Back

Senatul României

Decizia nr. 4/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 82 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat,

preşedintele Senatului decide:

Articol unic.

Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în perioada 10-31 ianuarie 2017, ora 13,00, până la finalizarea ordinii de zi. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
NICULAE BĂDĂLĂU

Bucureşti, 10 ianuarie 2017.

Nr. 4.

ANEXĂ

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru al Senatului pentru perioada 10-31 ianuarie 2017
- sesiune extraordinară -

I. Proiectul ordinii de zi

- Repartizarea la comisiile permanente competente a proiectelor de acte normative emise de Guvern

II. Proiectul programului de lucru

Marţi, 10 ianuarie 2017

ora 11,00 ŞEDINŢA BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

ora 11,30 ŞEDINŢA BIROURILOR PERMANENTE REUNITE ALE SENATULUI ŞI CAMEREI DEPUTAŢILOR

ora 13,00

LUCRĂRI ÎN PLENUL SENATULUI

- dezbaterea punctelor înscrise în ordinea de zi

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

- avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

Miercuri, 11 ianuarie - sâmbătă, 14 ianuarie 2017

Activităţi în circumscripţiile electorale

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

- avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

Luni, 16 ianuarie - sâmbătă, 21 ianuarie 2017

Activităţi în circumscripţiile electorale

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

- avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

Luni, 23 ianuarie 2017 - activităţi în circumscripţiile electorale

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

- avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

Marţi, 24 ianuarie 2017 - zi liberă

Miercuri, 25 ianuarie - sâmbătă, 28 ianuarie 2017

Activităţi în circumscripţiile electorale

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

- avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

Luni, 30 ianuarie 2017 - activităţi în circumscripţiile electorale

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

- avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

Marţi, 31 ianuarie 2017 - activităţi în circumscripţiile electorale

LUCRĂRI ÎN COMISIILE PERMANENTE

- avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor probleme repartizate comisiilor

se încarcă...