Back

Marea Adunare Naţională - MAN

Legea nr. 4/1954 pentru graţiere şi amnistie

În vigoare de la 05.08.1954

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Victoriile obţinute de oamenii muncii din Republica Populară Romînă în cei zece ani care au trecut de la eliberarea ţării, au consolidat orînduirea democrat-populară în patria noastră.

Nivelul material şi cultural al oamenilor muncii e în continuă creştere.

Se dezvoltă tot mai mult în mase atitudinea nouă faţă de muncă, faţă de stat, faţă de îndeplinirea îndatoririlor sociale.

S-a întărit legalitatea populară, factor important în consolidarea regimului democrat-popular, de apărare a intereselor oamenilor muncii de la oraşe şi sate şi de reprimare a acţiunilor criminale.

Considerînd că în actualele condiţii a devenit posibilă graţierea de pedeapsă şi amnistierea infracţiunilor ce nu constituie un pericol social deosebit, precum şi trecerea la reexaminarea legislaţiei penale a Republicii Populare Romîne, în scopul înlocuirii răspunderii penale, pentru unele infracţiuni, cu măsuri administrative sau disciplinare, Marea Adunare Naţională a Republicii Populare Romîne, adoptă următoarea lege:

Art. 1. -

Vor fi eliberaţi din locurile de deţinere, fiind graţiaţi, cei condamnaţi la pedepse privative de libertate pînă la 5 (cinci) ani.

Se graţiază toţi cei condamnaţi la pedepse pecuniare.

Art. 2. -

Se reduc cu două treimi pedepsele pronunţate, mai mari de 5 (cinci) ani.

Art. 3. -

Cauzele în curs de judecată, pentru care legea prevede o sancţiune privativă de libertate mai mare de 5 (cinci) ani, vor continua a fi judecate.

Instanţele de judecată vor dispune neexecutarea sentinţei dacă pedeapsa aplicată este pînă la 5 (cinci) ani privaţiune de libertate, iar dacă vor aplica pedepse privative de libertate mai mari de 5 (cinci) ani vor dispune executarea numai a unei treimi din pedeapsa aplicată.

Art. 4. -

Se amnistiază toate infracţiunile încercate sau săvîrşite pînă la data apariţiei prezentei legi pentru care Codul penal sau legile speciale prevăd pedeapsa amenzii sau o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 5 (cinci) ani.

Art. 5. -

Se amnistiază infracţiunile săvîrşite de: femeile gravide sau cu copii pînă la 10 ani, minorii pînă la 16 ani şi cei în vîrstă de peste 60 ani indiferent de pedeapsa prevăzută de lege sau aplicată de instanţă.

Art. 6. -

Nu beneficiază de prevederile prezentei legi cei ce au săvîrşit infracţiuni împotriva securităţii statului, delapidări şi furturi peste 2.500 lei, tîlhării, incendii intenţionate, omoruri, luare de mită, infracţiuni ce prezintă un deosebit pericol social, precum şi participanţii sub orice formă la infracţiunile prevăzute de:

Codul penal: art. 184-235 inclusiv; 236 (dacă prejudiciul, în momentul comiterii infracţiunii, depăşeşte valoarea de 2.500 lei); 251; 258-260 inclusiv; 262; 267, 268 inclusiv; 26819; 295-298 inclusiv; 325-327 inclusiv; 328-332 inclusiv; 335-336 inclusiv; 353-356 inclusiv; 369-372 inclusiv; 385; 401 pct. 3; 419 pct. 2-420 inclusiv; 463-464 inclusiv; 506-5062 inclusiv; 524-525 (comis în mijloace de transport în comun, locuri publice sau aglomeraţii); 529-534 inclusiv; 5361 (dacă prejudiciul în momentul comiterii infracţiunii depăşeşte valoarea de 2.500 lei); 5362; 5363 (comis asupra mijloacelor de comunicaţie şi transmisii).

Codul justiţiei militare: art. 472-477 inclusiv; art. 479 (dacă prejudiciul, în momentul comiterii infracţiunii, depăşeşte valoarea de 2.500 lei); art. 480; art. 483-484 inclusiv; art. 507; art. 537; art. 541.

Legea nr. 291/1947 cu modificările ulterioare; Legea nr. 16/1949 cu modificările ulterioare; Legea nr. 9/1950 şi Decretul nr. 163/1950.

Art. 7. -

Ministerul Justiţiei va întocmi şi înainta Consiliului de Miniştri propuneri cu privire la reexaminarea legislaţiei penale a Republicii Populare Romîne în vederea înlocuirii răspunderii penale pentru infracţiunile ce nu prezintă un deosebit pericol social, cu măsuri administrative sau disciplinare.

Preşedintele Secretarul
Prezidiului Marii Prezidiului Marii
Adunări Naţionale Adunări Naţionale
PETRU GROZA, AVRAM BUNACIU,

Bucureşti, 5 august 1954.

Legea nr. 4.

se încarcă...