Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

În vigoare de la 05.01.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului şi a ministerelor,

reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I Măsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor

Art. 1.

(1) Se înfiinţează Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social prin preluarea structurilor şi activităţilor Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic şi prin preluarea structurilor şi activităţilor aferente dialogului social de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic se desfiinţează.

Art. 2.

Se înfiinţează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Art. 3.

Ministerul Culturii îşi schimbă denumirea în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Art. 4.

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională îşi schimbă denumirea în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Art. 5.

(1) Se înfiinţează Ministerul Turismului prin preluarea structurilor şi a activităţii Autorităţii Naţionale pentru Turism şi prin preluarea activităţilor şi a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoturismele aferente reprezentanţelor de turism din străinătate nepreluate de Autoritatea Naţională pentru Turism în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trec de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene la Ministerul Turismului, astfel cum sunt evidenţiate în patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, Autoritatea Naţională pentru Turism se desfiinţează.

Art. 6.

Se înfiinţează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin preluarea activităţilor şi a structurilor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 7.

Se înfiinţează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Art. 8.

(1) Se înfiinţează Ministerul Cercetării şi Inovării, prin preluarea activităţii şi structurilor specializate în domeniul cercetării şi inovării de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi prin preluarea activităţii şi structurilor de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare se desfiinţează.

Art. 9.

Instituţiile, unităţile şi institutele de cercetare- dezvoltare prevăzute în anexele nr. 2, 3a, 3b şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare trec, după caz, în coordonarea, în subordonarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 10.

Se înfiinţează Ministerul Educaţiei Naţionale prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Art. 11.

(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcţionează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuţii în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a domeniului afacerilor europene stabilite conform hotărârii de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Ministrul delegat pentru afaceri europene îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile pe care a fost învestit, folosind structurile proprii ale Ministerului Afacerilor Externe, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe.

(3) Ministrul delegat pentru afaceri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de ministrul afacerilor externe.

(4) Ministrul delegat coordonează şi organizează procesul de pregătire a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.

(5) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea procesului de elaborare a mandatelor României în domeniul afacerilor europene, pe care le avizează în mod obligatoriu.

(6) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea şi implementarea atribuţiilor Guvernului României în aplicarea prevederilor Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene.

(7) Cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare, ministrul delegat pentru afaceri europene poate îndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza şi în limitele stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.

(8) În activitatea sa, ministrul delegat poate fi ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 12.

(1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prin preluarea activităţii şi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Fondurilor Europene se desfiinţează.

(3) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene funcţionează ministrul delegat pentru fonduri europene, care coordonează activitatea fondurilor europene stabilită conform hotărârii de organizare şi funcţionare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

(4) Personalul şi activitatea structurilor suport, respectiv juridic, achiziţii, resurse umane, economic, financiar, administrativ, logistică şi altele asemenea, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene deservesc şi activitatea ministrului delegat pentru fonduri europene.

(5) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este asigurată în instanţă de către viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prin structura juridică din cadrul ministerului.

(6) Litigiile ce decurg din activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, înregistrate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, sunt gestionate de structura juridică din cadrul ministerului.

(7) Cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare, ministrul delegat pentru fonduri europene poate îndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza şi în limitele stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

(8) Ministrul delegat pentru fonduri europene poate emite ordine şi instrucţiuni în domeniul în care a fost învestit.

(9) Ministrul delegat pentru fonduri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.

(10) În activitatea sa, ministrul delegat pentru fonduri europene poate fi ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Art. 13.

Se înfiinţează Ministerul Apelor şi Pădurilor prin preluarea activităţii şi structurilor specializate din domeniul apelor şi pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Art. 14.

Se înfiinţează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Art. 15.

Se înfiinţează Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul prin preluarea activităţii şi structurilor de specialitate din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se desfiinţează.

Art. 16.

(1) Se înfiinţează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin preluarea activităţilor şi structurilor din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Institutul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Românii de Pretutindeni trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Art. 17.

(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desfiinţează.

(2) Atribuţiile, activităţile şi personalul Cancelariei Prim-Ministrului se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.

(3) Coordonarea activităţii instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, se exercită de către prim-ministru, prin Secretariatul General al Guvernului.

Art. 18.

Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, trece din subordinea Guvernului şi din coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 19.

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al statului român la Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice.

(2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

(4) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acţionar la Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condiţiile legii, de către Ministerul Finanţelor Publice, începând cu data prevăzută la alin. (1).

Art. 20.

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1-18 propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Ministerele nou-înfiinţate sau care preiau, instituţii, activităţi şi structuri, după caz, de la alte ministere sau autorităţi, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preiau personalul aferent acestora în condiţiile legii şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ministerelor sau autorităţilor care derulau aceste activităţi.

(3) Ministerele prevăzute la alin. (2) preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, execuţia bugetară, precum şi patrimoniul ministerelor sau structurilor reorganizate stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.

(4) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1).

Art. 21.

(1) Până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 finanţarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-înfiinţate se asigură în condiţiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura cărora acestea s-au reorganizat.

(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condiţiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi amprentelor ştampilelor ordonatorilor principali de credite ai instituţiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, transmise în acest scop Ministerului Finanţelor Publice.

(3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (2) se efectuează plăţi de către şefii compartimentelor financiar- contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(4) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (3) al art. 20, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli ale ministerelor nou-înfiinţate se asigură din bugetele noilor ordonatori de credite, în condiţiile alin. (2) şi (3).

(5) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.

(6) Întocmirea şi semnarea documentelor aferente operaţiunilor specifice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2016 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-înfiinţate şi/sau de către persoanele prevăzute la alin. (3).

(7) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Finanţelor Publice poate emite instrucţiuni.

(8) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 22.

Atribuţiile viceprim-miniştrilor prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

Art. 23.

(1) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în litigiile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, aferente Ministerului Fondurilor Europene, se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală juridică până la finalizarea definitivă a acestora, conform art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare.

(2) De prevederile art. II alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 beneficiază şi personalul de specialitate juridică din cadrul Direcţiei generale juridice a Ministerului Finanţelor Publice, pentru activitatea desfăşurată în scopul ducerii la îndeplinire a atribuţiilor şi obiectivelor Ministerului Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, pe plan intern sau internaţional.

CAPITOLUL II Modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 24.

În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:

a) "Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice" cu "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale";

b) "Ministerul Culturii" cu "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale";

c) "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" şi "Autoritatea Naţională pentru Turism" cu "Ministerul Turismului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;

d) "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" cu "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;

e) "Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri" cu "Ministerul Economiei" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;

f) "Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice" cu "Ministerul Educaţiei Naţionale" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educaţiei naţionale;

g) "Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice" cu "Ministerul Cercetării şi Inovării" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice;

h) "Ministerul Fondurilor Europene" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene";

i) "Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Mediului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului;

j) "Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Apelor şi Pădurilor" în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul apelor şi pădurilor;

k) "Cancelaria Prim-Ministrului" cu "Secretariatul General al Guvernului", iar titulatura "şeful Cancelariei Prim-Ministrului" cu titulatura "secretarul general al Guvernului";

l) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" cu "Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene";

m) "Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională" cu "Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale";

n) "Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic" cu "Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social";

o) "Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul" cu "Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul".

se încarcă...