Back

Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 325/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 08.09.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 106 lit. i) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 156/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 27 septembrie 2004, se abrogă.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător dr. Dan Lupaşcu

Bucureşti, 24 august 2005.

Nr. 325.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind concediile judecătorilor şi procurorilor

se încarcă...