Back

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ordinul nr. 2421/2016 privind aprobarea înfiinţării Consiliului Naţional pentru Silvicultură, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Silvicultură

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 165.803/DI din 9 noiembrie 2016 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. II alin. (8) din Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Silvicultură, denumit în continuare Consiliul, ca structură de cooperare interinstituţională sub forma unei organizaţii profesionale fără personalitate juridică, ce funcţionează pe lângă autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 2.

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional pentru Silvicultură, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Cristiana Paşca-Palmer

Bucureşti, 23 decembrie 2016.

Nr. 2.421.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Silvicultură

se încarcă...