBOVITA SIVI CROM PROD IMPEX SRL
3298 915941 DAMBOVITA SOCIETATE COOPERATIVA DE CONSUM D
3299 916327 DAMBOVITA SOMECO SA
3300 13692680 DAMBOVITA SPICUL DE AUR PRODCOM SRL
3301 911990 DAMBOVITA STAD SA
3302 3468163 DAMBOVITA STANMEX SRL
3303 916491 DAMBOVITA START SA
3304 5578740 DAMBOVITA STING-PREST-PROD SRL
3305 916670 DAMBOVITA SWARCO VICAS SA
3306 12386623 DAMBOVITA TACO SYSTEM SRL
3307 14499815 DAMBOVITA TC UPET SRL
3308 900533 DAMBOVITA TEDDY SRL
3309 10497005 DAMBOVITA TERMICA SA
3310 11039693 DAMBOVITA TERRA SOFT SRL
3311 9035525 DAMBOVITA TILLIS DESIGN SRL
3312 11586267 DAMBOVITA TIROL SRL
3313 10639045 DAMBOVITA TOT-METAL-IMPEX SRL
3314 9926103 DAMBOVITA TRANSPORT PUBLIC SA
3315 5620186 DAMBOVITA TRIANGLE TECHNOLOGY LTD (TEHNOLOGIA TRIUNGHIULUI) SRL
3316 11760117 DAMBOVITA TRICOTEX SRL
3317 5817510 DAMBOVITA U.V. SERVICE SRL
3318 2465967 DAMBOVITA VADAN SRL
3319 920131 DAMBOVITA VALAHIA SA
3320 2856086 DAMBOVITA VALAHIA-MOB SRL
3321 16698547 DAMBOVITA VIDA SPED SRL
3322 3332543 DAMBOVITA VIMEX SRL
3323 3630876 DAMBOVITA VIOLA SRL
3324 4161816 DAMBOVITA WORM SRL
3325 2290547 DOLJ 3R SA
3326 14566876 DOLJ A.D.M. SUD FARM SRL
3327 6440159 DOLJ ACHTUNG IMPEX SRL
3328 7678877 DOLJ ADALMAR COM SRL
3329 4518979 DOLJ ADAZIA IMPEX SRL
3330 8716251 DOLJ ADIDRAD COM SRL
3331 15313855 DOLJ AGROROM SRL
3332 12936557 DOLJ AMAGEO SRL
3333 9695033 DOLJ ANCORAD OLTENIA SA
3334 7263519 DOLJ ANOCRIM COM SRL
3335 13880675 DOLJ ARCTICA TRADING SRL
3336 3069820 DOLJ ARHI DESIGN SRL
3337 6779113 DOLJ AS COMPUTER CRAIOVA SRL
3338 2301638 DOLJ ASSANI IMP-EXP SRL
3339 2324054 DOLJ ATLAS SA
3340 6613616 DOLJ AVI SRL
3341 2326144 DOLJ AVIOANE CRAIOVA SA
3342 14642582 DOLJ AZALIS SRL
3343 2329485 DOLJ BRIARI'S IND SA
3344 5470550 DOLJ CARMLACT SRL
3345 8982385 DOLJ CARSPEED SRL
3346 7510066 DOLJ CASA NOASTRA SRL
3347 2339853 DOLJ CERVINA SA
3348 6126190 DOLJ CIROMAT SERVCONSTRUCT SRL
3349 15074871 DOLJ CIVITAS P.S.G. SRL
3350 3730611 DOLJ COMAT DOLJ SA
3351 3068329 DOLJ COMIR SRL
3352 6591623 DOLJ COMRACE COMPUTERS SRL
3353 2308253 DOLJ COMRANADO SRL
3354 3731218 DOLJ CONFERO SRL
3355 2292068 DOLJ CONSTRUCTII FEROVIARE SA
3356 14172146 DOLJ CONTINENTAL LEASING SRL
3357 2300578 DOLJ CRAIMODEX SA CRAIOVA
3358 2334422 DOLJ CULAS COM SRL
3359 16111889 DOLJ D.M.C. OLTENIA SRL
3360 6779547 DOLJ DOLPLAST SRL
3361 5470895 DOLJ DOMARCONS SA
3362 15701571 DOLJ DOMINO SRL
3363 15110338 DOLJ DUMAGAS LPG SRL
3364 8689246 DOLJ DUMAGAS TRADE SRL
3365 9888867 DOLJ DUMATRUCKS SRL
3366 9175499 DOLJ ELNINA IMPEX SRL
3367 8929020 DOLJ ELPIMAR COM SRL
3368 6125160 DOLJ ELPREST SRL
3369 3730956 DOLJ ERPIA SA
3370 12936530 DOLJ ESSETI SRL
3371 14417335 DOLJ EUROGAMES 2002 SRL
3372 14385969 DOLJ EUROXEREX SRL
3373 10544271 DOLJ EXFLOR SRL
3374 6662430 DOLJ FARMACIA TREI F SRL
3375 5218309 DOLJ FELVIO PROD SRL
3376 9903983 DOLJ FIRMA UNIVERSITATEA
3377 4416359 DOLJ FLORMANG COM SRL
3378 3730778 DOLJ FORAJ SONDE SA
3379 9752422 DOLJ FRATII BACRIZ SRL
3380 14084362 DOLJ GECOROM SA
3381 6777716 DOLJ GEOSPECT SA
3382 15430170 DOLJ GLOBAL SPORT BETS SRL
3383 6258980 DOLJ GROSBI IMPEX SRL
3384 4178028 DOLJ GRUIA SI BALAN SRL
3385 6591550 DOLJ HELIN'S TRADING SRL
