Back

Ministerul Finanţelor Publice - MFP

Ordinul nr. 2920/2016 pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016

În vigoare de la 09.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 293 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I.

La articolul 2 din Procedura privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 105/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 8 februarie 2016, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Cererile se analizează de comisiile instituite în cadrul autorităţilor fiscale prevăzute la alin. (1), în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016."

Art. II.

Cererile depuse în perioada cuprinsă între data abrogării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, cu modificările şi completările ulterioare, şi data intrării în vigoare a prezentului ordin se analizează şi se soluţionează de către comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Anca Dana Dragu

Bucureşti, 28 decembrie 2016.

Nr. 2.920.

se încarcă...