Back

Parlamentul României

Legea nr. 506/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

În vigoare de la 08.01.2007 până la 01.02.2010, fiind abrogat(ă) prin Ordonanţă nr. 14/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 51 din 30 august 2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 31 august 2006, cu următoarea modificare:

- La articolul I, alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

(2) Nivelul reducerii sumei de rambursat prevăzute la alin. (1) poate fi de până la 50% din volumul creditului acordat, diferenţiat în funcţie de tipul proiectului de investiţii. Nivelul acestei reduceri, condiţiile şi modul de acordare se stabilesc şi se aprobă periodic, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
BOGDAN OLTEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Bucureşti, 28 decembrie 2006.

Nr. 506.

se încarcă...