Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 25/1994 de apropiere a actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcaţiunile de agrement Număr celex: 31994L0025

În vigoare de la 30.06.1994 până la 18.01.2016, fiind abrogat(ă) prin Directivă nr. 53/2013.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 100a,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

(1) JO C 123, 15.5.1992.

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social (2),

(2) JO C 313, 30.11.1992.

hotărând în conformitate cu procedura prevăzute la articolul 189b din tratat (3),

(3) Avizul Parlamentului European din 18 noiembrie 1992 (JO C 337, 21.12.1992). Poziţia comună a Consiliului din 16 noiembrie 1993 (JO C 137, 19.5.1994). Decizia Parlamentului European din 9 martie 1994 (JO C 91, 28.03.1994).

întrucât piaţa internă cuprinde un spaţiu fără frontiere interioare în care este asigurată libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor;

întrucât actele cu putere de lege şi actele administrative în vigoare în diferite state membre privind caracteristicile siguranţei ambarcaţiunilor de agrement au un conţinut şi un domeniu de aplicare diferit; întrucât astfel de disparităţi sunt de natură să creeze obstacole în efectuarea schimburilor şi condiţii de concurenţă inegale pe piaţa internă;

întrucât armonizarea legislaţiilor interne este singurul mod de a elimina aceste obstacole pentru desfăşurarea liberului schimb; întrucât acest obiectiv nu poate fi atins de o manieră satisfăcătoare de statele membre individuale; întrucât prezenta directivă nu stabileşte decât cerinţele indispensabile liberei circulaţii a ambarcaţiunilor de agrement;

întrucât prezenta directivă nu se aplică decât ambarcaţiunilor de agrement cu o lungime minimă de 2,5 metri şi cu o lungime maximă de 24 de metri, aceasta din urmă fiind derivată din standardele ISO;

întrucât, în măsura în care nu poate fi realizată prin recunoaşterea reciprocă a echivalenţei între toate statele membre, eliminarea obstacolelor tehnice în domeniul ambarcaţiunilor de agrement şi a elementelor sau pieselor de echipament trebuie să urmeze noua abordare prevăzută de Rezoluţia Consiliului din 7 mai 1985 (4), care impune stabilirea cerinţelor esenţiale privind siguranţa şi alte aspecte care prezintă importanţă pentru bunăstarea generală; întrucât articolul 100a alineatul (3) din tratat prevede că, în propunerile sale în materie de sănătate, siguranţă, protecţia mediului şi protecţia consumatorilor, Comisia ia drept bază un nivel de protecţie ridicat; întrucât cerinţele esenţiale constituie criteriile pe care trebuie să le îndeplinească ambarcaţiunile de agrement, ambarcaţiunile parţial terminate, precum şi elementele sau piesele de echipament, înainte şi după instalarea lor;

(4) JO C 136, 4.6.1985.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...