Back

Parlamentul României

Legea nr. 308/2007 pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 5,54 Lei

În vigoare de la 29.11.2007

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 26.11.2007.

Fişa actului →

Mergi la art.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

România aderă la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988.

Art. 2. -

Proprietarii şi operatorii navelor maritime care arborează pavilionul român sunt obligaţi să respecte standardele internaţionale de siguranţă, de prevenire a poluării, precum şi condiţiile de muncă şi viaţă la bord, cuprinse în Protocolul din 1978 şi în amendamentele din 1981 şi 1988 la acesta, prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

Ministerul Transporturilor va lua măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor protocolului şi ale amendamentelor prevăzute la art. 1.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 13 noiembrie 2007.

Nr. 308.

PROTOCOLUL DIN 1978
privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea
vieţii omeneşti pe mare

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...