3386 6126076 DOLJ HOLDING GEORGESCU SRL
3387 4941102 DOLJ ILEX COM SRL
3388 2321783 DOLJ INDA SRL
3389 11926202 DOLJ INEJ COM SRL
3390 3871599 DOLJ INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INCERCARI PENTRU ELECTRONICA -
ICMET CRAIOVA
3391 13380114 DOLJ IONUMI SRL
3392 9904083 DOLJ ITALIAN KNITWEAR SA
3393 10693400 DOLJ IUMCO IMPEX SRL
3394 2295196 DOLJ LACTIDO SA
3395 6778126 DOLJ LANDSTAR TRADING SRL
3396 12083590 DOLJ LAVANDERIA BORGIANI SRL
3397 5864016 DOLJ LEGABRIS PREST SRL
3398 13222831 DOLJ LOLLINI R&M SRL
3399 9850161 DOLJ MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL
3400 11894933 DOLJ MANUFACTURA DE EST SA
3401 2315722 DOLJ MAT SA CRAIOVA
3402 15261543 DOLJ MEDIA SUD MANAGEMENT SA
3403 10117033 DOLJ MEDIAPRESS INVESTMENT SRL
3404 2297960 DOLJ MERCUR SA
3405 6778720 DOLJ METALCOM SRL
3406 4174867 DOLJ MIA IMPEX SRL
3407 11682019 DOLJ MICROMEDIA SYSTEM SRL
3408 2306465 DOLJ MICRON SRL
3409 16929226 DOLJ MICROSKY SYSTEM SRL
3410 6489314 DOLJ MILUD IMPEX SRL
3411 6780460 DOLJ MINTEGER IMPEX SRL
3412 6662490 DOLJ MITLIV EXIM SRL
3413 2293284 DOLJ MODEXIM SA CRAIOVA
3414 4710566 DOLJ MOVIPLAST SA
3415 7263055 DOLJ MYDWAY IMPEX SRL
3416 9983303 DOLJ NABIZAR COM SRL
3417 3086880 DOLJ NASSER IMPEX SRL
3418 8187878 DOLJ NITELA IMPEX SRL
3419 15682640 DOLJ NOVA LINEA SRL
3420 11736925 DOLJ NOVARA T IMPEX SRL
3421 8545119 DOLJ NOVARTIS IMPEX SRL
3422 7992771 DOLJ OIL GRUP SRL
3423 6779580 DOLJ OLAS PROD SRL
3424 2323199 DOLJ OLFARM SA
3425 6779008 DOLJ OLFLAV IMPEX SRL
3426 16427882 DOLJ OLTIM PREST SRL
3427 12319713 DOLJ OLTMETAL SA
3428 5469920 DOLJ OLTYRE SA
3429 13021447 DOLJ PHARMA PLUS SRL
3430 4774047 DOLJ PIERRE PARFUMS & COSMETICS DISTRIBUTION SRL
3431 4177138 DOLJ PIXCOMTOUR SRL
3432 14369521 DOLJ PLANT FLOWER SRL
3433 2311348 DOLJ PLUSAUTO SRL
3434 9385938 DOLJ POCAVISO PRODCOM SRL
3435 6258590 DOLJ POLICOLOR EXIM SRL
3436 6847927 DOLJ POLYSTART IMPEX SRL
3437 2294590 DOLJ POPECI UTILAJ GREU SA
3438 5653418 DOLJ POWERHOUSE SRL
3439 14395792 DOLJ PRESTPOPA SRL
3440 5155251 DOLJ PREVIMET IMPEX SRL
3441 4775786 DOLJ PRIMORDIAL IMPEX SRL
3442 11988710 DOLJ PROGOPO IMPEX SRL
3443 3440120 DOLJ PROMAT SRL
3444 2320613 DOLJ Q & M ITALROM SRL
3445 2316370 DOLJ QUMAIA IMPORT-EXPORT SRL
3446 14870483 DOLJ RAIMAN SRL
3447 2303132 DOLJ RALCOREX SRL
3448 5650870 DOLJ RECON SA
3449 11392104 DOLJ REDAC SRL
3450 5862635 DOLJ REDEXIM SRL
3451 11400673 DOLJ REGIA AUTONOMA APA CRAIOVA
3452 7403230 DOLJ REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC
3453 2315129 DOLJ REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
3454 2300870 DOLJ RELOC SA
3455 2292050 DOLJ REMAT SA CRAIOVA
3456 10057470 DOLJ REMIA COM IMPEX SRL
3457 6488777 DOLJ RENAMED FARMA SRL
3458 12748766 DOLJ RO MOTOR'S SRL
3459 5470593 DOLJ ROINSTCON COM SRL
3460 12068450 DOLJ ROKOR TRADING SRL
3461 2336253 DOLJ ROQUETTE ROMANIA SA
3462 15376918 DOLJ RS TERMOSERV CRAIOVA SA
3463 12837782 DOLJ RUCELA SRL
3464 2319147 DOLJ RUCOM SA
3465 2311658 DOLJ S.C. "GIP" SRL
3466 5983890 DOLJ S.C. ILCOST PROD SRL
3467 10639878 DOLJ S.C. PENTRU LUCRARI DRUMURI SI PODURI DOLJ SA
3468 12164503 DOLJ S.C. ROBEST COM SRL
3469 5001503 DOLJ S.C. "RAVS - COM" S.R.L.
