Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Norma privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) din 20.06.2007

Pagina 4 din 4

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,08 Lei

În vigoare de la 11.07.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 11.07.2007.

Configurarea clientului VPN

După instalarea clientului site-ul se configurează astfel: din fereastra ce se afişează, după un click dreapta pe icoana VPN-1 SecureClient aflată în bară, se selectează, cu conexiunea la internet stabilită, meniul Settings >New > Site si se introduce informaţia referitoare la site, respectiv adresa IP externă a gateway-ului, care în acest caz are valoarea 80.96.3.4.

Folosirea certificatelor digitale

Certificatul digital emis de către VPN Gateway-ul ANV este stocat într-un fişier cu extensia .p12 (ex. testweb.p12).

Acest fişier trebuie transferat pe calculatorul unde se realizează conexiunea prin SecureClient. Se poate copia certificatul la orice locaţie ce poate fi selectată prin apăsarea butonului Browse din fereastra VPN-1 SecureClient Authentication afişată odată cu apăsarea butonului Connect în fereastra VPN-1 SecureClient Connection. Certificatul poate fi, de asemenea, salvat şi pe smartcard, în funcţie de opţiunea utilizatorului şi de nivelul de securitate ce se doreşte pentru controlul accesului la date.

În situaţia în care compania dispune de un sistem de securitate de tip firewall prin care se face accesul la internet, trebuie ca porturile 500 şi 264 să fie deschise pentru a asigura conexiunea prin canal VPN.

Menţiune:

1. Utilizatorul de ECS primeşte de la Autoritatea Naţională a Vămilor un fişier *.p12 si parola corespunzătoare. Acesta reprezintă certificatul digital care asigură conectarea utilizatorului la ECS printr-o conexiune criptată peste internet.

2. Utilizatorul descarcă VPN Secure Client de la adresa:

http://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html

link: Administrators:HFA-03 Configurable Installation şi instalează şi configurează clientul.

3. În momentul stabilirii canalului VPN dintre calculatorul utilizatorului si gateway-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor, calculatorul va primi o adresă din clasa 10.255.*. Autoritatea Naţională a Vămilor îşi rezervă dreptul de a actualiza clasele de adrese în situaţia în care se depăşeşte numărul maxim de adrese ce poate fi alocat pentru o clasă.

4. Pentru a se putea stabili conexiunea dintre cele două puncte ale canalului VPN (calculatorul utilizatorului şi gateway-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor), accesul la internet prin diferite firewall-uri (ale modulului din Domeniul Extern şi/sau ale provider-ului de internet) trebuie sa permită protocoalele ipsec, esp şi ike (TCP şi UDP) pe portul 500.

D. Instalarea şi configurarea componentelor software

Pentru a avea acces la modulul ECS, utilizatorul trebuie să instaleze şi să configureze componentele software descrise în secţiunea Cerinţe Software. Modulul ECS ţine cont de următoarele ipoteze:

sistemul de operare Microsoft Windows este instalat într-o partiţie creată pe dispozitivul logic C:
structura de fişiere componente ale modulului ECS va fi creată tot pe dispozitivul logic C:

În acest context trebuie efectuate următoarele configurări:

1. Pentru conectarea la aplicaţia ECS în fişierul

c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts se va adăuga următoarea adresă:

172.20.1.158 ecs

2. Pentru stabilirea conexiunii la serverul ECS se poate utiliza orice browser de internet; se recomandă Internet Explorer, versiunea minimă 6.0.

De menţionat că înaintea lansării sesiunii de lucru este recomandat ca fişierele temporare de internet să fie şterse. În meniul din Internet Explorer se selectează opţiunea "Tools/Internet Options ......"

Din rubrica "Temporary Internet files", din fereastra afişată, se apelează butoanele "Delete Cookies.." şi "Delete Files..", pentru a şterge atât fişierele temporare, cât şi fişierele de tip Cookies.

E. Instalarea şi configurarea modulului ECS

Pentru instalarea şi configurarea modulului ECS de către utilizator, după ce acesta a fost autorizat de către Autoritatea Naţională a Vămilor şi apoi înregistrat în VPN Gateway al Autorităţii Naţionale a Vămilor pe baza unui certificat digital, cu generarea tuturor structurilor de informaţie care să permită utilizatorului conectarea la serverul ECS, este necesar ca acesta să parcurgă următorii paşi:

1. În fereastra de adrese (URL-uri) a unui browser de internet se va scrie următoarea adresă:

http://ecs:7778/forms/frmservlet?config=ecs_dec

2. Prin lansarea acestui link se va descărca şi instala pe staţia locală aplicaţia Oracle JInitiator 1.3.1.22:

În momentul în care instalarea este terminată, aplicaţia ECS este lansată în execuţie. Conectarea la ECS se face pe bază de user şi parolă atribuite pentru fiecare birou vamal în conformitate cu prevederile normelor de acces.

F. Dispoziţii finale

De evitat a se lansa simultan în execuţie două sesiuni ale modulului ECS pentru acelaşi utilizator. Acest lucru poate conduce la blocarea comunicaţiilor şi la imposibilitatea lucrului pe calculatorul unde un astfel de eveniment poate să apară.

Se recomandă ca la închiderea fiecărei sesiuni de lucru utilizatorul să închidă toate ferestrele de lucru.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...