Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1243/2016 privind aprobarea Planului de management și a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.887 din 24 iunie 2016 al Direcției biodiversitate,

ținând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 41 din 15 decembrie 2015 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Gorj, Avizul Ministerului Culturii nr. 3.436 din 3 iunie 2016, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 56.368 din 15 iunie 2016, Adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 91.267 din 10 iunie 2016 și Adresa Direcției generale păduri nr. 28.736/ES din 14 iunie 2016,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000 ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 bis.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

București, 30 iunie 2016.

Nr. 1.243.

;
se încarcă...