3470 2302889 DOLJ S.U.C.P.I. SA
3471 6663290 DOLJ SAFF TRADING SRL
3472 14518917 DOLJ SAMANDAG SRL
3473 10226340 DOLJ SAMARTRADE SRL
3474 7339560 DOLJ SANTORA COMIMPEX SRL
3475 3984806 DOLJ SC AIM SA
3476 6827075 DOLJ SC COMING TRADING SA
3477 2320125 DOLJ SC COREMI SA
3478 16020497 DOLJ SC DUMAGAS TRANSPORT SRL
3479 13198423 DOLJ SC ECD SRL
3480 5045470 DOLJ SC EXALCOM SA
3481 6778754 DOLJ SC EXERV SA
3482 2575811 DOLJ SC FORAJ SONDE STOINA DJ SA
3483 10024678 DOLJ SC GCL SA, CALAFAT
3484 15692724 DOLJ SC GLOBAL PREST SRL
3485 13015232 DOLJ SC GROUP REGENT SA
3486 11333701 DOLJ SC KIRA GROUP SRL
3487 9105779 DOLJ SC SCOTLANDS INTERM SA
3488 4174239 DOLJ SC SILICON DATA
3489 15468272 DOLJ SC SISTEM CONSTRUCT SA
3490 2302765 DOLJ SC TCIF SA
3491 2338505 DOLJ SC TMC SA, FILIASI
3492 2297693 DOLJ SC TUFON SA
3493 2135128 DOLJ SC UPSROM
3494 2336504 DOLJ SC ZAHARUL SA CALAFAT
3495 3870127 DOLJ SCANROM IMPEX SRL
3496 11230951 DOLJ SEDA COM SRL
3497 10610146 DOLJ SEMROM OLTENIA SA
3498 5651344 DOLJ SENIC COM SRL
3499 2322789 DOLJ SERPICO SRL
3500 13765161 DOLJ SFERA SRL
3501 14077314 DOLJ SICOTEX SRL
3502 5983360 DOLJ SIMODE IMPEX SRL
3503 7872287 DOLJ SIVECOR COM SRL
3504 14452049 DOLJ SOCIETATEA COMERCIALA DE PRODUCTIE INDUSTRIALA DE APARATAJ,
CENTRALIZARE SI TELECOMANDA DE CAI FERATE SPIACT CRAIOVA SA
3505 11492278 DOLJ SOFTRONIC SRL
3506 4174140 DOLJ SOLAREX IMPEX SRL
3507 16605300 DOLJ SONDCOM SRL
3508 3871408 DOLJ STAR SA
3509 2302510 DOLJ STEFANESCU & ION SOCIETATE IN NUME COLECTIV
3510 3871432 DOLJ STELSTAR PROD.IMP.EXP. SRL
3511 16252403 DOLJ SUD OIL SRL
3512 11289169 DOLJ TIFCO SA
3513 15843746 DOLJ TM.E.TERMOMECANICA
3514 14270284 DOLJ TMD SA
3515 2290180 DOLJ TOP EDGE ENGINEERING SRL
3516 6780452 DOLJ TOP GEL PROD SRL
3517 12335034 DOLJ TOPJUL A SRL
3518 4333946 DOLJ TRADE LAND SPEDITION SRL
3519 3069391 DOLJ TRAIAN IMPEX SRL
3520 6779776 DOLJ TRIUMVIRI COMEX SRL
3521 4830767 DOLJ TUBOMET SRL
3522 6210095 DOLJ VIOOROM IMPEX SRL
3523 15793508 DOLJ VIPROMAX SRL
3524 7337845 DOLJ WHITE IMPEX SRL
3525 10843605 GALATI ADMINISTRATIA PIETELOR AGROALIMENTARE SA
3526 7389933 GALATI ADY TOMA SRL
3527 14551433 GALATI AGENACO SRL
3528 11650068 GALATI AGRESS BUSINESS COMPANY SRL
3529 1643462 GALATI AGRIMAT MATCA SA
3530 1630993 GALATI AGRO-DUNAREA SA
3531 1627815 GALATI AGROGAL SA
3532 1644972 GALATI AGROVIN SA IVESTI
3533 15622389 GALATI ALAVISTA SRL
3534 1632501 GALATI ALCOM SA
3535 7965130 GALATI ALCOOLPROD SA
3536 6266134 GALATI ALEX & COMP S.R.L.
3537 14718958 GALATI ALFA CERES SRL
3538 5515121 GALATI ALIDA STAR SRL
3539 11196159 GALATI ALL STEEL TRADING SRL
3540 8574866 GALATI ALMERA INTERNATIONAL SRL
3541 1650451 GALATI AMEP AMERICAN PACKAGING SA
3542 5796663 GALATI AMEROM SRL
3543 1626542 GALATI ANDRADA SRL
3544 7254081 GALATI ANGHEL N.G. SRL
3545 10503204 GALATI ANLASEN SRL
3546 16914128 GALATI APA CANAL SA
3547 1645862 GALATI ARCADA SRL
3548 9465930 GALATI ARCOM - MECON GALATI SA
3549 4040075 GALATI ASIL SRL
3550 1633833 GALATI ATLAS SA
3551 3814038 GALATI BABY STAR COM - IMPEX SRL
3552 2835709 GALATI BAUROM CONSTRUCT SRL
3553 12430575 GALATI BELMINI IMPEX SRL
3554 6245751 GALATI BELVEDERE SRL
3555 14732324 GALATI BERDSID SRL
3556 15210981 GALATI BRAICOM SRL
3557 12596161 GALATI BULROM PETROLEUM SRL
3558 11632568 GALATI BUTAN GRUP SRL
3559 11354240 GALATI CARUL CU BERE 95 SRL
3560 3552492 GALATI CCC BLUE TELECOM SA
3561 12302436 GALATI CEREALPROD SA
3562 9547312 GALATI CEZOGAL IMPEX SRL
3563 13808750 GALATI CHORUS MARKETING AND DISTRIBUTION SRL
3564 1634561 GALATI CITADINA 98 SA
3565 9386240 GALATI CLIMATEC SRL
3566 1646841 GALATI COMMET SA
3567 11776466 GALATI COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA
3568 9996079 GALATI CONEXLAND SRL
3569 1631816 GALATI CONFORT SA
3570 1634952 GALATI CONTEC SA
3571 2383204 GALATI COSOTI SRL
3572 3601390 GALATI COZAMIN SRL
3573 1642084 GALATI D.S.TOFAN SRL
3574 3264350 GALATI DANIEL SRL
3575 10016799 GALATI DARMONDO SRL
3576 12103042 GALATI DECOVIL GRUP SRL
3577 6542736 GALATI DECOVIL SRL
3578 6233005 GALATI DELTA ROM SA
3579 15270053 GALATI DELTASIDER S.R.L.
3580 2252926 GALATI DEMOPAN SA
3581 13862091 GALATI DEN BREEJEN ROMANIA SRL
3582 13837330 GALATI DERPAN SRL
3583 15304849 GALATI DEZMEMBRARI IMPEX SRL
3584 1629077 GALATI DOCURI SA
3585 8536927 GALATI DOLADELA COMPANY SRL
3586 10828508 GALATI DRUMURI SI PODURI SA
3587 13434885 GALATI DSU ROMANIA SRL
3588 14500740 GALATI DUNACO INVEST SA
3589 10478402 GALATI EAST DANUBE FREE PORT TERMINAL SA
3590 10583858 GALATI ECOLOGICAL EUROPEAN BRAKES SRL
3591 1642467 GALATI ECOSAL PREST SA
3592 13607676 GALATI EEKELS ROMANIA SRL
3593 4590990 GALATI ERG TERMROM SA
3594 12344270 GALATI ERSEM INC SRL
3595 4461120 GALATI EURO PIC MIC SRL
3596 15162957 GALATI EURO STEEL INDUSTRIES SA
3597 12559570 GALATI EUROCAD SRL
3598 1643888 GALATI EUROCOM S.A.
