Back

Ministerul Sănătăţii - MS

Ordinul nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare

În vigoare de la 18.04.2005 până la 22.08.2007, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 1338/2007.

Cumpără forma portabilă în varianta PDF sau Kindle

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică nr. M.C.4.547/2005,

având în vedere prevederile Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcţia de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Mircea Cinteză

Bucureşti, 11 aprilie 2005.

Nr. 349.

ANEXĂ

NORME
privind structura funcţională a cabinetelor medicale în
vederea autorizării sanitare

se încarcă...