Back

Parlamentul României

Legea nr. 2/1995 privind pensionarea anticipată

În vigoare de la 13.01.1995 până la 01.04.2001, fiind abrogat(ă) și înlocuit(ă) de Legea nr. 19/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Persoanele care au vechime integrală în muncă pot solicita înscrierea la pensie cu până la 5 ani înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege pentru pensionarea la cerere.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică persoanelor care au beneficiat de ajutor de şomaj şi de alocaţie de sprijin pe durata maximă prevăzută de lege şi care nu realizează venituri din activitatea salariată sau alte venituri cu caracter permanent din activităţi profesionale.

(3) Vârsta de pensionare nu poate fi mai mică de 55 de ani pentru bărbaţi şi de 50 de ani pentru femei.

Art. 2. -

(1) Cuantumul pensiei se stabileşte pe baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială.

(2) Acest cuantum se diminuează proporţional cu 0,3% pentru fiecare lună cu care s-a redus vârsta de pensionare prevăzută de prezenta lege.

(3) Indexările, compensările şi majorările legal intervenite se aplică la cuantumul pensiei stabilite în condiţiile Legii nr. 3/1977, care urmează a fi redus proporţional, conform alin. (2).

(4) La împlinirea vârstei de 60 de ani bărbaţii şi de 55 de ani femeile pensia se acordă în cuantum integral.

Art. 3. -

Pensia suplimentară se acordă proporţional cu timpul de contribuţie.

Art. 4. -

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte luându-se ca bază de calcul pensia ce s-ar fi cuvenit titularului dacă ar fi avut împlinită vârsta de pensionare la cerere.

Art. 5. -

(1) Persoanelor pensionate în baza prezentei legi li se suspendă plata pensiei dacă desfăşoară activitate salariată, sunt membre ale unei cooperative meşteşugăreşti sau realizează venituri cu caracter permanent din activităţi profesionale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică până la împlinirea vârstei de 60 de ani bărbaţii şi de 55 de ani femeile.

Art. 6. -

Pensionarii au obligaţia să anunţe în termen de 15 zile orice schimbare intervenită în situaţia lor, la oficiul de pensii unde sunt în plată.

Art. 7. -

Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legale în vigoare privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Art. 8. -

Fondurile necesare aplicării prezentei legi se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureşti, 10 ianuarie 1995.

Nr. 2.

se încarcă...