Back

Instituţie bugetară

Concesiuni - anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune - Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, anunţă ofertanţii câştigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

ACHIZIŢIE DE BUNURI

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, telefon 0250.865.009, fax 0250.865.001, e-mail: primaria.vaideeni@yahoo.com.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică: negociere directă.

3. Data publicării anunţului de licitaţie/anunţului negocierii directe în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 09.09.2014.

4. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare: cel mai mare nivel al redevenţei.

5. Numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile: oferte primite - 1 pentru fiecare lot; oferte valabile - 1 pentru fiecare lot.

6. Denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câştigătoare:

Lotul nr. 87 - Lazăr Ioan, cu domiciliul în localitatea Beregsău Mare, comuna Săcălaz, str. Cununa nr. 14, jud. Timiş.

Loturile nr. 29 şi 30 - Ciobăniţă Maria, cu domiciliul în municipiul Craiova, Str. Zmeurei nr. 9, jud. Dolj.

Lotul nr. 28 - Ciobăniţă Ştefan, cu domiciliul în municipiul Craiova, Str. Zmeurei nr. 9, jud. Dolj.

Lotul nr. 26 - Sîpea Nicu Daniel, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Buziaş nr. 6, bl. M32, sc. 1, ap. 4, jud. Dolj.

Lotul nr. 27 - Dumitru Ionuţ, cu domiciliul în municipiul Craiova, Str. Merişorului nr. 29G, jud. Dolj.

Lotul nr. 200 - Mateescu Constanţa Dana Marinela, cu domiciliul în municipiul Craiova, str. Basarabia nr. 11, bl. E3, sc. 1, ap. 4, jud Dolj.

Lotul nr. 9 - Stănescu Sabina, cu domiciliul în municipiul Craiova, Aleea 2 Rovine nr. 2 A, jud. Dolj.

Loturile nr. 25 şi 26 din punctul Ursu - S.C. NASFIN CO - S.R.L., cu sediul în satul Albeşti, comuna Simnicu de Sus, str. Marin Sorescu nr. 14, jud. Dolj.

7. Durata contractului: 49 de ani.

8. Nivelul redevenţei: 0,1 euro/mp/an.

9. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secţia Contencios-Administrativ a Tribunalului Vâlcea, Scuarul Revoluţiei nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, telefon 0250.739.120, e-mail: tribunalul-valcea2@just.ro, în termen de 15 zile de la comunicare.

10. Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare: 23.09.2016.

11. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 09.01.2017.

(5/212.820)

se încarcă...