3599 14792105 GALATI EUROSID TRADING SRL
3600 9927150 GALATI EUXIN SRL
3601 1625555 GALATI FABRICA DE ACCESORII METALICE FAM SA
3602 10256899 GALATI FIERCTC SIBEL SRL
3603 12144875 GALATI FIGRAN SRL
3604 8976448 GALATI FLODORLIG SRL
3605 7758755 GALATI FLUX SRL
3606 11676360 GALATI GALCO SA
3607 1633663 GALATI GALFINBAND SA
3608 1633507 GALATI GALMOPAN SA
3609 5011965 GALATI GAMACRIS SRL
3610 9257645 GALATI GINAVIDOR SRL
3611 13428018 GALATI GRESTINCOM SRL
3612 15815860 GALATI GRESTINCOM TRANS SRL
3613 5451796 GALATI GROSING SRL
3614 8633504 GALATI HALIFAX SRL
3615 3117537 GALATI HANTA SRL
3616 12974798 GALATI HELMERS SRL
3617 1633566 GALATI HEPITES SA
3618 1631140 GALATI HIDROTEHNICA GALATI SA
3619 1648028 GALATI ICEPRONAV-INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU
CONSTRUCTII NAVALE GALATI SA
3620 1633620 GALATI ICMRS SA
3621 5544240 GALATI INPUNCTO OIL SRL
3622 11259435 GALATI INSTALTERM PROIECT SRL
3623 6291910 GALATI INTEGRATOR SISTEM SRL
3624 12344318 GALATI INTERTOP SRL
3625 4650855 GALATI IRICAD SRL
3626 1646221 GALATI IVAS SRL
3627 8106784 GALATI KLIGOR SRL
3628 5437589 GALATI LARISSA CO SRL
3629 1647464 GALATI MALINA SMIRDAN SA
3630 5113892 GALATI MARCEL PROD SRL
3631 16201280 GALATI MARIDIFER SRL
3632 1627270 GALATI MARTENS SA
3633 1638431 GALATI MAZEPA SRL
3634 12323200 GALATI MEDIA TRANS SRL
3635 1627165 GALATI MENAROM SA
3636 4846127 GALATI METAL SRL
3637 13628806 GALATI METALMAN SRL
3638 6599880 GALATI METALTRADE INTERNATIONAL SRL
3639 7077761 GALATI METALURGIC TUB SRL
3640 3701454 GALATI METCHIM SA
3641 5640469 GALATI METROPLEX SRL
3642 1641798 GALATI MODLEMN SRL
3643 12150230 GALATI MOLDOBER SRL
3644 12822943 GALATI MONDISTAR SRL
3645 16965830 GALATI MOTOR OIL CO SRL
3646 1633019 GALATI MYOSOTIS SA
3647 7711833 GALATI NALBA SA
3648 12047759 GALATI NAVROM PORTSERVICE SA
3649 12028030 GALATI NAVROM REPARATII SA
3650 8427571 GALATI NEBROS COM SRL
3651 1643845 GALATI NELU GALBENUS IMPORT-EXPORT SRL
3652 3601803 GALATI NEVADA-BUTNARU/POHRIB/NICOLAU SNC
3653 8225696 GALATI NEW - ROLAX SRL
3654 5543733 GALATI NICIDI SRL
3655 4039640 GALATI NICOREX SRL
3656 1651864 GALATI NICORVIN TECUCI SA
3657 8922480 GALATI NUCLEARMONTAJ GALATI SA
3658 10565738 GALATI OCEANIC SRL
3659 16316965 GALATI ORON INTERNATIONAL SRL
3660 16668147 GALATI OWI ROMINVEST SRL
3661 1637770 GALATI PENTAGON SRL
3662 16643517 GALATI PETRONEZ SRL
3663 1638717 GALATI PEXCO SA
3664 14594167 GALATI POINT DISTRIBUTION GRUP SRL
3665 1651384 GALATI PORT BAZINUL NOU SA
3666 8713557 GALATI PREFIX INVEST SRL
3667 4650642 GALATI PRIMO SRL
3668 8197537 GALATI PRIVATE SECURITY W.B.C. SRL
3669 13762300 GALATI PRODGLOBAL DISTRIBUTION SRL
3670 6379966 GALATI REAL GROUP SRL
3671 1644670 GALATI REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS
3672 1630420 GALATI REMAT SA
3673 11632363 GALATI RETEC SA
3674 14865533 GALATI ROEXPRES SERVICE SRL
3675 14332093 GALATI ROMLOTUS COMPUTERS SRL
3676 1643705 GALATI ROMPORTMET SA
3677 13173941 GALATI ROVIDO SRL
3678 11822686 GALATI ROVIMETAL SRL
3679 13592990 GALATI SAGINVEST SRL
3680 3119988 GALATI SALTEMPO SRL
3681 11112573 GALATI SALVOSID SA
3682 11792771 GALATI SECURITAS W.B.C. SRL
3683 14965028 GALATI SELENA EXIM BOTOSANI FILIALA TECUCI SRL
3684 11112590 GALATI SEREDILE SA
3685 1647774 GALATI SEROMGAL SA
3686 9619079 GALATI SIDEX MONOLITHIQUES SRL
3687 1639410 GALATI SILVANO SRL
3688 5451567 GALATI SISTEM IMPEX SRL
3689 3119058 GALATI SOCIETATE COOPERATIVA PE ACTIUNI MUNCA SI ARTA
3690 4322041 GALATI SOWIENS SRL
3691 14149585 GALATI STIBORG SRL
3692 9142300 GALATI STURION LTD SRL
3693 5933965 GALATI SUPER A PLUS K SRL
3694 8739859 GALATI SYBCOMET SRL
3695 1636821 GALATI T.O. PIETRICICA SRL
3696 8006670 GALATI TANCRAD SRL
3697 7225582 GALATI TAPU CARPATIN SRL
3698 6730195 GALATI TASTROM 2 SRL
3699 16589620 GALATI TEHNOSID SRL
3700 15708952 GALATI TEMALPROD SRL
3701 15360008 GALATI TERMOSERV GALATI SA
3702 8054618 GALATI TOP - FISH - FOOD SRL
