Back

Comisia Europeană

Decizia nr. 11/2017 de aprobare, în numele Uniunii Europene, a modificării Protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc Număr celex: 32017D0011

În vigoare de la 06.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2013/785/UE a Consiliului din 16 decembrie 2013 privind încheierea în numele Uniunii Europene a protocolului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc, în special articolul 3,

întrucât:

(1) Articolul 10 din Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc, denumit în continuare "acordul", aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 764/2006 al Consiliului, instituie un comitet mixt responsabil cu monitorizarea aplicării acordului şi, în special, cu supravegherea punerii sale în aplicare, a interpretării şi funcţionării acestuia în bune condiţii. Capitolul X al anexei la Protocolul între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc, denumit în continuare "protocolul", aprobat prin Decizia 2013/785/UE, descrie modalităţile referitoare la debarcarea în porturile marocane a unei părţi a capturilor efectuate în cadrul protocolului respectiv.

(2) Comitetul mixt s-a reunit la Rabat în perioada 18-20 octombrie 2016 pentru a adopta modificarea anumitor modalităţi de punere în aplicare a protocolului în ceea ce priveşte debarcarea, ţinând cont de dificultăţile recurente legate de respectarea acestei obligaţii.

(3) Comisia a transmis Consiliului, până la data reuniunii în cauză a comitetului mixt, un document pregătitor care prezenta detaliile poziţiei avute în vedere de Uniune.

(4) Poziţia avută în vedere de Uniune a fost aprobată de Consiliu, în conformitate cu punctul 3 din anexa la Decizia 2013/785/UE.

(5) Modificările adoptate, referitoare la creşterea penalităţilor în cazul nerespectării obligaţiei de debarcare şi la extinderea stimulentelor financiare acordate în cazul debarcărilor care depăşesc pragul obligatoriu la toate categoriile supuse debarcării obligatorii, au fost înscrise în anexa 8 la procesul-verbal al reuniunii respective a comitetului mixt.

(6) Modificările respective ar trebui aprobate în numele Uniunii Europene.

(7) Este necesar să se prevadă aplicabilitatea retroactivă a acestor măsuri începând cu data de 20 octombrie 2016,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă în numele Uniunii modificările aduse punctelor 1 şi 4 din capitolul X al anexei la Protocolul între Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc, adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul articolului 10 din acordul menţionat anterior şi care rezultă din anexa 8 la procesul-verbal care figurează în anexa la prezenta decizie.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...