Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare

În vigoare de la 18.04.2005 până la 22.08.2007, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 1338/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. M.C.4.547/2005,

având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Mircea Cinteză

Bucureşti, 11 aprilie 2005.

Nr. 349.

ANEXĂ

NORME
privind structura funcţională a cabinetelor medicale în
vederea autorizării sanitare

se încarcă...