0
Back

Ministerul Sănătăţii Publice

Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

Pagina 16 din 19

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 11,06 Lei

În vigoare de la 06.09.2006

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 06.09.2006.

Mergi la art.

2. SPĂLAREA MÂINILOR şi a altor părţi ale tegumentelor

IMPORTANŢA

- cel mai important şi uneori singurul mod de prevenire a contaminării şi diseminării agenţilor microbieni.

CÂND?

- la intrarea în serviciu şi la părăsirea locului de muncă;

- la intrarea şi la ieşirea din salonul de bolnavi;

- înainte şi după examinarea fiecărui bolnav; atenţie bolnavii cu mare receptivitate;

- înainte şi după aplicarea unui tratament;

- înainte şi după efectuarea de investigaţii şi proceduri invazive;

- după scoaterea mănuşilor de protecţie;

- după scoaterea măştii folosită la locul de muncă;

- înainte de prepararea şi distribuirea alimentelor şi a medicamentelor administrate per os;

- după folosirea batistei;

- după folosirea toaletei;

- după trecerea mâinii prin păr;

- după activităţi administrative, gospodăreşti.

CUM?

- îndepărtarea bijuteriilor (inele, brăţări), ceasurilor;

- unghii îngrijite, tăiate scurt;

- utilizare de apă curentă şi săpun pentru spălarea obişnuită;

- două săpuniri consecutive;

- în cazuri de urgenţă este permisă utilizarea de antiseptice ca înlocuitor al spălatului, dar nu ca rutină;

- în unele situaţii spălarea este completată de dezinfecţia mâinilor:

- după manipularea bolnavilor septici, a bolnavilor contagioşi şi a celor cu imunodepresie severă;

- înainte şi după efectuarea tratamentelor parenterale (în abordurile vasculare şi efectuarea de puncţii lombare este obligatoriu portul mănuşilor), schimbarea pansamentelor (atenţie mănuşi), termometrizare intrarectală, clisme, toaleta lehuzei (atenţie - mănuşi);

- după efectuarea toaletei bolnavului la internare;

- după manipularea şi transportul cadavrelor;

- înainte şi după efectuarea examenelor şi tratamentelor oftalmologice, ORL, stomatologice şi în general înainte şi după orice fel de manevră care implică abordarea sau producerea unor soluţii de continuitate (atenţie-mănuşi),

- spălarea, dezinfecţia mâinilor şi portul mănuşilor: - ŞTERGEREA, USCAREA este OBLIGATORIE

- cu hârtie prosop;

- prosop de unică întrebuinţare.

3. PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI A ALTOR TIPURI DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

3.1. EXPUNEREA PROFESIONALĂ

- prin inoculări percutane:

înţepare;
tăiere.

- contaminarea tegumentelor care prezintă soluţii de continuitate;

- contaminarea mucoaselor.

- în timpul:

efectuării de manopere medicale invazive cu ace şi instrumente ascuţite;
manipulării de produse biologice potenţial contaminate;
manipulării instrumentarului şi a altor materiale sanitare, după utilizarea în activităţi care au dus la contaminarea cu produse biologice potenţial infectate.

- prin intermediul:

instrumentelor ascuţite;
materialului moale;
suprafeţelor, altor materiale utilizate în activitatea din unităţile sanitare;
reziduurilor din activitatea medicală;

3.2. METODE DE PREVENIRE

- obiecte ascuţite:

reducerea de manevre parenterale la minimum necesar;
colectarea imediat după utilizare în containere rezistente la înţepare şi tăiere, amplasate la îndemână şi marcate corespunzător conform reglementărilor MSP pentru:

> pregătire în vederea utilizării;

> distrugere;

> evitarea recapişonării, îndoirii, ruperii acelor utilizate.

de evitat scoaterea din seringile de uz unic.

