Back

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Ordinul nr. 195/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri, indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987)

În vigoare de la 30.06.2005 până la 19.01.2014, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Ordinul nr. 3384/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 2 pct. 45 şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 22 din 13 decembrie 2004 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS 12,

ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Reglementarea tehnică "Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri", indicativ C 125-05 (revizuire C 125-1987), elaborată de Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. Bucureşti, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul Institutului Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în Construcţii nr. 28/1987 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri", indicativ C 125-1987, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 3/1987, precum şi orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre

Bucureşti, 15 februarie 2005.

Nr. 195.

ANEXĂ

NORMATIV
privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a
tratamentelor acustice în clădiri,
indicativ C 125-05 (revizuire C 125 - 1987)

se încarcă...