Back

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 1/2017 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2017

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr 166.948 din 28 decembrie 2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene,

în temeiul art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.262/2009,cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor pct. 82 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii, pentru garanţiile acordate în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor alocate României pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin instrumente financiare de garantare şi creditare, precum şi pentru susţinerea obiectivelor naţionale de politică agricolă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existente în evidenţa fondului de garantare la 31 decembrie 2016, astfel:

Tipul de credit Nivelul comisioanelor de garantare
pentru anul 2017
a) Credite pe termen scurt acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare
realizării producţiei conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
1,5%
b) Credite pe termen scurt, mediu şi lung acordate în scopul realizării de investiţii 1,5%
Tipul de proiect
Proiecte finanţate din fonduri SAPARD, proiecte de investiţii neeligibile pentru finanţare din
fonduri europene, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, emis anual
1,5%

Art. 2.

Se aprobă nivelul comisionului de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de beneficiari eligibili ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, pentru acordarea de scrisori de garanţie în favoarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2017, astfel:

Tipul scrisorii de garanţie Nivelul lunar al comisionului de garantare pentru anul 2017
1 2
Scrisorile de garanţie reprezentând 110% sau, după caz, 100% din avansul acordat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 0,05%

Art. 3.

Comisionul de garantare datorat fondurilor de garantare de către beneficiarii persoane fizice pentru anul 2017, conform prevederilor art. 4 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la nivelul de 3,8% pe an, în conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02, sau, după caz, cel prevăzut în legislaţia în vigoare.

Art. 4.

Administratorul schemei de garantare pentru agricultură finanţată din Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 va practica în anul 2017, pentru toate garanţiile care au fost acordate pe seama sumelor alocate din acest program, nivelul primei de garantare de 1,25% pe an, nivel aflat în vigoare la data de 31 decembrie 2015, data închiderii schemei de garantare.

Art. 5.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Teodor Mihalcea,
secretar de stat

Bucureşti, 3 ianuarie 2017.

Nr. 1.

se încarcă...