Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 6/2017 privind planul de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar Număr celex: 32017R0006

În vigoare de la 06.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, în special articolul 47 alineatul (2),

întrucât:

(1) Scopul planului de implementare la nivel european a Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS) este de a asigura faptul că vehiculele menţionate la punctul 1.1 din anexa la Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei care sunt echipate cu ERTMS pot căpăta în mod treptat acces la un număr mai mare de linii, porturi, terminale şi staţii de triaj fără a necesita sisteme de clasă B în plus faţă de ERTMS. Planul de implementare la nivel european a ERTMS stabilit în Decizia 2012/88/UE a Comisiei (ca "planul european de desfăşurare a ERTMS") ar trebui să fie adaptat pentru a ţine seama de stadiul implementării ERTMS efectuate de statele membre şi pentru a fi aliniat la cerinţele articolului 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 şi la definiţia coridoarelor reţelei centrale prevăzută la articolul 2 punctul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Acest plan, în combinaţie cu planul naţional de implementare menţionat la punctul 7.4.4 din anexa la Regulamentul (UE) 2016/919, ar trebui să ofere o vizibilitate suficientă proprietarilor de vehicule, pentru a permite o planificare adecvată a activităţilor.

(2) Un plan de implementare pentru coridoarele reţelei centrale ar trebui să includă staţii, joncţiuni, accesul la porturile maritime şi interioare, aeroporturile, terminalele feroviare/rutiere şi componentele infrastructurii menţionate la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, care ţin de reţeaua centrală, deoarece acestea sunt esenţiale pentru realizarea interoperabilităţii în cadrul reţelei feroviare europene.

(3) Conformitatea deplină cu Regulamentul (UE) 2016/919 reprezintă o condiţie prealabilă esenţială pentru implementarea ERTMS. Statele membre nu au atins încă acest obiectiv, în special din cauza faptului că au introdus soluţii naţionale sau specifice pe proiect.

(4) Pentru noile implementări ERTMS la nivelul căii, statele membre ar trebui să utilizeze cel mai recent set de specificaţii, menţionat în anexa A la Regulamentul (UE) 2016/919, care corectează erorile şi interpretările greşite ale versiunii de referinţă anterioare, duce la soluţii tehnice mai simple şi asigură compatibilitatea cu unităţile de bord aferente versiunii de referinţă 3.

(5) Normele de implementare la nivelul căii vin în completarea normelor de implementare la bord stabilite în Regulamentul (UE) 2016/919; prin urmare, este necesar ca Planul de implementare la nivel european a ERTMS să fie aliniat cu specificaţiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare stabilite în regulamentul respectiv.

(6) Implementarea ERTMS în cazul tronsoanelor transfrontaliere poate fi dificilă din punct de vedere tehnic şi, prin urmare, ar trebui să facă obiectul unei intervenţii prioritare din partea Uniunii, a statelor membre şi a administratorilor de infrastructură în cauză. Coridoarele de transport feroviar de marfă în sensul Regulamentului (UE) nr. 913/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului ar putea juca de asemenea un rol esenţial în implementarea ERTMS pe tronsoanele transfrontaliere, în special prin aplicarea de soluţii coordonate.

(7) Întrucât sincronizarea implementării la nivel transfrontalier este un element important pentru planurile de afaceri ale întreprinderilor feroviare, administratorii de infrastructură vizaţi ar trebui să semneze un acord care să asigure coordonarea datelor de implementare şi a soluţiilor tehnice. În caz de dezacord, Comisia poate oferi sprijin pentru identificarea unor soluţii.

(8) Pentru a se urmări progresele înregistrate în ceea ce priveşte implementarea ERTMS pe coridoarele reţelei centrale, statele membre ar trebui să notifice Comisiei implementarea în timp util a tronsoanelor lor, prin intermediul sistemului TENtec şi al registrului european de infrastructură. Datele relevante pot fi amânate la cererea statelor membre şi doar în circumstanţe excepţionale.

(9) Revizuirea Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 ar putea avea consecinţe asupra alinierii coridoarelor reţelei centrale. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie revizuit în consecinţă. Prezentul regulament stabileşte datele de implementare ale tronsoanelor de coridoare unde ERTMS poate fi pus în funcţiune până cel târziu în 2023. Toate datele de după 2023 vor fi revizuite până la 31 decembrie 2023 în raport cu orizontul de timp definit în Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, cu obiectivul unui calendar de implementare realist şi pentru a identifica posibilităţi de date de implementare mai timpurii.

(10) Începând de la data aplicării prezentului regulament, care este un act de punere în aplicare în sensul articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/919, punctele 7.3.1, 7.3.2, 7.3.2.1, 7.3.2.2, 7.3.2.4, 7.3.2.5, 7.3.2.6, 7.3.4 şi 7.3.5 din anexa III la Decizia 2012/88/UE încetează să se mai aplice. Cu toate acestea, punctul 7.3.2.3 nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament, deoarece se află în afara domeniului de aplicare a temeiului juridic al acestuia. Prin urmare, punctul 7.3.2.3 din anexa III la Decizia 2012/88/UE ar trebui să se aplice în continuare până la adoptarea unui alt act de punere în aplicare.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...