Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.01.1998

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu

Bucureşti, 29 decembrie 1997.

Nr. 909.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale,
cu modificările ulterioare

se încarcă...