Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 10/2017 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE şi a Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE de instituire a unor programe specifice de control şi inspecţie pentru anumite activităţi de pescuit de specii pelagice şi demersale în apele Uniunii din Marea Nordului şi în apele Uniunii din diviziunea ICES IIa Număr celex: 32017D0010

În vigoare de la 06.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 şi (CE) nr. 1966/2006, în special articolul 95,

întrucât:

(1) Prin Decizia de punere în aplicare 2013/328/UE a Comisiei a fost instituit a unui program specific de control şi inspecţie pentru pescuitul de cod, cambulă de Baltica şi limbă-de-mare comună în Kattegat, Marea Nordului, Skagerrak, estul Canalului Mânecii, apele din vestul Scoţiei şi Marea Irlandei.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului instituie o obligaţie de debarcare pentru activităţile de pescuit de specii pelagice şi demersale în scopul reducerii nivelurilor actuale ridicate de capturi nedorite şi al eliminării treptate a capturilor aruncate înapoi în mare. Dispoziţiile detaliate pentru punerea în aplicare a obligaţiei de debarcare sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1395/2014 al Comisiei şi în Regulamentul delegat (UE) 2015/2440 al Comisiei. Respectarea obligaţiei de debarcare ar trebui să fie controlată şi inspectată.

(3) Pe lângă activităţile de pescuit de limbă-de-mare, cambulă de Baltica şi cod din Marea Nordului reglementate de Decizia de punere în aplicare 2013/328/UE, care ar trebui să facă în continuare obiectul unui program specific de control şi inspecţie, activităţile de pescuit definite în anexa la planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1395/2014 şi în Regulamentul delegat (UE) 2015/2440 ar trebui, de asemenea, să fie incluse în programul specific de control şi inspecţie, pentru a le permite statelor membre vizate să desfăşoare activităţile comune de inspecţie şi supraveghere în mod eficient şi eficace.

(4) Pe baza rezultatelor evaluării riscurilor efectuate de statele membre pentru fiecare dintre activităţile de pescuit vizate de planurile privind aruncarea capturilor înapoi în mare, criteriile de inspecţie generale stabilite în programul specific de control şi inspecţie actual trebuie puse în aplicare de statele membre.

(5) Pentru a lua în calcul particularităţile regionale şi necesitatea de a armoniza şi de a spori eficacitatea procedurilor de control şi inspecţie, programul specific de control şi inspecţie actual vizează apele Uniunii din Marea Nordului, aşa cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 (zona ICES IIIa, adică inclusiv Kattegat şi Skagerrak, şi zona ICES IV), precum şi apele Uniunii din diviziunea ICES IIa.

(6) Programul specific de control şi inspecţie actual vizează anumite specii şi activităţi de pescuit demersale din apele Uniunii din Marea Nordului şi din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa, precum şi anumite specii pelagice din apele Uniunii din Marea Nordului (zonele ICES IIIa şi IV) şi din apele Uniunii din diviziunea ICES IIa. Decizia de punere în aplicare 2012/807/UE a Comisiei, astfel cum a fost modificată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1944, instituie un program specific de control şi inspecţie pentru pescuitul pelagic în apele occidentale ale Atlanticului de Nord-Est şi în partea nordică a Mării Nordului (zona ICES IVa). Prin urmare, este oportun să se alinieze domeniul de aplicare al Deciziei de punere în aplicare 2012/807/UE la cel al prezentei decizii.

(7) Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului, în special titlul IIIa, stabileşte măsuri de reducere a aruncării capturilor înapoi în mare. Programul specific de control şi inspecţie ar trebui să asigure respectarea interzicerii respingerii selective, a dispoziţiilor privind schimbarea zonei de pescuit şi a interzicerii aruncării peştelui înainte de ridicarea plasei.

(8) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit şi acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Modificări ale Deciziei de punere în aplicare 2013/328/UE

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...