3703 9697743 GALATI TRAMIK SRL
3704 6458636 GALATI TRAMINER EXIM SRL
3705 5613006 GALATI TRANS P.E.C. SA
3706 12996435 GALATI TRANSCOMBI SA
3707 10890801 GALATI TRANSURB SA
3708 1637878 GALATI TREFO SA
3709 12525020 GALATI TRIOMET 2000 SRL
3710 1638660 GALATI UNICOM OIL TERMINAL SA
3711 1651708 GALATI UNICOM SA
3712 1655971 GALATI UNIVERSAL IMPEX SRL
3713 7898112 GALATI UXEM HEG SRL
3714 5639910 GALATI VALGRIG SRL
3715 15235285 GALATI VALTIKA SRL
3716 1643195 GALATI VIATA LIBERA SA
3717 1625598 GALATI VILCEANA SA
3718 1647391 GALATI VINIFICATIE SI BAUTURI GALATI SA
3719 13144571 GALATI VINTON SRL
3720 8166905 GALATI VISONIK COM SRL
3721 1636171 GALATI VITIMAS SA
3722 13828294 GALATI VIVA COMPANY SRL
3723 17658419 GALATI VIVA CONSTRUCT SRL
3724 1641992 GALATI ZAHARUL LIESTI SA
3725 9098809 GIURGIU A M M SRL
3726 12354400 GIURGIU AGER LEASING SA
3727 12354397 GIURGIU AGER LICENSING SRL
3728 10731172 GIURGIU AGRECOM SRL
3729 5276903 GIURGIU AGRIPINA PROSPER IMPEX SRL
3730 13421621 GIURGIU AGRO NUTRISCO IMPEX SRL
3731 4145764 GIURGIU AGROHOLDING SA
3732 1296096 GIURGIU AGROMEC PUTINEIU
3733 14736083 GIURGIU ALDO INTERNATIONAL SRL
3734 15378730 GIURGIU ALEXTRAVEL SRL
3735 14109092 GIURGIU ALTIUS INTERNATIONAL SA
3736 15908764 GIURGIU AMI MEDICAL SRL
3737 8990400 GIURGIU AMO SRL
3738 11787864 GIURGIU ANSAL LEASING SRL
3739 15831512 GIURGIU ARMATURI URBIS SRL
3740 5276563 GIURGIU ATENA SRL
3741 14625026 GIURGIU ATG MARINA SRL
3742 17439036 GIURGIU ATO IMPEX SRL
3743 3994044 GIURGIU AUROX SRL
3744 9737422 GIURGIU AZOCHIM SRL
3745 11153263 GIURGIU BADY COM SRL
3746 7517137 GIURGIU BETA SISTEM SRL
3747 13874533 GIURGIU BUL ROM GAZ SRL
3748 13698704 GIURGIU CARAVELLE IMPEX SRL
3749 1287349 GIURGIU CARNIG SA
3750 5874710 GIURGIU CARPATIN IMPEX SRL
3751 16937938 GIURGIU CHIMAGRO SRL
3752 16622743 GIURGIU CIAKY SRL
3753 11838712 GIURGIU CINI COMPANY SRL
3754 8447773 GIURGIU CLAUDIA COM SRL
3755 13056062 GIURGIU COMINSTAL SRL
3756 1285410 GIURGIU COMPANIA DE NAVIGATIE FLUVIALA GIURGIU NAV SA
3757 9576156 GIURGIU CONSTRUCTII INDUSTRIALE SI CIVILE SA
3758 1294010 GIURGIU CONSTRUCTII LEMN SRL
3759 5901904 GIURGIU CONSTRUCTORUL CMGF SRL
3760 16365887 GIURGIU CONVEX SRL
3761 9130390 GIURGIU CORALEX SRL
3762 17231514 GIURGIU CORSARU ROSU BETOANE SRL
3763 5145487 GIURGIU CORSARU ROSU IMPEX 93 SRL
3764 16575951 GIURGIU CREANGA SRL
3765 15461509 GIURGIU CRIMBO GAS GIURGIU SRL
3766 14892236 GIURGIU CTR CONFECTII TEXTILE SRL
3767 14445122 GIURGIU D F S TRADING SRL
3768 17038450 GIURGIU DACTARII SRL
3769 16791980 GIURGIU DACUNA SRL
3770 6002833 GIURGIU DANA V SRL
3771 5754838 GIURGIU DANGELI SRL
3772 13950800 GIURGIU DANTEX TRADING SRL
3773 17243195 GIURGIU DELTA GAS COV SRL
3774 14179055 GIURGIU DELTA GAS SRL
3775 16949630 GIURGIU DENA SRL
3776 12480786 GIURGIU DIGITALNET SRL
3777 8088823 GIURGIU DIMIX SRL
3778 6545317 GIURGIU DINMAR 94 SERV SRL
3779 3233752 GIURGIU DIOGENE SRL
3780 6279037 GIURGIU DODI INTERNATIONAL SRL
3781 14567766 GIURGIU DR.GHENCEA SRL
3782 2967084 GIURGIU DUNAPREF SA
3783 1284903 GIURGIU ECCO FARM SRL
3784 15027969 GIURGIU ECO TOUR PROJECT SRL
3785 16412040 GIURGIU EGI METAL SRL
3786 3352672 GIURGIU ELECTROCONSTRUCTIA ELCO GIURGIU SA
3787 11078730 GIURGIU ELEGANT SRL
3788 6334573 GIURGIU ELISAN SRL
3789 2581937 GIURGIU EMAD SRL
3790 14696833 GIURGIU EMAD IMPERIAL SRL
3791 6452048 GIURGIU EMILY SRL
3792 11689947 GIURGIU EPAU NOVA ROM SRL
3793 13546161 GIURGIU ERMETIC SRL
3794 14819960 GIURGIU EURO DISTRIBUTION SRL
3795 12475240 GIURGIU EURO VICTORIA LEASING SRL
3796 6278996 GIURGIU EUROCAR SERVICE GIURGIU SA
3797 14242578 GIURGIU EUROCROSS SRL
3798 5786074 GIURGIU EUROSTIL IMPEX SRL
3799 7695851 GIURGIU EUROSTRADE SRL
3800 8071759 GIURGIU EXPRESCONSTRUCT ANK SRL
3801 1285577 GIURGIU FAIR PLAY SRL
3802 1283991 GIURGIU FALCON ALUMINIU SRL
3803 8583155 GIURGIU FARINSAN SA
3804 15133676 GIURGIU FARMACIA TA SRL
3805 1288786 GIURGIU FAVER SRL
3806 16433922 GIURGIU FILOMEX 2004 SRL
