Back

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ordinul nr. 2425/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice

În vigoare de la 12.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 1.359/MAM din 5 decembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice,

ţinând cont de prevederile art. 13 alin. (1) lit. x) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristiana Paşca Palmer

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 2.425.

ANEXĂ

GHID DE FINANŢARE
a Programului privind efectuarea de lucrări destinate eficienţei energetice, beneficiari persoane fizice

se încarcă...