Back

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ordinul nr. 1243/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est

În vigoare de la 12.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.887 din 24 iunie 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 41 din 15 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.436 din 3 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 28.736/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2.

Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3.

Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 bis.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

Bucureşti, 30 iunie 2016.

Nr. 1.243.

se încarcă...