3807 14642914 GIURGIU FIT DISTRIBUTION SRL
3808 17373861 GIURGIU FLAMICOM SRL
3809 14830527 GIURGIU FLORAMAR SRL
3810 17337079 GIURGIU FLORMET SRL
3811 5181811 GIURGIU FRANCO SRL
3812 15570719 GIURGIU FRAZIS SRL
3813 5937002 GIURGIU GANCON SRL
3814 2775917 GIURGIU GEMINI SP SRL
3815 8990418 GIURGIU GENIMPEX SRL
3816 14275192 GIURGIU GENTIANA SRL
3817 7539020 GIURGIU GEROLA SRL
3818 1284881 GIURGIU GHE STUBEANU SRL
3819 8535522 GIURGIU GIROM IMPEX SRL
3820 1288344 GIURGIU GITOUR SA
3821 17095749 GIURGIU GSM TRAVEL SRL
3822 14732758 GIURGIU HD CONSULTING GRUP SRL
3823 14811207 GIURGIU I.T. TRUST SRL
3824 15500772 GIURGIU ICEBURG DISTRIBUTIE SRL
3825 12623843 GIURGIU IKON SRL
3826 14275222 GIURGIU INA MOD SRL
3827 6386890 GIURGIU INSTALCON 94 SA
3828 3553404 GIURGIU INSTITUTUL DE CERCETARE SI INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU IRIGATII
3829 15831504 GIURGIU INTERNATIONAL TRADE & EXPORT SRL
3830 16423457 GIURGIU ISPEP SRL
3831 13650420 GIURGIU ITALIANUL SRL
3832 6770670 G IURGIU J ASMINE IMPEX SRL
3833 11851223 GIURGIU KLEISTO SRL
3834 16519447 GIURGIU KVR 2004 SRL
3835 14257358 GIURGIU L.C.C. TRADE SA
3836 1292426 GIURGIU LACTA SA
3837 16791963 GIURGIU LEFER DURAL SRL
3838 3464161 GIURGIU LEG MIXTE SRL
3839 9408268 GIURGIU LEON TRANS SRL
3840 16616008 GIURGIU LETO SRL
3841 1290220 GIURGIU LIXMAR SRL
3842 12452875 GIURGIU LS ELECTRONIC COMPONENTS SRL
3843 11420727 GIURGIU LUAN SRL
3844 15702852 GIURGIU LUCIDONIS SRL
3845 4706140 GIURGIU LUCMAR SRL
3846 15903317 GIURGIU LUNICU SRL
3847 8812070 GIURGIU MAR GA SRL
3848 7071289 GIURGIU MARCO POLO SRL
3849 15444788 GIURGIU MARISVIRGI SRL
3850 4791269 GIURGIU MARUX SRL
3851 8574998 GIURGIU MAX IMPEX SRL
3852 11534900 GIURGIU MB TRADING SRL
3853 15437071 GIURGIU MECOS SRL
3854 16584569 GIURGIU MEDIST ZL SRL
3855 7878697 GIURGIU MEGA PNC SA
3856 2966607 GIURGIU MERGEANI SRL
3857 16596750 GIURGIU METAL PROD COM IMPEX SRL
3858 17019148 GIURGIU METCRIS SRL
3859 14761982 GIURGIU METERRA CONSTRUCT SA
3860 16622760 GIURGIU METROM SRL
3861 5901874 GIURGIU MIA ITALIA SRL
3862 12070123 GIURGIU MIDO SRL
3863 16358740 GIURGIU MIHNEA BRATI SRL
3864 14910200 GIURGIU MILAN SRL
3865 17935650 GIURGIU MLD LAROMET SRL
3866 11280364 GIURGIU MONTEVERDE SRL
3867 14020881 GIURGIU MOTOROM SRL
3868 15749766 GIURGIU NARCIS METAL SRL
3869 13926209 GIURGIU NELMATOUR SRL
3870 7695843 GIURGIU NICO & MARY SRL
3871 9393060 GIURGIU NUTU SRL
3872 16160105 GIURGIU OLIMPFLOR SRL
3873 10169520 GIURGIU OLIVIA SRL
3874 15810048 GIURGIU OMAX BALKAN TRADE SRL
3875 1285666 GIURGIU OPTI FARM SRL
3876 11166697 GIURGIU ORTAKLAR IMPEX SRL
3877 16473013 GIURGIU PAMARTEX TEXTIL SRL
3878 6881155 GIURGIU PANEBO 94 SRL
3879 10106247 GIURGIU PANESIM SRL
3880 15063988 GIURGIU PARC TEHNOLOGIC SI INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA
3881 16104571 GIURGIU PASION SRL
3882 14257390 GIURGIU PHARMA DISTRIBUTION GRUP SRL
3883 1287055 GIURGIU PHARMIMPEX SRL
3884 6970880 GIURGIU POTCOAVA AURIE SRL
3885 6171840 GIURGIU PRIMOS SRL
3886 14672800 GIURGIU PRO NATURA SRL
3887 17392626 GIURGIU PROSPER IMPEX SRL
3888 12252249 GIURGIU RACOS SRL
3889 15331827 GIURGIU RADIATORS INTERNATIONAL SRL
3890 2967190 GIURGIU RAINBOW SRL
3891 1285208 GIURGIU RINERO IMEX SRL
3892 12957452 GIURGIU ROFOREST SRL
3893 1284830 GIURGIU ROMARTA SA
3894 13631763 GIURGIU ROMCHIMTEX SA
3895 16993520 GIURGIU ROMRECYCLING SRL
3896 1283479 GIURGIU S.C.A.E.P. GIURGIU PORT SA
3897 17406136 GIURGIU SANITARE URBIS SRL
3898 13712612 GIURGIU SC FLOVER SA
3899 1289846 GIURGIU SC VERACHIM SA
3900 1291234 GIURGIU SEROM SRL
3901 14625034 GIURGIU SHIPYARD ATG GIURGIU SRL
3902 4170830 GIURGIU SOCIETATEA AGRICOLA MUNCA IZVORU
3903 1284644 GIURGIU SOLIV SRL
3904 16125574 GIURGIU SOTTO SRL
3905 3700300 GIURGIU SPIGAL SRL
3906 407080 GIURGIU STENYON COM SRL
3907 14892228 GIURGIU SUNSHINE ROMANIA SRL
3908 17485741 GIURGIU TANIA HOLIDAY SRL
3909 15927294 GIURGIU TC CONSTRUCT SRL
3910 15225176 GIURGIU TERAFARM SRL
