Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu

Bucureşti, 29 decembrie 1997.

Nr. 909.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale,
cu modificările ulterioare

se încarcă...