Back

Instituţie bugetară

Concesiuni - anunţuri în baza Hotărârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice - Primăria Bogaţi, Bogaţi, judeţul Argeş, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Bogaţi

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA NEGOCIERE DIRECTĂ

1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare: Primăria Bogaţi, Str. Principală nr. 133, Bogaţi, judeţul Argeş, telefon 0248.655.003, fax 0248.655.003, e-mail: primaria_bogati@yahoo.com.

2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: Hotărârea Consiliului Local Bogaţi nr. 24/16.09.2016 privind stabilirea modalităţii de gestiune. Hotărârea Consiliului Local Bogaţi nr. 4/12.01.2016 privind aprobarea comisiei de evaluare şi a documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă al comunei Bogaţi. Hotărârea Consiliului Local Bogaţi nr. 20/15.09.2016 privind aprobarea Studiului de oportunitate.

Hotărârea Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice.

3. Aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul/activitatea: teritoriul administrativ al comunei Bogaţi, judeţul Argeş.

4. Serviciul/activitatea care urmează să fie prestat/prestată/furnizat/furnizată/detaliat/detaliată pe activităţi: delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Bogaţi, judeţul Argeş.

5. Durata contractului de delegare a gestiunii: 10 ani.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile de obţinere a documentaţiei: Primăria Comunei Bogaţi, judeţul Argeş, tel. 0248.655.003, fax 0248.655.003, e-mail: primaria_bogati@yahoo.com. Documentaţia poate fi obţinută de la sediul Primăriei.

7. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de delegare: documentaţia de atribuire poate fi achiziţionată în urma unei solicitări scrise.

Preţul pentru obţinerea documentaţiei este de 300 lei şi se achită la casieria Primăriei.

8. Termenul-limită de depunere a ofertelor, data şi ora, adresa la care se depun/transmit ofertele: 16.02.2017, ora 10.00 - Primăria comunei Bogaţi, judeţul Argeş, la Registratură.

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 16.02.2017, ora 11.00 - la sediul Primăriei: satul Bogaţi nr. 133, comuna Bogaţi, judeţul Argeş.

10. Dacă este cazul, garanţiile solicitate: garanţia de participare la licitaţia publică este de 2.000 lei.

Plata se poate face prin ordin de plată sau la casieria Primăriei.

11. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile.

12. Pagina web pe care este disponibilă documentaţia: -.

(6/212.817)

se încarcă...