Back

Parlamentul României

Legea nr. 123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

În vigoare de la 12.05.2007

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

Pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe esenţiale:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu;

d) siguranţă în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică."

2. În întreg cuprinsul legii, cuvântul "cerinţe" se înlocuieşte cu sintagma "cerinţe esenţiale".

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 5 mai 2007.

Nr. 123.

se încarcă...