Back

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF

Norma privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului (ECS) din 20.06.2007

În vigoare de la 11.07.2007

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor

În cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la ECS pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 12 luni;

b) anularea autorizaţiei de acces la ECS.

Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate. Aplicarea sancţiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

Data Utilizator
Funcţia ...................................
Numele ....................................
Semnătura .................................

ANEXA Nr. 6 la norme

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

DIRECŢIA DE TEHNOLOGIE A INFORMAŢIEI,

COMUNICAŢII ŞI STATISTICĂ VAMALĂ

Exemplar nr. ............

AUTORIZAŢIE
pentru accesul la ECS
nr. .............. din ..............

1. Denumirea şi sediul solicitantului .......................................

.............................................................................

2. TIN:*) ...................................................................

3. Certificatul digital/Numele utilizatorului: ..............................

Parolă: ...............................

DIRECTOR

*) Numărul unic de identificare (Trader Identification Number - TIN) are următoarea structură:

a) Identificator de ţară conform ISO 3166 - 2 caractere - RO;

b) Cod unic de înregistrare al operatorului economic.

ANEXA Nr. 7 la norme

INSTRUCŢIUNI
de instalare si configurare a modulului ECS prin conexiune internet

A. Noţiuni generale

Modulul ECS permite utilizatorilor autorizaţi completarea declaraţiei vamale de export, verificarea si transmiterea acesteia prin mijloace electronice la autoritatea vamală, printr-o conexiune criptată si securizată peste internet.

Utilizatorii autorizaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe lângă un anumit birou vamal, pot completa, în conformitate cu fluxul de prelucrare a datelor, declaraţia vamală de export sau, după caz, datele necesare încheierii exportului la biroul de ieşire din comunitate, fiind conectaţi la serverul ECS instalat la sediul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor.

B. Cerinţe hardware

Modulul ECS a fost dezvoltat utilizând mediul Oracle.

Cerinţele hardware necesare utilizarii modulului ECS sunt:

1. calculatoare PC echipate cu procesoare Intel Pentium IV cu minimum 512 MB RAM de memorie, 40 G HDD, USB, sistem de operare Windows XP;

2. conexiune internet stabilă (minimum 128K), nerecomandat dial-up;

3. imprimantă laser (600Dots/inch);

4. imprimantă matricială.

C. Cerinţe software

Cerinţele software necesare utilizării modulului ECS se pot clasifica in 3 categorii, respectiv în relaţie cu (1) software de baza, (2) suport de execuţie si (3) software de comunicaţie.

(1) Software de baza

Modulul ECS poate fi lansat pe sistemele de operare din familia Microsoft Windows, respectiv Windows XP, Windows 2000 cu Service Pack 4 sau superior, pentru procesoare Intel.

(2) Suport de execuţie

Modulul ECS necesită instalarea in prealabil a aplicaţiei ORACLE Jinitiator 1.3.1.22, aplicaţie pusă la dispoziţie gratuit si a cărei instalare este descrisă in secţiunea F.3. - Instalare si configurare modul ECS.

(3) Software de comunicaţie

Utilizatorul modulului ECS se va conecta la serverul din ANV - sediul central unde este autorizat - printr-o conexiune stabilă la internet furnizată de orice provider de servicii internet (ISP), folosind un browser tip Internet Explorer versiunea 6.0 sau o versiune superioara. Peste această conexiune se va stabili un canal criptat între calculatorul utilizatorului si gateway-ul VPN al ANV. Sesiunea VPN va fi realizată utilizând pachetul VPN Secure Client livrat de producătorul CheckPoint ce poate fi descărcat gratuit de la adresa:

http://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html,

link: Administrators:HFA-03 Configurable Installation, împreună cu instrucţiunile de instalare şi configurare.

Acest pachet se instalează pe un calculator cu sistem de operare Windows; după ce utilizatorul se va conecta la internet, modulul VPN se va conecta la gateway prin user/parolă, stabilindu-se astfel un tunel criptat cu modulul CheckPoint VPN-1. În urma acestei acţiuni calculatorul utilizatorului va primi o adresa de IP asignată de către gateway-ul VPN de la Autoritatea Naţională a Vămilor.

Instalarea modulului VPN

După descărcarea kit-ului de la adresa de mai sus, din directorul "Disk1" creat pe staţia de lucru se lansează programul de instalare "Setup" pentru instalarea VPN.

Pentru funcţionarea corectă trebuie setat "InstalVPN-1 SecureClient".

Configurarea clientului VPN

După instalarea clientului site-ul se configurează astfel: din fereastra ce se afişează, după un click dreapta pe icoana VPN-1 SecureClient aflată în bară, se selectează, cu conexiunea la internet stabilită, meniul Settings >New > Site si se introduce informaţia referitoare la site, respectiv adresa IP externă a gateway-ului, care în acest caz are valoarea 80.96.3.4.

