Back

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale - ANRM

Ordinul nr. 279/2016 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017

În vigoare de la 13.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5.9 şi 7.2 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă Contractul-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2017, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

(1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 373/2015 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 27 ianuarie 2016.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
Gheorghe Duţu

Bucureşti, 21 decembrie 2016.

Nr. 279.

ANEXĂ

CONTRACT-CADRU
pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
nr. . . . . . . . . . . din anul . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . ziua . . . . . . . . . .

se încarcă...