Back

Guvernul României

Hotărârea nr. 945/1997 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi în unităţi de învăţământ din România

În vigoare de la 30.12.1997 până la 20.08.2008, fiind abrogat(ă) prin Hotărâre nr. 844/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Guvernul României h o t ă r ă ş t e:

Articol unic. -

Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 695/1997 privind acordarea burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, se modifică şi se completează după cum urmează:

"

Art. 1. -

Cuantumurile burselor pentru elevii, studenţii, doctoranzii şi cursanţii din învăţământul postuniversitar din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ din România, se stabilesc astfel:

- pentru elevi - 325.000 lei/lună;

- pentru studenţi - 400.000 lei/lună;

- pentru cursanţii din învăţământul postuniversitar (studii aprofundate, doctorat, studii academice postuniversitare, studii de specializare şi cursuri de perfecţionare) - 450.000 lei/lună.

Ministerul Finanţelor, la propunerea Ministerului Educaţiei Naţionale, va stabili, trimestrial, nivelul cuantumurilor lunare ale burselor pentru studenţi, la echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A./lună, la cursul valutar oficial. Pentru celelalte burse nivelul cuantumurilor se va stabili corespunzător proporţiei care rezultă din prezenta hotărâre."

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei naţionale,
Andrei Marga
Ministrul finanţelor,
Daniel Dăianu
Ministru de stat,
ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucureşti, 29 decembrie 1997.

Nr. 945.

se încarcă...