Back

Ministerul Sănătăţii Publice

Ordinul nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

În vigoare de la 06.09.2006 până la 07.10.2016, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 1101/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 12 din 12

Cumpără forma actualizată

9. Indicatori de evaluare a sistemului;

- procentul fişelor completate corect;

- procentul de accidentaţi investigaţi corect cu laboratorul;

- procentul de accidentaţi cu monitorizare completă;

- procentul de accidentaţi care au beneficiat de profilaxie confom metodologiei;

FIŞA DE SUPRAVEGHERE A ACCIDENTULUI POST EXPUNERE LA PRODUSE
BIOLOGICE A PERSONALULUI SANITAR

Nr. Fişa
JUDEŢUL:
LOCALITATEA
UNITATEA SANITARĂ                    SECŢIA/COMPARTIMENTUL
SPCIN da/nu
medic epidemiolog da/nu
Iniţialele     CNP
CATEGORIA PROFESIONALĂ
DATA NAŞTERII:   SEX
Vechimea în activitatea profesională
Vechimea în serviciul actual
Data şi ora accidentului
Data şi ora declarării
Statusul vaccinal HVB:   vaccinat complet cu 3 doze;   în curs de vaccinare;   nevaccinat
 
CIRCUMSTANŢELE ACCIDENTULUI
Locul producerii accidentului
Gest de rutină/situaţie de urgenţă
Câte ore a lucrat înainte de accident
Primele îngrijiri de urgenţă aplicate da/nu
Dacă da, timpul scurs de la accident până la aplicare
 
NATURA EXPUNERII
Înţepare ac: da/nu tipul acului ........
Tăiere da/nu
Dacă da: superficial
     profund
Proiecţie sânge da/nu
     lichide biologice da/nu, tipul lichidului biologic
Locul proiecţiei: ochi, faţă, piele lezată
Cantitatea de produs biologic la care a fost expus accidentatul:
     mică (sub 5 ml), medie (sub 50 ml), mare (peste 50 ml).
Timpul de contact cu produsul biologic:
     mai puţin de 5 min., între 5-14 min., între 15 min-1 oră şi peste o oră.
Alt tip de expunere:
Denuminrea procedurii efectuate în momentul accidentului
MECANISMUL ACCIDENTULUI:
  autoaccidentare
  accidentare de către un coleg
  accidentare de către un pacient
  alte mecanisme
PREVENIREA
APLICARE PU: DA/NU; DACĂ NU, DE CEş
  Echipament de protecţie:
   Mănuşi         da/nu, nu este cazul nr. perechi utilizate
   Mască
   Halat
   Protector facial
   Alte
Cum credeţi că acest accident ar fi putut fi prevenitş

INFORMAŢII DESPRE SURSA ACCIDENTULUI
NECUNOSCUTĂ da/nu
CUNOSCUTĂ da/nu
Pacient (status imunologic confirmat prin date de laborator)
STATUS HIV
ş cunoscut, pozitiv, în tratament da/nu, dacă da, precizaţi tratamentul: ......................
ş negativ
ş necunoscut, aparţine grup de risc da/nu, dacă da ce grup de risc
 STATUS VHB
ş cunoscut, pozitiv antigen HBs, în tratament da/nu, dacă da, precizaţi tratamentul: ..........
ş negativ
ş necunoscut, aparţine grup de risc da/nu,dacă da ce grup de risc
 STATUS VHC
ş cunoscut, pozitiv, în tratament da/nu, dacă da, precizaţi tratamentul: ......................
ş negativ

ATITUDINEA ÎN CAZ DE ACCIDENT
Măsuri imediate: da/nu, dacă nu, de ceş
    Spălare cu apă şi săpun: da/nu
    Antiseptic: da/nu, dacă da, care:
Testul HIV rapid: da/nu, dacă nu, de ceş
Examene serologice: da/nu
    anterior accidentului da/nu
    iniţiate cu ocazia accidentului:
    ş HIV ELISA da/nu
    ş Antigen HBs da/nu
    ş Anticorpi anti HBs da/nu
    ş Anticorpi anti HV da/nu
    ş Altele

Tratament profilactic: da/nu, dacă da, pentru ce:
Data începerii tratamentului:
Comentarii:
Cine a completat fişa (numele prenumele, funcţia în clar)         Data:

FIŞA UNITĂŢII SANITARE

Numele Unităţii Sanitare

Nr. Total paturi

Nr. Total pacienţi spitalizaţi/

Nr. total consultaţii:

Număr zile de spitalizare

Nr. Total personal medico sanitar pe spital din care:

pe secţii: medici, asistente, personal auxiliar, tehnic,

medici rezidenţi, eleve/elevi la şcoala sanitară postliceală, studenţi, alte .................................. SPCIN da/nu, medic epidemiolog da/nu

Fişa clinică de înregistrare a expunerii profesionale
cu risc de infecţie HIV

Spitalul de Boli Infecţioase care a asigurat PPE: .............................................
Medicul specialist care a asigurat PPE: .......................................................

