Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 3/2017 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 257.062/2017 al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară, precum şi prevederile art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă cantităţile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 66.267.838,808 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 119.116.651,00 lei.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Petre Daea

Bucureşti, 11 ianuarie 2017.

Nr. 3.

ANEXĂ

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 iulie 2016-30 septembrie 2016, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, utilizate şi nedecontate în anul 2016, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

Nr. crt. Specificare Cantităţi de motorină*) (litri) Valoare ajutor de stat rotunjit, fără subdiviziuni**) (lei)
1 Sectorul vegetal 62.451.608,088 112.256.983,00
2 Sectorul zootehnic 3.412.343,924 6.133.679,00
3 Sectorul îmbunătăţiri funciare 403.886,796 725.989,00
TOTAL 66.267.838,808 119.116.651,00

*) Pentru anul 2016, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7975 lei/litru.

**) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

se încarcă...