Back

Institutul Naţional de Statistică - INS

Ordinul nr. 1475/2016 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

În vigoare de la 10.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri,

preşedintele Institutului Naţional de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Art. 2.

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

Institutul Naţional de Statistică asigură actualizarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, în concordanţă cu legislaţia naţională şi europeană.

Art. 4.

Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcţia de specialitate din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

Art. 5.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 24 noiembrie 2014.

Art. 6.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
Tudorel Andrei

Bucureşti, 27 decembrie 2016.

Nr. 1.475.

ANEXĂ

NORME
de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

se încarcă...