Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 14/2017 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 privind măsurile de protecţie vizând focarele de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 din anumite state membre [notificată cu numărul C(2017) 55] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32017D0014

În vigoare de la 07.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieţei interne, în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii şi produse în vederea realizării pieţei interne, în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a Comisiei a fost adoptată ca urmare a apariţiei unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploataţii din mai multe state membre ("statele membre în cauză") şi a stabilirii unor zone de protecţie şi de supraveghere de către autorităţile competente ale statelor membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE a Consiliului.

(2) Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 prevede faptul că zonele de protecţie şi de supraveghere stabilite de statele membre în cauză în conformitate cu Directiva 2005/94/CE trebuie să cuprindă cel puţin zonele menţionate ca zone de protecţie şi de supraveghere în anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 prevede, de asemenea, că măsurile care trebuie aplicate în respectivele zone de protecţie şi de supraveghere trebuie să fie menţinute cel puţin până la datele specificate în anexa ei. Aceste date ţin seama de durata necesară a măsurilor care trebuie să fie aplicate în zonele de protecţie şi de supraveghere în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

(3) Ca urmare a apariţiei unor noi focare epidemice de gripă aviară de subtip H5N8 în Uniune, şi anume în Bulgaria, Germania, Franţa, Ungaria, Ţările de Jos, Polonia şi regatul Unit, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 a fost modificată prin Deciziile de punere în aplicare (UE) 2016/2219, (UE) 2016/2279 şi (UE) 2016/2367 ale Comisiei în sensul modificării zonelor menţionate în anexa la Decizia de punere în aplicare

(4) De la data modificărilor Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/2122 prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2367, Bulgaria, Germania, Franţa, Ungaria, Ţările de Jos şi Polonia au notificat Comisiei apariţia unor noi focare epidemice de gripă aviară de subtip H5N8 în exploataţii situate în afara zonelor menţionate în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 în care se află păsări de curte sau alte păsări ţinute în captivitate şi au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, incluzând stabilirea unor zone de protecţie şi de supraveghere în jurul focarelor respective.

(5) În plus, Croaţia, România şi Slovacia au notificat în prezent Comisiei apariţia unor focare epidemice de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8 în exploataţii de pe teritoriul lor în care se află păsări de curte sau alte păsări ţinute în captivitate şi, în plus, au luat măsurile necesare în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, incluzând stabilirea unor zone de protecţie şi de supraveghere în jurul respectivelor focare. Cele trei state membre nu sunt menţionate în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122.

(6) În plus, Ţările de Jos şi Austria au stabilit zonele de supraveghere în conformitate cu Directiva 2005/94/CE în legătură cu focarele confirmate din Slovacia şi Germania.

(7) În toate cazurile, Comisia a examinat măsurile luate de Bulgaria, Germania, Franţa, Croaţia, Ungaria, Ţările de Jos, Austria, Polonia, România şi Slovacia în conformitate cu Directiva 2005/94/CE şi admite faptul că limitele zonelor de protecţie şi de supraveghere stabilite de către autorităţile competente ale statelor membre respective se află la o distanţă suficientă faţă de orice exploataţie în care a fost confirmat un focar epidemic de gripă aviară înalt patogenă de subtip H5N8.

(8) Pentru a preveni orice perturbări inutile ale comerţului din Uniune şi pentru a evita impunerea de către ţări terţe a unor bariere nejustificate în calea comerţului, este necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Bulgaria, Germania, Franţa, Ungaria, Ţările de Jos, Austria şi Polonia, modificările zonelor de protecţie şi de supraveghere stabilite în statele membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE, pentru a se ţine cont de evoluţiile situaţiei epidemiologice. Prin urmare, zonele statelor membre respective menţionate în prezent în anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 ar trebui modificate.

(9) În plus, este, de asemenea, necesar să se descrie rapid la nivelul Uniunii, în colaborare cu Croaţia, România şi Slovacia, zonele de protecţie şi de supraveghere stabilite în statele membre respective în conformitate cu Directiva 2005/94/CE. În consecinţă, anexa la Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2122 ar trebui modificată suplimentar în sensul de a include zonele din Croaţia, România şi Slovacia stabilite ca zone de protecţie şi de supraveghere în conformitate cu Directiva 2005/94/CE.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...