Back

Preşedintele României

Decretul nr. 9/2017 privind rechemarea unui ambasador

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

Preşedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic.

Doamna Andreea Păstîrnac se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statul Israel.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
KLAUS-WERNER IOHANNIS
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituţia României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Bucureşti, 9 ianuarie 2017.

Nr. 9.

se încarcă...