Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 42/2017 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în cadrul Comitetului Economic şi Social European Număr celex: 32017D0042

În vigoare de la 10.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 302,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea guvernului italian,

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) La 18 septembrie 2015 şi 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Deciziile (UE, Euratom) 2015/1600 şi (UE, Euratom) 2015/1790 de numire a membrilor în cadrul Comitetului Economic şi Social European pentru perioada 21 septembrie 2015-20 septembrie 2020.

(2) Un loc de membru în cadrul Comitetului Economic şi Social European a devenit vacant ca urmare a încheierii mandatului domnului Carmelo CEDRONE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Doamna Ester VITALE, Segretaria Generale aggiunta UIL Caltanissetta e Enna, este numită în calitatea de membru în cadrul Comitetului Economic şi Social European pentru durata rămasă a mandatului actual, care se încheie la 20 septembrie 2020.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 19 decembrie 2016.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...