Back

Camera Deputaţilor

Decizia nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul dispoziţiilor art. 66 alin. (2) şi art. 115 alin. (5) din Constituţia României, republicată, ale art. 32 alin. (1) lit. b) şi art. 84 alin. (8) şi (10) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

Articol unic.

Camera Deputaţilor se convoacă în sesiune extraordinară în data de 9 ianuarie 2017, ora 17,00, pentru perioada 9-31 ianuarie 2017. Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 3.

ANEXĂ

Proiectul ordinii de zi şi proiectul programului de lucru pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaţilor
- 9-31 ianuarie 2017 -

I. Proiectul ordinii de zi

1. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, precum şi a altor iniţiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite

2. Validarea unor mandate de deputat şi depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţii ale căror mandate au fost validate

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 303/2016)

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 415/2016)

5. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (PL-x 838/2015)

II. Proiectul programului de lucru

Luni, 9 ianuarie 2017
- ora 16,00 - Şedinţa Biroului permanent al Camerei Deputaţilor
- Şedinţa Comitetului liderilor grupurilor parlamentare
- ora 17,00 - până la
finalizare
ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Aprobarea ordinii de zi a Camerei Deputaţilor şi a programului de lucru pentru sesiunea
extraordinară
- la încheierea şedinţei
în plen - ora 18,00
ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE
Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor
probleme repartizate comisiilor
Marţi, 10 - luni,
23 ianuarie 2017
- orele 9,00-17,00
ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE
Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor
probleme repartizate comisiilor
Marţi, 24 ianuarie 2017 - zi liberă
Miercuri, 25 - vineri,
27 ianuarie 2017
- orele 9,00-17,00
ACTIVITATE ÎN COMISIILE PARLAMENTARE
Avizarea unor proiecte de legi şi propuneri legislative; documentare şi soluţionarea unor
probleme repartizate comisiilor
Luni, 30 ianuarie 2017 ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.
Marţi, 31 ianuarie 2017 ŞEDINŢA ÎN PLEN A CAMEREI DEPUTAŢILOR
Dezbateri asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi
se încarcă...