Back

Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 8/2017 privind preţul minim de vânzare pentru laptele praf degresat pentru a doua invitaţie parţială de participare la licitaţie în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 Număr celex: 32017R0008

În vigoare de la 06.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului,

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutorul pentru depozitarea privată, în special articolul 32,

întrucât:

(1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei a deschis vânzările de lapte praf degresat prin procedură de licitaţie.

(2) Având în vedere ofertele primite pentru a doua invitaţie parţială de participare la licitaţie, este necesar să nu se stabilească un preţ minim de vânzare.

(3) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a pieţelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În ceea ce priveşte a doua invitaţie parţială de participare la licitaţie pentru vânzările de lapte praf degresat în cadrul procedurii de licitaţie deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080, pentru care perioada în care trebuiau depuse oferte s-a încheiat la 3 ianuarie 2017, nu s-a stabilit un preţ minim de vânzare.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...