3911 16622778 GIURGIU TFT INVEST SRL
3912 12756440 GIURGIU THERMA CHEM EASTERN EUROPE SRL
3913 17049254 GIURGIU TOMINI NFI SRL
3914 10887008 GIURGIU TRACUM SA
3915 1294540 GIURGIU TRANS GHEORGHE SRL
3916 16622794 GIURGIU UNIBEL NORD SRL
3917 1285275 GIURGIU UTIL S.P.C. SRL
3918 14351222 GIURGIU UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA
3919 16636242 GIURGIU VALINA SRL
3920 14596435 GIURGIU VARAN SRL
3921 3700521 GIURGIU VIDRA SRL
3922 7151892 GIURGIU VILCEANCA SRL
3923 8204936 GIURGIU VIS SRL
3924 1291005 GIURGIU ZIROM SA
3925 15023525 GORJ ACATREX S.R.L. TG-JIU
3926 7036370 GORJ AKYBUD PROD S.R.L. TG-JIU
3927 2157576 GORJ AMANDA S.R.L. TG-JIU
3928 10852123 GORJ AMERICAN ROMANIAN COMPANY SA
3929 6605940 GORJ AMIFARM S.R.L. TG-JIU
3930 13406613 GORJ AMV STYLE S.R.L. TG-JIU
3931 2157363 GORJ ANAIRO S.R.L. TG-JIU
3932 13482750 GORJ APENIN S.R.L. TG-JIU
3933 10459966 GORJ APRILIA S.R.L. TG-JIU
3934 10682711 GORJ AQUATERM SA
3935 8821761 GORJ ARMEANCA PREST COM S.R.L. TG-JIU
3936 14507128 GORJ ARTE IMPORT- EXPORT S.A. TG-JIU
3937 15998929 GORJ ARUCELA S.R.L. TG-JIU
3938 2165641 GORJ ATOS GARANT S.R.L. TG-JIU
3939 3774880 GORJ AVI INSTANT SRL
3940 4243177 GORJ AXIFARM S.R.L TG-JIU
3941 2164034 GORJ BALANTA S.R.L. TG-JIU
3942 9908298 GORJ BARBUTU IMPEX S.R.L. TG-JIU
3943 2158563 GORJ BELFOMAR S.R.L. TG-JIU
3944 2180420 GORJ BIGISS S.R.L. TG-JIU
3945 7207365 GORJ BOLIADI S.R.L. TG-JIU
3946 7140338 GORJ BYONS S.R.L. TG-JIU
3947 2157096 GORJ CALIOPE S.R.L. TG-JIU
3948 3641069 GORJ CIMPEANU COM S.R.L. TG-JIU
3949 5057024 GORJ COLISEUM SA
3950 17224762 GORJ COMPANIA DE REPARATII S.R.L. TG-JIU
3951 2159780 GORJ COMTEC S.R.L. TG-JIU
3952 15094771 GORJ COMZOR GRUP S.R.L. TG-JIU
3953 2162629 GORJ CONFECTIA S.A. TG-JIU
3954 2177700 GORJ COREX S.R.L. RUNCU
3955 7036494 GORJ CORPMETAL SRL
3956 15461479 GORJ CPL S.A. TG-JIU
3957 2163209 GORJ CRESCENDO SRL
3958 8085185 GORJ CRILELMAR S.R.L. TG-JIU
3959 6067646 GORJ DALMERS PREST S.R.L. TG-JIU
3960 9392633 GORJ DAMICAT S.R.L. TG-JIU
3961 4718659 GORJ DASERAMA S.A. TG-JIU
3962 17210910 GORJ DAVIDORECUP SRL
3963 16483890 GORJ DEBORA S.R.L. DANESTI
3964 15110419 GORJ DELMIREX S.R.L. TG-JIU
3965 2159348 GORJ DINA- COM S.R.L. TG-JIU
3966 7207454 GORJ ECONOMIC SRL
3967 2157991 GORJ ELECTROCONEX S.R.L. TG-JIU
3968 3523438 GORJ ELECTROCONSTRUCTIA ELCO TIRGU JIU SA
3969 2167081 GORJ ELIO CONS S.R.L. TG-JIU
3970 2155923 GORJ ELSAT S.R.L. TG-JIU
3971 2159798 GORJ ELTOP S.R.L. TG-JIU
3972 2159305 GORJ ENIGMA COM S.R.L. TG-JIU
3973 8642359 GORJ ESCHER IMPEX S.R.L. TG-JIU
3974 12449624 GORJ ESSENTIAL DISTRIBUTION S.R.L. TG-JIU
3975 6155160 GORJ ETERN CONS S.R.L. TURCINESTI
3976 6375379 GORJ ETHERPRISE S.R.L. TG-JIU
3977 2159771 GORJ EUMECA S.R.L. TG-JIU
3978 14874914 GORJ EURODACOS S.R.L. TG-JIU
3979 7709647 GORJ EUROSPORT TRADING S.A. TG-JIU
3980 8642324 GORJ EXPONENTIAL S.R.L. TG-JIU
3981 2156759 GORJ EXPRES TRANSPORT S.A. TG-JIU
3982 4133239 GORJ FARMADOR S.R.L. TG-JIU
3983 16509613 GORJ FERCRIST IMPEX S.R.L. TG-JIU
3984 17609475 GORJ FERMASY COMNPANY S.R.L. TG-JIU
3985 11590934 GORJ FIBROCIM S.A. TG-JIU
3986 8994169 GORJ FORPEX S.R.L. TG-JIU
3987 7734241 GORJ FOXY S.R.L. TG-JIU
3988 5761193 GORJ FRIGO TEHNICA S.R.L. TG-JIU
3989 5971993 GORJ FRONTERA S.R.L. TG-JIU
3990 4665341 GORJ G T P D SA
3991 9156578 GORJ GALIEN FARM S.R.L. TG-JIU
3992 11833235 GORJ GATMAT PROD S.R.L. TG-JIU
3993 14192895 GORJ GEROTA S.A. TG-JIU
3994 8555090 GORJ GIURMA S.R.L. TG-JIU
3995 2159283 GORJ GOBY S.R.L. TG-JIU
3996 15859394 GORJ GRUP GBR INVEST S.R.L. TG-JIU
3997 3735821 GORJ GRUPUL DE COMERT SI INVESTITII SRL
3998 3525471 GORJ GUARDO TOURS S.R.L. TG-JIU
3999 6155101 GORJ HELOR IMPEX S.R.L. TG-JIU
4000 4243800 GORJ HODOSANA COM SRL
4001 6819986 GORJ IMPRUMUT IMPEX S.R.L. TG-JIU
4002 2977029 GORJ IND SOREMI S.R.L. TG-JIU
4003 4807985 GORJ INIDAN SRL
4004 9709520 GORJ INMELCON PROD S.A. TG-JIU
4005 15648664 GORJ INTEX PRIM UNIVERSAL S.R.L.
