Back

Ministerul Justiţiei

Decretul nr. 358/1948 privind stabilirea situaţiei de drept a fostului cult greco-catolic**)

În vigoare de la 02.12.1948 până la 30.12.1989, fiind abrogat(ă) prin Decretul-lege nr. 9/1989.

**) Momentan nu există text.

se încarcă...