Folosirea certificatelor digitale

Certificatul digital emis de către VPN Gateway-ul ANV este stocat într-un fişier cu extensia .p12 (ex. testweb.p12).

Acest fişier trebuie transferat pe calculatorul unde se realizează conexiunea prin SecureClient. Se poate copia certificatul la orice locaţie ce poate fi selectată prin apăsarea butonului Browse din fereastra VPN-1 SecureClient Authentication afişată odată cu apăsarea butonului Connect în fereastra VPN-1 SecureClient Connection. Certificatul poate fi, de asemenea, salvat şi pe smartcard, în funcţie de opţiunea utilizatorului şi de nivelul de securitate ce se doreşte pentru controlul accesului la date.

În situaţia în care compania dispune de un sistem de securitate de tip firewall prin care se face accesul la internet, trebuie ca porturile 500 şi 264 să fie deschise pentru a asigura conexiunea prin canal VPN.

Menţiune:

1. Utilizatorul de ECS primeşte de la Autoritatea Naţională a Vămilor un fişier *.p12 si parola corespunzătoare. Acesta reprezintă certificatul digital care asigură conectarea utilizatorului la ECS printr-o conexiune criptată peste internet.

2. Utilizatorul descarcă VPN Secure Client de la adresa:

http://www.checkpoint.com/downloads/quicklinks/downloads_sr.html

link: Administrators:HFA-03 Configurable Installation şi instalează şi configurează clientul.

3. În momentul stabilirii canalului VPN dintre calculatorul utilizatorului si gateway-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor, calculatorul va primi o adresă din clasa 10.255.*. Autoritatea Naţională a Vămilor îşi rezervă dreptul de a actualiza clasele de adrese în situaţia în care se depăşeşte numărul maxim de adrese ce poate fi alocat pentru o clasă.

4. Pentru a se putea stabili conexiunea dintre cele două puncte ale canalului VPN (calculatorul utilizatorului şi gateway-ul Autorităţii Naţionale a Vămilor), accesul la internet prin diferite firewall-uri (ale modulului din Domeniul Extern şi/sau ale provider-ului de internet) trebuie sa permită protocoalele ipsec, esp şi ike (TCP şi UDP) pe portul 500.

D. Instalarea şi configurarea componentelor software

Pentru a avea acces la modulul ECS, utilizatorul trebuie să instaleze şi să configureze componentele software descrise în secţiunea Cerinţe Software. Modulul ECS ţine cont de următoarele ipoteze:

sistemul de operare Microsoft Windows este instalat într-o partiţie creată pe dispozitivul logic C:
structura de fişiere componente ale modulului ECS va fi creată tot pe dispozitivul logic C:

În acest context trebuie efectuate următoarele configurări:

1. Pentru conectarea la aplicaţia ECS în fişierul

c:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts se va adăuga următoarea adresă:

172.20.1.158 ecs

2. Pentru stabilirea conexiunii la serverul ECS se poate utiliza orice browser de internet; se recomandă Internet Explorer, versiunea minimă 6.0.

De menţionat că înaintea lansării sesiunii de lucru este recomandat ca fişierele temporare de internet să fie şterse. În meniul din Internet Explorer se selectează opţiunea "Tools/Internet Options ......"

Din rubrica "Temporary Internet files", din fereastra afişată, se apelează butoanele "Delete Cookies.." şi "Delete Files..", pentru a şterge atât fişierele temporare, cât şi fişierele de tip Cookies.

E. Instalarea şi configurarea modulului ECS

Pentru instalarea şi configurarea modulului ECS de către utilizator, după ce acesta a fost autorizat de către Autoritatea Naţională a Vămilor şi apoi înregistrat în VPN Gateway al Autorităţii Naţionale a Vămilor pe baza unui certificat digital, cu generarea tuturor structurilor de informaţie care să permită utilizatorului conectarea la serverul ECS, este necesar ca acesta să parcurgă următorii paşi:

1. În fereastra de adrese (URL-uri) a unui browser de internet se va scrie următoarea adresă:

http://ecs:7778/forms/frmservletşconfig=ecs_dec

2. Prin lansarea acestui link se va descărca şi instala pe staţia locală aplicaţia Oracle JInitiator 1.3.1.22:

În momentul în care instalarea este terminată, aplicaţia ECS este lansată în execuţie. Conectarea la ECS se face pe bază de user şi parolă atribuite pentru fiecare birou vamal în conformitate cu prevederile normelor de acces.

F. Dispoziţii finale

De evitat a se lansa simultan în execuţie două sesiuni ale modulului ECS pentru acelaşi utilizator. Acest lucru poate conduce la blocarea comunicaţiilor şi la imposibilitatea lucrului pe calculatorul unde un astfel de eveniment poate să apară.

Se recomandă ca la închiderea fiecărei sesiuni de lucru utilizatorul să închidă toate ferestrele de lucru.

se încarcă...