Back

Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 3/2017 privind încheierea unui Acord între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei Număr celex: 32017D0003

În vigoare de la 05.01.2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

(1) Aprobarea din 12 decembrie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

întrucât:

(1) În conformitate cu Decizia 2014/505/UE a Consiliului, Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei (denumit în continuare "acordul") a fost semnat la 15 ianuarie 2015, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2) Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei privind accesul reciproc la pescuit în Skagerrak pentru navele care arborează pavilionul Danemarcei, al Norvegiei şi al Suediei(2).

(2) Acordul a fost publicat în JO L 224, 30.7.2014, p. 3, împreună cu decizia privind semnarea şi aplicarea sa cu titlu provizoriu.

Articolul 2

Preşedintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 7 din acord (3).

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...