Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 5/2017 de supunere la înregistrare a importurilor de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Rusia şi Brazilia Număr celex: 32017R0005

În vigoare de la 06.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European şi al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (denumit în continuare "regulamentul de bază"), în special articolul 14 alineatul (5), după informarea statelor membre,

întrucât:

(1) La 7 iulie 2016, Comisia Europeană (denumită în continuare "Comisia") a anunţat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (1), deschiderea unei proceduri antidumping privind importurile de anumite produse plate din oţel laminate la cald originare din Brazilia, Iran, Rusia, Serbia şi Ucraina, în urma unei plângeri depuse la 23 mai 2016 de EUROFER (denumit în continuare "reclamantul") în numele unor producători care reprezintă peste 25% din producţia totală a Uniunii de anumite produse plate din oţel laminate la cald, din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate.

(1) Aviz de deschidere a unei proceduri antidumping privind importurile de anumite produse plate laminate la cald din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, originare din Brazilia, Iran, Rusia, Serbia şi Ucraina (JO C 246, 7.7.2016).

1. PRODUSUL ÎN CAUZĂ

(2) Produsul care face obiectul înregistrării (denumit în continuare "produsul în cauză") este reprezentat de anumite produse plate laminate din fier, din oţel nealiat sau din alte oţeluri aliate, chiar în rulouri (inclusiv produse "tăiate la lungime" şi "benzi înguste"), simplu laminate la cald, neplacate şi neacoperite, originare din Brazilia, Iran, Rusia, Serbia şi Ucraina (denumite în continuare "ţările în cauză").

(3) Produsul în cauză nu include:

- produsele din oţel inoxidabil şi produsele din oţeluri cu siliciu numite "magnetice" cu grăunţi orientaţi;

- produsele, altfel decât în rulouri, fără modele în relief, cu o grosime de peste 10 mm şi o lăţime de cel puţin 600 mm;

- produsele, altfel decât în rulouri, fără modele în relief, cu o grosime de cel puţin 4,75 mm şi de cel mult 10 mm şi cu o lăţime de cel puţin 2 050 mm.

(4) Produsul în cauză se încadrează în prezent la codurile NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 şi 7226 91 99. Aceste coduri NC sunt menţionate doar cu titlu informativ.

2. CEREREA

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...