Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

Atenţie! Acest document a fost consolidat la data de 19.09.2007! Pentru a vedea versiunea actualizată, ai nevoie de un abonament Lege5! Alege-ţi abonamentul →

Te interesează forma consolidată a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle! Cumpără document: 16,65 Lei

În vigoare de la 27.11.2005 până la 14.03.2010, fiind abrogat(ă) prin Legea nr. 38/2010.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 29.08.2005.

Fişa actului →

Mergi la art.

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanţă defineşte şi reglementează activitatea sectorului de producţie, procesare şi de piaţă a laptelui de vacă, denumit în continuare lapte.

Art. 2. -

Definiţiile termenilor şi expresiilor la care se referă prezenta ordonanţă sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. -

Laptele şi produsele lactate rezultate în urma procesării, în a căror compoziţie este inclus în orice procent laptele, la care se referă piaţa laptelui, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. -

Perioada de 12 luni, care începe la data de 1 iulie şi se încheie la data de 30 iunie a anului următor, în care se realizează producţia de lapte şi produse lactate reprezintă anul de piaţă a laptelui.

CAPITOLUL II Cota de lapte

Art. 5. -

(1) Comercializarea laptelui şi a produselor lactate realizate de producători este supusă regimului naţional de referinţă, denumit în continuare cota de lapte.

(2) Anul cotei de lapte este stabilit pentru o perioadă de 12 luni care începe la data de 1 aprilie şi se încheie la data de 31 martie a anului următor.

(3) Cota de lapte, atribuită României începând din anul 2007, este de 3,057 milioane tone şi are două componente: livrări pentru procesare - 1,093 milioane tone şi vânzări directe - 1,964 milioane tone.

(4) Valorile celor două componente pot fi modificate în funcţie de rezultatele obţinute în perioada de referinţă stabilită în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg pe data de 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

(5) Pe baza datelor concrete pentru anul 2006 pot fi operate revizuiri ale valorilor rezultate în perioada de referinţă pentru cele două componente prevăzute la alin. (3).

(6) În funcţie de gradul de diminuare al consumului propriu al producătorului, România poate dispune de la data de 1 aprilie 2009 de o rezervă specială de restructurare de 0,188 milioane tone lapte, pentru a o distribui pentru livrări şi vânzări directe.

(7) Toţi producătorii de lapte, la solicitarea lor, pot obţine o cantitate individuală de referinţă pentru livrări şi/sau vânzări directe, denumită în continuare cota individuală de lapte.

Art. 6. -

(1) Metodologia de acordare a cotei individuale de lapte se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar cantităţile se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, pe baza evaluărilor producţiilor comercializate în perioada de referinţă prevăzută la art. 5 alin. (5).

(2) Cantitatea de lapte pentru livrare din cadrul cotei este prevăzută în contractul încheiat între producător şi cumpărător pe perioada anului de cotă, cu precizarea parametrilor fizico-chimici şi de calitate.

Art. 7. -

(1) În cazul depăşirii cotei de lapte, România plăteşte o penalitate către Comunitatea Europeană, denumită în continuare taxă.

(2) Taxa, fixată pentru 100 kg lapte, prevăzută la alin. (1), se plăteşte în termenele stabilite conform reglementărilor Uniunii Europene, în întregime, de cei care contribuie la depăşirea componentelor cotei prevăzute la art. 5 alin. (3), separat pentru livrări şi vânzări directe.

(3) Taxa rezultată din depăşirea cotei naţionale se plăteşte Comunităţii Europene, Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă, înainte de data de 1 octombrie următoare perioadei cotei de lapte.

(4) Obligaţia colectării contribuţiei la taxa datorată, rezultată din depăşirea cotei individuale de livrări a producătorilor, în vederea achitării taxei, revine cumpărătorilor, care o virează organismului competent desemnat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(5) Contribuţia la taxa datorată, rezultată din depăşirea cotei individuale de vânzări directe, este plătită direct de producători organismului competent.

Art. 8. -

(1) Competenţa administrării cotei naţionale de lapte a României este atribuită Departamentului de administrare a cotei de lapte (DACL), denumit în continuare autoritatea competentă, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea competentă se organizează la nivel central şi în compartimente regionale corespunzătoare regiunilor de dezvoltare rurală.

(3) Structura organizatorică, numărul maxim de posturi şi atribuţiile autorităţii competente se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Art. 9. -

(1) Pentru a opera pe teritoriul României orice cumpărător trebuie aprobat de autoritatea competentă în condiţiile în care deţine capacitatea informaţională compatibilă cu sistemul de administrare a cotei de lapte şi se angajează să transmită declaraţiile solicitate de autoritatea competentă.

(2) Condiţiile de aprobare şi formularistica se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se acordă până la data de 1 iunie 2006.

Art. 10. -

(1) Livrarea laptelului de la producător la cumpărător, în cadrul cotei de lapte deţinute pentru livrare, se realizează pe bază de documente care atestă cantitatea de lapte, volumetric şi masic, şi procentul de grăsime aferent cantităţii recepţionate.

(2) Livrarea laptelui la cumpărători neaprobaţi de autoritatea competentă este interzisă.

Art. 11. -

(1) Cumpărătorul are responsabilitatea recepţionării corecte a laptelui şi a menţinerii parametrilor înscrişi în documentul care însoţeşte laptele pe tot parcursul, până la unitatea de destinaţie.

(2) Cumpărarea laptelui de la producători care nu deţin cotă individuală de lapte pentru livrări este interzisă.

Art. 12. -

Pentru crearea posibilităţii de restructurare a sectorului de producţie a laptelui, din cota naţională se constituie rezerva naţională de lapte, ale cărei nivel, mod de alocare şi reconstituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III Susţinere financiară

Art. 13. -

(1) Pentru protecţia şi susţinerea sectorului, pe perioada anului de piaţă a laptelui, se instituie sistemul de susţinere financiară, regimul de intervenţie şi măsurile comerciale pentru piaţă.

(2) Autoritatea competentă pentru administrarea măsurilor de intervenţie şi a celor comerciale pentru piaţă este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

(3) Regimul de susţinere financiară se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

  1. Prezentare produs
  2. Manual de utilizare
  3. Ro En

Vânzări

  • Telefon: (+40 21) 311.97.11
  • E-Mail: vanzari@indaco.ro
se încarcă...