Back

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Civilă

Decizia nr. 1964/2016

În vigoare de la 19.10.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

SURSA: scj.ro

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, la data de 6 septembrie 2016, petenta A. SRL a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 140, art. 148-151, art. 192-195 C. proc. civ., strămutarea Dosarului nr. x/3/2016 de la Tribunalul Bucureşti la o altă instanţă, justificat de împrejurarea că ar ii nedreptăţită în demersurile sale judiciare de către magistraţii acestei instanţe.

În justificarea competenţei materiale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, petenta a arătat că a avut în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 558 din 16 octombrie 2014 conform căreia dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza I şi ale art. 145 alin. (1) teza I C. proc. civ. au fost constatate neconstituţionale în măsura în care motivul de bănuiala legitimă se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a unei dintre părţi.

Or, în cauză, mandatarul intimatului din prezenta cerere de strămutare are o asemenea calitate, sens în care decizia sus-menţionată devine incidenţă pentru identitate de raţiune.

Analizând cauza, Înalta Curte constată următoarele:

Conform verificărilor efectuate în sistemul informatic Ecris, dosarul ce face obiectul cererii de strămutare a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti la data de 3 mai 2016, deci, ulterior intrării în vigoare a noului C. proc. civ., aplicabil în cauză.

Potrivit art. 142 alin. (1) C. proc. civ., „cererea de strămutare întemeiată pe motive de bănuială legitimă este de competenţa curţii de apel, daca instanţa de la care se cere strămutarea este o judecătorie sau un tribunal din circumscripţia acesteia...”.

Or, în cauză, cererea de strămutare dedusă judecăţii este întemeiată, aşa cum s-a arătat anterior, pe motive de bănuială legitima şi este formulată cu privire la un dosar înregistrat ulterior intrării în vigoare a noului C. proc. civ. pe rolul Tribunalului Bucureşti, instanţă aflată în circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Bucureşti.

Prin Decizia nr. 558/2014 a Curţii Constituţionale s-a constatat că dispoziţiile art. 142 alin. (1) teza I şi ale art. 145 alin. (1) teza I noul C. proc. civ. sunt constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia dintre părţi.

Prin decizia mai sus menţionată, instanţa de contencios constituţional a stabilit în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie o competenţă specială, de excepţie, atunci când cererea de strămutare de competenţa unei curţi de apel vizează motive de bănuială legitimă rezultate din calitatea uneia din părţi de magistrat la respectiva curte de apel, în acest sens, Curtea Constituţională a reţinut că ceea ce se criticei în cauza de faţă nu este imparţialitatea subiectivă, ci cea obiectivă a judecătorului, dată de calitatea reclamantului de judecător ia curtea de apel, deci la o posibilă instanţă de control judiciar...”.

Din economia textului legal anterior citat rezultă, în mod evident, că decizia Curţii Constituţionale are în vedere situaţia de excepţie în care una din părţile dosarului a cărui strămutare se solicită are calitatea de judecător în funcţie la respectiva curte de apel, iar nu situaţia pendinte în care judecătorul de la instanţa care soluţionează cererea de strămutare exercită atribuţia de mandatar al soţului său.

În speţă, doar dacă intimatul B. ar fi deţinut calitatea de judecător la Curtea de Apel Bucureşti s-ar fi justificat derogarea de la norma de competenţă, în accepţiunea reglementată de Decizia nr. 558/2014 a Curţii Constituţionale.

Împrejurarea că mandatarul intimatului are o asemenea calitate nu este avută în vedere în interpretarea şi aplicarea deciziei Curţii Constituţionale sus menţionate, care a avut în vedere calitatea de magistrat la curtea de apel chiar a părţii din cererea de strămutare, sens în care incidenţa respectivei decizii de neconstituţionalhate în cauză nu poate fi primită,

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...