Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997

În vigoare de la 08.01.1998

Documentul este disponibil în forma actualizată, la zi, conform ultimei modificări din data de 01.01.2003!

Te interesează forma actualizată, la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,49 Lei cu TVA

Cumpără document

Atenție! Textul acestei forme gratuite, de mai jos, este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997,

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 29 martie 1994, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu

Bucureşti, 29 decembrie 1997.

Nr. 909.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale,
cu modificările ulterioare

se încarcă...