Back

Ministerul Sănătăţii Publice

Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

În vigoare de la 06.09.2006

Pagina 12 din 12

Te interesează forma portabilă a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

9. Indicatori de evaluare a sistemului;

- procentul fişelor completate corect;

- procentul de accidentaţi investigaţi corect cu laboratorul;

- procentul de accidentaţi cu monitorizare completă;

- procentul de accidentaţi care au beneficiat de profilaxie confom metodologiei;

FIŞA DE SUPRAVEGHERE A ACCIDENTULUI POST EXPUNERE LA PRODUSE
BIOLOGICE A PERSONALULUI SANITAR

Nr. Fişa
JUDEŢUL:
LOCALITATEA
UNITATEA SANITARĂ                    SECŢIA/COMPARTIMENTUL
SPCIN da/nu
medic epidemiolog da/nu
Iniţialele     CNP
CATEGORIA PROFESIONALĂ
DATA NAŞTERII:   SEX
Vechimea în activitatea profesională
Vechimea în serviciul actual
Data şi ora accidentului
Data şi ora declarării
Statusul vaccinal HVB:   vaccinat complet cu 3 doze;   în curs de vaccinare;   nevaccinat
 
CIRCUMSTANŢELE ACCIDENTULUI
Locul producerii accidentului
Gest de rutină/situaţie de urgenţă
Câte ore a lucrat înainte de accident
Primele îngrijiri de urgenţă aplicate da/nu
Dacă da, timpul scurs de la accident până la aplicare
 
NATURA EXPUNERII
Înţepare ac: da/nu tipul acului ........
Tăiere da/nu
Dacă da: superficial
     profund
Proiecţie sânge da/nu
     lichide biologice da/nu, tipul lichidului biologic
Locul proiecţiei: ochi, faţă, piele lezată
Cantitatea de produs biologic la care a fost expus accidentatul:
     mică (sub 5 ml), medie (sub 50 ml), mare (peste 50 ml).
Timpul de contact cu produsul biologic:
     mai puţin de 5 min., între 5-14 min., între 15 min-1 oră şi peste o oră.
Alt tip de expunere:
Denuminrea procedurii efectuate în momentul accidentului
MECANISMUL ACCIDENTULUI:
  autoaccidentare
  accidentare de către un coleg
  accidentare de către un pacient
  alte mecanisme
PREVENIREA
APLICARE PU: DA/NU; DACĂ NU, DE CEş
  Echipament de protecţie:
   Mănuşi         da/nu, nu este cazul nr. perechi utilizate
   Mască
   Halat
   Protector facial
   Alte
Cum credeţi că acest accident ar fi putut fi prevenitş

INFORMAŢII DESPRE SURSA ACCIDENTULUI
NECUNOSCUTĂ da/nu
CUNOSCUTĂ da/nu
Pacient (status imunologic confirmat prin date de laborator)
STATUS HIV
ş cunoscut, pozitiv, în tratament da/nu, dacă da, precizaţi tratamentul: ......................
ş negativ
ş necunoscut, aparţine grup de risc da/nu, dacă da ce grup de risc
 STATUS VHB
ş cunoscut, pozitiv antigen HBs, în tratament da/nu, dacă da, precizaţi tratamentul: ..........
ş negativ
ş necunoscut, aparţine grup de risc da/nu,dacă da ce grup de risc
 STATUS VHC
ş cunoscut, pozitiv, în tratament da/nu, dacă da, precizaţi tratamentul: ......................
ş negativ

ATITUDINEA ÎN CAZ DE ACCIDENT
Măsuri imediate: da/nu, dacă nu, de ceş
    Spălare cu apă şi săpun: da/nu
    Antiseptic: da/nu, dacă da, care:
Testul HIV rapid: da/nu, dacă nu, de ceş
Examene serologice: da/nu
    anterior accidentului da/nu
    iniţiate cu ocazia accidentului:
    ş HIV ELISA da/nu
    ş Antigen HBs da/nu
    ş Anticorpi anti HBs da/nu
    ş Anticorpi anti HV da/nu
    ş Altele

Tratament profilactic: da/nu, dacă da, pentru ce:
Data începerii tratamentului:
Comentarii:
Cine a completat fişa (numele prenumele, funcţia în clar)         Data:

FIŞA UNITĂŢII SANITARE

Numele Unităţii Sanitare

Nr. Total paturi

Nr. Total pacienţi spitalizaţi/

Nr. total consultaţii:

Număr zile de spitalizare

Nr. Total personal medico sanitar pe spital din care:

pe secţii: medici, asistente, personal auxiliar, tehnic,

medici rezidenţi, eleve/elevi la şcoala sanitară postliceală, studenţi, alte .................................. SPCIN da/nu, medic epidemiolog da/nu

Fişa clinică de înregistrare a expunerii profesionale
cu risc de infecţie HIV

Spitalul de Boli Infecţioase care a asigurat PPE: .............................................
Medicul specialist care a asigurat PPE: .......................................................