1. Persoana expusă
Numele ................. Prenumele .................; vârsta ...... ani; CNP: .................
LOCUL DE MUNCĂ .................................... Locul accidentului ........................
PROFESIA ............................................. VECHIMEA ........................... ani

Data expunerii  ................/  ................/  ................/  .............../
            ZZ         LL          AA         ora

Localizarea anatomică a expunerii: ............................................................
Tipul expunerii:          [] Transcutan;     [] Mucoase;     [] Cutan

Produsul biologic incriminat: [] sânge
               [] alte umori ...................................................
               [] produse biologice conţinând sânge vizibil:
                 ..............................................................

┌────────────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│   Testări la:    │  Data  │  HIV   │  AgHBs  │  AcHBs  │  AcHCV   │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│    momentul 0    │      │      │       │       │       │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│   6 săptămâni    │      │      │       │       │       │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│     3 luni     │      │      │       │       │       │
├────────────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│     6 luni     │      │      │       │       │       │
└────────────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘

CONSILIERE PRE-TESTARE (data): ................. CONSILIERE POST-TESTARE (data): ..............

PROFILAXIE ANTIRETROVIRALĂ:
   Data iniţierii:  .................../ ................../ ......... ora .............
   Schema şi dozele: .......................................................................
            .......................................................................
            .......................................................................
   Durata:      .......................................................................
   Reacţii adverse apărute şi rezolvarea lor:
...............................................................................................
Profilaxie Antihepatită B:
     [] Imunoglobuline specifice:     DA/NU         DATA:
     [] Vaccin anti-Hepatită B       DA/NU         DATA: 1. ................
                                      2. ................
                                      3. ................
Alte tratamente: ..............................................................................
Status final HIV: ................... HBV: ...................... HCV: ........................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Pacient (SURSA POTENŢIALĂ DE INFECŢIE)

NUMELE ...................... PRENUMELE .......................... FO .........................
TEST HIV: ......./data: .......; AgHBs: ......../data: ........; AcHCV: ......./data: .........
Încărcătura virală HIV: ................... Rezistenţa virală: ...............................
Tratamente ARV anterioare: ................................... ...............................
Data iniţierii TARV actuale: ..................................................................
Limfocite CD4: ............/data: .......... Stadiul clinico-imunologic: ......................

Protocol de asigurare a îngrijirilor de urgenţă, în caz de
expunere accidentală la produse biologice

1. ÎN CAZ DE EXPUNERE CUTANATĂ:

se spală imediat locul cu apă şi săpun şi apoi se clăteşte, după care

se utilizează un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: soluţie clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70° sau alt dezinfectant cutanat

2. ÎN CAZ DE EXPUNERE PERCUTANĂ:

se spală imediat locul cu apă şi săpun şi apoi se clăteşte, după care
se utilizează un antiseptic, cu timp de contact minim 5 minute: soluţie clorigenă diluată 1/10, compus iodat în soluţie dermică, alcool 70° sau alt dezinfectant cutanat
interzisă sângerarea deoarece poate crea microleziuni care pot accelera difuziunea virusului

3. ÎN CAZ DE EXPUNERE A MUCOASELOR:

spălare abundentă timp de 5 minute cu ser fiziologic sau cu apă în cazul absenţei acestuia.

Algoritm de circulaţie a informaţie în cazul expunerii profesionale
accidentale la sânge şi produse biologice

               ┌───────────────────┐
               │Personal accidentat│
               └─────────┬─────────┘
                    │
                    v
               ┌─────────────────┐
               │ Măsuri imediate │
               └────────┬────────┘
                    │
                    v
              ┌───────────────────────┐    ┌──────────────────┐
              │Medic şef secţie/gardă ├───────>│Laborator desemnat│
              │Consiliere, recoltare │    │ pentru testare │
              └───────────┬───────────┘    └──────────────────┘
                    │               │ ^
                    v               v │
              ┌─────────────────────┐      ┌───────┴─────┐
     ┌─────────────────┤   Responsabil   │      │   DSP   │
     │         │    SPCIN    ├───────────>│ Consiliere, │
     v         │Consiliere, evaluare,│      │ evaluare, │
┌───────────────────┐    │   profilaxie   │      │ profilaxie │
│ Medicina muncii │    └──────────┬──────────┘      └─────┬───────┘
└───────────────────┘         │               │ ^
     ^              v               │ │
     │         ┌─────────────────────┐         │ │
     │         │ Spital/secţie boli │         │ │
     └─────────────────┤   infecţioase   │         │ │
              │Consiliere, evaluare,│         │ │
              │   profilaxie   │         │ │
              └─────────┬───────────┘         │ │
                   │ ^              │ │
                   v │              v │
              ┌───────────┴─────────┐       ┌─────┴───┐
              │ Centrul Regional de ├─────────────>│  ISP  │
              │ Monitorizare HIV  │<─────────────┤     │
              └────────┬────────────┘       └───┬─────┘
                   │ ^               │ ^
                   v │               v │
                ┌──────┴─────┐          ┌─────┴───┐
                │ CNLAS - MS ├──────────────────>│ CNCSBT │
                │      │<──────────────────┤     │
                └────────────┘          └─────────┘
se încarcă...