Back

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Ordinul nr. 1029/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani

În vigoare de la 11.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.128 din 11 mai 2016 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 26 din 27 aprilie 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 833 din 23 februarie 2016, adresele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 82.943/163.011/330.136 din 24 decembrie 2015 şi nr. 82.634/162.736/329.955 din 23 decembrie 2015, Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 38.004 din 14 aprilie 2016 şi Adresa Direcţiei generale păduri nr. 156.771/IM din 23 decembrie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Planul de management al sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2.

Se aprobă Regulamentul sitului ROSCI0181 Pădurea Uricani şi Rezervaţiei naturale 2.538 Pădurea Uricani, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3.

Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 bis.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Viorel Traian Lascu,
secretar de stat

Bucureşti, 2 iunie 2016.

Nr. 1.029.

se încarcă...