Back

Act constitutiv - societate pe acţiuni - administrată în sistem unitar

În vigoare de la 22.03.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

MODEL

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S.A.
(SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM UNITAR)

ACŢIONARI FONDATORI:

D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea…………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare  …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na    …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

după caz,

prin…………………., cetăţean român/…………,CNP…………………………. identificat cu CI/BI, seria ………., nr. ………………., eliberat de …………………….,  la data de………………,domiciliat în …………………. , str. ………………………, nr. ………, bl……. , sc. …, ap….., in calitate de împuternicit prin ………………, nr. ……………, din data ………………….,

 şi

D-nul/d-na…………………, cetăţean român/străin, născut(ă) la data de ……………., în ……………., jud. …………., domiciliat(ă) în …………… str. ……………., nr. ….., bl. …, sc. …., et. …, ap. …, jud. .........., posesor(e) al CI/BI/Paşaport, seria ….. nr. …………………, eliberat de ……….,la data de ………, CNP ….……………………,

sau

Societatea ……………………., persoană juridică română/străină , cu sediul social în ………………………., înregistrată la ………………., având următoarele date de identificare  …………………………….., reprezentată de d-nul/d-na    …………………………. , conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor/acţionarilor nr. .... din data de............

după caz,

prin…………………., cetăţean român/…………,CNP…………………………. identificat cu CI/BI, seria ………., nr. ………………., eliberat de …………………….,  la data de………………,domiciliat în …………………. , str. ………………………, nr. ………, bl……. , sc. …, ap….., in calitate de împuternicit prin ………………, nr. ……………, din data ………………….,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...