Back

Banca Naţională a României - BNR

Circulara nr. 24/2016 privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În aplicarea art. 62 şi 90 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Art. 1.

Nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.

Art. 2.

Nivelul de garantare prevăzut la art. 1 este distinct de cel prevăzut la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 şi se aplică sumei agregate a depozitelor prevăzute la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015, la determinarea compensaţiei aferente acestora potrivit art. 63 din Legea nr. 311/2015.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 29 decembrie 2016.

Nr. 24.

se încarcă...