1. Persoana expusă
Numele ................. Prenumele .................; vârsta ...... ani; CNP: .................
LOCUL DE MUNCĂ .................................... Locul accidentului ........................
PROFESIA ............................................. VECHIMEA ........................... ani

Data expunerii  ................/  ................/  ................/  .............../
            ZZ         LL          AA         ora

Localizarea anatomică a expunerii: ............................................................
Tipul expunerii:          [] Transcutan;     [] Mucoase;     [] Cutan

Produsul biologic incriminat: [] sânge
               [] alte umori ...................................................
               [] produse biologice conţinând sânge vizibil:
                 ..............................................................

┌────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│   Testări la:    │  Data  │  HIV   │  AgHBs  │  AcHBs  │  AcHCV   │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    momentul 0    │      │      │       │       │       │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│   6 săptămâni    │      │      │       │       │       │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│     3 luni     │      │      │       │       │       │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│     6 luni     │      │      │       │       │       │
└────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘

CONSILIERE PRE-TESTARE (data): ................. CONSILIERE POST-TESTARE (data): ..............

PROFILAXIE ANTIRETROVIRALĂ:
   Data iniţierii:  .................../ ................../ ......... ora .............
   Schema şi dozele: .......................................................................
            .......................................................................
            .......................................................................
   Durata:      .......................................................................
   Reacţii adverse apărute şi rezolvarea lor:
...............................................................................................
Profilaxie Antihepatită B:
     [] Imunoglobuline specifice:     DA/NU         DATA:
     [] Vaccin anti-Hepatită B       DA/NU         DATA: 1. ................
                                      2. ................
                                      3. ................
Alte tratamente: ..............................................................................
Status final HIV: ................... HBV: ...................... HCV: ........................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Pacient (SURSA POTENŢIALĂ DE INFECŢIE)

NUMELE ...................... PRENUMELE .......................... FO .........................
TEST HIV: ......./data: .......; AgHBs: ......../data: ........; AcHCV: ......./data: .........
Încărcătura virală HIV: ................... Rezistenţa virală: ...............................
Tratamente ARV anterioare: ................................... ...............................
Data iniţierii TARV actuale: ..................................................................
Limfocite CD4: ............/data: .......... Stadiul clinico-imunologic: ......................

Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de
expunere accidentală la produse biologice

1. ÎN CAZ DE EXPUNERE CUTANATĂ:

se spală imediat locul cu apă şi săpun şi apoi se clăteşte, după care

se utilizează un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: soluţie clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70° sau alt dezinfectant cutanat

2. ÎN CAZ DE EXPUNERE PERCUTANĂ:

se spală imediat locul cu apă şi săpun şi apoi se clăteşte, după care
se utilizează un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: soluţie clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70° sau alt dezinfectant cutanat
interzisă sângerarea deoarece poate crea microleziuni care pot accelera difuziunea virusului

3. ÎN CAZ DE EXPUNERE A MUCOASELOR:

spălare abundentă timp de 5 minute cu ser fiziologic sau cu apă în cazul absenţei acestuia.

Algoritm de circulaţie a informaţie în cazul expunerii profesionale
accidentale la sânge şi produse biologice

               ┌───────────────────┐
               │Personal accidentat│
               └─────────┬─────────┘
                    │
                    v
               ┌─────────────────┐
               │ Măsuri imediate │
               └────────┬────────┘
                    │
                    v
              ┌───────────────────────┐    ┌──────────────────┐
              │Medic şef secţie/gardă ├───────>│Laborator desemnat│
              │Consiliere, recoltare │    │ pentru testare │
              └───────────┬───────────┘    └──────────────────┘
                    │               │ ^
                    v               v │
              ┌─────────────────────┐      ┌───────┴─────┐
     ┌─────────────────┤   Responsabil   │      │   DSP   │
     │         │    SPCIN    ├───────────>│ Consiliere, │
     v         │Consiliere, evaluare,│      │ evaluare, │
┌───────────────────┐    │   profilaxie   │      │ profilaxie │
│ Medicina muncii │    └──────────┬──────────┘      └─────┬───────┘
└───────────────────┘         │               │ ^
     ^              v               │ │
     │         ┌─────────────────────┐         │ │
     │         │ Spital/secţie boli │         │ │
     └─────────────────┤   infecţioase   │         │ │
              │Consiliere, evaluare,│         │ │
              │   profilaxie   │         │ │
              └─────────┬───────────┘         │ │
                   │ ^              │ │
                   v │              v │
              ┌───────────┴─────────┐       ┌─────┴───┐
              │ Centrul Regional de ├─────────────>│  ISP  │
              │ Monitorizare HIV  │<─────────────┤     │
              └────────┬────────────┘       └───┬─────┘
                   │ ^               │ ^
                   v │               v │
                ┌──────┴─────┐          ┌─────┴───┐
                │ CNLAS - MS ├──────────────────>│ CNCSBT │
                │      │<──────────────────┤     │
                └────────────┘          └─────────┘
se încarcă...