Back

Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 325/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor

Textul acestei forme gratuite este cel publicat în M.Of. al României și nu include modificările ulterioare.

În vigoare de la 08.09.2005

Atentie! Documentul este disponibil și în forma actualizată la zi conform ultimei modificări din data de 01.07.2014!

Te interesează forma actualizată la zi a documentului? O poți cumpăra online în varianta PDF sau Kindle!

Preț: 16,40 Lei cu TVA

Cumpără document în formă actualizată

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 156/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 septembrie 2004, se abrogă.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător dr. Dan Lupaşcu

Bucureşti, 24 august 2005.

Nr. 325.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind concediile judecătorilor şi procurorilor

se încarcă...