Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 9/2017 de autorizare a anumitor laboratoare din Maroc şi Taiwan să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici [notificată cu numărul C(2016) 8803] (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32017D0009

În vigoare de la 06.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2000/258/CE a Consiliului din 20 martie 2000 privind desemnarea unui institut specific responsabil cu stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice, în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1) Decizia 2000/258/CE desemnează Agence française de Sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) din Nancy, Franţa, ca fiind instituţia specifică responsabilă cu stabilirea criteriilor necesare standardizării testelor serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice. AFSSA este în prezent integrată în cadrul Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) din Franţa.

(2) Decizia 2000/258/CE prevede, inter alia, că ANSES este însărcinată cu evaluarea laboratoarelor din ţările terţe care au depus o cerere de autorizare pentru efectuarea de teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice.

(3) Autoritatea competentă din Maroc a înaintat o cerere de aprobare a laboratorului "Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires" din Rabat, iar ANSES a elaborat şi a transmis Comisiei un raport de evaluare favorabil din data de 19 octombrie 2016 pentru acest laborator.

(4) Autoritatea competentă din Taiwan a înaintat o cerere de aprobare a laboratoarelor "Epidemiology Research Division" (Direcţia de cercetare epidemiologie) şi "Biologics Division" (Direcţia produse biologice) ale "Animal Health Research Institute" (Institutul de cercetare pentru sănătatea animalelor) din New Taipei City, iar ANSES a elaborat şi a transmis Comisiei un raport de evaluare favorabil din data de 19 octombrie 2016 pentru cele două laboratoare.

(5) Prin urmare, laboratorul "Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires" din Rabat, precum şi laboratoarele "Biologics Division" şi "Epidemiology Research Division" ale "Animal Health Research Institute" din New Taipei City ar trebui să fie autorizate să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici.

(6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare şi hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Decizia 2000/258/CE, următoarele laboratoare sunt autorizate prin prezenta să efectueze teste serologice de control al eficacităţii vaccinurilor antirabice la câini, pisici şi dihori domestici:

(a) Laboratorul "Service du Contrôle et des Expertises de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires"

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...