Back

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Ordinul nr. 6184/2016 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 9 din 31 octombrie 2016 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1.

Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 2.

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3.

Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4.

Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi resurse umane din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5.

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,
Nicoleta-Claudia Moldovan,
secretar de stat

Bucureşti, 22 decembrie 2016.

Nr. 6.184.

ANEXĂ

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 iunie-30 septembrie 2016

Judeţul Braşov

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare Limba de predare Forma de învăţământ
1 Colegiul Tehnic "Dr. Alexandru Bărbat" 23/16.09.2016 - Oraşul Victoria, Str. Salcâmilor nr. 2, tel./fax: 0268/241032 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului/ 4 ani Română Cu frecvenţă/ zi

Judeţul Bacău

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 23/19.09.2016 - Municipiul Bacău, str. Henri Coandă nr. 17, tel./fax: 0234552044, centrulscolarbc@yahoo.com Liceal/Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Industrie textilă şi pielărie - Confecţioner produse textile (învăţământ special)/4 ani Română Cu frecvenţă/ zi
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice - Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar (învăţământ special/4 ani
Mecanică - Lăcătuş mecanic prestări servicii (învăţământ special/4 ani
2 Liceul Tehnologic Dărmăneşti 23/19.09.2016 - Oraşul Dărmăneşti, Str. Muncii nr. 11, tel./fax: 0234/35664, grupscolardarmanesti@yahoo.com Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Servicii Turism şi alimentaţie Tehnician în turism/4 ani Română Cu frecvenţă/ zi

Municipiul Bucureşti

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Durată şcolarizare Limba de predare Forma de învăţământ
1 Şcoala Gimnazială nr. 81 23/19.09.2016 - Str. Nerva Traian nr. 33, bd. O. Goga nr. 8, bl. M24, bd. O. Goga nr. 10, bl. M60, sc. A şi sc. B, tel./fax: 021/326322, sectorul 3, scoala81bucuresti@yahoo.com Preşcolar - - 3 ani Română PN şi PP

Judeţul Caraş-Severin

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1 Colegiul Tehnic 23/19.09.2016 - Municipiul Reşiţa, bd. A. I. Cuza nr. 39, tel: 0724/909171 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Mecanică - Tehnician tehnolog mecanic/ 1 an şi 6 luni Română Cu frecvenţă/ zi
Energetică - Tehnician electroenergetician/ 1 an şi 6 luni Română Cu frecvenţă/ zi

Judeţul Galaţi

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic nr. 1 23/16.09.2016 - Comuna Corod, Str. Şcolii nr. 10, tel/fax: 02368/64021 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărâri Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Resurse naturale şi protecţia mediului Agricultură Tehnician în agricultură ecologică/4 ani Română Cu frecvenţă/ zi

Judeţul Giurgiu

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic nr. 1 23/29.09.2016 - Comuna Prundu, Str. Principală nr. 27, tel/fax: 0246/245073 Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician agronom/4 ani Română Cu frecvenţă/ zi
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului/ 4 ani

Judeţul Hunedoara

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/ Specializarea/ Durată şcolarizare Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic "Retezat" 23/19.09.2016 - Oraşul Uricani, Str. Republicii nr. 16, tel. 0254/511109, grupscolarretezat@yahoo.ro Liceal/Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Tehnic - Tehnician proiectant produse finite din lemn/ 4 ani Română Cu frecvenţă/ zi
Tehnician în turism/4 ani Română Cu frecvenţă/ zi
2. Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" 23/19.09.2016 - Oraşul Vulcan, str. Nicolae Titulescu nr. 43, tel./fax: 0254/570563, 0254/570525 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Energetică - Tehnician electro Energetician/2 ani Română Cu frecvanţă/ zi
3. Liceul Tehnologic "Nicolaus Olahus" 23/19.09.2016 - Municipiul Orăştie, str. Octavian Goga nr. 25, tel. 0254/241389 Postliceal/Nivel 3 avansat (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Mecanică - Maistru mecanic/ 1 an şi 6 luni Română Cu frecvenţă/ seral
Informatică - Tehnician echipamente periferice şi birotică/ 1 an şi 6 luni Română Cu frecvenţă/ seral

Judeţul Iaşi

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic "Ionel Teodoreanu" 23/19.09.2016 - Comuna Victoria, cod: 707580, tel./fax: 0232295050 Şcoală Profesională Nivel 2 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Textil- pielărie - Confecţioner produse textile/3 ani Română Cu frecvenţă/ zi

Judeţul Neamţ

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională Limba de predare Forma de învăţământ
1. Liceul Tehnologic "Gh. Ruset-Roznovanu" 23/19.09.2016 - Oraşul Roznov, Str. Tineretului nr. 647, tel./fax: 0233/66569, grupscolarroznov@yahoo.com Liceal Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Mecanică - Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii/ 4 ani Română Cu frecvenţă/ zi

Judeţul Suceava

Nr. crt. Denumirea unităţii de învăţământ Hotărârea ARACIP de evaluare/dată Denumirea persoanei juridice iniţiatoare Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail Nivelul de învăţământ/Nivelul de calificare Profilul/ domeniul Domeniul pregătirii de bază Calificarea profesională/Specializarea/ Durată şcolarizare Limba de predare Forma de învăţământ
1. Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" 23/19.09.2016 - Municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu nr. 19, tel.: 0230/216234, fax: 0230/222851 Liceal Nivel 3 (conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare) Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare) Tehnic Electric Tehnician electrician electronist auto/4 ani Română Cu frecvenţă/ zi
se încarcă...