4006 15112169 GORJ INTREPRINDEREA DE DRUMURI SI PODURI GORJ SA
4007 6538522 GORJ IPECO SA
4008 6374640 GORJ KELEMEN S.R.L. TG-JIU
4009 5132223 GORJ KONKORD TRANS S.R.L. TG-JIU
4010 8125930 GORJ LA FANTANA LUI COSBUC S.R.L. BALESTI
4011 11381148 GORJ LASGO COM S.R.L. TG-JIU
4012 2163560 GORJ LAZAR SERVICE COM S.R.L. TG-JIU
4013 2159941 GORJ LEXI STAR SRL
4014 2156066 GORJ LOTUS S.A. TG-JIU
4015 11589174 GORJ LUMETAL S.R.L. TG-JIU
4016 5761410 GORJ LUZAN COM SRL
4017 2157460 GORJ M.A.R.S.A.T. SA
4018 2157789 GORJ MACOFIL SA TG-JIU
4019 2178218 GORJ MADOFIL STAR S.R.L. DANESTI
4020 15710138 GORJ MARSAT GRUP COMERCIAL S.R.L. TG-JIU
4021 4509610 GORJ MARY & AL BOCHI S.R.L TG-JIU
4022 4807675 GORJ MECANOELECTRICA S.R.L. TG-JIU
4023 5631070 GORJ MEDFARM S.R.L. TG-JIU
4024 14814475 GORJ MEDSERV MIN S.A. TG-JIU
4025 10133845 GORJ METALCOLECT PROD S.R.L. TG-JIU
4026 16788607 GORJ METALEX PROD SRL
4027 14814483 GORJ MINPREST SERV SA
4028 2162858 GORJ MIRFO INDUSTRIES SA TG-JIU
4029 14757922 GORJ MIRFO TRADING SA
4030 4665325 GORJ MIRUAL PROD S.R.L. TG-JIU
4031 2155672 GORJ NAD-A S.R.L. TG-JIU
4032 11362065 GORJ NAGNUP S.R.L. BALANESTI
4033 16220029 GORJ NAZYRA COMPANY S.R.L. TG-JIU
4034 4025156 GORJ NEURO IMPEX S.R.L. TG-JIU
4035 16255663 GORJ NOVASTEF S.R.L. TG-JIU
4036 12712460 GORJ OLINTON PROD SRL
4037 3735937 GORJ ONORVAL IMPEX S.R.L. TG-JIU
4038 6606007 GORJ PAPER COMPANY S.R.L. TG-JIU
4039 16182820 GORJ PATVIMOS S.R.L. TG-JIU
4040 5056509 GORJ PENALCO S.R.L. TG-JIU
4041 13714702 GORJ PIMAVIC IMPEX S.R.L. TG-JIU
4042 3846919 GORJ POMADIL COM SRL
4043 2160520 GORJ PRELMET S.A. TG-JIU
4044 2155630 GORJ PRES - SANITAS S.R.L. TG-JIU
4045 11990051 GORJ PROTECTIA S.R.L. TG-JIU
4046 12081610 GORJ RALBEX SRL
4047 9247633 GORJ REFRACT ALI CONTRANS S.R.L. TG-JIU
4048 2155648 GORJ REMAT GORJ SA
4049 15094810 GORJ REPCLASS S.A. TG-JIU
4050 15065385 GORJ REXCOMAR S.R.L. TG-JIU
4051 10655369 GORJ ROEXIM COM SRL
4052 10110973 GORJ ROM FUNGHI PROD S.R.L. TG-JIU
4053 11302691 GORJ ROMANIA HIDRO SERVICE S.R.L. TG-JIU
4054 5892121 GORJ ROMANIAN AMERICAN INVESTMENT COMPANY S.R.L. TG-JIU
4055 13043380 GORJ ROMSTAR S.R.L. TG-JIU
4056 13641163 GORJ ROMSTRADE S.A. TG-JIU
4057 2165390 GORJ ROSTRAMO SA
4058 3523110 GORJ RUAN IMPEX S.R.L. TG-JIU
4059 4665546 GORJ RYLKE PROD S.R.L. TG-JIU
4060 9010776 GORJ SALBA DE AUR SRL
4061 14396690 GORJ SANIS PREST S.R.L. TG-JIU
4062 2166620 GORJ SC ACMM SA
4063 1467838 GORJ SC BATROSCOM SA TG -JIU
4064 9882139 GORJ SC CAZARE CANTINE JILT
4065 2155907 GORJ SC CITEX SA TG -JIU
4066 2156562 GORJ SC EDELBERG SA
4067 13059018 GORJ SC EXOTRAC SRL TG -JIU
4068 2173784 GORJ SC GILORT TRANSPORT SA
4069 2159127 GORJ SC GRIMEX SA TG-JIU
4070 12319454 GORJ SC ITIA SA
4071 12472775 GORJ SC MEGATRANS SA
4072 2171252 GORJ SC MOTRU TRANSPORT SA
4073 9994965 GORJ SC PENTRU INCHIDEREA SI CONSERVAREA MINELOR S.A.
4074 11542562 GORJ SC PRESUT SA
4075 5454679 GORJ SC ROBUR SA
4076 2171880 GORJ SC ROVIMCON SA
4077 2172002 GORJ SC ROVTRANSPORT SA
4078 15648699 GORJ SC SARTEX SUD VEST UNIVERSAL CONSTRUCT SA TG-JIU
4079 6067492 GORJ SC SIATRA PROD SRL TG-JIU
4080 11542554 GORJ SC TAMSA SA
4081 2173474