- lenjerie:

manipularea lenjeriei contaminate cu sânge şi alte produse biologice potenţial contaminate cât mai puţin posibil;
sortare şi prelucrare cu echipament de protecţie potrivit, în spaţii special destinate;
colectare în saci impermeabili, la nevoie dubli, marcaţi în mod corespunzător;
evitarea păstrării lor îndelungate, înainte de prelucrare;
asigurarea unui ciclu corect şi complet de prelucrare - decontaminare.
curăţenie şi decontaminare:

> folosirea mânuşilor la îndepărtarea urmelor de sânge, alte lichide biologice sau ţesuturi;

> decontaminarea iniţială cu substanţe clorigene, îndepărtarea cu hârtie absorbantă care se colectează în containere sau saci de plastic marcaţi;

> dezinfecţie cu soluţie germicidă;

> uscarea suprafeţei prelucrate;

> folosirea de tehnici standard în vederea efectuării curăţeniei, sterilizării, decontaminării echipamentului medical, a pavimentelor, pereţilor, mobilierului, veselei, sticlăriei, tacâmurilor, conform reglementărilor MSP.

- reziduuri infectante

neutralizare prin ardere sau autoclavare
colectare - recipiente impermeabile, marcate pentru diferenţierea clară prin culoare şi etichetare.

- igiena personală:

spălarea mâinilor (pct. 2);
spălarea altor părţi ale corpului care au venit în contact cu produse biologice potenţial contaminate sau cu materiale potenţial contaminate;
evitarea activităţilor cu risc de expunere:

> existenţa de leziuni cutanate;

> prezenţa unui deficit imunitar;

> graviditate;

- asistenţa de urgenţă, principii:

viaţa pacientului este preţioasă;
obligatorie aplicarea precauţi un i lor universale;
chiar şi în situaţii imprevizibile se vor asigura cele necesare respectării principiilor precauţiunilor universale.

3.3. SERVICIILE DE STOMATOLOGIE, echipament de protecţie:

- mască;

- ochelari, ecran;

- mănuşi;

- şorţ impermeabil când se anticipează producerea de:

epanşamente
sânge;
salivă cu urme vizibile de sânge.

- alte recomandări:

sistem de aspiraţie rapidă;
poziţia adecvată a scaunului;

- instrumentar:

corect utilizat;
corect colectat, spălat, decontaminat şi/sau dezinfectat.

3.4. SERVICIILE DE ANATOMIE PATOLOGICĂ:

- mască, ochelari, ecran protector, mănuşi, halat, şorturi impermeabile, cizme, bonete;

- decontaminare după efectuare a necropsiilor:

instrumentar;
suprafeţe, mobilier.

3.5. LABORATOARE CLINICE ŞI DE CERCETARE: regulile generale de aplicare a precauţiunilor universale trebuie completate cu:

- colectarea flacoanelor care conţin produse biologice în containere marcate, care să împiedice răsturnarea, vărsarea, spargerea;

- evitarea contaminării pereţilor exteriori ai flacoanelor colectoare;

- utilizarea echipamentului potrivit cu prestaţiile laboratorului:

mănuşi;
mască, ochelari de protecţie, ecran protector;
halat, şorţ impermeabil, bonetă.

- spălarea atentă a mâinilor (pct. 2);

- utilizarea de echipamente de pipetare automate, semiautomate, pentru înlăturarea tehnicilor de pipetare cu gura;

- atenţie la utilizarea de material ascuţit în activitatea de laborator;

- curăţenia, dezinfecţia, sterilizarea în mod corect, standardizat;

- instrumentarul contaminat, colectare, decontaminare:

chimică;
fizică-ardere;
autoclav.

- aparatură defectă-decontaminare înainte de reperare;

- la terminarea activităţii, echipamentul utilizat rămâne în laborator până la colectarea şi îndepărtarea în vederea prelucrării;

- amplasarea de afişe avertizoare asupra riscului de contaminare.

ÎNTREAGA ASISTENŢĂ ACORDATĂ PERSOANELOR IMPLICATE ÎN EXPUNEREA PROFESIONALĂ ("SURSĂ", PERSONAL AFECTAT) SE VA DESFĂŞURA NUMAI PE BAZĂ DE CONSIMŢĂMÂNT ŞI CONFIDENŢIALITATE, CU ASIGURAREA DOCUMENTELOR LOR MEDICALE.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...