Back

Biroul Român de Metrologie Legală - BRML

Norma de metrologie legală NML 003-05 "Contoare de apă" din 01.06.2005

În vigoare de la 26.07.2005

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

1. Domeniu de aplicare

1.1. Prezenta normă de metrologie legală stabileşte cerinţele metrologice şi tehnice şi modalităţile de atestare a legalităţii, specifice contoarelor de apă destinate măsurării volumului apei curate, reci sau calde, utilizate în aplicaţii rezidenţiale, comerciale şi de mică industrie.

1.2. Pentru a putea fi introduse pe piaţă, puse în funcţiune sau utilizate în măsurările de interes public, contoarele de apă prevăzute la punctul 1.1 trebuie să îndeplinească atât cerinţele metrologice şi tehnice prevăzute în prezenta normă, cât şi cerinţele aplicabile din norma de metrologie legală NML 001-05 "Cerinţe metrologice şi tehnice comune mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal". Aplicabilitatea cerinţelor din normele mai sus menţionate rezultă din tabelul 1.

1.3. Prezenta normă nu se aplică în cazul contoarelor de apă utilizate:

- la măsurarea apelor brute sau uzate;

- la măsurarea apei de irigaţii;

- ca traductoare de debit, în compunerea contoarelor de energie termică;

- ca repartitoare de costuri pentru apa consumată în locuinţele colective.

2. Terminologie

În sensul prezentei norme de metrologie legală, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

2.1. contor de apă: mijloc de măsurare destinat să măsoare, să memoreze şi să indice, în condiţiile de măsurare, volumul apei care trece prin interiorul traductorului de măsurare.

2.2. debit de suprasarcină (Q4) cea mai mare valoare a debitului la care contorul de apă funcţionează într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă scurtă de timp, fără să se deterioreze.

2.3. debit de tranziţie (Q2): valoare a debitului, situată între debitul permanent şi debitul minim, la care domeniul de debit este împărţit în două zone, "zona superioară" şi "zona inferioară". Fiecare zonă are o eroare maximă tolerată caracteristică.

2.4. debit minim (Q1): cea mai mică valoare a debitului la care contorul de apă furnizează indicaţii care îndeplinesc cerinţele privind erorile tolerate.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...